Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:47

Bằng phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật thực định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, tác giả sẽ làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật, vướng mắc khi áp dụng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tương ứng cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng NUCE 2018 12 (6): 98–108 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG GÂY RA Đinh Văn Trườnga,∗ a Khoa Kinh tế Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 24/07/2018, Sửa xong 29/08/2018, Chấp nhận đăng 26/09/2018 Tóm tắt Hiện nay, q trình thị hóa Việt Nam diễn với tốc độ nhanh chóng, kéo theo đầu tư hàng loạt cơng trình xây dựng nhằm phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Q trình hình thành tồn cơng trình xây dựng tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho người tài sản liền kề, xung quanh Vấn đề đặt quyền, lợi ích người bị thiệt hại bảo vệ nào, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Bằng phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích quy định pháp luật thực định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ra, tác giả làm rõ bất cập quy định pháp luật, vướng mắc áp dụng Từ đó, đưa số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật tương ứng nâng cao hiệu áp dụng thực tiễn Từ khoá: cơng trình xây dựng gây thiệt hại; cố cơng trình; bồi thường thiệt hại; phận cơng trình gây thiệt hại SOME LEGAL ISSUES ABOUT LIABILITY TO COMPENSATE FOR DAMAGE CAUSED BY CONSTRUCTION WORK Abstract The urbanization in Vietnam takes place at a rapid pace, resulting in the investment in a series of construction works with a view to industrialization and modernization of the country The process of formation and existence of each construction project potentially leads to damages to people and properties in the vicinity The problem posed is how the rights and interests of those who affected will be protected, who has the liability for those damages By the comparison, synthesis and analysis of the actual law provisions on liability for damage caused by construction, the author shall clarify the inadequacies of the law, obstacles when applied A number of recommendations will then be made in order to improve the regulations of the law as well as to improve the efficiency in practice Keywords: for damage caused by construction works; breakdown of construction works; the liability for damages https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(6)-12 c 2018 Trường Đại học Xây dựng (NUCE) Giới thiệu Trong sống, để tồn phát triển, người cần có đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần như: ăn, ở, nghỉ ngơi, làm việc bảo vệ Để phục vụ cho nhu cầu này, người không ngừng thực hoạt động đầu tư nhằm tạo dựng nên cơng trình xây dựng khác “Cơng trình dân dụng; Cơng trình cơng nghiệp; Cơng trình giao thơng; Cơng ∗ Tác giả Địa e-mail: luatsuvantruong@gmail.com (Trường, Đ V.) 98 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn; Cơng trình hạ tầng kỹ thuật; Cơng trình an ninh quốc phòng” [1] Theo quy mơ tính chất cơng trình xây dựng phân chia thành cấp khác “Cơng trình quan trọng cấp quốc gia; Cơng trình cấp I; Cơng trình cấp II; Cơng trình cấp III Cơng trình cấp IV” [2] Sự hình thành diện cơng trình xây dựng, đặc biệt cơng trình có quy mơ lớn, thời gian thi cơng kéo dài, có tác động nhiều đến địa chất khu vực, tiềm ẩn khả gây thiệt hại cho người tài sản liền kề xung quanh Do tác động mà số tài sản cơng trình xung quanh bị ảnh hưởng xảy lún nứt, đổ gãy Có thể kể đến trường hợp điển việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, q trình thi cơng làm lún, nứt nhà 80 hộ dân cơng trình cơng cộng địa bàn thành phố Lào Cai [3] Khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây vấn đề đặt là, thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Vấn đề giải thấu đáo làm rõ thiệt hại tác động người vào cơng trình hay tự thân cơng trình gây thiệt hại Sở dĩ vấn đề đặt qua nghiên cứu lý luận thực tiễn bồi thường thiệt hại hợp đồng, thiệt hại xảy hành vi thi cơng xây dựng hay hành vi khác tác động vào cơng trình khiến cơng trình đổ gãy gây (do hành vi) cơng trình, phận cơng trình tự thân gây (do tài sản) Đối với thiệt hại hành vi gây ra, trách nhiệm bồi thường xác định sở hành vi gì? hành vi thực hiện? hành vi có trái pháp luật hay không? Nếu người thi công thực việc thi cơng mà gây thiệt hại người thi công phải chịu trách nhiệm bồi thường, chủ sở hữu cơng trình thực hành vi khác, tác động vào cơng trình, phận cơng trình dẫn đến thiệt hại xảy chủ sở hữu cơng trình phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, người chiếm hữu, quản lý, sử dụng thực hành vi gây thiệt hại, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường Đối với việc gây thiệt hại cơng trình gây ra, trách nhiệm bồi thường xác định sở trách nhiệm chủ thể việc quản lý cơng trình xây dựng lỗi chủ thể quản lý cơng trình Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây trường hợp cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây mà theo chủ sở hữu, người chiếm hữu, quản lý cơng trình phải bồi thường thiệt hại phát sinh cơng trình xây dựng nguyên nhân gây thiệt hại Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xét thân cơng trình xây dựng gây thiệt hại phải tác động tự thân công trình xây dựng khơng phải hành vi người tác động lên cơng trình mà gây thiệt hại Trong phạm vi viết, tác giả đề cập đến loại trách nhiệm bồi thường cơng trình xây dựng gây không đề cập đến trách nhiệm bồi thường hành vi thi công xây dựng gây Cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Một yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại công trình xây dựng gây sở pháp lý loại trách nhiệm Hiện nay, pháp luật Việt Nam có quy định kịp thời điều chỉnh loại trách nhiệm Các quy định ghi nhận số văn quy phạm pháp luật khác Bộ luật Dân năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014 số văn hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân năm 2015 coi luật chung việc điều chỉnh quan hệ dân phát sinh đời sống thường ngày tổ chức cá nhân Trong quan hệ bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Bộ luật có quy định cụ thể để kịp thời điều chỉnh Đó quy định Điều 174 nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng Điều 177 quy định nghĩa vụ bảo đảm an toàn trường hợp cối, cơng trình có nguy gây thiệt hại Cụ thể, Bộ luật quy định “Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác tài sản phải tuân theo pháp luật xây 99 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng dựng, bảo đảm an tồn, khơng xây vượt độ cao, khoảng cách mà pháp luật xây dựng quy định không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp chủ sở hữu, người có quyền khác tài sản bất động sản liền kề xung quanh” [4] Tiếp đó, Bộ luật có quy định nghĩa vụ bảo đảm an toàn trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu cơng trình xây dựng liền kề xung quanh Đó quy định “Trường hợp cối, cơng trình xây dựng có nguy sập đổ xuống bất động sản liền kề xung quanh chủ sở hữu tài sản phải thực biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa dỡ bỏ cơng trình xây dựng Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề xung quanh chủ sở hữu cối, cơng trình phải bồi thường” [4] Ngồi ra, Chương XX (từ Điều 584 đến Điều 608) Bộ luật có dành riêng chế định quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng, có Điều 605 quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Cụ thể, Điều 605 quy định “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, cơng trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại cho người khác Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường” [4] Quy định sở pháp lý trực tiếp để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây từ cơng trình khởi cơng xây dựng đến cơng trình khơng tồn Trước đây, Bộ luật Dân năm 2005 không quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thi công (đơn vị thi công) Khi Bộ luật dân năm 2005 sửa đổi, nhà làm luật bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thi công đoạn hai Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 Cùng với Bộ luật Dân năm 2015 coi luật chung điều chỉnh quan hệ dân nói chung trách nhiệm chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng cơng trình nói riêng, Luật Xây dựng năm 2014 có quy định trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng cơng trình quan nhà nước có thẩm quyền việc xử lý, khắc phục cơng trình có nguy xảy cố khắc phục, hạn chế thiệt hại xảy Điều 119 Luật Xây dựng quy định, q trình thi cơng xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng cơng trình phát nguy an tồn, nguy xảy cố cơng trình ảnh hưởng đến an tồn tính mạng, cơng trình lân cận cộng đồng chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng cơng trình, quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm sau: Kịp thời yêu cầu dừng thi công, vận hành, khai thác sử dụng cơng trình thực biện pháp để bảo đảm an toàn cho người tài sản; Thực biện pháp cần thiết để hạn chế ngăn ngừa nguy hiểm xảy cơng trình; thơng báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có liên quan; Bảo vệ trường, trừ trường hợp phải khắc phục khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp có cố cơng trình xây dựng gây thiệt hại cho người tài sản liền kề, xung quanh, Luật Xây dựng năm 2014 có quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây cố sau “Tổ chức, cá nhân gây cố cơng trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại chịu chi phí có liên quan, bị xử lý vi phạm hành chính; cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật” [1] Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng có quy định cố cơng trình giải cố cơng trình sau: “Khi xảy cố, chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng cơng trình có trách nhiệm thực biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người tài sản, hạn chế ngăn ngừa nguy hiểm tiếp tục xảy Tổ chức, cá nhân gây cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại chi phí cho việc khắc phục cố tùy theo tính chất, mức độ phạm vi ảnh hưởng cố” [5] Đối với quy định nêu trên, pháp luật xây dựng đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổ chức, cá nhân gây cố (trách nhiệm phát sinh từ hành vi gây cố cơng trình) khơng đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổ chức, 100 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng cá nhân việc để xảy cố cơng trình Như vậy, sở pháp lý trực tiếp để xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 Các điều khoản khác Bộ luật Dân năm 2015 Luật Xây dựng năm 2014 văn hướng dẫn sở pháp lý liên quan để xác định vấn đề khác như: thiệt hại xảy ra; hành vi thi công gây thiệt hại hay cơng trình xây dựng gây thiệt hại; mối quan hệ nhân yếu tố lỗi chủ thể việc “để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại”, từ xác định có trách nhiệm “liên đới” người thi công giai đoạn thi cơng hay khơng Chính vậy, việc nghiên cứu điều luật hệ thống văn pháp quy quy định nghĩa vụ, trách nhiệm bên việc quản lý cơng trình xây dựng (chiếm giữ, kiểm soát, khắc phục nguy xảy cố ) cần thiết, để từ xác định trách nhiệm bên, đặc biệt trách nhiệm liên đới người thi công giai đoạn thi công xây dựng Những bất cập quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định pháp luật thực định bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ra, từ thực tiễn áp dụng pháp luật, tác giả nhận thấy vài quy định pháp luật bất cập, việc áp dụng quy định bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây vướng mắc nảy sinh dẫn đến chưa có thống giải Điều làm giảm hiệu lực hiệu pháp luật việc điều chỉnh bảo vệ quan hệ xã hội 3.1 Bất cập quy định cơng trình xây dựng, phận cơng trình gây thiệt hại Một điều kiện để áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại công trình xây dựng gây phải có kiện gây thiệt hại cơng trình xây dựng cơng trình bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở Như vậy, muốn giải vấn đề cần xác định có diện cơng trình xây dựng kiện gây thiệt hại Bộ luật Dân năm 2015 sử dụng thuật ngữ “nhà cửa, cơng trình xây dựng khác” gây thiệt hại Từ quy định này, tác giả xét thấy có số vấn đề pháp lý sau đây: Thứ là, việc sử dụng thuật ngữ “nhà cửa, công trình xây dựng khác” Bộ luật Dân năm 2015 chưa có thống Bộ luật Dân năm 2015 với số văn pháp luật chuyên ngành Luật Xây dựng, Luật Nhà hành Bộ luật Dân năm 2015 quy định đối tượng cơng trình xây dựng có khác việc sử dụng thuật ngữ Cụ thể, quy định nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng nghĩa vụ đảm bảo an tồn trường hợp cối, cơng trình có nguy gây thiệt hại Điều 174 Điều 177 Bộ luật Dân năm 2015 quy định sử dụng thuật ngữ “cơng trình xây dựng” mà không đề cập đến thuật ngữ “nhà cửa” Trong đó, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng gây Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 lại có đề cập đến khái niệm “nhà cửa, cơng trình xây dựng khác” Tương tự vậy, Luật Xây dựng năm 2014 văn hướng dẫn thi hành khơng có quy định hay khái niệm pháp lý “nhà cửa” mà đưa khái niệm pháp lý “cơng trình xây dựng” [1] cơng trình xây dựng bao gồm cơng trình Luật Nhà năm 2014 văn hướng dẫn thi hành khơng có quy định hay khái niệm pháp lý liên quan đến thuật ngữ “nhà cửa” mà đưa khái niệm pháp lý “nhà ở” gì, nhà bao gồm loại 101 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Trong đó, Bộ luật Dân năm 2015 đưa thuật ngữ “nhà cửa” lại khơng giải thích “nhà cửa” hiểu Ta xem xét việc sử dụng thuật ngữ “nhà cửa, công trình xây dựng khác” số luật theo Bảng Bảng Quy định nhà cửa, cơng trình xây dựng Luật TT Luật Điều luật Nội dung Điều 177 Trường hợp cối, cơng trình xây dựng có nguy sập đổ xuống bất động sản liền kề xung quanh chủ sở hữu tài sản thực biện pháp khắc phục Điều 605 Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại cho người khác Bộ luật Dân năm 2015 Luật Xây dựng năm 2014 Điều Cơng trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình, liên kết định vị với đất Luật Nhà năm 2014 Điều Nhà cơng trình xây dựng với mục đích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân Việc sử dụng thuật ngữ thiếu quán nêu phân tích trên, thực chất khơng gây phiền phức đáng kể nhiều ảnh hưởng đến tính thống hệ thống văn pháp quy việc sử dụng thuật ngữ, hiểu phân tích mặt câu chữ, ngữ nghĩa Chẳng hạn thuật ngữ “nhà cửa” có phải nhà để hay khơng, có bao gồm nhà xưởng, nhà kho, nhà nghiệm, nhà phục vụ chăn nuôi, trồng trọt Đây hạn chế cần khắc phục kỹ thuật lập pháp, đảm bảo cho tính thống pháp luật hiệu điều chỉnh quan hệ xã hội Để giải vấn đề này, theo tác giả cần thiết sửa đổi thuật ngữ “nhà cửa, cơng trình xây dựng khác” sử dụng Bộ luật Dân năm 2015 thành thuật ngữ “cơng trình xây dựng” đầy đủ Bởi lẽ, pháp luật xây dựng đưa khái niệm pháp lý cơng trình xây dựng phân loại cơng trình xây dựng Theo đó, thuật ngữ cơng trình xây dựng hiểu cách khái quát hơn, từ tạo thống việc hiểu áp dụng pháp luật vào đời sống thực tiễn Thứ hai là, Bộ luật Dân năm 2015 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình gây thiệt hại mà khơng đề cập đến phận cơng trình xây dựng hay hạng mục cơng trình xây dựng gây thiệt hại Hiện nay, có nhiều thiệt hại phát sinh từ việc phận, hạng mục cơng trình, thiết bị cơng trình gây thiệt hại cố thang máy cơng trình gây thiệt hại; ban cơng, hành lang cơng trình bị nứt, gãy, đổ; cửa cơng trình bị đổ, gãy Một vấn đề đặt thang máy, thiết bị cơng trình bị hư hỏng, có cố gây thiệt hại hay viên ngói, vách tường, vách ngăn, cửa sổ cơng trình rơi, gãy gây thiệt hại có thuộc phạm vi điều chỉnh Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 hay không? Bản thân thang máy, hành lang cơng trình, viên ngói, viên gạch, vách ngăn, cửa sổ nhà cửa hay cơng trình xây dựng khác nên khó áp dụng Điều 605 để giải quyết, có áp dụng gây tranh cãi có phải nhà cửa, cơng trình xây dựng gây thiệt hại hay không? Về vấn đề này, cần hiểu nội hàm khái niệm cơng trình xây dựng, theo “Cơng trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần 102 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế.” [1] Luật Xây dựng năm 2014 đưa khái niệm pháp lý cơng trình xây dựng ta hiểu hạng mục cơng trình, vật liệu, cấu kiện liên kết định vị với cơng trình thiết bị lắp đặt vào cơng trình coi phận cấu thành cơng trình xây dựng Cơng trình xây dựng sản phẩm cấu thành thiết bị, phận, hạng mục khơng thể tách rời Chỉ gắn liền, liên kết với tạo sản phẩm cơng trình xây dựng hữu Do vậy, khẳng định thiết bị, phận công trình, hạng mục cơng trình gây thiệt hại coi cơng trình xây dựng gây thiệt hại Như vậy, thực tế, có xảy trường hợp thiết bị cơng trình thang máy cơng trình, thiết bị điều hòa, thiết bị thơng gió, thiết bị điện hay viên gạch, vách tường, vữa trát, cửa sổ cơng trình gây thiệt hại, hiểu cơng trình xây dựng gây thiệt hại áp dụng Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 để giải tranh chấp 3.2 Bất cập quy định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Hiện nay, sở pháp lý trực tiếp để xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây quy định “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, cơng trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại cho người khác, Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường” [4] Quy định rõ phân chia trách nhiệm bồi thường thiệt hại chủ thể có liên quan Đối với cơng trình xây dựng hồn thành, nghiệm thu, bàn giao để khai thác, sử dụng việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm quản lý có lỗi việc quản lý hay khơng vấn đề tương đối rõ ràng Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại chủ sở hữu công trình người chiếm hữu người giao quản lý, sử dụng cơng trình Trách nhiệm việc quản lý cơng trình xây dựng chủ thể xác định sở văn ủy quyền giao quản lý cơng trình hợp đồng cho th, cho mượn cơng trình theo nguyên tắc chiếm hữu, quản lý, sử dụng người có trách nhiệm việc quản lý cơng trình trừ có thỏa thuận khác Đối với cơng trình xây dựng thi cơng trách nhiệm quản lý cơng trình xác định chủ sở hữu cơng trình hay người thi cơng cơng trình hai lại vấn đề cần đặt giải thấu đáo Bởi lẽ, việc xác định trách nhiệm quản lý cơng trình xây dựng giai đoạn thi công chưa pháp luật phân định cách rõ ràng, minh triết Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây thấy rằng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại xác định cho chủ sở hữu, người chiếm hữu, quản lý, sử dụng tài sản Theo đó, chủ sở hữu tài sản phải chịu trách nhiệm tài sản tài sản gây thiệt hại (trừ phi người bị thiệt hại hoàn tồn có lỗi kiện bất khả kháng) Đó tài sản thơng thường, cơng trình xây dựng, giai đoạn hình thành cơng trình với thời gian kéo dài tính chất quản lý thi cơng xây dựng mà vai trò tham gia quản lý chịu trách nhiệm cơng trình thi cơng có khác biệt Khác biệt chủ sở hữu người thi cơng có trách nhiệm quản lý cơng trình xây dựng Trên sở đó, Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 rõ, người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước tiên chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý cơng trình xây dựng Trách nhiệm chủ sở hữu cơng trình xây dựng chia sẻ trường hợp chủ sở hữu “chứng minh lỗi người khác nhà cửa, cơng trình xây dựng gây thiệt hại lỗi người thi cơng xây dựng nhà, cơng trình” [6] Trong thực tiễn, Tòa án giải tranh chấp lập luận người sở hữu cơng trình ln có trách nhiệm quản lý chịu trách nhiệm công trình mình, người thi cơng có trách nhiệm quản lý cơng trình thi cơng (chiếm giữ, kiểm soát, khắc phục nguy xảy cố) 103 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Tòa án giải theo hướng người thi công chủ sở hữu liên đới bồi thường thiệt hại người thi cơng có lỗi việc để cơng trình xây dựng mà thi công gây thiệt hại [7] Từ cách giải thực tiễn dẫn đến việc bổ sung quy định “Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường” [4] Bộ luật Dân năm 2015 Việc quy định trách nhiệm liên đới việc bồi thường thiệt hại người thi cơng hợp tình, hợp lý “nhằm nâng cao trách nhiệm người thi cơng q trình thi cơng xây dựng cơng trình, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp người bị thiệt hại ghi nhận án lệ nước ngoài” [8] Tuy nhiên, trách nhiệm liên đới bồi thường người thi công phát sinh người thi công có lỗi việc để cơng trình xây dựng gây thiệt hại Để chứng minh yếu tố lỗi người thi công trường hợp này, cần xác định rõ trách nhiệm người thi công việc quản lý cơng trình, nghĩa xác định cơng trình xây dựng có nguy gây thiệt hại người thi cơng có thực biện pháp khắc phục, ngăn chặn, hạn chế nguy hay không Điều 177 Bộ luật Dân năm 2015 quy định trách nhiệm đảm bảo an toàn trường hợp cơng trình xây dựng có nguy gây thiệt hại lại khơng đề cập đến trách nhiệm người thi công việc thực biện pháp khắc phục, sửa chữa dỡ bỏ công trình xây dựng mà đề cập đến trách nhiệm chủ sở hữu cơng trình xây dựng Trong đó, Điều 119 Luật Xây dựng năm 2014 quy định cố cơng trình có quy định trách nhiệm nhà thầu thi công việc xử lý cơng trình có nguy xảy cố ảnh hưởng đến an tồn tính mạng, cơng trình lân cận cộng đồng dân cư Chúng ta xem xét khác quy định pháp luật có liên quan bảng so sánh (Bảng 2) để minh chứng cho điều Bảng Sự khác quy định trách nhiệm chủ thể Luật TT Luật Bộ luật Dân năm 2015 Luật Xây dựng năm 2014 Điều luật Nội dung Điều 177 Trường hợp cối, cơng trình xây dựng có nguy sập đổ xuống bất động sản liền kề xung quanh chủ sở hữu tài sản phải thực biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa dỡ bỏ cơng trình xây dựng Điều 119 Trong q trình thi cơng xây dựng vận hành, khai thác sử dụng cơng trình phát nguy an toàn, nguy xảy cố cơng trình ảnh hưởng đến an tồn tính mạng, cơng trình lân cận cộng đồng chủ đầu tư, nhà thầu thi công, chủ quản lý sử dụng công trình, quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm sau: Cũng theo Điều 177 Bộ luật Dân năm 2015, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây thiệt hại cho bất động sản liền kề xung quanh khơng đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thi công mà quy định trách nhiệm chủ sở hữu cơng trình Đó quy định “Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề xung quanh quy định khoản khoản Điều chủ sở hữu cối, cơng trình phải bồi thường” (Khoản 3, Điều 177) Trong đó, Khoản 2, Điều 177 có đề cập đến hoạt động thi cơng xây dựng đào giếng, đào ao, xây dựng cơng trình mặt đất, xây dựng cơng trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại Có thể thấy rằng, điều luật, quy định việc thi cơng xây dựng cơng trình trách nhiệm bảo đảm an tồn cơng trình có nguy gây thiệt hại, Điều 177 quy định 104 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu công trình mà khơng đề cập đến trách nhiệm bồi thường chủ thể liên quan nhà thầu thi công Như vậy, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Điều 177 khơng có quy định Điều 605 có quy định trách nhiệm Điều dẫn đến cách hiểu khác nhận thức vướng mắc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp liên quan Chẳng hạn, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thi công, Điều 605 quy định “Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường” vấn đề đặt người thi cơng có lỗi trường hợp Để xác định lỗi người thi cơng cần xem xét nghĩa vụ người thi công việc quản lý, đảm bảo an tồn cơng trình thi cơng Hay nói cách khác xác định người thi cơng có lỗi việc để cơng trình xây dựng gây thiệt hại hay khơng Trong đó, Điều 177 Bộ luật Dân năm 2015 không đề cập đến nghĩa vụ bảo đảm an tồn người thi cơng cơng trình có nguy gây thiệt hại Vậy xác định trách nhiệm bồi thường với lỗi người thi cơng xác định nào? Áp dụng Điều 177 hay áp dụng Điều 605 hay áp dụng hai điều luật để giải quyết? Nếu áp dụng Điều 177 để giải khơng thể xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thi cơng Còn áp dụng Điều 605 để giải khó xác định trách nhiệm quản lý lỗi người thi cơng việc để cơng trình xây dựng gây thiệt hại Nếu áp dụng hai điều luật để giải nội dung có xung đột xác định lỗi người thi cơng Trong tình này, việc xem xét pháp luật chuyên ngành có quy định trách nhiệm người thi công việc xử lý, khắc phục có nguy gây thiệt hại cơng trình thi cơng cần thiết Luật Xây dựng năm 2014 Nghị định 46/2015/NĐ-CP có quy định chi tiết trách nhiệm người thi cơng Do vậy, vào quy định để xác định lỗi người thi cơng từ xác định trách nhiệm “liên đới” bồi thường thiệt hại người thi công với chủ sở hữu cơng trình Q trình xây dựng quy phạm pháp luật ln đòi hỏi khắt khe mặt kỹ thuật ngôn ngữ sử dụng, đảm bảo tính thống quy phạm pháp luật văn pháp quy văn pháp quy với Đặc biệt, tính thống đòi hỏi quy phạm phải có phù hợp, logic nội dung tránh tình trạng quy định có khơng thống mâu thuẫn, chồng chéo Xuất phát từ yêu cầu đó, tác giả đề xuất cần có sửa đổi quy định Điều 177 Bộ luật Dân năm 2015 theo hướng ghi nhận nghĩa vụ bảo đảm an tồn cơng trình trường hợp cơng trình xây dựng có nguy gây thiệt hại trách nhiệm người thi công việc bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề xung quanh Có quy định Điều 177 Điều 605 Bộ luật Dân năm 2015 pháp luật chuyên ngành xây dựng thống hoàn thiện Từ đó, tạo sở pháp lý chặt chẽ cho việc giải tranh chấp liên quan thực tiễn 3.3 Bất cập việc xác định chi phí giám định thiệt hại chứng minh thiệt hại Việc xác định thiệt hại xảy có ý nghĩa quan trọng, từ xác định mức bồi thường cho người bị thiệt hại Về nguyên tắc, có thiệt hại đặt vấn đề bồi thường thiệt hại, thiệt hại khơng phải bồi thường Trong thực tế, thiệt hại cơng trình xây dựng gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng người bị chết bị thương, thiệt hại tài sản nhà đổ, gãy, hư hỏng nhà bị lún nứt Cũng thiệt hại phát sinh tài sản gây trường hợp khác, khơng có thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Trong năm gần đây, tranh chấp bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ngày nhiều, mang tính chất gay gắt, xúc kéo dài nhiều năm khơng thể giải Tình trạng này, phần xuất phát từ vướng mắc sau đây: 105 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng Thứ là, hai bên không tự thỏa thuận với mức bồi thường thiệt hại trường hợp người bị thiệt hại có u cầu bồi thường tồn thiệt hại bao gồm chi phí giám định thiệt hại tài sản mà người bị thiệt hại chi trả cho đơn vị giám định Phía chủ sở hữu cơng trình đơn vị thi cơng khơng chấp nhận bồi thường chi phí giám định thiệt hại họ cho chi phí giám định thiệt hại khơng phí cho việc ngăn chặn, khắc phục thiệt hại mà khoản chi phí ngồi mà bên bị thiệt hại tự yêu cầu giám định nên bên bị thiệt hại tự chịu Quy định vấn đề này, Bộ luật Dân năm 2015 không ghi nhận chi phí giám định thiệt hại tài sản khoản thiệt hại bồi thường Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định việc giải cố cơng trình xây dựng giám định ngun nhân cố đề cập đến chi phí tổ chức giám định ngun nhân cố cơng trình xây dựng mà khơng đề cập đến chi phí giám định thiệt hại Nghị định có quy định “Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định ngun nhân cố cơng trình xây dựng” [5] Sau có kết giám định nguyên nhân cố cơng trình phân định trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây cố cơng trình phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân cố nêu Khi quy định loại thiệt hại bồi thường Bộ luật Dân sự, Luật Xây dựng văn hành khơng có quy định chi phí cho việc giám định thiệt hại khoản thiệt hại bồi thường Vì thế, giai đoạn bên thương lượng, tự thỏa thuận để xác định trách nhiệm bồi thường, bên gặp vướng mắc áp dụng quy định pháp luật để giải vấn đề nêu Để giải vấn đề này, theo tác giả, chi phí giám định thiệt hại cần xác định khoản chi phí mà chủ sở hữu, quản lý, sử dụng cơng trình xây dựng, người thi cơng trả cơng trình xây dựng mà họ quản lý gây thiệt hại Bởi lẽ, giám định xây dựng lĩnh vực khó nên việc giám định xây dựng để xác định thiệt hại thực Để xác định cụ thể thiệt hại cơng trình xây dựng gây cần phải có đơn vị chun môn thực công tác giám định chi phí chi trả cho đơn vị thực việc giám định cần thiết cho việc xác định thiệt hại, khơng có thiệt hại khơng có khoản chi phí Tuy nhiên, trường hợp bên lựa chọn phương thức giải tranh chấp thông qua việc khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật tố tụng dân vấn đề chi phí giám định thiệt hại có tính khoản thiệt hại bồi thường hay khơng phải chịu chi phí giám định thiệt hại lại pháp luật quy định cụ thể Hiện nay, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có quy định “Người u cầu Tòa án trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định, kết giám định chứng minh yêu cầu người khơng có cứ” [9] Cần hiểu rõ, chi phí giám định thiệt hại cơng trình xây dựng gây khoản thiệt hại mà số tiền cần thiết hợp lý trả cho việc xác định thiệt hại, người có chuyên môn xác định quy định Trường hợp, bên bị thiệt hại cơng trình xây dựng gây trưng cầu giám định, trước tiên họ trả khoản chi phí giám định, Tòa án xác định chủ sở hữu cơng trình, người thi công (bị đơn) chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại chủ sở hữu cơng trình, người thi cơng phải chịu chi phí giám định thiệt hại Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, pháp luật tố tụng dân có quy định, trường hợp vụ án bị đình giải nguyên đơn (bên bị thiệt hại) phải chịu chi phí giám định Thứ hai là, thụ lý để giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ra, Tòa án có nhiều quan điểm khác Có Tòa án sau kiểm tra tính hợp lệ đơn khởi kiện thụ lý vụ án định trưng cầu giám định xây dựng, thực tế có nhiều vụ việc số tiền chi phí giám định xây dựng lớn, bên u cầu trưng cầu giám định khơng có đủ số tiền tạm ứng chi phí giám định nên quan, tổ chức giám định từ chối giám định Trong đó, giám định xây dựng lĩnh vực khó, để thực đương phải chịu tốn tiền bạc thời gian Do việc giám định tiến hành kéo theo hệ khơng có kết luận 106 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng giám định Tòa án khơng có sở để giải Tại số Tòa án, tiếp nhận đơn khởi kiện yêu cầu giải trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ra, Tòa án thường yêu cầu nguyên đơn phải có kết luận giám định thiệt hại Tòa án thụ lý để giải Tòa án lập luận rằng, kết luận giám định nguồn chứng để chứng minh thiệt hại xảy ra, khởi kiện nguyên đơn phải có trách nhiệm cung cấp chứng để chứng minh cho yêu cầu mình, tức nguyên đơn phải có kết luận giám định thiệt hại kèm theo đơn khởi kiện Tòa án thụ lý giải vụ án Điều dẫn đến hệ vụ án bị kéo dài, quyền, lợi ích hợp pháp người bị thiệt hại chưa giải cách kịp thời theo nguyên tắc “Thiệt hại thực tế phải bồi thường toàn kịp thời” [4] Về vấn đề Tòa án có thụ lý đơn để giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ra, hồ sơ khởi kiện chưa có kết luận giám định thiệt hại Theo tác giả, trường hợp ngun đơn (người bị thiệt hại) khơng có kết luận giám định thiệt hại gửi kèm theo đơn khởi kiện Tòa án thụ lý để giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật, sau thụ lý vụ án, Tòa án u cầu ngun đơn cung cấp bổ sung kết luận giám định thiệt hại định trưng cầu giám định theo quy định pháp luật tố tụng dân Có vậy, đảm bảo việc giải yêu cầu bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây giai đoạn thi công nguyên đơn cách kịp thời, từ bảo vệ quyền lợi cho người bị thiệt hại Kết luận Các tranh chấp bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây ngày nhiều phức tạp Việc áp dụng quy định pháp luật để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại tranh chấp xảy vướng mắc, bất cập định Đó việc xác định cơng trình xây dựng gây thiệt hại có phải tự thân cơng trình hay khơng; trách nhiệm bồi thường thuộc chủ sở hữu cơng trình hay người thi cơng; chi phí giám định thiệt hại giải nào; việc thụ lý Tòa án tranh chấp nguyên đơn chưa có giám định thiệt hại; việc áp dụng quy phạm pháp luật mối quan hệ luật chung luật chuyên ngành giải Qua nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn, tác giả phân tích vướng mắc, bất cập quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây thực tiễn áp dụng, từ đưa số giải pháp góp phần hồn thiện quy định pháp luật tương ứng nâng cao hiệu áp dụng thực tiễn Những vấn đề pháp lý mà tác giả đặt đề xuất giải nhằm kiến tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo thống nhận thức áp dụng pháp luật để giải tranh chấp, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên, góp phần ổn định trật tự xã hội Lời cảm ơn Tác giả chân thành cảm ơn hỗ trợ tài Trường Đại học Xây dựng cho đề tài “Nghiên cứu số vấn đề pháp lý áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây giai đoạn thủ công”, mã số 48-2016/KHXD Tài liệu tham khảo [1] Quốc hội (2014) Luật Xây dựng Luật số 50/2014/QH13, Đ3, Đ119 107 Trường, Đ V / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng [2] Bộ Xây dựng (2016) Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý đầu tư xây dựng, PL1 [3] Toàn, Q (2015) VEC phải đền bù cho người dân cao tốc Nội Bài-Lào Cai [4] Quốc hội (2015) Bộ luật Dân Luật số 91/2015/QH13, Đ174, Đ175, Đ605 [5] Chính phủ (2015) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng, Đ48, Đ49 [6] Huệ, T T (2009) Trách nhiệm dân tài sản gây thiệt hại - vấn đề lý luận thực tiễn Báo cáo tổng kết đề tài, mã số LH-08-05/ĐHL, Trường Đại học Luật Hà Nội, 11 [7] Tòa Dân Tòa án nhân dân tối cao (2012) Quyết định giám đốc thẩm số 19/2012/DS-GĐT [8] Đại, D.V (2016) Bình luận khoa học điểm Bộ luật Dân năm 2015 NXB Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 495 [9] Quốc hội (2015) Bộ luật Tố tụng dân Luật số 92/2015/QH13, Đ161 108 ... nhiệm bồi thường hành vi thi công xây dựng gây Cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cơng trình xây dựng gây Một yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. .. chiếm hữu, quản lý cơng trình phải bồi thường thiệt hại phát sinh cơng trình xây dựng ngun nhân gây thiệt hại Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xét thân cơng trình xây dựng gây thiệt hại phải tác... mức bồi thường cho người bị thiệt hại Về nguyên tắc, có thiệt hại đặt vấn đề bồi thường thiệt hại, khơng có thiệt hại khơng phải bồi thường Trong thực tế, thiệt hại cơng trình xây dựng gây thiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, 3 Bất cập trong việc xác định chi phí giám định thiệt hại và chứng minh thiệt hại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn