QT danh gia rui ro ve HTQLCL

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:23

Hướng dẫn các bộ phận kiểm tra về an toàn sản phẩm và an toàn sức khỏe, toàn bộ CBCNV hiểu và nắm được rủi ro trong công việc sản xuất hàng ngày trong ngành may mặc. Áp dụng cho toàn bộ CBCNV, cán bộ kiểm tra về an toàn sản phẩm, an toàn sức khỏe trong nhà máy. Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL MỤC LỤC Phần Tên gọi phần Trang 3 3-7 7 Mục đích Phạm vi áp dụng Nội dung Báo cáo- Tiêu chí – tần suất đánh giá Bộ phận phụ trách Trách nhiệm Họ tên Người soạn thảo Trần Thị Hoa Người soát xét Nguyễn T.Hải Thuận Phê duyệt Bùi Việt Quang Thư ký QMR Tổng Giám Đốc Chữ ký Chức vụ BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ký hiệu Tóm tắt nội dung sửa đởi Đổi tên người soát xét QMR Đổi tên người phê duyệt Lần sửa đổi Trang sửa đổi Ngày sửa đổi 01/10/2014 1 1/10/2014 Trang 1/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Đổi tên người phê duyệt Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : 10/2/2017 Trang 2/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : Mục đích: Hướng dẫn các phận kiểm tra an toàn sản phẩm an toàn sức khỏe, toàn CBCNV hiểu nắm rủi ro công việc sản xuất hàng ngày Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn CBCNV, cán kiểm tra an toàn sản phẩm, an toàn sức khỏe nhà máy Nội dung 3.1 Lưu đồ quy trình thực đánh giá rủi ro : Xác định phạm vi công việc đánh giá Nhận diện mối nguy hại Xem người bị tổn thương mức độ tổn thương Đánh giá các rủi ro đề các biện pháp phòng ngừa Ghi chép phát cách khắc phục Trang 3/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : 3.2 Mức độ rủi ro khu vực ST Khu vực T Kho vải , phụ liệu Kho thành phẩm Nhận diện mối nguy Nguy rủi ro chất lượng - Vải, phụ liệu để kệ không che đậy, để vải chạm đất, gần tường - Vải, phụ liệu xếp không chủng loại : lẫn mã, lẫn màu - QC kiểm tra chất lượng không đảm bảo - Túi nylon đựng nguyên phụ liệu có chất nguy hại đến sức khỏe - Hàng hóa xếp cao - NPL dễ ẩm mốc, bụi bẩn - Cấp NPL lên xưởng mất thời gian, dễ nhầm lẫn các mã hàng - Không kiểm soát chất lượng từ khâu cắt  may - Túi nylon bị rác ảnh hưởng đến chất lượng : dễ ẩm mốc - Biển báo các mã hàng, PO, số lượng không đầy đủ Cắt - Vận hành máy epmex , nhiệt độ máy không quy định - Thùng hàng đễ bị méo, không đảm bảo chất lượng thùng - Xuất hàng hóa dễ nhầm lẫn - Máy cắt phá, cắt vòng khơng bảo quản sau không sử dụng - Chất lượng epmex BTP không đảm bảo chất lượng - Chất lượng cắt BTP không đảm bảo chất lượng - Máy dễ bị hỏng bị rơi, bụi bẩn,chất lượng máy cắt không đảm bảo - Nhân viên cắt không sử dụng BHLD đầy đủ - BTP dễ bị bẩn không đảm bảo vệ sinh - Khu vực cắt đổi : kéo không buộc dây, bàn cắt không thông thoáng - Chất lượng cắt BPT không đảm bảo bàn cắt chật - Khu vực đánh số : thiết bị đánh dùng đánh số không đảm bảo, mực số không để khay chống chàn - Dễ đánh nhầm số, mực dễ dây BTP - Độ dày bàn cắt trải quá số lá quy định - QC cắt kiểm tra chất lượng không quy định,quy Nguy rủi ro người - Ảnh hưởng đến đường hô hấp vận chuyển vải ẩm, mớc - Khó khăn việc cấp nguyên liệu lên xưởng mất nhiều công sức, thời gian, bê vác nhiều ảnh hưởng đến cột sống - Ảnh hưởng đến sức khỏe người -Vận chuyển thùng hàng mất nhiều sức lực - Mất nhiều thời gian, nhiệt độ nóng ảnh hưởng đến sức khỏe - Dễ bị rơi vào chân, ảnh hưởng đến suất cắt máy khong bảo quản sạch - Hít bụi vải dễ mắc bệnh hô hấp, nhân viên cắt máy dễ cắt vào tay - Dễ cắt vào tay - Ngồi lâu đau lưng, mỏi mắt, hít bụi vải nhiều ảnh hưởng đường hơ hấp, nhìn lâu gây mỏi mắt - QC phải đứng lâu mỏi - Chất lượng cắt không đảm chân, hít bụi vải nhiều bảo chất lượng chất ảnh hưởng đến đường hô Trang 4/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL trình May - Cơng nhân khơng sử dụng bảo hiểm kim, máy vắt sở, máy dập cúc Hồn thành lượng BTP chuyển cho chuyền may không đảm bảo chất lượng mất nhiều thời gian để khắc phục ảnh đến chất lượng sản phẩm, thời gian sản xuất thời gian xuất hàng hấp, nhìn lâu gây mỏi mắt - Công nhân dễ bị tại nạn lao động anh hưởng đến tiến độ sản xuất, giao hàng -Mất nhiều thời gian chỉnh sửa, chất lượng công đoạn chuyền không đảm bảo, gây ùn tắc đường chuyền… -Công nhân dễ bị kim đâm vào tay, kim văng vào mắt, dập vào tay - QC kiểm tra chất lượng không tuân thủ theo quy trình chất lượng sản phẩm -Chất lượng hàng chuyền không đảm bảo chất lượng -Đứng lâu gây mỏi chân, đau lưng, hít nhiều bụi vải dễ mắc bệnh đường hơ hấp,nhìn lâu mỏi mắt -Nhân viên - Hơi không đủ chất lượng không đảm bảo dễ bị nhăn, dúm Nhân viên không đầy đủ các công đoạn theo quy định sản phẩm không đạt chất lượng - Đứng lâu mỏi chân,dễ đâu cột sống, tiếp xúc nóng nhiều dễ bị bỏng, nhìn lâu mỏi mắt, tiếp xúc với bụi vải dễ bị chứng bệnh đường hô hấp - Nhân viên trả hàng ( sử dụng hóa chất) -Hóa chất dây vào sản phẩm dễ bị ố, tẩy rửa không cách sản phẩm dễ bị loang -Độc hại tiếp xúc hóa chất, ảnh hưởng đến hường hơ hấp hít hóa chất bụi vải, nhìn lâu gây hoa mắt, dễ bị đau lưng kho đứng lâu -Vận chuyển hàng thành phẩm vào khu vực hoàn thành - Dễ nhầm mã hàng, nhầm lẫn sản phẩm đạt/không đạt, nhầm lẫn số lượng -Sắp xếp hàng hóa khơng mã hàng, PO… -Đóng gói dễ nhầm lẫn các mã hàng, PO -Đi lại nhiều mỏi chân, bê hàng gây đau lưng, hít bụi vải nhiều gây ảnh hưởng đến đường hô hấp,dễ bị ngã vấp phải vật cản trở -Mất nhiều thời gian, đứng lâu, hít bụi vải ảnh hưởng - Công nhân ngồi may lâu, thao tác công đoạn may không đảm bảo chất lượng Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : -Hít nhiều bụi vải dễ mắc bệnh đường hô hâp, ngồi lâu dễ bị đau lưng, đau cột sống, công việc lặp lặp gây nhàm chán Sử dụng kéo nhiều dễ bị cắt vào tay Trang 5/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : đến hường hô hấp -Gấp hàng không quy cách -Ảnh hưởng đến chất lượng đóng gói, thời gian giao hàng, ảnh hưởng uy tín Công ty -Mất nhiều thời gian đóng gói lại,đứng lâu mỏi chân, hít nhiều bụi vải ảnh hưởng đến đường hô hấp - Chất lượng thùng carton không - Ảnh hưởng đến chất lượng đảm bảo đóng gói, thời gian giao hàng, ảnh hưởng uy tín Công ty Nhà xưởng Thiết bị -Dò kim sản phẩm khơng quy đinh, quy trình -Khơng phát sản phẩm bị nhiễm kim loại, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xuất hàng, ảnh hưởng đến uy tín kinh tế Công ty -Hút ẩm sản phẩm không quy định -Sản phẩm dế bị ẩm mốc, chất lượng sản phẩm không đảm bảo, ảnh hưởng đến uy tín kinh tế Công ty -Nhà xưởng bị dột, nứt, ẩm mốc -Sản phẩm dễ bị ẩm mốc, mất nhiều thời gian khắc phục, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, uy tín Cơng ty - Khơng có dánh sách quản lý thiết bị - Khơng có kế hoạch hiệu chuẩn, bảo dưỡng thiết bị định ky - Quản lý thiết bị tồn, dự phòng khơng đầy đủ, chính xác - Khơng nắm thiết bị đơn vị để quản lý, điểu chuẩn cho sản xuất theo mã hàng hàng - Chất lượng thiết bị ko đảm bảo chính xác sản xuất, không kiểm soát chất lượng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm - Sắp xếp bố chí thiết bị cho mã hàng không đảm để sản xuất Trang 6/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : Báo cáo- Tiêu chí - Tần suất đánh giá - Bộ phận QA khu vực, phận phụ trách tuân thủ khu vực chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro tại các phận định ky tháng/lần có báo cáo ghi chép quá trình đánh giá báo cáo Ban lãnh đạo Công ty - Bộ phận đánh giá đào tạo định ky hàng năm - Báo ghi chép : BMRR -01 Bảng phân tích đánh giá rủi ro HTQLCL Bộ phận phụ trách Họ tên Chức vụ ĐT Di động Nguyễn Mạnh Tường Phó tởng giám đớc 03503.649365 – Ext 117 0913539217 Nguyễn Hải Thuận Compliance 03503.649365 – Ext 440 0912680878 Trong quá trình sản x́t có phát mới nguy hại tại bất khu vực nhà kho, xưởng may…CBCNV tồn Cơng ty liên hệ với phận phụ trách đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả: Trang 7/7 ... RỦI RO VỀ HTQLCL Đổi tên người phê duyệt Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : 10/2/2017 Trang 2/7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH... RỦI RO VỀ HTQLCL Mã số: QTKH – 03 Ngày ban hành:25.10.2017 Lần ban hành: 03 Lần sửa đổi : đến hường hô hấp -Gấp hàng không quy cách -Ảnh hưởng đến chất lượng đóng gói, thời gian giao... sản phẩm, thời gian sản xuất thời gian xuất hàng hấp, nhìn lâu gây mỏi mắt - Công nhân dễ bị tại nạn lao động anh hưởng đến tiến độ sản xuất, giao hàng -Mất nhiều thời gian chỉnh sửa,
- Xem thêm -

Xem thêm: QT danh gia rui ro ve HTQLCL, QT danh gia rui ro ve HTQLCL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn