Động thái dòng chảy ở vùng tứ giác Long Xuyên dưới tác động của đê bao ngăn lũ

9 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:34

Mục đích của bài viết này là xây dựng mô hình thủy lực dòng chảy một chiều (Van, 2009) có thể áp dụng được cho vùng TGLX (bằng phần mềm HEC-RAS) nhằm xác định các đặc tính dòng chảy mùa lũ ở vùng nghiên cứu dựa vào một số kịch bản (KB) khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÊ BAO NGĂN LŨ Nguyễn Thành Tựu1, Văn Phạm Đăng Trí1 Nguyễn Hiếu Trung1 Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 29/10/2012 Ngày chấp nhận: 25/03/2013 Title: Flow dynamics of the Long Xuyen Quadrangle under the impacts of full-dyke systems Từ khóa: Mơ hình thủy lực chiều, động thái dòng chảy, HECRAS, Tứ Giác Long Xuyên, đê bao khép kín Keywords: One dimensional (1D) hydraulic model, flow dynamics, HEC-RAS, Long Xuyen Quadrangle, full-dyke systems ABSTRACT A one-dimensional (1D) flow hydraulic model for the river network of the Long Xuyen Quadrangle, Vietnamese Mekong Delta, was developed in HEC-RAS based on the available data of river network, cross-sections, boundary conditions and digital elevation model (DEM) in 2000 Developed scenarios included: (i) The first scenario based on the geometric data in 2000 (no dykes constructed); and, (ii) the second scenario based on the full-dyke systems Such the scenarios were developed to understand possible impacts of the full-dyke systems to the area if the flood event in 2000 happened in the future Moreover, through the model, the hydraulic properties and flow dynamics of the two scenarios were discovered, which provided a suitable base for any plan in related to irrigation network and (agriculture) land use The obtained result of the study would provide strong base for the future research in the similar manner and be a useful tool for the water resource management TĨM TẮT Mơ hình thủy lực dòng chảy chiều cho hệ thống sông vùng Tứ Giác Long Xuyên (đồng sông Cửu Long) xây dựng HEC-RAS dựa vào số liệu có sẵn mạng lưới sơng, mặt cắt ngang, điều kiện biên mơ hình cao độ số năm 2000 Các kịch xây dựng cho mơ hình bao gồm: (i) Kịch dựa liệu năm 2000 (khơng có đê bao); và, (ii) kịch dựa hệ thống đê bao khép kín năm 2011 có hiệu chỉnh cao trình nhằm đảm bảo ngăn lũ triệt để Việc xây dựng kịch nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng xảy hệ thống đê bao khép kín lên khu vực nghiên cứu kiện lũ năm 2000 xuất tương lai Hơn nữa, thông qua mơ hình, đặc tính thủy lực động thái dòng chảy hai kịch xác định; sở quan trọng phục vụ cho công tác qui hoạch thủy lợi sử dụng đất nông nghiệp Kết thu từ nghiên cứu tảng vững cho nghiên cứu có liên quan tương lai cung cấp cơng cụ hữu ích cho cơng tác quản lý nguồn nước (ĐBSCL) nằm địa phận ba tỉnh An Giang, Kiên Giang Cần Thơ Bốn cạnh TGLX bao gồm Biên giới Việt NamCampuchia, sông Hậu, kênh Cái Sắn biển GIỚI THIỆU Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) nằm khu vực phía Tây đồng sơng Cửu Long 85 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 mực nước theo thời gian vị trí khác nhau) động thái dòng chảy (chuyển động nước kênh) khu vực Mục tiêu nghiên cứu xây dựng mơ hình thủy lực dòng chảy chiều (Van, 2009) áp dụng cho vùng TGLX (bằng phần mềm HECRAS) nhằm xác định đặc tính dòng chảy mùa lũ vùng nghiên cứu dựa vào số kịch (KB) khác Tây (Hình 1) Địa hình trũng, tương đối phẳng với cao trình mặt đất thay đổi từ 0,4 đến 2,0 m so với mực nước biển (ngoại trừ số khu vực vùng núi) Vào mùa lũ (từ tháng đến tháng 11), vùng thường xuyên bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5 đến 2,5 m PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu thực theo bước: (i) thu thập liệu đầu vào; (ii) xây dựng mơ hình; (iii) hiệu chỉnh mơ hình thơng qua việc điều chỉnh độ nhám thủy lực Manning’s n; (iv) vận hành mơ hình theo kịch khác nhau; và, (v) so sánh đặc tính thủy lực xây dựng đồ ngập cho kịch 2.2 Cơ sở lý thuyết mơ hình HEC-RAS Hình 1: Khu vực nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phần mềm HECRAS phiên 4.1 Đây phần mềm dùng để xây dựng mơ hình tốn mơ thủy lực dòng chảy chiều cho mạng lưới sơng/kênh Mơ hình dòng chảy không ổn định kênh hở chủ yếu dựa cơng thức (1) (2) Ngồi ra, hệ số nhám thủy lực Manning’s n (công thức 3) sử dụng để hiệu chỉnh mơ hình Trong năm gần đây, ảnh hưởng biến đổi khí hậu với việc phát triển hệ thống sở hạ tầng thủy lợi, đặc tính dòng chảy vùng nghiên cứu có thay đổi dẫn đến ảnh hưởng đáng kể sản xuất nông nghiệp thủy sản địa phương (Van et al., 2012) Bên cạnh đó, việc xây dựng đê bao ngăn lũ để sản xuất lúa vụ có tác động đáng kể đặc tính dòng chảy (Smith et al., 2006) Phương A S Q trình liên    ql  t t x tục Phương Q  (VQ)  z   gA  S f trình động t x  x lượng Cơng thức 1/ Manning’s Q  AR / S f n n Cùng với phát triển khoa học máy tính, phần mềm mơ hình tốn thủy lực dòng chảy nâng cấp cách đáng kể nhằm hỗ trợ tính tốn lan truyền lũ, xây dựng đồ ngập lũ dự báo xu hướng lũ tương lai Hiện nay, đề tài ứng dụng mơ hình tốn thủy lực (ví dụ: VRSAP, MIKE 11, ISIS, Hydro-GIS, HEC-RAS…) thực nhiều phạm vi giới Việt Nam (Wassmann et al., 2004, Le Thi Viet Hoa et al., 2007, Nguyen Viet Dung, 2010 Van et al., 2012) Ở ĐBSCL, có nhiều mơ hình tốn thủy lực phát triển Tuy vậy, nghiên cứu trước chưa sâu vào đặc tính thủy lực (lưu lượng (1)    (2)  (3) Trong đó, A: diện tích mặt cắt ướt (m2); t: thời gian (s); S: lượng trữ mặt cắt ướt (m3); Q: Lưu lượng (m3/s); x: khoảng cách dọc theo kênh (m); ql: lưu lượng bổ sung đơn vị chiều dài (m2/s); V: vận tốc (m2/s); z: cao độ mực nước mặt cắt (m); Sf: độ dốc đáy sông; n: độ nhám thủy lực; và, R: bán kính thủy lực (m) 86 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93  Dữ liệu biên, bao gồm: (i) Biên chuỗi số liệu lưu lượng theo hai vị trí Châu Đốc Vàm Nao; và, (ii) Biên chuỗi số liệu mực nước theo 25 vị trí biển Tây vị trí Long Xuyên 2.3 Phương pháp xây dựng mơ hình Bước 1: Dữ liệu đầu vào năm 2000 thu thập từ Ủy ban Sông Mekong bao gồm:  DEM vùng TGLX liệu hình học hệ thống sơng, bao gồm: 257 đoạn kênh (kể sông Hậu), 1.280 mặt cắt ngang (kể mặt cắt ngang nội suy), 145 điểm nối, 130 vùng trữ nước  Dữ liệu hiệu chỉnh mơ hình bao gồm chuỗi số liệu mực nước từ tháng đến tháng 11 năm 2000 trạm đo thủy văn Xn Tơ Tri Tơn (Hình 2) (A) (1) (B) Hình 2: Mạng lưới sơng vùng TGLX, vị trí điều kiện biên hiệu chỉnh (4) (3) (2) Bước 3: Dữ liệu mặt cắt ngang chuyển đổi cách chép liệu hình học từ mơ hình ISIS-1D Đồng thời, phương pháp nội suy mặt cắt ngang cho phép tạo mặt cắt ngang nằm khoảng hai mặt cắt ngang thượng nguồn hạ nguồn để bổ sung khu vực cần tính tốn Việc nội suy mặt cắt ngang theo u cầu mơ hình tốn thủy lực nhằm đảm bảo tính ổn định q trình tính tốn Các số liệu thứ cấp cao trình bờ, cao trình đáy sơng thu thập để kiểm tra lại số liệu mặt cắt Ngoài ra, liệu hệ thống đê bao năm 2011 thu thập để xây dựng mơ hình bao gồm vị trí, diện tích khu vực có đê bao cao trình đê bao Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng số liệu mặt cắt năm 2000 để xây dựng mơ hình dựa vào hệ thống đê bao năm 2011 có hiệu chỉnh cao trình nhằm đảm bảo ngăn lũ triệt kịch tương lai Đây kịch giả định để xem xét thay đổi đặc tính dòng chảy lũ điều kiện tất vùng sản xuất lúa An Giang bao đê khép kín triệt để Bước 4: Xây dựng vùng trữ nước (khu vực nằm ven sông nước từ sông dâng cao bờ chảy tràn vào bên nội đồng) tạo dòng chảy bên Vùng trữ nước kết nối với hay nhiều đoạn sông thông qua cơng trình ven bờ đê/bờ kè dọc theo sơng /kênh (Hình 3) Diện tích vùng trữ nước tính tốn đồ cơng cụ đo tính diện tích ArcGIS (và HEC-RAS) Cao trình đáy vùng trữ nước thiết lập dựa vào DEM khu vực nghiên cứu Khi Bước 2: Xây dựng mạng lưới sông dựa vào số liệu có sẵn mơ hình ISIS-1D từ Ủy ban Sơng Mekong (Halcrow Group Limited, 2004) Dữ liệu chuyển đổi sang ArcGIS dạng đồ tạo mạng lưới sông định dạng HEC-RAS thông qua mô-đun HEC-GeoRAS ArcGIS 87 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 khác sau mơ hình hiệu chỉnh Các liệu đầu vào cho việc xây dựng đồ ngập bao gồm: mạng lưới sông, hệ thống mặt cắt ngang, hệ thống vùng trữ nước, DEM khu vực, cao trình mực nước lát cắt ứng với kịch Bản đồ ngập lũ kết tính tốn độ sâu ngập khu vực nghiên cứu dựa vào số liệu mực nước kênh rút xuống thấp nước từ vùng trữ nước tràn trở kênh xảy tượng ngược lại, điều nhận biết lưu lượng có giá trị âm (Q < 0) Trong nghiên cứu này, lượng mưa bổ sung vào vùng trữ nước không đề cập đến khu vực nghiên cứu khu vực đồng bằng, lưu lượng bổ sung mưa khó xác định   2.4 Các kịch mơ hình Q Kênh Cơng trình ven bờ Các kịch mơ hình đưa với mục đích đánh giá ảnh hưởng lũ năm 2000 lên khu vực nghiên cứu điều kiện có khơng có đê bao khép kín (Bảng 1) Câu hỏi đặt kiện lũ năm 2000 xuất vào năm 2011 năm (sau hệ thống đê bao khép kín xây dựng) đặc tính thủy lực dòng chảy thay đổi nào? Vùng trữ nước Hình 3: Mơ tả chảy tràn qua vùng trữ nước khơng có đê bao Bước 5: Hiệu chỉnh mơ hình thực nhằm điều chỉnh hệ số nhám thủy lực đoạn sông/kênh cho giá trị mô phù hợp với giá trị thực Sai số giá trị mô giá trị thực đo bước hiệu chỉnh mơ hình đánh giá theo số NashSutcliffe (công thức 4) (Nash Sutcliffe, 1970) Chỉ số Nash-Sutcliffe (R2) gần đến mơ hình xác (Hồng Thái Bình, 2009, Đặng Đình Đức, 2011, Đinh Nhật Quang, 2011) Q  Qsim,i  Q  N Chỉ số Nash- R  1 Sutcliffe i 1 Kịch Lưu lượng Mực nước Hệ thống đê bao Kịch Năm 2000 Năm 2000 Năm 2000 Kịch Năm 2000 Năm 2000 Đê bao khép kín KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết hiệu chỉnh mơ hình Với hệ số nhám thủy lực toàn hệ thống sông 0,029 - nằm khoảng cho phép sông đồng 0,018 - 0,03 (Trần Quốc Đạt et al., 2012) - mơ hình sau hiệu chỉnh cho kết gần giống với giá trị thực đo thực tế (hệ số Nash-Sutcliffe đạt có giá trị 0,8; Bảng 2) Ngồi ra, mơ hình có khả mơ tốt thời gian mực nước lũ lên cao (Hình 4a b) obs,i N i 1 Bảng 1: Các kịch mơ hình obs,i  Qobs (4) Trong đó: Qsim: Giá trị mơ phỏng; Qobs: Giá trị thực đo; và, Bảng 2: Bảng hệ số Nash-Sutcliffe vị trí hiệu chỉnh Qobs: Giá trị thực đo trung bình Trạm đo thủy văn Xn Tơ Tri Tơn Bước 6: Mô-đun RAS Mapper HECRAS cho phép xây dựng đồ ngập lũ dựa số liệu kết mơ hình kết hợp với DEM khu vực nghiên cứu theo kịch 88 Hệ số Nash-Sutcliffe 0,88 0,81 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Mơi trường: 25 (2013): 85-93 Hình 4: So sánh số liệu thực đo mô Xuân Tô (a) Tri Tôn (b) chảy tràn qua hai bên nên không gian chứa nước nhiều dẫn đến mực nước thấp Khoảng thời gian sau ngược lại, tức mực nước lúc có đê bao lại thấp lưu lượng nước thượng nguồn giảm dần Lúc có đê bao lưu lượng nước phụ thuộc vào lưu lượng thượng nguồn, không chịu ảnh hưởng lưu lượng hai bên Đối với lúc khơng có đê bao ngồi lưu lượng thượng nguồn, hệ thống kênh tiếp nhận lưu lượng chảy vào từ hai bên (do nước lũ tích tụ vùng trữ nước trình lũ chảy ngược trở kênh) 3.2 Kết mô kịch Một số vị trí khác khu vực chọn để so sánh mực nước hai KB (Hình 2) Kết cho thấy giai đoạn đầu mực nước lúc có đê bao (KB 2) cao lúc khơng có đê bao (KB 1) Giai đoạn sau xảy tượng ngược lại, tức mực nước lúc có đê bao lại thấp mực nước lúc khơng có đê bao (Hình 5a, b, c d) Nguyên nhân thay đổi thời gian đầu, có đê bao nước chảy kênh nên không gian chứa nước dẫn đến mực nước cao Còn lúc khơng có đê bao nước Hình 5: Thay đổi động thái mực nước vị trí (a), (b), (c) (d) KB lớn KB dẫn đến mực nước tăng cao so với KB giai đoạn đầu Giai đoạn sau, mực nước KB lại thấp so với KB 3.3 Ảnh hưởng mực nước thượng nguồn hạ nguồn Ở vị trí thượng nguồn kênh Vĩnh Tế (Hình 6a), lưu lượng chảy vào kênh Vĩnh Tế 89 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 gần phía hạ nguồn mực nước KB thấp so với KB (Hình 7) Ở vị trí gần biên mực nước hai kịch khơng thay đổi nhiều không thay đổi ảnh hưởng biên (mực nước) (Hình 6d) Cũng theo công thức Manning’s n, độ dốc lớn dẫn đến vận tốc dòng chảy lớn; điều làm thay đổi địa mạo dòng sơng khu vực hạ nguồn Theo công thức Manning’s n (công thức 3) giai đoạn sau, lưu lượng lớn mực nước không thay đổi nhiều dẫn đến độ dốc dòng chảy tăng Điều ảnh hưởng đến mực nước hạ nguồn, tức gần phía hạ nguồn, mực nước KB thấp nhiều so với KB giai đoạn sau Các vị trí khoảng (Hình 6b) hạ nguồn (Hình 6c) kênh Vĩnh Tế chọn để so sánh Có thể thấy rằng, ảnh hưởng độ dốc lớn nên Hình 6: Thay đổi động thái mực nước từ thượng nguồn đến hạ nguồn Hình 7: Sự khác độ dốc dòng chảy kênh Vĩnh Tế hai kịch chảy sơng Hậu đổ Long Xun có phần chảy kênh thoát lũ (Vĩnh Tế); (ii) Ở thượng nguồn kênh Vĩnh Tế phần lưu lượng kênh chảy theo chiều dọc theo kênh hướng với sông Hậu 3.4 Động thái dòng chảy Hướng dòng chảy khu vực nghiên cứu phức tạp hướng chủ yếu (theo KB 2) xác đinh sau: (i) Dòng chảy từ thượng nguồn (Châu Đốc) đổ hai hướng, ngồi dòng 90 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 Hà Giang kênh Giang Thành biển; và, (v) Bên cạnh hướng dòng chảy dọc theo kênh Tri Tôn kênh Cái Sắn đổ biển, có hướng lưu lượng chảy ngang cập kênh Ba Thê Mới từ Tây sang Đơng (Hình 8) kênh Bốn Tổng kênh KN đổ hướng hạ nguồn; (iii) Ở hạ nguồn kênh Vĩnh Tế, lưu lượng phân bố qua kênh thoát lũ biển Tây tỉnh Kiên Giang kênh T2, T3, T4, T5 T6; (iv) Phần lại đổ kênh Hình 8: Hướng dòng chảy hệ thống sơng có đê bao hướng dòng chảy vị trí hướng từ biển vào đất liền (Q < 0), có đê bao dòng chảy có hướng ngược lại tức hướng từ đất liền biển (Q > 0) (Hình 9) Sự thay đổi hướng dòng chảy - Xét vị trí khu vực chịu ảnh hưởng từ động thái phức tạp dòng chảy: Lưu lượng thay đổi đáng kể xây dựng đê bao ngăn lũ; khơng Hình 9: Sự thay đổi hướng dòng chảy có đê bao 91 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 mực nước cao (Hình 10 11) Do vậy, có đê bao, lưu lượng mực nước dòng chảy sơng cao đáng kể chưa có đê bao; điều gây tác động tiêu cực sản xuất nông nghiệp đời sống người dân khu vực phía Bắc tỉnh An Giang tỉnh hạ lưu sông Hậu Cần Thơ 3.5 Ảnh hưởng đê bao lên đặc tính dòng chảy sơng 5,2 4,7 4,2 5.000 5.200 5.400 5.600 5.800 Lưu lượng (m3/s) Mực nước (m) Mực nước (m) Mực nước lưu lượng sông Hậu hai kịch có mối tương quan với nhau, lưu lượng tăng mực nước tăng Đối với kịch lưu lượng thượng lưu (vị trí A, Hình 7) hạ lưu sơng Hậu (vị trí B, Hình 7) lớn kịch 1, đồng thời, [a] [b] 5,7 5,2 4,7 4,2 5.000 5.500 6.000 6.500 Lưu lượng (m3/s) [a] 3,4 3,2 2,8 2,6 2,4 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 Lưu lượng (m3/s) Mực nước (m) Mực nước (m) Hình 10: Mối quan hệ mực nước lưu lượng kịch [a] kịch [b] (vị trí A, Hình 2) [b] 3,4 3,2 2,8 2,6 2,4 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 Lưu lượng (m3/s) Hình 11: Mối quan hệ mực nước lưu lượng kịch [a] kịch [b] (vị trí B, Hình 2) KẾT LUẬN Khi phân tích ảnh hưởng đê bao lên khu vực nghiên cứu mực nước lúc có đê bao cao lúc chưa có đê bao, đặc biệt dòng Đối với KB (có đê bao) độ dốc dòng chảy đoạn kênh lớn KB (khơng có đê bao) Theo cơng thức Manning’s n mực nước nhỏ, lưu lượng lớn dẫn đến vận tốc dòng chảy tăng Điều gây thay đổi địa mạo lòng sơng Ngồi ra, có đê bao lưu lượng mực nước dòng chảy (sơng Hậu) cao lúc chưa có đê bao; điều gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp đời sống người dân khu vực phía Bắc tỉnh An Giang vùng hạ lưu sơng Hậu Mơ hình HEC-RAS mơ dòng chảy thủy lực chiều cho hệ thống sông vùng TGLX xây dựng nhằm xác định đặc tính dòng chảy mùa lũ điều kiện có khơng có đê bao ngăn lũ Các đặc tính thủy lực động thái dòng chảy mơ hình tìm hiểu chi tết so với mơ hình thủy lực tồn ĐBSCL Kết đề tài nhằm mục đích thể ảnh hưởng đê bao lên động thái dòng chảy khu vực nghiên cứu Mơ hình xây dựng cung cấp công cụ hỗ trợ đáng tin cậy cho nhà quản lý nhằm phục vụ công tác định có liên quan đến qui hoạch thủy lợi qui hoạch sử dụng đất đai nông nghiệp vùng có liên quan trực tiếp (An Giang Kiên Giang) vùng bị tác động (Cần Thơ) Trong nghiên cứu này, việc kiểm định mơ hình chưa thực (do hạn chế số liệu sẵn có); vậy, số liệu thủy lực dòng chảy 92 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 25 (2013): 85-93 mùa lũ năm sau cần thu thập để đảm bảo tính xác mơ hình (được kiểm định) Ngồi ra, nghiên cứu sâu vào đặc tính thủy lực mà chưa nghiên cứu thay đổi địa mạo lòng sơng xói lở bờ sơng Bên cạnh đó, vấn đề nghiên cứu thực nghiệm ngồi thực địa cần quan tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Dinh Nhat Quang, 2011 Flood risk analysis under climate change scenarios in Long Xuyen Quadrangle region of the Mekong Delta in Vietnam Master of Science Thesis UNESCOIHE Institute for Water Education, Delft, the Netherlands, 70 Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như Nguyễn Thanh Sơn, 2011 Ứng dụng mô Hình MIKE FLOOD tính tốn ngập lụt hệ thống sơng Nhuệ - Đáy địa bàn thành phố Hà Nội Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: 37-43 Halcrow Group Limited, 2004 Technical Reference Report DSF 620 SWAT and IQQM Models Water Utilisation Project Component A: Development of Basin Modelling Package and Knowledge Base (WUP-A), Mekong River Commission, Phnom Penh, Cambodia HEC, 2010 HEC-RAS Hydraulic Reference Manual available at www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hecgeoras.html Hồng Thái Bình, 2009 Luận văn thạc sĩ khoa học “Xây dựng đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ (Mỹ Trung – Tám Lu – Đồng Hới)” Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: 74 J K Smith, E J Chacón-Moreno, R H G Jongman, Ph Wenting and J H Loedeman, 2006 Effect of dyke construction on water dynamics in theflooding savannahs of Venezuela Earth Surface Processes and Landforms, British Society for Geomorphology, 31: 81-96 10 11 12 13 14 93 View publication stats Le Thi Viet Hoa, Nguyen Huu Nhan, et al., 2007 "The combined impact on the flooding in Vietnam's Mekong River delta of local manmade structures, sea level rise, and dams upstream in the river catchment." Estuarine, Coastal and Shelf Science 71(1-2): 110-116 MRC, 2007 Structural Measures and Flood Proofing Flood Management and Mitigation Programme Nash, J E and J V Sutcliffe, 1970 River flow forecasting through conceptual models part I A discussion of principles, Journal of Hydrology, 10 (3), 282–290 Nguyen Viet Dung, 2010 Flood modeling in the Mekong Delta at different scales Potsdam, GeoForschungsZentrum Trần Quốc Đạt, Nguyễn Hiếu Trung Kanchit Likitdecharote, 2012 Mô xâm nhập mặn Đồng sông Cửu Long tác động mực nước biển dâng suy giảm lưu lượng thượng nguồn Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2b: 141-150 Van, P.D.T, 2009 Hydraulic modelling and flood inundation mapping in a bedrockconfiend anabranching network: The Mekong River in the Siphandone wetlands, Laos Unpublished PhD thesis submitted to the Faculty of Engineering, Science and Mathematics, University of Southampton, England Van, P.D.T., I Popescu, A van Grienven, D Solomatine, N.H Trung and A Green, 2012 A study of the climate change impacts on fluvial flood propagation in the Vietnamese Mekong Delta Hydrol Earth Syst Sci Discuss., 9, 7227 - 7270, doi: 10.5194/hessd-9-7227-2012 Wassmann, R., N X Hien, et al., 2004 Sea level rise affecting the vietnamese Mekong Delta: water elevation in the flood season and implications for rice production Climatic Change 66: 89-107 ... hướng dòng chảy - Xét vị trí khu vực chịu ảnh hưởng từ động thái phức tạp dòng chảy: Lưu lượng thay đổi đáng kể xây dựng đê bao ngăn lũ; khơng Hình 9: Sự thay đổi hướng dòng chảy có đê bao 91... phân tích ảnh hưởng đê bao lên khu vực nghiên cứu mực nước lúc có đê bao cao lúc chưa có đê bao, đặc biệt dòng Đối với KB (có đê bao) độ dốc dòng chảy đoạn kênh lớn KB (không có đê bao) Theo cơng... Phần lại đổ kênh Hình 8: Hướng dòng chảy hệ thống sơng có đê bao hướng dòng chảy vị trí hướng từ biển vào đất liền (Q < 0), có đê bao dòng chảy có hướng ngược lại tức hướng từ đất liền biển (Q
- Xem thêm -

Xem thêm: Động thái dòng chảy ở vùng tứ giác Long Xuyên dưới tác động của đê bao ngăn lũ, Động thái dòng chảy ở vùng tứ giác Long Xuyên dưới tác động của đê bao ngăn lũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn