Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ

70 20 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:28

Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được quy trình thi công, lắp đặt phần thiết bị công trình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.     bài giảng chun đề tư vấn giám sát         Ggiám sát thi cơng lắp đặt          thiết bị cơng trình và cơng nghệ PHẦN I GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH 1. tổng quan về tư vấn giám sát tbct                1­1. Giới thiệu chung về cơng tác tvgs ­ tbct    Những nội dung, u cầu chung về cơng tác Tư vấn Giám sát Cơng trình  xây dựng, chúng ta sẽ được xem xét tại các chun đề khác của lớp học này  Cơng việc Tư vấn giám sát cơng trình có đặc điểm chung là:     Ngăn ngừa từ xa những sai sót, sai phạm trong q trình thi cơng cơng trình   Cơng trình xây dựng là một sản phẩm có đặc thù khơng “nhìn thấy” trước  khi quyết định đầu tư (mua), do đó TVGS có tác dụng quyết định tạo nên  một sản phẩm có chất lượng u cầu.     Trong phần này chỉ đề cập đến cơng tác Tư vấn giám sát thi cơng, lắp đặt  Thiết bị cơng trình hay còn gọi là phần Cơ Điện cơng trình (M & E). Đây là  cơng việc giám sát thi cơng, lắp đặt tồn bộ các phần hạng mục kỹ thuật  của Cơng trình xây dựng, sau khi hồn thành được coi như  “Hệ thống thần  kinh ln hoạt động liên tục của một cơ thể Cơng trình” 1­1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI GIẢNG ĐỐI TƯỢNG TVGS: 1­1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI GIẢNG   Điều kiện để giám sát đảm bảo chất lượng phần Cơ Điện cơng  trình:   Có một kiến thức tổng qt và tồn diện các vấn đề về chun  mơn   Hiểu biết & kinh nghiệm về quy trình thi cơng, lắp đặt phần Thiết  bị Cơng trình   Những nội dung sẽ trình bày về cơng tác giám sát thi cơng và  nghiệm thu lắp đặt của các phần: Phần điện, điện nhẹ, phần  Chống sét, hệ thống Thơng gió ­ điều hòa khơng khí, cấp lạnh,  phần Cấp thốt nước trong nhà, phần Thang máy, phần phòng  chống cháy nổ.   u cầu quan trọng  Những hiểu biết về lắp đặt trang thiết bị Cơ Điện cơng trình làm  việc an tồn, tin cậy  Có năng lực từ thiết kế, xây lắp, giám sát thi cơng đến quản lý, bảo  dưỡng, vận hành Thiết bị Cơ Điện cơng trình sao cho phù hợp với 5 1­2. U CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH      Phần Giám sát này được tiến hành đồng thời với việc thi  cơng phần xây dựng ngay từ khi khởi cơng cơng trình (phần  tiếp địa, đặt ống chờ cho đường cáp điện, đường ống nước,  đường ống thơng gió ) đến khi hồn thiện kết thúc cơng  trình Những u cầu chung  Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi cơng phần  M&E (có thể là nhà thầu phụ, đội thi cơng  ) Kiểm tra, giám sát việc cung ứng vật tư, thiết bị của nhà  thầu thi cơng đưa vào cơng trình Kiểm tra nguồn gốc, xuất sứ, chủng loại các loại Vật liệu  phần Cơ Điện đưa vào lắp đặt cơng trình như: Đường ống  điện, đường ống nước, ống điều hồ, Dây dẫn điện, các  Thiết bị Điện, Chống sét, Thang máy, Nước, Điều hòa… 1­2. U CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH     Giám sát q trình thi cơng: Phương pháp lắp đặt, phương  tiện, dụng cụ, máy móc, nhân lực  tiến hành thi cơng, lắp  đặt theo đúng Quy trình, Quy phạm, đảm bảo khơng ảnh  hưởng đến các cơng việc phần xây dựng cũng như đảm bảo  tiến độ chung của cơng trình đã đề ra Giám sát về chất lượng Vật liệu, thiết bị lắp đặt trong cơng  trình theo đúng những u cầu kỹ thuật của hồ sơ Thiết kế  bản vẽ thi cơng và có đủ các Chứng chỉ chất lượng của các  Cơ quan có đủ thẩm quyền cấp Giám sát về việc lập và kiểm tra biện pháp thi cơng, lập và  ghi nhật ký thi cơng đúng quy trình Giám sát về việc lập và kiểm tra biện pháp đảm bảo an tồn  lao động, an tồn mơi trường 1­2. U CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH Chủ đầu tư cùng với đơn vị Tư vấn giám sát cần đáp ứng u  cầu của nhà thầu về thời điểm thực hiện cơng tác nghiệm thu  (nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu chính thức) để đảm bảo tiến  độ thi cơng đã đề ra  Giám sát và nghiệm thu cơng việc lắp đặt theo:   Từng Hạng mục và giai đoạn thi cơng: Các Hạng mục Điện,  Điện nhẹ, Chống sét, Điều hồ, Nước, Thang máy…   Từng giai đoạn Lắp đặt, thi cơng khác nhau:           + Phần ngầm tường, sàn, trần nhà, ngầm đất          + Phần nổi và hồn thiện cơng trình     Trong đó phần lắp đặt ngầm của tất cả các hạng mục  (Điện, Điện nhẹ, Nước, Chống sét, Điều hồ….) cần phải  được nghiệm thu trước khi hồn thiện cơng trình, (có bản vẽ  hồn cơng các phần lắp đặt ngầm) đây là cơng việc quan trọng  để đảm bảo chất lượng của phần Cơ Điện cơng trình. Cụ thể8   1­2. U CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH        Phần Điện, Điện nhẹ: Các đường ống (PVC, uPVC, thép)  luồn dây lắp đặt ngầm phải theo đúng kỹ thuật, đủ số ống  u cầu  Đường ống Cấp, thốt nước:  ống (ống thép, PPR) cấp nước sạch (nước lạnh, nước nóng)  sinh hoạt, chữa cháy phải kiểm tra đạt đủ độ kín với áp lực  đạt u cầu kỹ thuật.  ống cấp nước nóng cần phải đảm bảo độ dày, vật liệu bảo  ơn bọc bên ngồi ống theo đúng bản thiết kế u cầu ống thốt nước sinh hoạt, thốt nước ngưng điều hồ (PVC,  uPVC) đặt ngầm phải đảm bảo độ kín, độ dốc u cầu ống thốt nước ngưng điều hồ cần có thêm u cầu: Lớp  bảo ơn bọc cách nhiệt theo đúng thiết kế u cầu 1­2. U CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CƠNG LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ CƠNG TRÌNH   Đường ống Điều hồ ­ thơng gió:   ống dẫn Gas (ống đồng) của máy điều hồ cục bộ hoặc hệ điều  hồ thơng minh (VRV) phải đạt đủ độ kín u cầu (chú ý điểm nối  bằng hàn), có bọc lớp bảo ơn đúng u cầu thiết kế  ống thơng gió cần kiểm tra về vật liệu (độ dày của lớp tơn bọc),  kích thước tiết diện đường ống, độ dầy của lớp bọc bảo ơn cách  nhiệt  (nếu có) theo đúng u cầu thiết kế  Hạng mục Năng lượng điện, ngồi thi cơng theo đúng u cầu kỹ  thuật còn phải đảm bảo an tồn điện trong khi thi cơng cũng như khi  vận hành  Nhà thầu TVGS phải lập hệ thống giám sát đúng chun ngành và  đăng ký chữ ký của từng cá nhân tham gia giám sát. Mỗi cơng việc  hồn thành phải có biên bản xác nhận theo mẫu quy định  Theo Nghị định của Chính Phủ về quản lý chất lượng cơng trình xây  dựng số 209/2004/NĐ­CP ngày 16/12/2004 có điều chỉnh biên bản  nghiệm thu hồn thành cơng việc, giai đoạn thi cơng, hạng mục    chỉ cần có hai bên ký thơng qua là: Đơn vị TVGS và Nhà thầu thi  cơng (nhằm nâng cao trách nhiệm của TVGS) 10 7­4. CÁC PHƯƠNG  PHÁP CHỐNG SÉT  ĐANG ĐƯỢC SỬ  DỤNG TẠI VIỆT NAM 1.    PHƯƠNG PHÁP  CHỐNG SÉT ĐÁNH  TRỰC TIẾP (ĐÁNH  THẲNG)   Hệ thống chống  sét Tia tiên đạo  (ESE­ Phóng điện  sớm) 56 7­4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG SÉT ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG  TẠI VIỆT NAM   Đặc điểm hệ thống chống sét truyền thống (FRANKLIN)         ­ Kim chống sét bằng kim loại thơng thường, ngun lý chống sét thụ động  (các kim chống sét chờ đợi sét từ các đám mây lân cận phóng xuống), do đó  độ tin cậy khơng cao        ­ Cần nhiều kim chống sét trên đỉnh cơng trình, ảnh hưởng đến thẩm mỹ  chung        ­ Vùng bảo vệ sét khơng lớn, chỉ thực sự có hiệu quả cho các cơng trình có  chiều cao (15­ 20)m        ­ Điện trở tiếp đất thay đổi theo thời gian (đối với cọc bằng thép)        ­ Vật liệu lắp đặt thơng dụng, thi cơng lắp đặt đơn giản (hàn sắt, đồng).         ­ Cần phải thực hiện chế độ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ hệ thống  chống sét.    Đặc điểm hệ thống chống sét tia tiên đạo (ESE)       ­ Thường chỉ cần 1 kim chống sét tia tiên đạo cho mỗi cơng trình, bản thân  những đầu thu này sẽ phát ra những dải phóng điện sớm gọi là ESE (Early  Streamer Emision). Đây là thiết bị sáng chế độc quyền của mỗi Hãng khác  nhau.         ­ Phương pháp chống sét theo ngun lý phóng điện sớm (Tích cực, chủ  57 động), làm trung hồ các đám mây khu vực (triệt tiêu sét). Vùng bảo vệ sét  rộng, độ tin cậy cao  7­4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG SÉT ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG  TẠI VIỆT NAM Đặc điểm hệ thống chống sét tia tiên đạo (ESE)       ­ Phương pháp chống sét này đã được nghiên cứu và thử nghiệm và ở úc,  Indonesia, Mỹ  và đã được Việt nam thông qua, cho phép sử dụng       ­ Hệ thống dây dẫn sét và các cọc nối đất tương tự hệ thống chống sét  truyền thống, tuy nhiên cọc nối đất thường dùng cọc đồng (thép bọc đồng),  dây dẫn sét xuống bộ phận tiếp đất bằng dây dẫn chuyên dụng, hoặc bằng  dây đồng có tiết diện > 60mm2, liên kết bằng hàn hoặc các kẹp chun  dụng. Điện trở tiếp đất ổn định, có thể khơng cần bảo dưỡng, kiểm tra  định kỳ hệ thống.        ­ Điện trở nối đất u cầu vẫn tn theo tiêu chuẩn chống sét của Việt  Nam và các nước khu vực (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ, Bài giảng Chuyên đề Tư vấn giám sát: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình và công nghệ, 1-2. YÊU CẦU VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH, CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM NGÀNH XÂY DỰNG (TCXD) VÀ VIỆT NAM (TCVN) VỀ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH, 5-4/ 3. THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN, 5-4/ 5. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, ĐÓNG CẮT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, 5-5. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ, 7-4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG SÉT ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, 10-3. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn