Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 0: Giới thiệu môn học

8 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:36

Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 0: Giới thiệu môn học được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học. Từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học. •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học BONJOURGreeting !!! Kính chào Tất thầy bạn sinh viên GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học MÔN HỌC MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Trình bày: Th.S Bùi Đức Vinh Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học NỘI DUNG MƠN HỌC Mở đầu: giới thiệu chung  Chương 1: Máy khai thác vật liệu  Chương 2: Các loại máy đập nghiền  Chương 3: Máy phân loại intranet  Chương 4: Máy tiếp liệu định lượng http://www.dce.hcmut.edu.vn /~bdvinh/  Chương 5: Máy khuấy trộn  Chương 6: Các thiết bị vận chuyển  Chương 7: Các thiết bị gia công bê tông GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Mở đầu: Giới thiệu chung • Quy trình cơng nghệ • Gia cơng học: • Thiết bị dây chuyền Đập nghiền, vận chuyển, phân loại, khuấy trộn, tạo hình, tạo ứng suất… cơng nghệ Nhiệm vụ mơn học • Gia công nhiệt: Sấy nung, làm lạnh, dưỡng hộ nhiệt ẩm… • Gia cơng hóa học: tẩy rửa, loại bỏ tạp chất Sản xuất VLXD - Xi măng, vôi - Gốm sứ, gạch ngói - Sản phẩm bê tơng Các q trình gia cơng chế biến vật liệu, bán thành phẩm => thành phẩm • Các loại gia cơng khác: Từ tính, phóng xạ… GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 • Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Nhiệm vụ môn học  Môn học nghiên cứu máy thiết bị cho sản suất VLXD, khía cạnh sau:  Cơ sở lý thuyết chế tạo máy thiết bị  Nguyên lý làm việc máy thiết bị  Phân loại máy thiết bị loại  Cấu tạo nguyên tắc làm việc số máy thơng dụng điển hình  Thiết lập phương thức tính tốn, kiểm tra số thơng số kỹ thuật máy thiết bị sử dụng chúng điều kiện sản xuất cụ thể  Ưu khuyết điểm phạm vi sử dụng loại máy thiết bị  Phạm vi ứng dụng nghề nghiệp Quản lý máy thiết bị nhà máy, thiết lập chế độ làm việc thích hợp, biết tìm khâu yếu thiết bị để cải tiến sửa chữa Tính tốn lựa chọn máy thiết bị hợp lý công tác thiết kế phân xưởng nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 • Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo [1] Máy thiết bị Silicat, tập 1,2 Đại học bách khoa HN, 1974 [2] Tính tốn lựa chọn thiết bị Silicat Đại học bách khoa HN, 1970 [3] Trần Quang Quý, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Bính Máy thiết bị sản xuất Vật liệu xây dựng [4] Trần thị Ngân, máy thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh [5] Vũ Thế Lộc, Vũ Thanh Bình, Máy làm đất NXB Giao thơng vận tải, 1997 GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Câu hỏi ??? Question ?? GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 •Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Cám ơn q thầy cô bạn ý theo dõi Merci beaucoup !! Thank you for your attention !! GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 ... 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học NỘI DUNG MÔN HỌC Mở đầu: giới thiệu chung  Chương 1: Máy khai thác vật liệu  Chương 2: Các loại máy đập nghiền  Chương 3: Máy phân... GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 • Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Nhiệm vụ môn học  Môn học nghiên cứu máy thiết bị cho sản suất VLXD, khía cạnh sau:... BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất VLXD • Giới thiệu mơn học Câu hỏi ??? Question ?? GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Máy thiết bị sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 0: Giới thiệu môn học, Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 0: Giới thiệu môn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn