Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo)

27 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:54

Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo) sau đây giúp các bạn biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của sàng thùng quay và thiết bị phân loại hạt. Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: CÁC MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÂN LOẠI (tiếp theo) • Sàng thùng quay • Thiết bị phân loại hạt GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Hình 3.11b Thiết bị phân ly khơng khí loại kín Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD II.3 Sàng thùng quay thùng quay (1) lăn (2) động (3) giảm tốc (4), bánh khía (5) phễu nạp liệu (6) II.3.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động Cấu tạo Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý máy sàng thùng quay GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Nguyên lý hoạt động: Khi sàng thùng quay làm việc, tác dụng lực ma sát lực ly tâm, vật liệu nâng lên đến độ cao đó, đến trọng lực vật liệu thắng lực ma sát vật liệu bị trượt xuống; đồng thời sàng đặt nghiêng (độ dốc 7o), vật liệu chuyển dịch dọc theo sàng.Trong trình trượt chuyển dịch vật liệu bị phân loại lọt qua lưới sàng có kích thước lỗ tương ứng với kích thước vật liệu yêu cầu Sàng thùng quay thường dùng để phân loại vật liệu khô công nghiệp VLXD dùng để rửa phân loại sa mốt, cát, sỏi, đá dăm,v.v Ưu điểm Cơ loại sàng thùng quay quay chậm đều, không rung động làm việc, nên đặt sàng tầng cao nhà, thiết bị di chuyển Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD  Khuyết điểm: Khi sàng vật liệu khô bụi nhiều, bề mặt làm việc sàng nhỏ (1220% tổng diện tích sàng), đồng thời sàng làm việc vật liệu bị đảo lộn kém, hiệu suất thấp II.3.2 Xác định số vòng quay hợp lý sàng thùng quay Fu B  = Gcos A Pu G Gsin Hình 3.8 Sơ đồ xác định sơ vòng quay hợp lý sàng thùng quay GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Khi sàng không chuyển động cục vật liệu nằm vị trí A Điểm A xác định góc =  Trong đó:  - góc ma sát vật liệu với bề mặt lưới sàng, lực ma sát lúc F  Gf cos  (3.29) Khi sàng quay cục vật liệu chịu lực quán tính ly tâm mv Gv Pu   R gR Trong đó: v - tốc độ quay sàng[m/sec] R - bán kính thùng quay [m] G - trọng lượng vật liệu [KG] GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Lực ly tâm quán tính Pu gây nên lực ma sát Gv Fu = fPu  f R (3.31) Như vậy, sàng quay, tổng lực ma sát vật liệu bề mặt lưới sàng tăng lên: F ms Gv  F  Fu  fGcos  + f R (3.32) Do lực ma sát tổng cục vật liệu nâng lên đến điểm B Đến trọng lực G cục vật liệu thắng lực ma sát, cục vật liệu trượt xuống, đó: fGv G sin   fG cos   gR Thay (3.33) f  tg  sin  cos  giải phương trình ta có : GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD v2 2n2R2 n2R Sin( - )  sin   sin   sin  gR 900.gR 900 n  30 sin(  - ) R sin  (3.34) (3.35) Khi sàng làm việc bình thường, góc  = 40  45o Vì sàng có lỗ nên hệ số ma sát f tăng, f = 0,7   arctgf  arctg  0,7   35o (3.36) Thay   vào công thức ta có: sin (40o - 35o ) n  30 R sin35o (3.37) (3.38) n  10 R  15 R [v/ph] Thường tốc độ quay thùng quay v = 0,71,0 [m/sec] GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại III PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY KHƠNG KHÍ Việc phân loại vật liệu khô dạng bột mịn có kích thước nhỏ 80m, dùng sàng hồn tồn khơng có lợi mặt kinh tế, dùng sàng suất thấp Để phân loại vật liệu khơ dạng bột mịn thích hợp phân loại phương pháp phân ly không khí Việc sử dụng thiết bị phân ly khơng khí ứng dụng rộng rãi nhà máy sản xuất VLXD để phân loại vật liệu khô nghiền mịn theo chu trình kín (nghiền xi măng) sấy nghiền liên hợp theo chu kín (sấy nghiền hỗn hợp phối liệu, sấy nghiền than ) Với phương pháp khơng khí hay khí nóng qua thiết bị phân ly khơng khí vừa có tác dụng sấy nóng vật liệu, lại vừa có tác dụng phân ly vật liệu, tách hạt vật liệu có kích thước lớn quay máy nghiền để nghiền lại, hiệu đập nghiền tăng cao GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Thiết bị phân ly không - Thiết bị phân - Thiết bị phân - Thiết bị phân khí chia làm loại chính: ly khơng khí loại qua ly khơng khí loại cánh quay ly khơng khí loại kín III.1 Thiết bị phân ly khơng khí loại qua  Cấu tạo nguyên tắc làm việc: Hỗn hợp khơng khí vật liệu theo ống (1), với tốc độ 1820 m/sec ( hạt có d = 5mm) thổi vào khoảng khơng gian nón ngồi (2) nón (3) Do tiết diện mở rộng nên tốc độ dòng khí giảm xuống 46m/sec Những hạt có kích thước lớn, giảm động năng, tác dụng trọng lực rơi xuống đáy nón ngồi theo ống tháo quay trở lại máy nghiền (phân ly lần thứ nhất) GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD 7 Hình Sơ đồ nguyên lý thiết bị phân ly khơng khí loại qua 10 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại •Thay đổi tốc độ dòng khí: giảm tốc độ dòng khí đến giới hạn đó, tăng độ mịn sản phẩm, suất giảm ngược lại •Thay đổi góc nghiêng bảng định hướng 5: bảng định hướng hướng vào tâm, làm giảm dòng xốy, kéo theo lực ly tâm qn tính giảm, độ mịn sản phẩm giảm Góc định hướng điều chỉnh nhờ vòng quay (7) •Thiết bị phân ly khơng khí loại qua phân ly vật liệu có kích thước hạt tương ứng với lượng lại sàng No009 từ 1012% Năng suất đạt 78 T/h, tùy thuộc vào kích thước thiết bị 13 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Sơ đồ sử dụng máy phân loại hạt dây chuyền công nghệ 14 15 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD III.2 Thiết bị phân ly không loại cánh quay Cấu tạo nguyên tắc làm việc: Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý thiết bị phân ly khơng khí loại cánh quay 16 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Thiết bị gồm cánh hướng tâm (1) quay nhanh.Hỗn hợp khơng khí vật liệu thổi vào ống (2), lên nón (3) Do tiết diện mở rộng, nên tốc độ dòng khí giảm nhiều Những hạt vật liệu có kích thước lớn, giảm động năng, tác dụng trọng lực, tách khỏi dòng khí rơi xuống đáy nón theo ống (4) trở lại máy nghiền Hỗn hợp khơng khí vật liệu tiếp tục lên cánh quay (1) Nhờ cánh quay nhanh, tạo nên dòng xốy Các hạt có kích thước tương đối lớn tác dụng lực ly tâm quán tính bị văng đập vào đĩa (5), động rơi theo thành nón (3), theo ống dẫn (4) trở lại máy nghiền Hỗn hợp khơng khí vật liệu mịn tiếp tục lên theo ống dẫn (6) khỏi thiết bị phân ly khơng khí thiết bị lắng thu hồi Thiết bị phân ly khơng khí loại cánh quay phân loại hạt vật liệu có kích thước tương đối lớn ( 100m), phân loại hạt vật liệu mịn qua sàng No004 ( >10000 lỗ/cm2) với hiệu suất cao khoảng 99% 17 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại • So sánh với thiết bị phân ly khơng khí loại qua, thiết bị phân ly khơng khí loại cánh quay ưu việt điều chỉnh làm việc thiết bị cách thay đổi tốc độ quay cánh quay, mà không làm ổn định dòng khí, thiết bị phân ly khơng khí loại qua, thay đổi góc nghiêng cánh định hướng, trở lực hệ bị thay đổi, phá vỡ thay đổi dòng khí III.3 Thiết bị phân ly khơng khí loại kín Vật liệu từ bunke chứa nạp vào thiết bị phân ly khơng khí, qua ống dẫn (1), đổ trực tiếp xuống đĩa phân phối (2) Đĩa phân phối (2) gắn chặt vào trục quay (3) Trục (3) quay nhờ động (4) qua hệ giảm tốc (5) Trục quay với tốc độ 250400 v/ph Dưới tác dụng lực ly tâm quán tính, vật liệu bị văng chung quanh hạt có kích thước lớn đập vào thành phễu (6), động rơi xuống đáy phễu, theo ống dẫn (7) trở nghiền nghiền lại 18 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 6 12 10 11 19 H ình 3.11a Hệ thống phân ly khơng khí loại kín 20 21 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Những hạt vật liệu có kích thước nhỏ bị lên theo dòng khí tạo quạt (8) Những hạt có kích thước tương đối lớn gặp cánh quay ly tâm (9) bị văng thành phễu (6) động rơi xuống đáy phễu theo ống dẫn (7) trở lại máy nghiền Hỗn hợp khơng khí vật liệu đạt kích thước yêu cầu tiếp tục chuyển động khoảng không gian phễu (6) và phễu (10) Dưới tách dụng trọng lực phần áp lực khơng khí tách khỏi dòng khí rơi xuống đáy phễu (10) Theo ống dẫn (11) dẫn thiết bị chứa Dòng khí tách khỏi vật liệu qua chắn (12) trở lại phễu (6) tiếp tục phân ly vật liệu, tạo thành chu trình kín 22 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Hình 3.11b Thiết bị phân ly khơng khí loại kín Hình 3.12 Thiết bị phân ly khơng khí 23 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại 24 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại 25 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Giới thiệu môn học Máy thiết bị sản xuất VLXD Câu hỏi ??? Question ?? 26 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Giới thiệu môn học Máy thiết bị sản xuất VLXD Cám ơn bạn ý theo dõi Merci beaucoup !! Thank you for your attention !! 27 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 ... VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD Thiết bị phân ly không - Thiết bị phân - Thiết bị phân - Thiết bị phân khí chia làm loại. .. 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại 24 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 3: Máy thiết bị phân loại. .. BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Sơ đồ sử dụng máy phân loại hạt dây chuyền công nghệ 14 15 Chương 3: Máy thiết bị phân loại Máy thiết bị sản xuất VLXD III.2 Thiết bị phân ly không loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo), Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 3: Máy và thiết bị phân loại (Tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn