Bài tập Định mức xây dựng yêu cầu

2 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:07

Bài tập Định mức xây dựng yêu cầu giới thiệu tới các bạn những câu hỏi và yêu cầu trong định mức xây dựng như thiết lập điều kiện tiêu chuẩn của Định mức máy; xử lý kết quả quan trắc; tính định mức thời gian sử dụng máy theo phương pháp số tương đối (%);... Mời các bạn tham khảo. ĐỀ SỐ: 01 Bài tập 1: Đối tượng quan trắc Một chu kỳ làm việc của máy đào đất (0,5 m3) TT 10 Tên bộ phận cơng việc Đào đất Nâng gầu đất lên Quay cần để đổ đất Đổ đất (có lắc gầu một ít) Quay cần về chỗ cũ Hạ gầu xuống Máy chạy khơng tải cho phép (chờ ơ tơ) Thời gian bảo dưỡng máy móc Tbd Thời gian ngừng thi cơng (di chuyển địa điểm) Thời gian nghỉ giải lao theo quy định Thời gian quan trắc: 12 phút Tên q trình: Đào đất cấp 2 bằng máy đào E 502, đổ vào xe tự đổ Iaz 585 Góc quay đầu 60 độ, đào mương sâu 1,5 m) Thời gian tiêu hao làm việc của mỗi chu kỳ (giây­s) 10 11 12 13 14 8 6 7  11 7 2 2 3 3 2 4 4 5 12 10 13 14 11 12 14 10 11 13 5 4 5 5 5 6 6 5 186 (s) 120 (s) 180 (s) 120 (s) Yêu cầu: Thiết lập điều kiện tiêu chuẩn của Định mức máy Xử lý kết quả quan trắc Tính định mức thời gian sử dụng máy theo phương pháp số tương đối (%) Trình bày giá trị định mức vừa tìm được vào bảng Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao năng suất sử dụng máy Bài tập 2: 15 Trình bày bằng sơ đồ mối quan hệ giữa Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng đối với Luật xây dựng và Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ  thuật ...Trình bày bằng sơ đồ mối quan hệ giữa Quy chuẩn xây dựng,  Tiêu chuẩn xây dựng đối với Luật xây dựng và Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ  thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Định mức xây dựng yêu cầu, Bài tập Định mức xây dựng yêu cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn