Đồ án 2: Điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà

78 12 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:06

Phần A GIỚI THIỆU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Đề tài: ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ GVHD : LÊ MINH SVTH : LƯƠNG VĂN GIANG MSSV : 09119010 NGUYỄN DUY SƠN MSSV : 09119031 TP HỒ CHÍ MINH – 06/2012 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Khoa Điện – Điện Tử Bộ Môn Điện Tử Viễn Thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Ngày……tháng …… năm 201… PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN MÔN HỌC… (Dành cho người hướng dẫn) Họ teân sinh vieân : ……………………………………………………………………………… MSSV:…………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……MSSV:…………………… Tên đề tài …………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Người hướng dẫn : …………………………………………………………………………………… …………………………………………… Những ưu điểm Đồ aùn : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Những thiếu sót Đồ án: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Đề nghò : Được bảo vệ:  Bổ sung để bảo vệ: Không bảo vệ:  Các câu hỏi sinh viên phải trả lời trước tổ chấm ĐAMH: a) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………… b) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… c) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Đánh giá Điểm (Số chữ):……………………………… CHỮ KÝ HỌ TÊN Trang Điều khiển thiết bị điện nha LỜI CẢM ƠN Nhóm thực hiện đề tai xin gửi lời cảm ơn tới quý Thầy Cô khoa Điện – Điện tử, đặc biệt la Thầy Cô môn Điện Tử Viễn Thông giúp đỡ nhóm thời gian thực hiện đề tai Đặc biệt nhóm xin gửi lời cảm ơn chân tới Thầy Lê Minh tận tình hướng dẫn va tạo điều kiện thuận lợi để nhóm có thể thực hiện va hoan đề tai Nhóm thực hiện đồ án cũng xin cảm ơn bạn lớp trao đổi góp ý để nhóm thực hiện hoan tốt đề tai Trong trình thực hiện đề tai khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong quý thầy cô góp ý va dẫn để nhóm thực hiện đề tai hoan thiện đồ án Nhóm thực hiện đề tài Lương Văn Giang - Nguyễn Duy Sơn Trang Điều khiển thiết bị điện nha Lời nói đầu Ngay nay, thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giới va thay đổi, văn minh va hiện đại rất nhiều Sự phát triển kỹ thuật điện tử tạo hang loạt thiết bị cang thông minh, tiện dụng, hiệu va thân thiện với môi trường người dùng La nước phát triển, vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ thời kì cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện lại trở yêu cầu cấp bách va cần thiết hết Chính vậy, năm qua, nước ta trọng đầu tư rất nhiều đến nganh công nghệ cao, đặc biệt la lĩnh vực điện tử, tự động hóa Va thực tế hơn, ứng dụng đó la việc tạo mạch điện tử thông minh, có tính tự động hóa cao, khả giao tiếp với máy tính, đồng thời kết hợp với việc điều khiển trực tiếp board mạch cũng gián tiếp thơng qua giao diện lập trình va cai đặt máy tính Điều khơng mang lại nhiều lợi ích thiết thực hiện thời, ma còn góp phần không nhỏ cho việc hiện thực hóa ý tưởng lớn Vì ma nhóm định chọn đề tai “Điều Khiển và Giám Sát Thiết Bị Điện Trong Nhà” Mạch có chức tự động bật, tắt thiết bị thông qua cảm biến, thao tác đóng, ngắt bằng tay qua contact điều khiển gián tiếp từ máy tính, đồng thời hiển thị trạng thái LCD va giao diện máy tính, … Tuy cố gắng thực hiện đồ án nghiêm túc va trách nhiệm nhất, điều kiện kiến thức cũng khả nghiên cứu còn hạn chế nên tránh khỏi sai phạm va thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp tích cực từ thầy va bạn Mục lục Trang Phần A GIỚI THIỆU i Trang bìa iii Trang Điều khiển thiết bị điện nha Trang chấm ĐAMH GVHD iii Lời cảm ơn……………………………………………………………………….iv Lời nói đầu v Mục lục vi Liệt kê bảng .viii Liệt kê hình viii Phần B NỘI DUNG Chương GIỚI THIỆU Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20 Chương PHẦN CỨNG .22 Chương PHẦN MỀM 25 Chương KẾT QUẢ .28 Chương KẾT LUẬN 30 Phần C PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Trang Điều khiển thiết bị điện nha Liệt kê bảng Liệt kê hình Phần A NỘI DUNG Trang Điều khiển thiết bị điện nha Chương GIỚI THIỆU 1.1 Mục Tiêu Đề Tài Đứng trước thách thức lớn việc tiết kiệm lượng điện, vấn đề mang ý nghĩa quốc gia, đồng thời nâng cao tính tự động hóa lĩnh vực điều khiển - nhân tố định phát triển đất nước, nhóm thực hiện đề tai “Điều Khiển Va Giám Sát Thiết Bị Điện Trong Nha” với mục đích thực hanh ứng dụng quan trọng nganh công nghiệp điều khiển thiết bị Để thực hiện điều đó, nhóm thực hiện đưa số mục tiêu : - Nghiên cứu nguyên lý hoạt động cảm biến PIR va quang trở Tìm hiểu chip vi xử lý AT89C51 va phần mềm giao tiếp C# Xây dựng thuật toán kết nối nhận, gửi va điều khiển thiết bị Viết chương trình truyền, nhận va điều khiển cho vi xử lý qua cổng COM Xây dựng giao diện điều khiển từ máy tính 1.2 Nhiệm Vụ Đề Tài Thiết kế va thi công mạch thực hiện chức năng: - - Tự động :  Đèn hanh lang tự động bật trời tối, va tắt trời sáng  Đèn phòng tự động bật có người đến va tắt không có người Thủ công: Bật tắt thiết bị bằng tay thông qua contact gắn board Man hình LCD mạch hiển thị đầy đủ trạng thái thiết bị Giao tiếp máy tính qua cổng COM - Trên giao diện máy tính  Hiển thị trạng thái thiết bị  Bật tắt gián tiếp thiết bị thông qua nút nhấn 1.3 Giới Thiệu Tổng Quan Nội Dung Các Chương Tai liệu chia chương va sắp xếp sau : Chương Giới Thiệu : trình bay tổng quan nội dung đề tai – vấn đề ma sẽ đề cập đến toan bai viết Chương Cơ Sở Lý Thuyết : chương sẽ sâu lý thuyết vi điều khiển, cảm biến cũng tìm hiểu linh kiện cần thiết lam sở để thực hiện mạch đồ án Chương Giới thiệu Trang Điều khiển thiết bị điện nha Chương Thiết Kế Phần Cứng : cung cấp thông tin bao gồm sơ đồ khối, chức khối va tính tốn cụ thể để thiết kế phần cứng cho mạch Chương Thiết Kế Phần Mềm : tập trung nghiên cứu lưu đồ giải thuật vi điều khiển va thiết kế giao diện cho chương trình giao tiếp máy tính Chương Kết Luận Va Hướng Phát Triển : bao gồm kết thực hiện, ưu, nhược điểm va hướng phát triển đồ án Chương Giới thiệu Trang 57 Điều khiển thiết bị điện nha } //*************Nhan ký tu********************* void receive_data() interrupt 4//nhan du lieu { if(RI==1) { RI=0; uart_data_receive=SBUF; switch(uart_data_receive) { case 'A': { if(lp2==off) { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp1=off; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: Off Den2: Off"); } else { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 58 Điều khiển thiết bị điện nha lp1=off; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: Off Den2: On"); } }break; case 'B': { if(lp2==off) { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp1=on; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: On Den2: Off"); } else { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp1=on; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: On Den2: On"); Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 59 Điều khiển thiết bị điện nha } }break; case 'C': { if(lp1==off) { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp2=off; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: Off Den2: Off"); } else { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp2=off; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: On Den2: Off"); } }break; case 'D': { if(lp1==off) Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 60 Điều khiển thiết bị điện nha { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: Off Den2: On"); } else { LCD_CODE(0x01); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: On Den2: On"); } }break; default: { if(lp1==on&&lp2==on) /*if(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& ((aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))) */ Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 61 Điều khiển thiết bị điện nha { send_string("Den1: On Den2: On"); } else if(lp1==on&&lp2==off) /* else if(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& ((aut2==0&&manon2==1&&manoff2==0)|| (aut2==0&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==0))) */ { send_string("Den1: On Den2: Off"); } else if(lp1==off&&lp2==on) /*else if(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& ((aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))) */ { send_string("Den1: Off Den2: On"); send_string("Den1: Off Den2: Off"); } else { } Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 62 Điều khiển thiết bị điện nha } }; } } void main() { aut1=1; manon1=1; manoff1=1; lp1=off; aut2=0; manon2=1; manoff2=1; lp2=off; uart_init(); //Khoi tao cac thong so cho truyen thong noi tiep LCD_INIT(); while(1) { if(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& (/*(aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)||*/ (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))) { Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 63 Điều khiển thiết bị điện nha lp1=on; LCD_CODE(0x01); LCD_CODE(0x80); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: On Den2: On"); while(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& (/*(aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)||*/ (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))); } else if(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& ((aut2==0&&manon2==1&&manoff2==0)|| (aut2==0&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==0))) { lp1=on; LCD_CODE(0x01); LCD_CODE(0x80); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp2=off; LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: On Den2: Off"); while(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 64 Điều khiển thiết bị điện nha ((aut2==0&&manon2==1&&manoff2==0)|| (aut2==0&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==0))); } else if(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& (/*(aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)||*/ (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))) { lp1=off; LCD_CODE(0x01); LCD_CODE(0x80); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: Off Den2: On"); while(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& (/*(aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)||*/ (aut2==1&&manon2==0&&manoff2==1)|| (aut2==0&&manon2==0&&manoff2==1))); } else if(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)) { lp1=off; LCD_CODE(0x01); Phụ lục va tai liệu tham khảo LCD_CODE(0x80); Trang 65 Điều khiển thiết bị điện nha LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: Off Den2: On"); while(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1));//delay_time(40); } else if(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1)) { lp1=on; LCD_CODE(0x01); LCD_CODE(0x80); LCD_STRING("DEN 1: DA BAT"); lp2=on; LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA BAT"); send_string("Den1: On Den2: On"); while(((aut1==1&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==0&&manoff1==1)|| (aut1==0&&manon1==0&&manoff1==1))&& (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==1));//delay_time(40); } Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 66 Điều khiển thiết bị điện nha else /*(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& ((aut2==0&&manon2==1&&manoff2==0)|| (aut2==0&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==0)))*/ { lp1=off; LCD_CODE(0x01); LCD_CODE(0x80); LCD_STRING("DEN 1: DA TAT"); lp2=off;LCD_CODE(0xc0);//LCD_CODE(0x0c); LCD_STRING("DEN 2: DA TAT"); send_string("Den1: Off Den2: Off"); while(((aut1==0&&manon1==1&&manoff1==0)|| (aut1==0&&manon1==1&&manoff1==1)|| (aut1==1&&manon1==1&&manoff1==0))&& ((aut2==0&&manon2==1&&manoff2==0)|| (aut2==0&&manon2==1&&manoff2==1)|| (aut2==1&&manon2==1&&manoff2==0))); } } } * Code cho chương trình máy tính: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 67 Điều khiển thiết bị điện nha using System.IO; using System.IO.Ports; using System.Xml; using System.Runtime.InteropServices; namespace GTMT1 { public partial class frmDieuKhien : Form { private string send1; string InputData = String.Empty; delegate void SetTextCallback(string text); public frmDieuKhien() { InitializeComponent(); string[] ports = SerialPort.GetPortNames(); cbb.Items.AddRange(ports); port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceive); } private void btnconnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (cbb.Text != "Chọn Cổng COM") { try { port.Open(); lbthongbao.ForeColor = Color.Green; lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + " : OPENED"; lbltrangthai.Text = ""; send1 = "Z"; port.Write(send1); btnon2.Enabled = true; btnon1.Enabled = true; btnoff2.Enabled = true; btnoff1.Enabled = true; btndisconnect.Enabled = true; btnconnect.Enabled = false; cbb.Enabled = false; tmtry.Enabled = true; } catch { lbthongbao.ForeColor = Color.Red; lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + ": CAN'T BE OPENED !"; } } else { MessageBox.Show("Select a serial port to connect !", "ERROR SEND DATA ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); } } Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 68 Điều khiển thiết bị điện nha private void cbb_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { if (port.IsOpen) port.Close(); port.PortName = cbb.SelectedItem.ToString(); } private void btndisconnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (port.IsOpen) { port.Close(); lbthongbao.Text = "COM PORT IS CLOSED!"; lbthongbao.ForeColor = Color.Red; btnconnect.Enabled = true; btndisconnect.Enabled = false; btnoff1.Enabled = false; btnoff2.Enabled = false; btnon1.Enabled = false; btnon2.Enabled = false; lbltrangthai.Text = ""; ptb1.Image = null; ptb2.Image = null; btnoff1.BackColor = Color.Gainsboro; btnoff2.BackColor = Color.Gainsboro; btnon1.BackColor = Color.Gainsboro; btnon2.BackColor = Color.Gainsboro; cbb.Enabled = true; } } private void btnexit_Click(object sender, EventArgs e) { Application.Exit(); } private void writeChar(string Char)//ham truyen ky tu { if (port.IsOpen) // { port.Write(Char); // } else { MessageBox.Show("Select a serial port first!", "ERROR SEND DATA ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); } } private void btnon1_Click(object sender, EventArgs e) { lbltrangthai.Text = ""; writeChar("B"); btnon1.Enabled = false; btnoff1.Enabled = true; btnoff1.BackColor = Color.Gainsboro; btnon1.BackColor = Color.DarkGray; Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 69 Điều khiển thiết bị điện nha tmtry.Enabled = true; } private void btnoff1_Click(object sender, EventArgs e) { lbltrangthai.Text = ""; writeChar("A"); btnoff1.Enabled = false; btnon1.Enabled = true; btnon1.BackColor = Color.Gainsboro; btnoff1.BackColor = Color.DarkGray; tmtry.Enabled = true; } private void DataReceive(object obj, SerialDataReceivedEventArgs e) { InputData = port.ReadExisting(); if (InputData != String.Empty) { SetText(InputData); } } private void SetText(string text) { if (this.lbltrangthai.InvokeRequired) { SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText); this.Invoke(d, new object[] { text }); } else { if (this.lbltrangthai.Text == "Den1: On Den2: On"||this.lbltrangthai.Text == "Den1: On Den2: Off" ||this.lbltrangthai.Text == "Den1: Off Den2: On"||this.lbltrangthai.Text == "Den1: Off Off") this.lbltrangthai.Text = ""; this.lbltrangthai.Text += text; } tmpolling.Enabled = true; } private void btnon2_Click(object sender, EventArgs e) { lbltrangthai.Text = ""; writeChar("D"); btnoff2.Enabled = true; btnon2.Enabled = false; btnoff2.BackColor = Color.Gainsboro; btnon2.BackColor = Color.DarkGray; tmtry.Enabled = true; } Phụ lục va tai liệu tham khảo Den2: Trang 70 Điều khiển thiết bị điện nha private void btnoff2_Click(object sender, EventArgs e) { lbltrangthai.Text = ""; writeChar("C"); btnoff2.Enabled = false; btnon2.Enabled = true; btnon2.BackColor = Color.Gainsboro; btnoff2.BackColor = Color.DarkGray; tmtry.Enabled = true; } const int MF_BYPOSITION = 0x400; [DllImport("User32")] private static extern int RemoveMenu(IntPtr hMenu, int nPosition, int wFlags); [DllImport("User32")] private static extern IntPtr GetSystemMenu(IntPtr hWnd, bool bRevert); [DllImport("User32")] private static extern int GetMenuItemCount(IntPtr hWnd); private void frmDieuKhien_Load(object sender, EventArgs e) { IntPtr hMenu = GetSystemMenu(this.Handle, false); int menuItemCount = GetMenuItemCount(hMenu); RemoveMenu(hMenu, menuItemCount - 1, MF_BYPOSITION); btndisconnect.Enabled = false; btnoff1.Enabled = false; btnoff2.Enabled = false; btnon1.Enabled = false; btnon2.Enabled = false; } private void tmpolling_Tick(object sender, EventArgs e) { lbltrangthai.Enabled = false; if (this.lbltrangthai.Text == "Den1: On Den2: On") { lbthongbao.ForeColor = Color.Green; lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + " : OPENED"; ptb1.Image = Image.FromFile("den_on.jpg"); ptb2.Image = Image.FromFile("den_on.jpg"); } else if (this.lbltrangthai.Text == "Den1: On Den2: Off") { lbthongbao.ForeColor = Color.Green; lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + " : OPENED"; ptb1.Image = Image.FromFile("den_on.jpg"); ptb2.Image = Image.FromFile("den_off.jpg"); } else if (this.lbltrangthai.Text == "Den1: Off Den2: On") { lbthongbao.ForeColor = Color.Green; lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + " : OPENED"; ptb1.Image = Image.FromFile("den_off.jpg"); ptb2.Image = Image.FromFile("den_on.jpg"); } else if (this.lbltrangthai.Text == "Den1: Off Den2: Off") { lbthongbao.ForeColor = Color.Green; Phụ lục va tai liệu tham khảo Trang 71 Điều khiển thiết bị điện nha lbthongbao.Text = cbb.SelectedItem.ToString() + " : OPENED"; ptb1.Image = Image.FromFile("den_off.jpg"); ptb2.Image = Image.FromFile("den_off.jpg"); } tmpolling.Enabled = false; } private void tmtry_Tick(object sender, EventArgs e) { if (this.lbltrangthai.Text == "") { btnoff1.Enabled = false; btnoff2.Enabled = false; btnon1.Enabled = false; btnon2.Enabled = false; btnon1.BackColor = Color.DarkGray; btnoff1.BackColor = Color.DarkGray; btnon2.BackColor = Color.DarkGray; btnoff2.BackColor = Color.DarkGray; ptb1.Image = null; ptb2.Image = null; lbltrangthai.Enabled = false; lbthongbao.Text = "Chương trình khơng thể kết nối với phần cứng !\n Xin vui lòng kiểm tra lại dây cáp nguồn điện "; lbthongbao.ForeColor = Color.Red; } tmtry.Enabled = false; } } } TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] Datasheet PIR 203B Datasheet 74HC245 Nguyễn Đình Phú, Vi xử lý 1, 2007 Tống Văn On, Họ Vi Điều Khiển 8051,NXB Lao động – Xã hội, 2005 Nguyễn Tăng Cường - Phan Quốc Thắng, Cấu trúc va lập trình họ vi điều khiển 8051, NXB Khoa học va kỹ thuật, Ha Nội, 2004 Tai liệu tham khảo từ Internet: http://www.phuclanshop.com/TraoDoiHocTap-ChiTiet.aspx? NewsId=109 http://www.phuclanshop.com/TraoDoiHocTap-ChiTiet.aspx? NewsId=138 Va số tai liệu khác qua cơng cụ tìm kiếm google Phụ lục va tai liệu tham khảo ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Đề tài: ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT... nhóm thực hiện đề tai Điều Khiển Va Giám Sát Thiết Bị Điện Trong Nha” với mục đích thực hanh ứng dụng quan trọng nganh công nghiệp điều khiển thiết bị Để thực hiện điều đó, nhóm thực hiện... thuật toán kết nối nhận, gửi va điều khiển thiết bị Viết chương trình truyền, nhận va điều khiển cho vi xử lý qua cổng COM Xây dựng giao diện điều khiển từ máy tính 1.2 Nhiệm Vụ Đề Tài Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án 2: Điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà, Đồ án 2: Điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà, Phần A GIỚI THIỆU, Phần A NỘI DUNG, 3 Giới Thiệu Tổng Quan Nội Dung Các Chương, 2 Quang trở (LDR : Light Dependent Resistor), 6 Chuẩn giao tiếp RS232( cổng COM ), 1 Thiết kế các khối, Sơ đồ nguyên lý, 4 Phân tích chương trình cho vi điều khiển, 8 Hạn chế và hướng phát triển, PHỤ LỤC MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn