Ảnh hưởng của vữa xây mạch mỏng đến cường độ chịu nén của khối xây bê tông khí chưng áp

8 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:10

Bài viết Ảnh hưởng của vữa xây mạch mỏng đến cường độ chịu nén của khối xây bê tông khí chưng áp trình bày: Sử dụng vữa mạch mỏng làm tăng khả năng liên kết giữa các viên xây, thay đổi cơ chế phá hoại và nâng cao khả năng chịu lực của khối xây. Do đó, vữa xây mạch mỏng là giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả sử dụng của bê tông khí chưng áp,... Mời các bạn cùng tham khảo. VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG ẢNH HƯỞNG CỦA VỮA XÂY MẠCH MỎNG ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA KHỐI XÂY BÊ TƠNG KHÍ CHƯNG ÁP ThS NGUYỄN TIẾN THÀNH Ban Quản lý dự án Nhà Quốc hội & Hội trường Ba Đình TS HỒNG MINH ĐỨC Viện KHCN Xây dựng Tóm tắt: Khối xây bê tơng khí chưng áp thi cơng với vữa xây thông thường vữa xây mạch mỏng Tuy nhiên, nước ta chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng Bằng thí nghiệm thực tế, báo cho thấy sử dụng vữa mạch mỏng làm tăng khả liên kết viên xây, thay đổi chế phá hoại nâng cao khả chịu lực khối xây Do đó, vữa xây mạch mỏng giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu sử dụng bê tông khí chưng áp Mở đầu Trong vài năm trở lại đây, hỗ trợ nhà nước theo chương trình phát triển vật liệu xây khơng nung, số nhà máy sản xuất bê tơng khí chưng áp nước ta vào hoạt động cung cấp sản phẩm thị trường Các sản phẩm blốc xây bê tơng khí chưng áp với khối lượng thể tích nhỏ kích thước xác vật liệu thích hợp cho cơng trình nhà cao tầng Sử dụng bê tơng khí chưng áp cho tường mặt làm giảm tải trọng lên móng kết cấu chịu lực, mặt khác nâng cao khả cách nhiệt cho lớp vỏ bao che, nâng cao hiệu sử dụng lượng cơng trình Các sản phẩm bê tơng khí chưng áp nước sản xuất dạng khối lăng trụ đặc với kích thước phổ biến sau: chiều dài 600 mm, chiều cao 200mm chiều rộng 100mm, 150mm, 200mm Blốc bê tơng khí chưng áp sử dụng xây tường bao che ngăn cách không chịu tải tự chịu tải Hiện nay, sản phẩm blốc bê tơng khí chưng áp sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7959 : 2008 tiêu chuẩn nhà sản xuất Khối lượng thể tích bê tơng khí chưng áp sản xuất nước chủ yếu dao động khoảng từ 600 kg/m3 ÷ 800 kg/m3 Cường độ chịu nén trung bình dao động khoảng từ 3,5 MPa ÷ MPa Cường độ chịu nén tối thiểu đạt từ MPa ÷ 5,5 MPa Theo dõi chất lượng sản phẩm nhà máy bê tơng khí chưng áp miền Bắc cho thấy, khối lượng thể tích cường độ chịu nén sản phẩm có dao động đáng kể Bên cạnh đó, số tiêu chất lượng quan trọng khác quy định tiêu chuẩn nước [1, 2] độ co ngót, cường độ chịu cắt, sản phẩm bê tơng khí chưng áp chưa đánh giá đầy đủ Điều cần tính đến thiết kế, thi công nghiệm thu khối xây bê tông khí chưng áp Tường bê tơng khí chưng áp xây vữa xây thông thường theo phương pháp mạch dày vữa xây chuyên dụng theo phương pháp mạch mỏng Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có quy định cho khối xây bê tơng khí chưng áp Do cơng tác thi cơng thực theo dẫn nhà sản xuất theo tiêu chuẩn nước Các nghiên cứu vật liệu kết cấu sử dụng bê tơng khí chưng áp nước chưa đầy đủ Do đó, việc lựa chọn phương án thi công tường vữa thường hay vữa mạch mỏng định chủ yếu theo tiêu chí giá thành chưa đánh giá theo tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể Theo quan điểm truyền thống, khả chịu lực khối xây đảm bảo cường độ viên xây, cường độ vữa xây độ bám dính vữa viên xây Tuy nhiên, việc gia tăng cường độ chịu nén vữa xây ảnh hưởng đến cường độ chịu nén khối xây Theo [3] biến đổi cường độ chịu nén vữa khoảng hai lần làm thay đổi cường độ khối xây khoảng từ 10% đến 15% Đó ảnh hưởng mối liên kết viên xây thơng qua vữa Cường độ bám dính (adhesion) vữa gạch thường nhỏ cường độ cố kết (cohesion) gạch hay vữa xây Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG Theo nghiên cứu nước [4, 5], sử dụng vữa chuyên dụng xây theo phương pháp mạch mỏng có tác dụng làm ổn định nâng cao khả liên kết bám dính viên xây góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng khối xây Sử dụng vữa mạch mỏng hạn chế ảnh hưởng mạch vữa làm gia tăng cường độ khối xây Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khối xây bê tơng khí chưng áp thân cường độ chịu nén viên xây bê tơng khí chưng áp thấp nhiều so với gạch xây thơng thường chưa vượt q MPa Do đó, việc áp dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tơng khí chưng áp giải pháp quan trọng nâng cao hiệu sử dụng loại vật liệu Thơng qua kết thí nghiệm, báo góp phần làm rõ khác biệt phương án xây tường bê tơng khí chưng áp vữa thường vữa mạch mỏng, đồng thời so sánh với tường xây gạch đất sét nung nhằm khẳng định tính ưu việt sản phẩm bê tơng khí chưng áp phương án thi cơng tường bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng Vật liệu phương pháp thí nghiệm 2.1 Vật liệu sử dụng Blốc bê tơng khí chưng áp sử dụng thí nghiệm sản xuất nước có tính chất trình bày bảng Bảng Tính chất bê tơng khí chưng áp Chỉ tiêu STT Đơn vị Giá trị Phương pháp thí nghiệm 690 TCVN 7959:2008 MPa 4,3 TCVN 7959:2008 MPa 3,5 TCVN 7959:2008 Khối lượng thể tích khơ kg/m Cường độ chịu nén trung bình Cường độ chịu nén tối thiểu Tính chất lý gạch rỗng đất sét nung trình bày bảng Bảng Tính chất lý gạch rỗng đất sét nung Đơn vị Giá trị Phương pháp thí nghiệm Cường độ chịu nén Chỉ tiêu MPa 13,8 TCVN 6355:2009 Cường độ chịu uốn MPa 5,6 TCVN 6355:2009 Độ hút nước % 9,7 TCVN 6355:2009 STT Vữa xây dạng thông thường mác M75 sử dụng xi măng Nghi Sơn PCB40, cát vàng Sơng Lơ, có cường độ chịu nén thực tế 28 ngày tuổi 8,1 MPa Vữa xây mạch mỏng Block - Mortar chế tạo Viện Chun ngành Bê tơng có tính chất lý trình bày bảng Vữa xây dạng thông thường vữa mạch mỏng trộn máy Bảng Tính chất lý vữa xây mạch mỏng Block - Mortar Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Phương pháp thí nghiệm - 0,25 - Độ xòe mm 175 TCVN 3121-3:2003 Thời gian công tác phút 245 EN 1015-9:2006 Thời gian hiệu chỉnh phút 19 EN 1015-9:2006 Độ giữ nước % 98 ГОСТ 5802-86 Cường độ chịu nén MPa 8,0 TCVN 3121-11:2003 Cường độ bửa liên kết MPa 0,35 ASTM C1660-10 Cường độ bám dính tổ hợp MPa 0,42 - STT Tỷ lệ trộn N/B Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG 2.2 Thí nghiệm cường độ chịu nén khối xây Cường độ chịu nén khối xây xác định dựa sở tiêu chuẩn ASTM C1314-11 "Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms" Các viên xây kích thước 100 x 100 x 300 mm cắt từ blốc bê tơng khí chưng áp sản xuất nhà máy Các viên xây lưu giữ phòng thí nghiệm đạt độ ẩm cân 10 – 15% Mỗi khối xây bao gồm 04 viên xây với tỷ lệ chiều cao chiều dày nằm khoảng giá trị quy định tiêu chuẩn (từ 1,3 đến 5) Đặt viên xây xây viên túi nylon cách ẩm Sau xây xong, buộc kín miệng túi cách ẩm đặt phòng thí nghiệm Hai ngày trước thời điểm thí nghiệm, tiến hành tháo bỏ túi cách ẩm chuẩn bị mặt nén cho khối xây Mỗi tổ mẫu thí nghiệm bao gồm ba khối xây Q trình gia tải thí nghiệm cường độ chịu nén khối xây thực làm ba giai đoạn Trong giai đoạn đầu, tiến hành tăng tải tới nửa giá trị tải trọng phá hoại dự kiến mà không giới hạn tốc độ tăng tải Trong giai đoạn hai tiếp tục tăng tải đến tải trọng phá hoại dự kiến vòng từ phút ÷ phút Nếu khối xây chưa bị phá hoại, tiếp tục tăng tải đến xác định dạng phá hoại Giá trị cường độ chịu nén mẫu tính cường độ chịu nén nhân với hệ số chuyển đổi phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao chiều dày mẫu Trong khuôn khổ nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm ba tổ mẫu khối xây sau: - AAC1: viên xây bê tơng khí chưng áp xây với vữa xây thường, chiều dày mạch vữa 10 - 12 mm; - AAC2: viên xây bê tơng khí chưng áp xây với vữa mạch mỏng, chiều dày mạch vữa - mm; - Brick: gạch rỗng đất sét nung xây với vữa xây thường, chiều dày mạch vữa 10 - 12mm Mẫu khối xây trình thí nghiệm trình bày hình b) a) Hình Thí nghiệm cường độ chịu nén khối xây a) Bố trí thí nghiệm b) Dạng phá hoại khối xây 2.3 Thí nghiệm gia tải tường bê tơng khí chưng áp Trong thí nghiệm này, tiến hành gia tải hai mẫu tường bê tơng khí chưng áp xây vữa xây thường (tường T1) vữa xây mạch mỏng (tường T2) để xác định khả chịu lực Các viên xây sử dụng thí nghiệm có kích thước 100 x 100 x 300mm Tường bê tơng khí chưng áp xây với vữa thường bao gồm hàng xây, tường xây với vữa mạch mỏng gồm hàng xây Tường xây bảo dưỡng phòng thí nghiệm Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG Hệ thống gia tải bao gồm hệ dầm truyền tải, kích thủy lực, trụ đỡ phản lực lắp đặt trước tiến hành thí nghiệm Bố trí thí nghiệm trình bày hình Hình Thí nghiệm gia tải tường bê tơng khí chưng áp Gia tải thực theo giai đoạn Trong giai đoạn đầu, giai đoạn tiến hành tăng tải 20% tải trọng phá hoại dự kiến Sau tăng tải, giữ nguyên tải trọng giai đoạn vòng phút ghi nhận vết nứt biểu phá hoại khác Kết cấu coi ổn định sau cấp tải sau phút vết nứt khơng có phát triển kích thước, kết cấu khơng xuất thêm vết nứt Nếu sau phút vết nứt có dấu hiệu tiếp tục phát triển tiếp tục theo dõi ghi số liệu thời điểm cách phút kết cấu ổn định dừng thí nghiệm hạ tải có nguy kết cấu bị phá huỷ Nếu sau đạt 100% tải trọng dự kiến mà chưa có dấu hiệu phá hủy, tiến hành tăng tải tới khối xây bị phá hủy Kết cấu coi khơng đảm bảo điều kiện sử dụng kích thước vết nứt lớn vượt giá trị giới hạn quy định cho kết cấu cơng trình Kết nhận xét 3.1 Thí nghiệm cường độ chịu nén khối xây Tải trọng phá hoại dự kiến cho khối xây xác định sở cường độ chịu nén tính tốn Tuy nhiên, khối xây sử dụng vữa xây thường vữa xây mạch mỏng tính tốn theo hai phương pháp khác Cường độ chịu nén tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp gạch rỗng đất sét nung với vữa xây thường tính tốn theo tiêu chuẩn TCVN 5573 : 1991 cách tra bảng với giá trị đầu vào cường độ thực tế viên xây vữa Với thí nghiệm phá hoại, tải trọng phá hoại dự kiến lấy hai lần tải trọng tính tốn nhân với tiết diện chịu lực Cường độ chịu nén tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng xác định theo ACI 530-08 tức cường độ đặc trưng (cường độ chịu nén tối thiểu) bê tông khí chưng áp Tải trọng phá hoại dự kiến lấy cường độ tính tốn nhân với tiết diện chịu lực Cường độ thực tế khối xây tính tốn dựa giá trị tải trọng phá hoại thực tế, tiết diện chịu lực hệ số chuyển đổi phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao chiều dày khối xây Kết thí nghiệm khối xây trình bày bảng 4, bảng bảng Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG Bảng Kết thí nghiệm mẫu AAC1 (AAC xây vữa thường) STT Cấp tải trọng (PTN=60kN) I (tới 50% P TN) II (tới 100% PTN) III (tới phá hoại) Tải trọng (kN) 30 Kết thí nghiệm mẫu Mẫu (99x298x428) Mẫu (97x305x449) Mẫu (98x302x430) - - - - - Phá hoại dạng P2 = 69 kN R2 = 2,78 MPa Phá hoại dạng P3 = 72 kN R = 2,86 MPa Bắt đầu xuất vết nứt Phá hoại dạng P1 = 73,5 kN R1 = 2,92 MPa 60 - Cường độ khối xây, MPa 2,86 Bảng Kết thí nghiệm mẫu AAC2 (AAC xây vữa mạch mỏng) STT Cấp tải trọng (PTN=105kN) I (tới 50% P TN) II (tới 100% PTN) III (tới phá hoại) Kết thí nghiệm mẫu Tải trọng (kN) 52 105 - Cường độ Mẫu Mẫu Mẫu (97x295x408) (96x297x409) (97x299x406) - - - Phá hoại dạng Phá hoại dạng Phá hoại dạng P1 = 101,2 kN P2 = 90,6 kN P = 96,3 kN R1 = 4,12 MPa R2 = 3,71 MPa R = 3,86 MPa - - - khối xây, MPa 3,90 Bảng Kết thí nghiệm mẫu Brick (gạch rỗng đất sét nung xây vữa thường) STT Cấp tải trọng (PTN=82kN) I (tới 50% P TN) II (tới 100% PTN) III (tới phá hoại) Kết thí nghiệm mẫu Tải trọng Cường độ Mẫu Mẫu Mẫu (96x207x310) (98x208x306) (96x203x321) 41 - - - 82 - - - Phá hoại nhanh Phá hoại nhanh Phá hoại nhanh P1 = 97,5 kN P = 110 kN P3 = 95 kN R1 = 5,38 MPa R2 = 5,88 MPa R = 5,38 MPa (kN) - khối xây, MPa 5,55 Dạng phá hoại ghi nhận theo ASTM C1314-11 Riêng với khối xây gạch rỗng đất sét nung, phá hoại sảy tức thời khơng ghi nhận dạng phá hoại Kết thí nghiệm cho thấy, cường độ chịu nén thực tế khối xây gạch đất sét nung sử dụng vữa thường khối xây bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa thường phù hợp với tính tốn theo tiêu chuẩn TCVN 5573:1991 Do đó, sử dụng TCVN 5573:1991 tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp xây với vữa thường Sử dụng vữa mạch mỏng làm tăng tới 36% cường độ chịu nén khối xây bê tơng khí chưng áp Tiêu chuẩn TCVN 5573:1991 khơng phù hợp để sinh tốn cường độ khối xây bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng Kết thí nghiệm cường độ thực tế khối xây phù hợp với dẫn ACI 530-08 tức cường độ đặc trưng (cường độ chịu nén tối thiểu tổ mẫu) Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG Sử dụng vữa mạch mỏng làm thay đổi dạng phá hoại khối xây bê tơng khí chưng áp Phá hoại khối xây có dạng vết nứt dọc qua phần bê tông viên xây vữa (hình 1b) Trong đó, phá hoại khối xây bê tơng khí chưng áp xây vữa thường hay sảy phần tiếp giáp viên xây vữa 3.2 Thí nghiệm gia tải tường bê tơng khí chưng áp Thí nghiệm gia tải tường bê tơng khí chưng áp tiến hành nhằm kiểm tra lại tính tốn cường độ khối xây bê tơng khí chưng áp với vữa thường vữa mạch mỏng Đồng thời đánh giá đặc trưng phá hoại tường trường hợp Tải trọng phá hoại dự kiến tính theo TCVN 5573:1991 Tải trọng phá hoại dự kiến tường T1 T2 tương ứng 360 kN 480 kN Kết thí nghiệm gia tải hai tường T1 T2 trình bày bảng bảng 8, vết nứt ghi nhận hình hình Bảng Kết thí nghiệm tường T1 (99 x 1820 x 780mm) STT Cấp tải trọng (P TN = 360 kN) I (tới 20% PTN) II (tới 40% PTN) III (tới 60% PTN) IV (tới 80% PTN) Tải trọng, kN Thời gian giữ tải, phút Ghi 72 - 144 - 216 288 5 V (tới 100% PTN1) 360 VI (tới phá hoại) - - Bắt đầu xuất vết nứt góc tường, độ mở 0,1 mm Nứt góc phát triển chiều dài, xuất vết nứt mạch vữa, độ mở 0,1 - 0,2 mm Vết nứt phát triển mạnh, vết nứt theo mạch vữa Phá hoại tải trọng 358 kN - Hình Sơ đồ vết nứt tường T1 Các vết nứt bắt đầu xuất tường T1 gia tải tới cấp tức 60% tải trọng phá hoại dự kiến Các vết nứt bắt đầu xuất góc phạm vi viên xây Đồng thời, số mạch xây đứng xuất vết nứt Trong trình gia tải tiếp theo, vết nứt phát triển chiều dài tăng độ mở Một số vết nứt có xu hướng chạy xiên qua mạch vữa tạo thêm vết nứt theo mạch ngang Khi gia tải tới 100% tải trọng, vết nứt có xu hướng nối dài đạt độ mở tối đa Chuyển vị sảy vùng tiếp xúc vữa viên xây Các vết nứt chuyển vị sảy chủ yếu nửa phía tường Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG Bảng Kết thí nghiệm tường T2 (98x1800x810mm) STT Cấp tải trọng (P TN = 480 kN) Tải trọng, kN Thời gian giữ tải, phút Ghi - I (tới 20% PTN) II (tới 40% PTN) III (tới 60% PTN) 96 192 288 IV (tới 80% PTN) 384 5 V (tới 100% PTN1) 480 VI (tới phá hoại) - - Xuất vết nứt nhỏ tường, độ mở 0,1 mm Vết nứt phát triển qua mạch vữa Xuất vết nứt hai cạnh, độ mở 0,1-0,2 mm Vết nứt phát triển dọc theo tường, tăng độ mở Một số viên xây bị phá hoại, bong lớp bề mặt dày 1cm Phá hoại tải trọng 480 kN - Hình Sơ đồ vết nứt tường T2 Đối với tường T2, vết nứt bắt đầu xuất gia tải cấp tức tới 60 % tải trọng phá hoại dự kiến Khi tiếp tục gia tải, vết nứt ban đầu phát triển theo chiều dọc, tăng độ mở xuất thêm vết nứt hai bên tường Các vết nứt dọc phát triển qua mạch vữa mà không lệch hướng Gia tải cấp (tới 100 % tải trọng phá hoại dự kiến) vết nứt mở rộng kéo dài xuống nửa bên tường, không phát vết nứt mạch vữa ngang Ở giai đoạn cuối, lớp bề mặt số viên xây hàng bị bong bật với chiều dày 1cm (có thể hiệu ứng nở hơng) Kết cho thấy trình phá hoại tường T2 khác q trình phá hoại tường T1 có nhiều điểm tương đồng trình phá hoại panel bê tông Điều chứng tỏ, nhờ gắn kết tốt vữa mạch mỏng, khối xây bê tơng khí chưng áp đạt độ đồng cao, khắc phục ảnh hưởng mạch vữa Nhờ gia tăng khả chịu lực tường tới 30% Kết luận kiến nghị Thí nghiệm thực tế với khối xây tường bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa xây dạng thông thường vữa xây mạch mỏng cho phép rút số kết luận kiến nghị sau: Trong trường hợp sử dụng vữa xây thơng thường, sử dụng giá trị tra bảng loại gạch TCVN 5573:1991 để xác định cường độ chịu nén tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp Vữa mạch mỏng giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu sử dụng bê tơng khí chưng áp khối xây Vữa mạch mỏng tăng khả liên kết viên xây làm thay đổi chế phá hoại tường bê tơng khí chưng áp Sử dụng vữa mạch mỏng thay cho vữa xây thông thường cho phép nâng cao khả chịu nén tường bê tơng khí chưng áp tới 30 % Thí nghiệm góp phần làm rõ thêm khả chế phá hoại khối xây nhằm bổ sung cho hướng dẫn tính tốn tường bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng theo tiêu chuẩn TCVN 5573:1991 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 VẬT LIỆU - MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT HẠ TẦNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ASTM C1386 Specification for precast autoclaved aerated concrete (AAC) wall construction units EN 771-4 Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry unit БАЖЕНОВ Ю.М Технология бетона - М.: Высшая школа, 1987, 415с DHANASEKAR M., DA PORTO F Review of the progress in thin bed technology for masonry construction Proceeding of the 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto, 2009, pp 21-32 КОЗЛОВ В.В Сухие строительные смеси -М.: Изд АСВ 2000, 95с Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4/2011 ... diện chịu lực Cường độ chịu nén tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng xác định theo ACI 530-08 tức cường độ đặc trưng (cường độ chịu nén tối thiểu) bê tơng khí chưng áp Tải... xác định cường độ chịu nén tính tốn khối xây bê tơng khí chưng áp Vữa mạch mỏng giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu sử dụng bê tơng khí chưng áp khối xây Vữa mạch mỏng tăng khả liên kết viên xây làm... mỏng hạn chế ảnh hưởng mạch vữa làm gia tăng cường độ khối xây Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khối xây bê tơng khí chưng áp thân cường độ chịu nén viên xây bê tơng khí chưng áp thấp nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của vữa xây mạch mỏng đến cường độ chịu nén của khối xây bê tông khí chưng áp, Ảnh hưởng của vữa xây mạch mỏng đến cường độ chịu nén của khối xây bê tông khí chưng áp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn