Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT27

5 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:02

Tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT27 sau đây với lời giải chi tiết cho mỗi câu hỏi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghề này. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã: DA KTXD- LT 27 I PHẦN BẮT BUỘC: (7.0 điểm) Câu Nội dung I Phần bắt buộc a- Tại phải xử lý mạch ngừng thi công: - Khi thi cơng cơng trình bê tơng bê tơng cốt thép thường phải ngừng nhiều đợt, mạch ngừng tiếp xúc bê tông cũ bê tông nên dính kết chúng khơng tốt đổ liên tục b - Xử lý khớp nối thi công nào: - Khi đổ bê tơng cần đảm bảo liên tục, có đổ liên tục thời tiết mưa, bão, … Trường hợp phải ngừng đổ bê tơng, khớp nối thi cơng chỗ tiếp giáp bê tông đỏ bê tông cũ Nếu đổ tiếp lên bê tông cũ, trước đổ phải đục mặt bê tông cũ dùng bàn chải sắt chải Đối với chân cột nên rải lớp vữa xi măng cát vàng có mác cao, dày đến cm Đối với dầm, sàn có điều kiện nên dùng lớp vữa xi măng cát vàng trên, khơng có điều kiện đổ tiếp bê tông phải dùng loại bê tơng dẻo Trình tự trát trần phẳng : a Chuẩn bị + Chuẩn bị giàn giáo hợp lý để thực tập + Vệ sinh mặt trát trần + Xử lý chỗ lồi, lõm chỗ bê tông bị rộ + Vạch đường ngang chuẩn xung quanh tường b Làm mốc trát: - Đắp mốc + Dùng vữa, miếng mốc làm sẵn, kích thước (50 x 50), Điểm 1.5đ 0.5 1.0 2.5 đ 0.2 0.3 (100 x 100) gắn lên vị trí góc trần cách họng trần 20 cm đến 30 cm, - Đắp mốc phụ ( mốc trung gian) + Căng dây mốc để làm mốc phụ - Làm dải mốc + Dùng bay lên vữa nối liền mốc lại với để tạo thành dải mốc phẳng, thẳng c Lên vữa + Căn vào độ dày lớp trát mà thiết kế, để định trát vữa lớp + Thông thường trát vữa thành lớp lớp trát dày 15mm đến 20mm, Trát vữa thành lớp với lớp vữa dày 10 mm đến 15 mm + Trước trát trần thường phải tạo nhám cho mặt trát + Trát vữa lớp lót Lớp lót dày từ đến mm, trát lớp lót phải miết mạnh tay để vữa bám vào trần Khi lớp vữa lót vừa se tiến hành trát lớp + Trát lớp vữa Lớp vữa dày đến 12 mm lớp cán cho tương đối phẳng Khi lớp vữa vừa khô tiến hành trát lớp mặt + Trát lớp mặt: Lớp mặt dày mm đến mm có độ dẻo lớp Khi lớp vữa vừa se tiến hành trát lớp mặt d Cán phẳng + Thước tầm dùng để cán phải tạo ẩm trước để vữa khơng dính vào thước Khi lớp vữa mặt vừa se tiến hành cán phẳng, Hai tay cầm hai đầu thước tầm, đưa mặt cạnh thước áp sát vào lớp vữa mặt cán cán lại đầu thước sát với dải mốc, chỗ vữa lồi gạt đi, chỗ lõm bù vữa vào, cán đến lúc mặt vữa cán phẳng với giải mốc + Đối với họng trần thước lao dọc theo giao tuyến trần tường e Xoa nhẵn + Khi lớp vữa mặt vừa se, tiến hành xoa +Trước xoa vuốt lượt bàn xoa lên mặt trần cho vữa bám vào trần + Xoa từ họng trần xoa ra, lúc đầu xoa rộng vòng nặng tay thành vòng tròn liên tiếp để vữa dàn đều, + Sau xoa hẹp vòng dần nhẹ tay, 0.5 0.5 0.5 + Xoa làm nhiều lần tới mặt trát nhẵn + Tại giao tuyến trần với tường, trần với dầm, … + Thì bàn xoa, xoa dọc theo giao tuyến giao tuyến thẳng, sắc + Khi xoa nên dùng bàn xoa cắt vữa từ phía người phía ngồi để giảm tỷ lệ vữa rơi vào người + Khi trát trần bê tông vào mùa hè phải tạo ẩm thật kỹ mặt trần, cần phải trát nhanh đề phòng lớp vữa trát khơ, xoa không kịp Sai phạm thường gặp nguyên nhân khắc phục - Mặt trát trần bị ướt vữa không bám mà bị rơi khỏi mặt trần + Nguyuên nhân: Mặt trần trát bị lồi, lõm, lớp vữa trát dày, mặt trát nhẵn mà không xử lý trước trát lớp vữa trát trước chưa khô mà trát lớp + Xử lý: Phải xử lý mặt trát trước, chỗ lõm dùng vữa có mác cao mác vữa trát để bù vào, chỗ lồi đục bớt, tạo nhám cho mặt trát Khi lớp vữa trát trước khô trát lớp sau - Mặt trát trần bị cháy + Nguyên nhân: Thông thường mặt trát trần bị cháy mặt trát bị khô, mùa hè nhiệt độ ngồi trời cao, làm cho mái nóng nên vữa trát nhanh khô, đặc biệt trần mái để chống lai hiên tượng người ta xử lý sau + Xử lý: Tạo ẩm mặt trát cách dùng chổi đót nhúng nước vẩy lên mặt trần Đối với mái chưa chống nóng xây be xung quanh cao khoảng 20 cm đến 30 cm bơm nước vào độ cao nước khoảng 5cm đến 10 cm để giảm nhiệt độ cho trần trát không bị cháy Nếu mặt trần bị cháy có hiên tượng xoa không nhẵn, cát lên mặt trát bị xù xì dùng chổi đót nhúng nước vẩy lên xoa tiếp mặt trần bóng Hoặc dùng miếng mút có kích thước ( 20 x15 x5) cm nhúng nước xoa đêu mặt trần nhẵn - Mặt trát trần bị bộp: + Hiện tượng: Sau trát xoa nhẵn xong lớp vữa trát bị rơi khỏi mặt trần, gõ vào mặt trát trần nghe tiếng kêu bộp chứng tỏ lớp vữa trát không bám vào mặt trát khâu xử lý mặt trát trần không tốt dẫn đến có hiên 0.5 tượng + Xử lý: Phải xử lý tốt mặt trần trát, trát lớp lót phải ẩn mạnh tay để vữa bám vào mặt trần, phải dùng vũa mác thiết kế Khi trát mặt trần phía tuyệt đối khơng va chạm mạnh mặt trần phía - Mặt trát trần chỗ ướt chỗ khô: + Nguyên nhân: Do mặt trần trát xử lý không tốt, chỗ cao không đực bớt, chỗ lõm không bù vữa vào, lớp vữa trát chỗ dày,chỗ mỏng, + Xử lý: Phải xử lý mặt trần trát thật tốt, chỗ lõm bù vữa vào lúc vữa kho trát lớp vữa tiếp theo, chỗ cao đục bớt xử lý tốt trát vữa vào, trát vữa lớp trước khơ trát vữa lớp 3,0 đ Bài tập I Tính tiên lượng cơng tác x©y móng : Nghiên cứu vẽ Ta thÊy mãng M2 móng trụ độc lập, mãng M3 lµ móng băng Phân tích khối lượng 0,1 đ Tính khối lượng cấp, cỡ cộng khối lượng lại ta có khối lượng cần tìm Tìm kích thước tính tốn * Cỡ < 335 Móng M2: Cấp 335: x ( 0,335 x 0,335 x 0,56) = 0,251m3 Móng M3: Cấp 220: [3 x (3,3 - 0,335) + x(1,8 - 0,335)] x 0,22 x 0,65 = 1.68 m3 Cộng: 0,251 + 1,68 = 1.931 m3 * Cỡ > 335 Móng M2: Cấp 600: x (0.6 x 0.6 x 0,21) = 0.302 m3 Cấp 450: x (0.45 x 0.45 x 0,14) = 0.113 m3 Cộng: 0,302 + 0,113 = 0.415 m3 0,5 đ 0,5 đ Tính nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công * Cỡ 335: Tra định mức dự tốn cơng tác xây tường gạch móng, ta có mã hiệu định mức AE 21 định mức cho m3 tường xây là: 0,25 đ Gạch chỉ: 539 viên Vữa: 0,30 m3 Nhân công (3,5/7): 1,49 công - Tra phụ lục định mức cấp phối vật liệu cho m vữa xi măng cát mịn có mơ đun độ lớn (ML = 1,5 - 2) mác 50 có 0,5 đ mã định mức B122 là: Xi măng PC 30: 230,02 kg Cát mịn: 1,12 m3 Vậy nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công cần sử dụng là: Vật liệu: Gạch chỉ: 0,415 x 539 = 224 vi ên Xi măng PC 30: 0,415 x 0,30 x 230,02 = 28,64 kg Cát mịn: 0,415 x 0,30 x 1,12 = 0,14 m3 Nhân công (3,5/7): 0,415 x 1,49 = 0,62 công = công Máy thi công (Máy trộn 80 lít): Khơng Cộng (I) 7,0 đ II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm 2012 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... 33 5 Móng M2: Cấp 33 5: x ( 0 ,33 5 x 0 ,33 5 x 0,56) = 0,251m3 Móng M3: Cấp 220: [3 x (3, 3 - 0 ,33 5) + x(1,8 - 0 ,33 5)] x 0,22 x 0,65 = 1.68 m3 Cộng: 0,251 + 1,68 = 1. 931 m3 * Cỡ > 33 5 Móng M2: Cấp 600:... 0 .30 2 m3 Cấp 450: x (0.45 x 0.45 x 0,14) = 0.1 13 m3 Cộng: 0 ,30 2 + 0,1 13 = 0.415 m3 0,5 đ 0,5 đ Tính nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công * Cỡ 33 5: Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT27, Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn