Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 5: Nội dung thiết kế về xây dựng, điện - nước, kinh tế

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:32

 Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 5: Nội dung thiết kế về xây dựng, điện - nước, kinh tế " cung cấp cho người học các kiến thức: Những tính toán cơ bản về xây dựng, tính điện nước, tính kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Chương 5 NỘI DUNG THIẾT KẾ VỀ  XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC –  KINH TẾ Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ A. Những tính tốn cơ bản về xây dựng: I. Xác định kích thước nhà: 1. Chọn lưới cột: ­ Khẩu độ nhà nhỏ : bội số của 3 (3, 6, 9,  ) ­ Khẩu độ nhà lớn : bội số của 6 (6, 12, 18,  ) ­ Bước cột : 4, 8, 12 ► Thông thường chọn 12 x 12 m, 6 x 18m * Các yếu tố ảnh hưởng khi chọn lưới cột : ­ Dây chuyền ­ Thiết bị ­ Kinh tế Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ A. Những tính tốn cơ bản về xây dựng: I. Xác định kích thước nhà: 2. Độ cao nhà cơng nghiệp: hợp lý theo ­ Chiều cao cao nhất của thiết bị ­ Đảm bảo yếu tố thơng gió và chiếu sáng ­ Điều kiện kinh tế cho phép II. Chọn hình thức mái nhà: Có các loại : ­ Hai dốc ­ Nhiều dốc ­ Hỗn hợp Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ A. Những tính tốn cơ bản về xây dựng: III. Chọn cửa: ­ Diện tích cửa chính và cửa sổ lớn hơn 1/5 tổng diện tích  sàn ­ Tổng diện tích cửa gió vào bằng tổng diện tích cửa gió ra ­ Chiều cao cửa sổ sao cho ánh sáng xun vào có chiều dài  bằng 2 ÷ 3 lần chiều cao cửa sổ ­ Nếu khẩu độ nhà lớn nên dùng cửa trời (để thơng gió và  lấy thêm nguồn sáng) Về ngun tắc, xây dựng nhà xưởng sao cho đảm bảo vệ  sinh an tồn, chiếu sáng, thơng gió, kinh tế → Tính giá xây dựng.  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ B. Tính tốn đi ện ­ nước: I. Tính lượng nước: 1. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: a. Xác định lượng nước cần thiết: * Dựa trên quy trình cơng nghệ tìm được lượng nước  cần thiết cho quy trình bằng cách tính cân bằng vật  chất → Nước dùng cho cơng nghệ * Nước vệ sinh thiết bị (dự trù) * Nước sinh hoạt Ở Việt Nam thường sử dụng nguồn nước ngầm cho  các nhà máy Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ B. Tính tốn đi ện ­ nước: I. Tính lượng nước: 1. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: b. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: Nguồn nước Đài nước Thu gom Chứa Bể chứa Xử lý * Thành phần của nước có thể có tạp chất rắn, lơ lửng,  sắt, khống, kim loại nặng, vi sinh vật,   Nên phải  chọn phương pháp xử lý cho thích hợp → Bố trí mặt bằng nhà máy, tính chi phí xử lý đảm bảo  các thơng số cơng nghệ Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  b. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: TẾ * Tính chiều cao của bồn cao vị (đài nước) trong nhà máy : ­ Chiều cao của bồn cao được tính bằng cách chọn vị trí ngơi  nhà cao nhất và xa nhất → Vị trí bất lợi nhất ­ Chiều cao của đài nước phải tạo được áp lực và áp lực đó  phải thắng được áp lực tồn bộ trong đường ống Hnh : chiều cao cần thiết để đẩy nước lên tới hết chiều cao  nhà H1 : Trở lực đường ống từ bồn cao vị tới vị trí nhà H2 : Trở lực đường ống từ bơm đến bồn cao vị Hb : áp lực cơng tác của bơm Hđ : áp lực của đài nước ;        hđ: chiều cao của đài nước  Ta có Zđ +  Hđ = H1+Hnh +Znh     →  Hđ = H1+Hnh +Znh – Zđ  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾb. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: P2 2 Á pkế Hđ 2/ 2/ Z h Zđ Châ nkhô ng kế 1/ 1/ P1 Z2 Hh Zh Z1 Mặ t chuẩ n Z =0 Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  2. Tiêu chuẩn dùng nước TẾ * L : là lượng nước được tính cho 1 đơn vị nước tiêu thụ trong 1 đơn  vị thời gian m3/người/h hoặc m3/h * Tiêu chuẩn : XD 33 – 85  * Tuỳ theo trang bị tiện nghi trong nhà máy ► Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt của cơng nhân : ● Nếu cơng nhân làm việc trong phân xưởng nóng thì 35 lít/người/ca  với hệ số khơng điều hồ giờ là 3.5 (kg = 3.5) ● Các phân xưởng còn lại 25 lít/người/ca với kg = 3 ● Lượng nước tắm của cơng nhân sau giờ làm việc được tính theo ca  với tiêu chuẩn 40 người/ 1 vòi tắm 500 lít/ giờ ● Tiêu chuẩn dùng nước tưới cây : 0.5 – 1 lít/h/m² ● Nước rò rỉ 0 – 10% ● Nước chữa cháy : phụ thuộc vào qui mơ cơng nghiệp trong nhà máy,  số tầng mạng lưới đường ống nước   (ví dụ TCVN 33 – 85), 2 vòi,  mỗi vòi 2 lít/s → Tính đài nước sao cho nước đủ dùng trong 10 phút Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  II. Tính đi ện TẾ 1. Tính điện dùng cho động lực: máy móc, thiết bị ◙ Thống kê cơng suất các máy trong nhà máy ◙ Tính tổng cơng suất của nhà máy phần động lực → Xác định phụ tải các máy động lực 2. Tính điện dùng cho chiếu sáng: a. Nhà máy sử dụng nguồn sáng nhân tạo nào? (đèn huỳnh  quang, đèn tròn, đèn thuỷ ngân cao áp) * Đèn tròn : ● Ưu điểm : ­ Nhạy (bật cơng tắc là sáng liền) ­ Độ rọi (độ phủ ánh sáng) : thấp hơn đèn huỳnh quang ­ Cơng suất ít phụ thuộc vào kích thước ­ Có khả năng hoạt động ở điều kiện sụt áp tốt hơn Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾ Khu vực Tiêu chuẩn độ rọi (VN) Xưởng may mặc Phòng thí nghiệm, lớp học Cầu thang, hành lang 80 – 300 lux 80 – 100 lux Khu vực rưả tay Nhà vệ sinh Xưởng chế biến Khu vực kiểm tra sản phẩm 15 – 20 lux Tiêu chuẩn độ rọi (Mỹ) ≥ 50 lux ≥ 50 lux ≥ 50 lux ≥ 50 lux Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ a. Nhà máy s ử dụng nguồn sáng nhân tạo nào?  Bảng độ rọi tiêu chuẩn ứng với nhiệt độ màu của nguồn  chiếu sáng : Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ a. Nhà máy s ử dụng nguồn sáng nhân tạo nào?  Ví dụ : 1 phòng sử dụng  bóng đèn 2950 K (t° màu) Nếu độ rọi trong phòng nhỏ  hơn 95 lux: mọi người sẽ  cảm thấy tẻ nhạt, buồn  chán Nếu độ rọi trong phòng lớn  hơn 400 lux: mọi người sẽ  cảm thấy chói Mức độ rọi thích hợp là từ  95­400 lux: mọi người trong  phòng sẽ cảm thấy thoải  mái.  CHỈ SỐ KÍN BỤI VÀ KÍN NƯỚC ­ IP  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾ Cao độ đèn và cơng suất bóng đèn sử dụng Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  3. Tính tiêu th ụ điện: TẾ ◙ Xác định phụ tải các máy động lực ◙ Xác định phụ tải chiếu sáng ► Tính phụ tải tổng cộng →  Tính dung lượng cần bù  → Số tụ cần bù  → Chọn máy biến  áp * Chọn máy biến áp: ●  Phù hợp với tổng cơng suất tiêu thụ của nhà máy: tính cơng  suất  tiêu  thụ  thực  sự  của  nhà  máy,  xác  định  tụ  điện  cần  phải bù để nâng cao hệ số công suất ●  Khi  chọn  máy  biến  áp  không  nên  chọn  máy  >  1000  kVA.  Nếu  tổng  lượng  điện  nhà  máy  cần  dung  >  1000  kVA,  ta  khơng nên chọn 1 máy mà chọn từ 2 ÷ 3 máy, vì nếu chọn 1  máy thì khi máy hỏng, tồn bộ nhà máy mất điện, khơng sử  dụng hợp lý cơng suất máy khi phụ tải thay đổi trong ngày,  đặc biệt khi nhà máy chỉ sử dụng điện để thắp sáng, khi đó  hệ số cơng suất rất thấp Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ 3. Tính tiêu th ụ điện: * Chọn máy biến áp: ● Nếu chọn 1 máy biến áp thì nên thêm một máy biến  áp dự phòng có cơng suất khoảng 20% máy chính * Xác định địa điểm đặt máy biến áp (nguyên tắc là  đặt gần nơi cần dùng điện nhiều nhất) Nếu đặt xa : ● Tốn kém đường dây ● Hao phí trên đường dây tăng Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ C. Tính kinh t ế: I. Sơ đồ hệ thống tổ chức bên trong nhà máy Xác định trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân (cấp bậc,  phân quyền) II. Xác định số lượng cơng nhân trong nhà máy ◙ Cơng nhân trực tiếp sản xuất : có hai cách tính * Dựa vào định mức năng suất hoặc dựa vào định mức sản  lượng * Dựa vào  định mức đứng máy ◙ Cơng nhân phụ : bốc vác, vệ sinh ◙ Cơng nhân dự trữ (làm việc thời vụ) = 10 ÷ 15% tổng số cơng  nhân dự kiến trong nhà máy ► Vậy tổng số cơng nhân trong nhà máy:                             (a) = CN + CN  + CN Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ C. Tính kinh t ế: III. Xác định số cơng nhân gián tiếp ◙ Bao gồm các nhân viên kỹ thuật, quản lý hành chính,  y tế, vệ sinh, tạp vụ, PCCC,  ◙ Số nhân viên gián tiếp (b) = 10 ÷ 13% cơng nhân xí  nghiệp ► Vậy tổng số cơng nhân trong nhà máy: l = a + b + x’ x’ : số người lãnh đạo trong nhà máy Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  C. Tính kinh t ế: TẾ IV. Tính tổng tiền lương ◙ Tính tiền lương chính + phụ của cơng nhân sản xuất chính: A ­ Tính theo hệ số: Lương = Lương tối thiểu x Hệ số theo quy định ­ Tính theo lương bình qn ◙ Tính phụ cấp : ­ Phụ cấp độc hại ­ Phụ cấp làm thêm giờ ­ Phụ cấp khu vực ◙ Tính tiền lương chính + phụ của cơng nhân phụ : B ◙ Tính tiền lương chính + phụ của nhân viên gián tiếp quản lý,  hành chính, bảo vệ, tạp vụ : C ► Tổng quỹ lương : Z = A + B + C ☻ Ngồi ra : ­ Hàng năm phải trả tiền bảo hiểm xã hội = 3 ÷ 5%  tổng quỹ  lương ­ Tính phụ cấp ngồi lương = 1.2 (Tổng quỹ lương ­ bảo hiểm xã  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  V. Tính t ổng vốn đầu tư cố định TẾ 1. Vốn đầu tư xây dựng (X) : * Nhà xưởng :                  X1 = z1 . d1 z1 : diện tích xây dựng nhà xưởng (m²) d1 : tiền xây dựng nhà xưởng tính cho 1 m²  ­ Tiền khấu hao cho nhà sản xuất:    A1 = X1 . a1 a1: đơn giá khấu hao xây dựng hàng năm * Các cơng trình phục vụ SX: hội trường, nhà hành chính, nhà ăn X2 = (0.2 ÷ 0.25)X1                                       Tiền khấu hao : A2 = X2 . a2 * Đường sá và các cơng trình khác: ­ Tiền xây dựng: X3 = (0.1 – 0.5)X1.  ­ Tiền khấu hao: A3 = X3 . a3 ► Tổng vốn đầu tư xây dựng:               X = X1 + X2 + X3                                            Ax = A1 + A2 + A3 (khấu hao trung bình a = a  +a   +a ; a ,a ,a  tra bảng)  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  V. Tính t ổng vốn đầu tư cố định TẾ 2. Vốn đầu tư thiết bị (T): * Đầu tư thiết bị chính T1 (thiết bị chính, thiết bị vận chuyển,  đường ống,  ) * Thiết bị phụ: T2 = (0.05 ÷ 0.1)T1 * Thiết bị kỹ thuật và phân tích: T3 = (0.1 ÷ 0.2)T1 * Thiết bị vệ sinh cơng nghiệp: T4: tính chi tiết * Tiền lắp đặt T5 = (0.2 ÷ 0.25)T1 * Khoản phụ T6 = 0.1T1:  ­ Chi phí thăm dò: 0.02T1      ­ Chi phí thiết kế:  0.02T1        ­ Chi phí vận chuyển: 0.04T1   ­ Chi phí bốc dỡ: 0.02T1             ►Tổng tiền đầu tư thiết bị: T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6       →  AT = at . T;  (at = 6 ÷ 8%) ►Tổng vốn đầu tư tài sản cố định: Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  VI. Tính v ốn lưu động: TẾ 1. Chi phí sản xuất: Gồm các chi phí: * Chi phí cho ngun liệu chính, phụ * Chi phí nhiên liệu, điện, nước, khí * Chi phí về tiền lương, tiền cơng, tiền bảo hiểm xã hội * Chi phí phụ tùng thay thế * Chi phí bao bì đóng gói * Chi phí phát sinh khác 2. Chi phí lưu thơng: tính chi phí lưu thơng cho các loại sau: * Lượng sản phẩm dở dang đang tồn kho * Lượng hàng hố bán thiếu * Lượng hàng hố mua thiếu * Lượng tiền mặt khơng lưu thơng ► Vốn lưu động:  Vlưu động = Chi phí sản xuất + Chi phí lưu thơng + Chi phí dự phòng Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  TẾ VII. Tổng vốn đầu tư                             V = Vcố định + Vlưu động  → Xác định giá thành sản phẩm → Xác định thời gian hồn vốn Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH  Ví d TẾụ: Tính số lượng cơng nhân chính Dựa vào định mức thời gian hoặc định mức sản phẩm * Định mức thời gian: là thời gian (h, ngày) lao động dùng để sx 1  đơn vị sp hoặc để hồn thành 1 khối lượng cơng việc (h/ sp) * Định mức sản phẩm: là số đơn vị sp có thể sản xuất được trong  một đơn vị thời gian (sản phẩm/h) n ∑ Q i × DM i × Số lượng cơng nhân chính =                                                Ttb i =1  Qi: số lượng sản phẩm của một loại hàng hố nào đó trong một năm ĐMi : định mức thời gian đối với một sản phẩm Ttb: thời gian làm việc trung bình của một cơng nhân trong một năm  Ttb = N x G G: Số giờ làm việc trung bình của một cơng nhân trong một năm N = 305.5 – Nv Nv: số ngày vắng mặt của cơng nhân trong một năm (5 ÷ 10 ngày) G = 8h – NVg ... CHỈ SỐ KÍN BỤI VÀ KÍN NƯỚC ­ IP  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾ Cao độ đèn và cơng suất bóng đèn sử dụng Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH 3. Tính tiêu th ụ điện: TẾ ◙ Xác định phụ tải các máy động lực... Ta có Zđ +  Hđ = H1+Hnh +Znh     →  Hđ = H1+Hnh +Znh – Zđ  Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾb. Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp: P2 2 Á pkế Hđ 2/ 2/ Z h Zđ Châ nkhô ng kế 1/ 1/ P1 Z2 Hh Zh Z1 Mặ t chuẩ n Z =0 Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH ... đặc biệt khi nhà máy chỉ sử dụng điện để thắp sáng, khi đó  hệ số cơng suất rất thấp Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG ­ ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾ 3. Tính tiêu th ụ điện: * Chọn máy biến áp: ● Nếu chọn 1 máy biến áp thì nên thêm một máy biến 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 5: Nội dung thiết kế về xây dựng, điện - nước, kinh tế, Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 5: Nội dung thiết kế về xây dựng, điện - nước, kinh tế, Chương 5: NỘI DUNG TK VỀ XÂY DỰNG - ĐIỆN, NƯỚC – KINH TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn