Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

20 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:17

Chương 1 - Tổng quan về truyền thông. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Các khái niệm kỹ năng, truyền thông, kỹ năng truyền thông; quá trình truyền đạt thông tin; các kỹ năng truyền thông cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo. 8/15/2018 TRƯỜNG ĐAI HOC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Các khái niệm Quá trình truyền đạt thông tin GV: Ths LÊ THỊ NGỌC TIỀN BM: QTKD – MARKETING Email: ltntien@agu.edu.vn Các kỹ truyền thông TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Có đám cháy xảy hành động sau kỹ năng? Năng lực hay khả chủ thể thực thục hay chuỗi hành động, Con người có xu hướng bỏ chạy khỏi đám cháy sở hiểu biết (kiến thức, kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Lính chữa cháy chạy lại đám cháy dùng công cụ để dập lửa TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 8/15/2018 KỸ NĂNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH RA SAO? Hình thành mục đích Lên kế hoạch Cập nhật kiến thức Luyện tập kỹ Truyền thơng (Communication) Q trình truyền thơng tin từ người gửi đến người nhận thông tin Ứng dụng hiệu chỉnh Dạng đơn giản Dạng phức tạp người gửi  người nhận người gửi  người nhận TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG Bằng lời hay ngơn ngữ (Verbal) •Trực tiếp lời nói •Gián tiếp chữ viết TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG Cách truyền thông Không lời – Phi ngôn ngữ (Non verbal) •Ánh mắt, nét mặt, nụ cười, tư thế, động tác, ngoại hình, diện mạo, khơng gian giao tiếp Truyền thơng hữu Cách truyền thông TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Ví dụ: giọng nói (chất lượng, âm lượng, độ cao), tiếng thở dài, kêu la, từ nói Truyền thông vô Truyền thông điệp thông qua: điệu bộ, dáng vẻ, trang phục, nét mặt, ánh mắt, cách di chuyển TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 8/15/2018 TÌNH HUỐNG Bằng cử tay này, người đàn ơng ảnh muốn nói gì? TÌNH HUỐNG Bạn cho biết thái độ nhân vật hình này? TÌNH HUỐNG Tư ngồi người cho thấy điều gì? TÌNH HUỐNG Phân tích tư thế, cử nhân vật ảnh để thấy thái độ họ? 8/15/2018 Khái niệm Kỹ truyền thông Kỹ truyền thông trình truyền đạt thơng tin từ đối tượng gửi đến đối tượng nhận thơng tin, có thiết kế, lên kế hoạch rõ ràng Người gửi rèn luyện nhằm đem lại hiệu cho trình truyền đạt Ý nghĩ Mã hóa Người nhận Kênh Truyền đạt thơng tin Tiếp nhận Nhận thức Giải mã TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 13 14 MƠ HÌNH TRUYỀN THƠNG Mã hố Thơng điệp Phương tiện Người gửi NGƯỜI GỬI Để trở thành người giao tiếp tốt, trước tiên bạn phải tạo cho tin tưởng Trong lĩnh vực kinh doanh, điều bao gồm việc thể hiểu biết bạn chủ đề, người tiếp nhận bối cảnh truyền đạt thông điệp Giải mã Người nhận Bạn phải biết người tiếp nhận (những cá nhân hay nhóm người mà bạn muốn truyền đạt thơng điệp tới) Việc khơng hiểu người mà truyền đạt thơng điệp tới dẫn đến việc thơng điệp bạn bị hiểu sai Mã hoá Giải mã TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG Phản hồi NHIỄU 16 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 8/15/2018 THÔNG ĐIỆP KÊNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG ĐIỆP Các hình thức giao tiếp qua viết, nói hay hình thức khác bị chi phối giọng điệu người truyền đạt thơng điệp, tính lý luận, giao tiếp khơng nên đưa vào, phong cách giao tiếp riêng bạn Các thông điệp truyền đạt qua nhiều kênh, nói cách gặp mặt đối mặt, gọi điện thoại, gặp qua video; viết thư từ, email, ghi nhớ hay báo cáo CÓ HAI KÊNH CHÍNH Kênh giao tiếp thức (formal communication networks) Thơng điệp ln ln có yếu tố trí tuệ tình cảm đó, yếu tố trí tuệ để xem xét tính hợp lý yếu tố tình cảm để có hút tình cảm, qua thay đổi suy nghĩ hành động TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 17 Mức độ phong phú thông tin kênh truyền thông Tính phong phú Nói chuyện trực tiếp Phương tiện truyền thông Hội nghò quay phim Tính rõ ràng 10–19 Điện thoại Email Bảng ghi nhớ, thư từ Báo cáo, tập tài liệu Thông lệ, rõ ràng Tình truyền thông Không thông lệ, mơ hồ Kênh giao tiếp khơng thức (informal comm networks) TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 18 Truyền thơng qua máy tính E-mail  Thuận lợi: viết, gửi, lưu trữ nhanh chóng; Chi phí gửi thấp  Khơng thuận lợi: Thơng tin q tải, thiếu phần tình cảm, lạnh lùng Intranet  Hệ thống mạng nội Extranet  Hệ thống mạng thông tin kết nối nhân viên với khách hàng, nhà cung cấp đối tác Videoconferencing  Là dạng intranet hay extranet cho phép người nói chuyện trực tiếp qua liên kết hình ảnh 10–20 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 8/15/2018 KÊNH GIAO TIẾP CHÍNH THỨC KÊNH GIAO TIẾP KHƠNG CHÍNH THỨC Các chức kênh giao tiếp khơng thức: Từ cấp xuống cấp (downward): hướng dẫn công việc, quan hệ cơng việc, quy trình, phản hồi, … • Xác nhận thơng tin; • Mở rộng thơng tin; Từ cấp lên cấp (upward): báo cáo, đề nghị, … • Lan truyền thông tin; • Phủ nhận thông tin; Giữa đồng nghiệp (horizontal): hợp tác, giải công việc, chia sẻ thông tin, thực báo cáo, … TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 21 • Bổ sung thơng tin TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 22 NGƯỜI NHẬN THÔNG ĐIỆP NHỮNG PHẢN HỒI Những thơng điệp sau truyền đạt đến người nhận Khơng nghi ngờ bạn trông chờ họ phản hồi Người tiếp nhận có phản hồi, Hãy ln nhớ thân người nhận thông điệp tham gia vào trình với ý tưởng tình cảm làm ảnh hưởng đến cách họ hiểu thông điệp bạn cách họ phản hồi lại thơng điệp lời hay hình thức khác thông điệp Để thành công, bạn nên nghiên cứu trước yếu tố để hành động cách hợp lý Hãy ý sát đến phản hồi bạn thể rõ ràng việc người tiếp nhận thông điệp có hiểu xác thơng điệp bạn hay khơng 23 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 24 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 8/15/2018 Những cản trở truyền thơng hiệu 10–25 Những cản trở truyền thông hiệu Sàng lọc Nhận thức chọn lọc Người gửi sàng lọc thông tin cho thông tin đến người nhận theo chiều hướng họ thích Con người diễn giải điều thấy dựa mối quan tâm mình, kiến thức chun mơn, kinh nghiệm thái độ © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved Những cản trở truyền thông hiệu 10–26 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved Những cản trở truyền thông hiệu Thông tin q tải Cảm xúc Điều kiện thơng tin đưa đến vượt khả xử lý cá nhân 10–27 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved Ở thời điểm nhận thông tin, cảm xúc người nhận ảnh hưởng đến thông điệp gửi đến 10–28 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 8/15/2018 Cản trở truyền thông nam giới nữ giới Những cản trở truyền thông hiệu Ngôn ngữ Nam giới nói chuyện để:  Nhấn mạnh địa vị, quyền lực tính độc lập  Than phiền nữ giới nói liên tục  Đề nghị giải pháp  Khoe khoang thành tích Mỗi người hiểu từ theo nghĩa khác Lo sợ truyền thông Áp lực lo lắng mức truyền thông lời, thư từ hai 10–29 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 10–30  Nữ giới nói chuyện để:  Thiết lập mối liên hệ thân tình  Chỉ trích nam giới khơng biết lắng nghe  Trình bày vấn đề muốn thổ lộ  Biểu lộ hối tiếc trì cân đàm thoại © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved Truyền thơng giữ văn hóa khác Kỹ nghe Các cản trở văn hóa  Cản trở nghĩa từ  Cản trở nghĩa rộng từ  Cản trở giọng nói  Cản trở khác biệt nhận thức Kỹ nói Kỹ ứng xử Kỹ viết 10–31 © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 32 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 8/15/2018 KỸ NĂNG LẮNG NGHE Nhóm tác giả Berverly Davenport 16% Khái niệm tầm quan trọng Những rào cản lắng nghe 9% Kỹ lắng nghe hiệu NGHE 45% NÓI VIẾT ĐỌC 30% TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 33 Tỷ lệ phần trăm thời gian dành cho kênh truyền thông giao tiếp TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 34 Bạn biết cách lắng nghe? KHÁI NIỆM Nghe thấy Sóng âm Màng Nhĩ Não Nghĩa Lắng nghe Chú ý – Hiểu – Hồi đáp – Ghi nhớ 35 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 36 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 8/15/2018 LẮNG NGHE ĐỂ LÀM GÌ? TẦM QUAN TRỌNG LẮNG NGHE « Lắng nghe cách trân trọng mà bày tỏ với người đối diện » Dale Carnegie Thu thập ý kiến, ý tưởng hay từ người khác Hiểu vấn đề Thực thi tốt nhiệm vụ giao, hướng dẫn Đưa lời khun cách nhanh chóng xác Hãy để người khác nói chuyện nhiều hơn! TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 37 RÀO CẢN LẮNG NGHE CHUỖI BẬC THANG LẮNG NGHE Thành công Phớt lờ 39 Giả vờ Từng phần Chú ý TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 38 Mơi trường xung quanh Thấu cảm Cảm xúc, thái độ người nghe Người nói /diễn giả TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 40 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 10 8/15/2018 QUÁ TRÌNH LẮNG NGHE CƠ BẢN CỬ CHỈ PHẢN CẢM KHI LẮNG NGHE Tập trung • • • • Thái độ tích cực, nhiệt tình Giao tiếp mắt Diễn đạt điệu Tạo môi trường phù hợp Chỉ trỏ Che miệng Gãi mơn trớn thể Khuyến khích người nói • Biểu hiện: ghi chép • Dùng câu nói khuyến khích • Dùng câu hỏi Mân mê đồ trang sức Dùng bút chì hay bút máy chọc Phản hồi Khoanh tay hay chống nạnh • Diễn giải, làm rõ Nhìn chỗ khác, khơng nhìn người nói TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Chọn lọc thơng tin 41 42 THỰC TRẠNG THỰC TRẠNG Đề bài: "Em cho biết bất công phụ nữ chế độ phong kiến tác phẩm học Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du Hãy chứng minh?” Ðề bài: Tả bàng Bài làm: Cây bàng trường em già, cũ kỹ Có lẽ mưa nắng nơi, gió bão biến Lá bàng không cần xé rách Rễ ngoằn nghèo trông rắn Em thương nó, hàng ngày em đứng gốc ngăn khơng cho thằng đu lên 43 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG Bài làm: "Sự bất công người phụ nữ chế độ phong kiến là: Họ khơng tham dự bóng đá quốc tế, họ khơng lái xe loại xe con, xe gắn máy Ngày nay, quyền giải phóng phụ nữ củng cố Hàng năm người ta lấy ngày 8/3 làm quốc khánh phụ nữ " 44 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 11 8/15/2018 Biểu đồ thơng tin giới tính đáp viên 52% Nam 48% Nữ Nhìn vào biểu đồ cho thấy tỷ trọng nam nữ không chênh lệch nhiều ta suy khách hàng nghiên cứu khơng có phân biệt nam nữ 45 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Những bạn viết ra, thể giá trị thân bạn TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 46 TRƯỚC KHI VIẾT CẦN LƯU Ý TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Nội dung QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC • Trình tự thơng tin thể (cấu trúc) • Thuyết phục • Thể nội dung truyền đạt Hình thức • Cách trình bày giấy • Văn phạm • Lỗi tả • Cách sử dụng từ 47 Đối tượng nhận thông tin? TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 48 Cách trình bày phù hợp Văn phong phù hợp TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 12 8/15/2018 MỘT SỐ LƯU Ý Font • Time New Roman • 13, giấy A4 đứng Cỡ chữ Dàn trang, canh lề • Left: cm • Right: 2,5 cm • Top: 2,5 cm • Bottom: 2,5 cm •Cách dòng hàng (line spacing) • 1,2 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 49 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 50 SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT • Khơng lạm dụng ngơn ngữ ngoại lai Trong văn viết Chú ý việc viết Tiếng việt không dấu • Hạn chế sử dụng từ địa phương, tiếng lóng • Khơng sử dụng ngơn ngữ nói 51 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 52 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 13 8/15/2018 Viết Thư điện tử (Email) TÌNH HUỐNG (10 phút) Giả sử bạn khách hàng, gặp trường hợp sau thơng điệp bạn nhận thực gì? Bạn nhóm trưởng nhóm, viết Email cho giảng viên để nộp tập nhóm Bạn nhận thư khuyến Khách sạn quảng cáo thái độ chăm sóc khách hàng tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên đây, thân thư lại đánh máy cẩu thả, nhiều lỗi tả khơng ký tên 53 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG CẤU TRÚC THƯ ĐIỆN TỬ 54 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) Khi nhận mail • Lời chào mở đầu • Nội dung thư • Mạch lạc, trọng tâm, lịch sự, thông tin quan trọng (in đậm) • Kết thúc • Lời chào kết • Chữ ký • Tái bút (nếu có) TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 55 • Có đầy đủ thơng tin  Trả lời • Nếu chưa  Trả lời nhận mail sớm liên lạc lại Xin chào! Tôi nhận mail anh Tơi nhanh chóng gửi thông tin để trả lời cho anh Chúc anh ngày làm việc hiệu quả! TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 56 14 8/15/2018 Ví dụ NHỮNG LỖI CẦN TRÁNH Hình thức văn phong cẩu thả 57 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) Đặt tên địa email: ten.hotendem@tenmien  tuannguyen.agu@gmail.com,  tuannguyen.lx@gmail.com,  tuannguyen.Dh16agu@gmail.com  nttuan@gmail.com Hiểu ý nghĩa Subject (tiêu đề), Cc (Carbon copy), Bcc (Blind carbon copy) Không sử dụng email công việc/ quan cho mục đích cá nhân Tạo chữ ký 59 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG Tiêu Khơng Khơng đề sử Không dùng không chữ chữ dụng rõ ký viết “IN ràng tắt HOA” Khơng dùng kí hiệu, tiếng lóng TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 58 CẤU TRÚC THƯ ĐIỆN TỬ Kính gửi anh Minh, Tơi tổng hợp xong phần báo cáo kinh doanh mặt hàng Điện thoại Sony Xperia cho Quý II năm Thông tin chi tiết cụ thể tập tin đính kèm Rất mong nhận nhận xét chia sẻ từ anh Trân trọng! Nguyễn Thanh Luân Nhân viên kinh doanh ĐT: 01682.030.297 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 60 15 8/15/2018 LỰA CHỌN KÊNH TRUYỀN THƠNG THẢO LUẬN Hãy tìm hiểu tình sau đưa giải pháp cho vấn đề giao tiếp tình huống? Trực tiếp Bạn nhân viên kế tốn cơng ty tư nhân, Kế toán trưởng yêu cầu bạn cung cấp số liệu bán hàng chi tiết để ông ta báo cáo họp tuần sau Gián tiếp Uốn lưỡi bảy lần trước nói Bạn muốn cập nhật thơng tin cho nhân viên liên quan tới vấn đề nghiêm trọng vừa xảy sản xuất Hãy suy nghĩ trước nói TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 61 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 62 Kỹ nói Chào hỏi tiếp nhận kết thúc gọi Nội dung 7% Cử Điệu Nét mặt Ánh mắt Hình ảnh 55% Hình thức nói 38% Âm điệu Nói ngắn gọn, rõ ràng nhẹ nhàng Ngữ điệu Khơng nên nói khơng chắn thơng tin phản hồi Nhịp điệu Khơng nên nói to 63 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 64 16 8/15/2018 Kỹ nói Kỹ nói thành cơng Sử dụng từ: à, ơi, dạ, vâng… Không nên làm việc riêng, nói chuyện với người khác Sự tơn trọng Gây ý Giọng phù hợp Rõ ràng, dễ hiểu Chuẩn bị, tự tin Nếu bận, nên bắt máy thông báo gọi lại sau Không nên bất ngờ gác máy 66 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 65 66 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG THỰC HÀNH KHI NĨI TỐT, BẠN ĐƯỢC NHỮNG LỢI ÍCH? • • • • • • 67 Hãy trình bày mẫu truyện cười mà bạn u thích Có thể có việc làm tốt Thăng tiến công việc Ký nhiều hợp đồng Xây dựng diện mạo thân mạnh mẽ Tạo dựng tốt mối quan hệ Gia tăng quyền lực TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG Thời gian chuẩn bị: 10 phút 68 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 17 8/15/2018 TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN (5 phút) KỸ NĂNG GIAO TIẾP THU HÚT QUA ĐIỆN THOẠI Có container hàng lạnh chuẩn bị bốc lên tàu cảng HongKong Bạn nhân viên hãng tàu, phát nhiệt độ container yếu, chưa đủ tiêu chuẩn bốc lên tàu bạn cần thông báo cho chủ hàng biết: “Việc giao hàng bị ảnh hưởng, chủ hàng có đồng ý cho hàng lên tàu? Nếu chủ hàng đồng ý, hàng bị ảnh hưởng nhiệt độ yếu khơng thuộc trách nhiệm hãng tàu” Bạn thông báo với Khách hàng hình thức nào? TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 69 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 70 • Bán anh em xa, mua láng giềng gần • Đi hỏi già,về nhà hỏi trẻ • No ngon, giận khơn • Một điều nhịn, chín điều lành • Mềm yếu, cứng q gãy • Chim khơn hót tiếng rảnh rang, Cách ứng xử cá nhân thể̉ văn hóa gia đình, cộng đồng, quan họ làm việc Người khơn ăn nói dịu dàng dễ nghe • Kim vàng nỡ uốn câu, Người khơn nỡ nói nặng lời ? 71 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 72 18 8/15/2018 Nói xin lỗi khi: • Bạn buộc người khác phải làm hành động mà họ khơng mong muốn hay tính tốn trước • Bạn chắn ngang tầm nhìn hay cản đường người khác • Bạn làm phiền, gây ảnh hưởng đến người khác Nói lời cảm ơn Cách bắt tay 1.Ln giữ thân khơng có mùi khó chịu 2.Khơng đến gần người khác không báo trước 3.Giữ khoảng cách phù hợp 4.Chào hỏi 73 74 ĐỪNG CƯ XỬ THEO CÁCH MÀ BẠN KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY BÍ QUYẾT ỨNG XỬ Đề cao vai trò, địa vị đối tượng giao tiếp Biết người, biết ta Tôn trọng nhân cách người khác 75 Quan tâm chân thành Sử dụng lời khen cách Thái độ, hành động, thể phù hợp với hoàn cảnh, phong tục, văn hóa… Success Đặt vào hồn cảnh người khác để xét đốn họ TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG 76 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 19 8/15/2018 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TRUYỀN THÔNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TRUYỀN THÔNG Brevity  Clear: rõ ràng Accurary  Complete: hồn chỉnh  Concise: ngắn gọn, súc tích Clarity  Correct: xác  Couteous: lịch Nguyên tắc ABC: Accuracy (chính xác) – Brevity (Ngắn gọn) – Clarity (Rõ ràng) 77 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 78 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 20 ... TRUYỀN THÔNG Thời gian chuẩn bị: 10 phút 68 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 17 8 /15 /2 018 TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN (5 phút) KỸ NĂNG GIAO TIẾP THU HÚT QUA ĐIỆN THOẠI Có container hàng lạnh chuẩn bị bốc lên... vật ảnh để thấy thái độ họ? 8 /15 /2 018 Khái niệm Kỹ truyền thông Kỹ truyền thông trình truyền đạt thơng tin từ đối tượng gửi đến đối tượng nhận thơng tin, có thiết kế, lên kế hoạch rõ ràng Người... VỀ TRUYỀN THÔNG 8 /15 /2 018 KỸ NĂNG LẮNG NGHE Nhóm tác giả Berverly Davenport 16 % Khái niệm tầm quan trọng Những rào cản lắng nghe 9% Kỹ lắng nghe hiệu NGHE 45% NÓI VIẾT ĐỌC 30% TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền, Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn