Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

30 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:31

Phần 5 - Hư hỏng và sửa chữa kết cấu gạch. Nội dung chính gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu gạch; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu gạch; một số biện pháp sửa chữa, gia cường khối xây bị nứt. Phần HƯ HỎNG Ỏ VÀ À SỬA Ử CHỮA Ữ KẾT Ế CẤU Ấ GẠCH NỘI DUNG CỦA PHẦN ƒ NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ƒ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ƒ MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Chất lượng vật liệu Giải pháp thiết kế Chất lượng thi công Hư hỏng Tác động môi trường (độ ẩm) kết cấu gạch Suy giảm chất lượng theo thời gian Tác động ộ g tải trọng (quá tải, rung động, lún …) NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH - Nguyên nhân hư hỏng khối xây thường biểu trạng nứt khối xây qua tình trạng chất lượng gạch xây, lớp vữa xây, trát trát - Hư hỏng khối xây kết hợp nhiều nguyên nhân gây ra ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Khảo sát ệ trường g Xác định hư hỏng (nguồn gốc, mức độ) Biện pháp sửa chữa,, gia g cường g Khảo sát trường bước quan trọng để đưa kết luận tình trạng hư hỏng đề biện pháp sửa chữa gia cường g hợp ợp lý ý ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KẾT CẤU GẠCH ác đị định ttình ttrạng g phong p o g hóa óa vật ật liệu ệu ( gạch gạc , vữa ữa bị mủn, ủ , bong bo g , rộp, ộp, - Xác tiết muối….); tình trạng rêu mốc - Xác định tình trạng ẩm tường : từ ngồi vào ( vữa xấu có khe nứt xuyên tường) - Xác định tình trạng nứt khối xây (kích thước, phân bố, hướng phát t iể ) : triển) đâ ột thông thô số ố ất quan trọng t để kết luận l ậ nguyên ê nhân hâ h hư hỏng hỏ khối xây - Xác định chất lượng khối xây : chất lượng gạch, gạch vữa liên kết chúng ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ NỨT KHỐI XÂY : NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG Nứt khối xây Do tác động nhiệt độ Do lún không Do thiết kế không phù hợp Do chất lượng vật liệu Do chất lượng thi công Mức độ nguy hiểm vết nứt xác định thông qua đặc trưng nứt ( chiều ề dài, chiều ề rộng, hướng phát triển ể vết ế nứt) ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt biến dạng nhiệt Vết nứt chạy ngang mạch vữa d ới dầm dầ mái ( có ó thể cách h vài ài hàng gạch) Do chênh lệch nhiệt độ mùa chênh lệch biến dạng kết cấu BTCT kết cấu gạch ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt biến dạng nhiệt Vết nứt chạy suốt chiều cao nhà với bề rộng thay đổi Do độ dài nhà lớn, lớn khơng có khe co dãn dãn, chênh lệch nhiệt độ mùa gây tượng co, dãn lặp lại gây nứt ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt biến dạng nhiệt Khe nứt chéo sinh hai đầu ô văng BTCT Co dãn bê tông tác động nhiệt độ tạo ứng suất kéo khối xây gây nứt ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt khối xây không đủ khả chịu lực Vết nứt đứng chéo xuất vị trí cửa Cường độ chịu uốn khối xây thiếu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt khối xây không đủ khả chịu lực Khe nứt xuất ệ ngang g g tường C ờng độ chị Cường chịu cắt khối xây â thiếu thiế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt khối xây không đủ khả chịu lực Khe nứt theo mạch vữa đứng, ngang Cường độ chịu kéo khối ố xây thiếu ế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Nứt khối xây không đủ khả chịu lực Khe nứt xiên đứng chỗ gối dầm đệm đầu dầm Cường độ chịu nén cục khối ố xây không đủ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Một số hình ảnh nứt kết cấu gạch Nứt móng gạch Nứt tường gạch ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Một số hình ảnh nứt kết cấu gạch Nứt tường g khu vực ự đáy y dầm Nứt khu vực mép cửa Nứt khu vực mép cửa ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Một số hình ảnh nứt kết cấu gạch Nứt không theo quy luật tường Nứt khu vực tường chắn mái ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Một số hình ảnh nứt kết cấu gạch Nứt kh khu vực tiế tiếp giáp iá ttường – đáy dầm BTCT Nứt vùng liên kết cột gạch – dầm BTCT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA KHỐI XÂY - Xác định cường độ tính chất vật lý gạch xây - Xác định cường độ tính chất vật lý vữa xây, trát - Dạng ăn mòn suy thối vật liệu Cường độ gạch, vữa ể xác định thơng qua thí nghiệm khơng phá hoại trường qua thí nghiệm phá hoại mẫu thử lấy từ khối xây thực phòng thí nghiệm Cường độ khối xây xác định thông qua cường độ gạch, vữa xây ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHỐI XÂY Đánh giá khả chịu lực - Độ bền : đánh giá qua cường độ khối xây Rg, Rv : cường độ gạch vữa xây ⎛ ⎜ a ⎜ Rkx = AR g ⎜1 − Rv ⎜⎜ b + 2Rg ⎝ a, b : hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào loại khối xây (Công thức Ônhisik cho khối xây chịu nén tâm) A : hệ số kết cấu A= m, n : hệ số 100 + Rg 100m + nRg η : hệ số phụ thuộc tương quan mác vữa gạch; nhiều trường hợp lấy η =1 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟η ⎟⎟ ⎠ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHỐI XÂY Đánh giá khả chịu lực Bảng hệ số a, b, m, n ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH ‰ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHỐI XÂY Đánh g giá khả g biến dạng g khối xây y - Độ lún khối xây (khơng có cốt thép ) : S = 100mm - Độ lún khối xây có cốt thép thép, có giằng BTCT : S = 150mm - Độ võng giới hạn khối xây : f/L < 1/500 - Độ võng giới hạn khối xây cần hạn chế vết nứt quan sát : f/L < 1/1000 (f : độ võng khối xây; L : chiều dài khối xây) ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH Một số tiêu đánh giá trạng hư hỏng khối xây qua vết nứt • Các vết nứt có số lượng ít, bề rộng lớn vết nứt < 1mm, 1mm chiều dài khoảng 2-3 hàng gạch : kết cấu sử dụng bình thường khơng cần sửa chữa • Số lượng vết nứt nhiều, bề rộng vết nứt từ mm đến mm, chiều dài vết nứt lớn hàng gạch Độ cứng kết cấu bị suy giảm Nên có biện pháp gia cường • Khối xây trạng thái giới hạn chịu lực : bề rộng vết nứt từ – 9mm, chiều dài vết nứt chạy suốt mảng tường Khối xây cần gia cường xây • Khối xây trạng thái bị phá hủy : kết cấu xuất vết nứt làm cho ó bị vỡ ỡ vụn, đứt rời ời Bề rộng ộ vết ết nứt ứt lớn lớ h 10mm 10 MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT Chèn kín vết nứt - Nên sử dụng ụ g loại vật ậ liệu ệ có độ ộ ổn định ị thể tích để tránh nứt lại sau sửa chữa - Áp dụng cho vết nứt nhỏ trạng thái ổn định Dùng cốt thép neo Sửa chữa vết nứt khối xây có diện tích lớn Cốt thép neo MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT Gia cố bọc bên - Thường dùng gia cố cột gạch Có thể bọc ngồi thép hình ằ BTCT - Tăng độ cứng khả chịu lực kết cấu gạch Chuyển vết nứt thành khe co dãn ... dạng g khối xây y - Độ lún khối xây (không có cốt thép ) : S = 100mm - Độ lún khối xây có cốt thép thép, có giằng BTCT : S = 150 mm - Độ võng giới hạn khối xây : f/L < 1 /50 0 - Độ võng giới hạn... 10mm 10 MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT Chèn kín vết nứt - Nên sử dụng ụ g loại vật ậ liệu ệ có độ ộ ổn định ị thể tích để tránh nứt lại sau sửa chữa - Áp dụng cho vết nứt nhỏ... neo Sửa chữa vết nứt khối xây có diện tích lớn Cốt thép neo MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT Gia cố bọc bên - Thường dùng gia cố cột gạch Có thể bọc ngồi thép hình ằ BTCT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang, Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn