Chủ nhiệm thiết kế với công tác khảo sát địa chất công trình - PGS.TS. Phạm Hữu Sy

5 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:26

Một công trình xây dựng phải trải qua các giai đoạn: Khảo sát địa chất công trình, thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Để công trình xây dựng được an toàn, kinh tế phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu đó. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết Chủ nhiệm thiết kế với công tác khảo sát địa chất công trình dưới đây. CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ VỚI CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHT CễNG TRèNH PGS TS Phạm Hữu Sy B mụn Địa kỹ thuật- ĐHTL Tóm tắt: Một cơng trình xây dựng phải trải qua giai đoạn: khảo sát địa chất cơng trình, thiết kế, thi cơng, quản lý vận hành cơng trình Để cơng trình xây dựng an tồn, kinh tế phải có phối hợp chặt chẽ khâu Bài báo đề cập đến cần thiết tham gia phối hợp chủ nhiệm thiết kế vào khâu lập phương án kỹ thuật khảo sát địa chất cơng trình, xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, đánh giá nghiệm thu báo cáo khảo sát Chúng ta biết việc xây dựng cơng trình để đưa vào sử dụng thường phải trải qua khâu: khảo sát địa chất cơng trình - thiết kế thi công - quản lý, vận hành công trình Khảo sát địa chất cơng trình khâu Mục đích khảo sát địa chất cơng trình thu thập thông tin điều kiện địa chất cơng trình để phục vụ cho thiết kế thi cơng Cơng tác khảo sát địa chất cơng trình thực theo dây chuyền: lập nhiệm vụ khảo sát  lập phương án kỹ thuật khảo sát  triển khai công tác khảo sát  lập báo cáo khảo sát  thẩm định báo cáo khảo sát  nghiệm thu báo cáo khảo sát Công tác khảo sát địa chất cơng trình kỹ sư địa chất cơng trình đảm nhiệm, nhiên, để đạt chất lượng cao cần có tham gia chủ nhiệm thiết kế Chủ nhiệm thiết kế tham gia công đoạn đầu cuối dây chuyền Đối với cơng tác khảo sát địa chất cơng trình chủ nhiệm thiết kế có nhiệm vụ sau: Lập nhiệm vụ khảo sát Lập nhiệm vụ khảo sát thực chất lập đơn đặt hàng cho chủ nhiệm địa chất để triển khai công tác khảo sát, kết khảo sát đáp ứng cách thiết thực nhất, đầy đủ tài liệu tiết kiệm Điều 6, chương III Nghị định số 209/2004/NĐ-CP quản lý chất lượng cơng trình xây dựng quy định: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng tổ chức Tư vấn Thiết kế nhà thầu khảo sát xây dựng lập chủ đầu tư phê duyệt” Như vậy, thực chất lập nhiệm vụ khảo sát công việc chủ nhiệm thiết kế dù nhà thầu khảo sát lập chủ 50 nhiệm thiết kế phải tư vấn giúp chủ đầu tư phê duyệt Người chủ nhiệm thiết kế có trình độ người am hiểu dạng cơng tác khảo sát, biết cụ thể hóa nhiệm vụ khảo sát, biết nêu yêu cầu để kỹ sư khảo sát thực nhằm thu thập đủ số liệu cho thiết kế sau Nói cách tổng quát, người chủ nhiệm thiết kế phải biết “đặt hàng khảo sát” Trong trường hợp chủ nhiệm thiết kế yếu, nêu không hết yêu cầu khảo sát khó khăn cho việc thiết kế sau Mục c, khoản 2, điều 12, chương III Nghị định nói nêu: “Nghiệm thu khối lượng cơng việc khảo sát xây dựng theo hợp đồng khảo sát xây dựng ký kết Trường hợp kết khảo sát xây dựng thực hợp đồng khảo sát tiêu chuẩn xây dựng áp dụng không đáp ứng mục tiêu đầu tư đề chủ đầu tư chủ đầu tư phải tốn phần nghiệm thu theo hợp đồng” Trong trường hợp đó, cần thêm tiền khảo sát bổ sung để có đủ số liệu để thiết kế, lỗi chủ nhiệm thiết kế đặt hàng không Để lập nhiệm vụ khảo sát, khoản điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP quy định: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu loại công việc khảo sát, bước thiết kế, bao gồm nội dung sau đây: a Mục đích khảo sát; b Phạm vi khảo sát; c Phương pháp khảo sát; d Khối lượng loại công tác dự kiến; e Tiêu chuẩn khảo sát áp dụng; f Thời gian thực khảo sát Chúng nghĩ điểm c d nên gộp chung gọi “ Nội dung khảo sát” Lấy ví dụ khảo sát cho bước thiết kế sở để minh họa, nên nêu rằng: phải áp dụng phương pháp khảo sát, khối lượng công tác khảo sát hợp lý, thu thập đủ số liệu điều kiện địa chất cơng trình để giải nhiệm vụ sau:  Chọn tuyến cơng trình hợp lý với quy mơ xác định  Luận chứng bố trí hợp lý hạng mục cơng trình (tràn, cống lấy nước )  Vật liệu xây dựng thiên nhiên phải đạt hệ số an toàn trữ lượng  Đánh giá mức độ động đất vùng  Xác định khống sản có ích lòng hồ  Kết khảo sát phải nộp: - Bản đồ địa chất, đồ địa chất cơng trình, đồ tài liệu thực tế toàn khu vực khu vực phương án tuyến, hạng mục cơng trình chúng nằm cách xa tuyến - Bản đồ địa chất, đồ tài liệu thực tế vùng lòng hồ - Bản đồ địa chất, đồ tài liệu thực tế bãi vật liệu xây dựng thiên nhiên Các mặt cắt địa chất cơng trình qua hố khoan, hố đào bố trí bãi vật liệu xây dựng - Mặt cắt địa chất, mặt cắt địa chất cơng trình phương án tuyến Mặt cắt địa chất công trình phải đầy đủ cho tim tuyến, thượng hạ lưu tuyến; mặt cắt ngang bờ phải, ngang bờ trái phương án tuyến, mặt cắt dọc ngang phương án tuyến tràn, cống, hầm dẫn dòng thi cơng Trên mặt cắt phải bố trí đủ số lượng hố khoan, đào, độ sâu khoan theo tiêu chuẩn ngành 14TCN 115-2000 - Bản đồ sơ đồ đứt gãy kiến tạo phương án tuyến hạng mục cơng trình - Bản thuyết minh tổng hợp - Các tài liệu gốc thí nghiệm phòng trường Đây u cầu kết khảo sát chung cho xây dựng hồ chứa Đối với cơng trình có quy mơ nhỏ không thiết bao gồm đầy đủ tài liệu nêu Nhiệm vụ khảo sát chủ đầu tư đặt cho nhà thầu khảo sát nên nêu yêu cầu nội dung khảo sát kết khảo sát phải đạt mà không nên áp đặt phương pháp khảo sát khối lượng loại công tác khảo sát mục c d nêu Bước sau lập nhiệm vụ khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát Căn vào nhiệm vụ khảo sát yêu cầu kết khảo sát phải nộp nêu trên, nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát Nhà thầu khảo sát chủ động đệ trình phương pháp khảo sát, khối lượng công tác khảo sát dự kiến Chủ đầu tư xem xét xem hợp lý hay chưa, có đủ để giải nhiệm vụ đặt hay không để phê duyệt Nếu nhiệm vụ khảo sát áp đặt phương pháp khảo sát, khối lượng cơng tác khảo sát sau nhà thầu khảo sát thực đầy đủ mà chưa đáp ứng mục tiêu chủ đầu tư, không đủ số liệu để thiết kế họ khơng phải chịu trách nhiệm Chúng xin nêu trường hợp thực tế xảy làm ví dụ Trong kiểm tra số cơng trình Tây Ngun, chúng tơi thấy có trường hợp hố khoan bố trí tim tuyến đập dừng độ sâu mà kết thí nghiệm ép nước mức cao, Lu =  10 Chúng chất vấn với quy mơ cơng trình người kỹ sư thiết kế thường phải thiết kế chống thấm đến độ sâu mà trị số Lu nhỏ Các hố khoan dừng độ sâu mà Lu lớn người thiết kế thiết kế chống thấm sâu đến đâu Chủ nhiệm địa chất trả lời họ thực theo phương án kỹ thuật phê duyệt Xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát địa chất cơng trình Nhiệm vụ chủ nhiệm thiết kế giúp chủ đầu tư xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Nghị định 209/2004/NĐ-CP, chương III, điều 7, khoản viết: “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng nhà thầu khảo sát lập chủ đầu tư phê duyệt” Tuy nhiên thực tế chủ đầu tư Ban quản lý dự án người chuyên làm cơng tác quản lý, vậy, việc xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát chủ yếu dựa vào chủ nhiệm thiết kế hay nói hơn, chủ nhiệm thiết kế thực Điều hồn tồn hợp lý chủ nhiệm thiết kế “người đặt hàng” xét duyệt phương án kỹ 51 thuật khảo sát thực chất xem xét khả thực đơn đặt hàng Nội dung việc xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xem xét møc độ đáp ứng yêu cầu: a Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng duyệt; b Tuân thủ tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; c Luận chứng hợp lý phương pháp khảo sát xây dựng áp dụng, khối lượng loại công tác khảo sát dự kiến; d Hợp lý thời gian bảo đảm tiến độ thực Trong yêu cầu nêu trên, việc xem xét điểm a, b, d đơn giản đối chiếu với nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát Riêng điểm c, để xét duyệt đòi hỏi phải có trình độ chun mơn cao Bản nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát nêu yêu cầu cần giải quyết, điểm c phương án kỹ thuật khảo sát luận chứng phương pháp khảo sát khối lượng áp dụng để đáp ứng yêu cầu Người xét duyệt mà chủ nhiệm thiết kế phải xem xét phương pháp khảo sát nhà thầu khảo sát đề xuất phương án kỹ thuật hợp lý chưa, khối lượng công tác khảo sát dự kiến có tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng hay khơng đủ để có tài liệu đáng tin cậy hay không? Nếu nhiệm vụ khảo sát áp đặt phương pháp khảo sát khối lượng khảo sát phải thực Nghị định số 209/2004/NĐ-CP khơng vấn đề để duyệt Để giúp chủ nhiệm thiết kế xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát địa chất cơng trình theo điểm c, xin cung cấp số tư liệu địa chất cơng trình Trước hết xin nói vấn đề luận chứng tính hợp lý phương pháp khảo sát xây dựng Khảo sát thu thập thông tin điều kiện địa chất cơng trình Thơng tin điều kiện địa chất cơng trình thu thập nhiều phương pháp khác Ví dụ, để vẽ mặt cắt địa chất công trình dùng phương pháp khoan, xun tĩnh, địa vật lý đơn giản thông qua công tác đo vẽ địa chất cơng trình, nhiên, phải lưu ý ba nguyên tắc phải tuân thủ khảo sát địa chất cơng trình phải biết kết hợp 52 phương pháp khảo sát để có số liệu bổ sung cho nhau, kiểm tra lẫn Tiêu chuẩn ngành 14TCN 115-2000 quy định đầy đủ thành phần công việc (5 phương pháp khảo sát) cho tất giai đoạn khảo sát, đo vẽ địa chất cơng trình, khoan thăm dò, đào thăm dò, thăm dò địa vật lý, thí nghiệm trường phòng Mặt cắt địa chất cơng trình vẽ xác kết hợp phương pháp khảo sát tuyến Chúng đọc báo cáo khảo sát mà mặt cắt địa chất cơng trình tuyến dài 3000m khảo sát hố khoan hai đầu vài hố đào nông mà vẽ mặt cắt toàn tuyến xuống tận đá phong hóa Nếu nói ra, mặt cắt vẽ phóng tác, khơng đủ độ tin cậy Nếu kết hợp với hai hố khoan bố trí thêm thăm dò địa vật lý mặt cắt tin cậy nhiều Vấn đề thứ hai cần nói đến để giúp chủ nhiệm thiết kế xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát khối lượng công tác khảo sát Nếu công tác khảo sát địa chất thực cách đắn, quy trình, quy phạm thường có quan hệ hữu “lượng biến thành chất” Một cơng trình khảo sát địa chất đạt chất lượng chủ nhiệm địa chất áp dụng đầy đủ khối lượng công tác khảo sát cần thiết Ngược lại, khơng thể nói đạt chất lượng áp dụng phần khối lượng cần thiết Khối lượng cơng việc cần thiết khối lượng quy định tiêu chuẩn ngành 14TCN 115 – 2000 “Thành phần, nội dung khối lượng khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án thiết kế cơng trình thủy lợi” Với nhiệm vụ khảo sát chủ đầu tư đặt kết khảo sát phải đạt được, chủ nhiệm địa chất phải đề xuất khối lượng công tác khảo sát dự kiến Khi xét duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, chủ nhiệm thiết kế so sánh khối lượng đề xuất với khối lượng quy định tiêu chuẩn ngành, u cầu chủ nhiệm địa chất thuyết trình có khác biệt Đánh giá, nghiệm thu báo cáo khảo sát xây dựng Đánh giá báo cáo khảo sát xây dựng để nghiệm thu xem xét kết khảo sát thực xem giải nhiệm vụ khảo sát đặt ban đầu đến mức độ Về mặt pháp lý, nghiệm thu kết khảo sát xây dựng nhiệm vụ chủ đầu tư chủ đầu tư “người trả tiền mua sản phẩm khảo sát” Tuy nhiên, nói trên, Ban quản lý dự án người chuyên quản lý nên việc đánh giá báo cáo khảo sát lại phải nhờ đến chủ nhiệm thiết kế Như vậy, người thực chất đánh giá, nghiệm thu báo cáo khảo sát địa chất chủ nhiệm thiết kế Cũng vậy, mẫu biên nghiệm thu báo cáo kết khảo sát xây dựng trình bày phụ lục Quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003, thành phần nghiệm thu có đại diện tổ chức Tư vấn thiết kế Trong văn tương tự mẫu biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng trình bày phụ lục Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 bên tham gia nghiệm thu nhà thầu khảo sát, chủ đầu tư nhà thầu giám sát khảo sát mà khơng có đại diện Tư vấn Thiết kế Với thành phần bên tham gia nghiệm thu chặt chẽ thật chưa chuẩn Người giám sát giám sát công việc thực trường chất lượng báo cáo khảo sát lại khơng phụ thuộc vào khâu thăm dò trường mà phần lớn phụ thuộc vào khâu thí nghiệm mẫu phòng, xử lý kết khảo sát, phân tích tổng hợp chúng để lập thành báo cáo Chủ nhiệm thiết kế - người giúp chủ đầu tư lập đơn đặt hàng khảo sát, sử dụng kết khảo sát người đánh giá sát thực Dù khơng có thành phần nghiệm thu, chủ nhiệm thiết kế phải đề nghị chủ đầu tư cho đọc trước báo cáo khảo sát, nêu ý kiến chất lượng báo cáo khảo sát với chủ đầu tư, yêu cầu bổ sung nội dung hay số liệu cần thiết thiếu để chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khảo sát hoàn thiện trước ký nghiệm thu Từ trước đến chủ nhiệm thiết kế hoàn toàn thụ động, phải chấp nhận tiếp nhận báo cáo khảo sát dù sai sót số liệu chưa cung cấp đầy đủ để thiết kế Để giúp chủ nhiệm thiết kế đánh giá báo cáo khảo sát xây dựng xin nêu vài vấn đề sau Theo điều 12, khoản Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ, để nghiệm thu báo cáo kết khảo sát xây dựng gồm: a Hợp đồng khảo sát xây dựng b Nhiệm vụ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng chủ đầu tư phê duyệt; c Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; d Báo cáo kết khảo sát xây dựng Để đánh giá báo cáo khảo sát xây dựng cần phải xem xét vấn đề sau đây:  Đối chiếu với hợp đồng xem có khảo sát đối tượng, địa điểm, nội dung thỏa thuận hợp đồng hay không  Đối chiếu với phương án kỹ thuật khảo sát địa chất cơng trình phê duyệt xem có thực phương pháp khối lượng đề xuất hay không  Đối chiếu với nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát, xem xét, đánh giá xem có giải nhiệm vụ đặt ban đầu hay không  Đánh giá xem kết khảo sát có đáng tin cậy hay khơng, có đủ số liệu cho thiết kế hay không Ba vấn đề đầu nói chung đơn giản đơn đối chiếu, tất nhiên có suy xét Khó vấn đề thứ tư đòi hỏi phải có trình độ kinh nghiệm chun mơn Phần đánh giá chủ yếu dành cho quan thẩm định Ở chúng tơi đề cập đến góc độ đánh giá chủ nhiệm thiết kế Để đánh giá báo cáo khảo sát xây dựng cần xem xét:  Nội dung phần báo cáo thuyết minh  Khối lượng công tác khảo sát thực hiện, mạng lưới bố trí cơng trình thăm dò, độ sâu khảo sát  Cách xử lý số liệu thí nghiệm  Các kết luận, đề xuất Nội dung báo cáo khảo sát hoàn chỉnh phải bao gồm:  Tập vẽ loại đồ, loại mặt cắt nêu mục “các tài liệu phải nộp” nêu 53  Bản thuyết minh tổng hợp có đầy đủ loại bảng, biểu tiêu tính chất lý đất nền, đất đắp tất hạng mục  Tập tài liệu gốc mô tả trình đo vẽ, kết đo đạc địa vật lý, kết thí nghiệm mẫu, mơ tả q trình khoan, đào Yêu cầu nội dung báo cáo khảo sát nêu chi tiết tiêu chuẩn ngành 14TCN 115-2000 Việc đánh giá khối lượng công tác khảo sát thực hiện, nói trên, việc so sánh với phương án kỹ thuật khảo sát duyệt Báo cáo khảo sát đạt chất lượng trước hết phải sở thực đủ khối lượng công tác khảo sát yêu cầu sau khối lượng phải bố trí hợp lý Việc bố trí hố thăm dò, hoạch định lấy mẫu phải có chủ định Các hố thăm dò phải bố trí chỗ cần khảo sát, tức phạm vi ảnh hưởng cơng trình Chúng đọc báo cáo khảo sát mà hố khoan thăm dò bố trí tim tuyến cao, lưng chừng núi mà khoan đến hết độ sâu thiết kế đáy hố khoan chưa chạm đến mực nước ngầm sau dâng Lại có trường hợp bố trí hố khoan khơng hợp lý, không phát đứt gãy kiến tạo, dẫn đến việc phải dịch chuyển tuyến tràn gây phát sinh lớn Việc lấy mẫu vậy, phải hoạch định cách hợp lý, phân bố toàn khu vực, cho tất lớp đất đá Về xử lý số liệu thí nghiệm, chủ nhiệm thiết kế nên yêu cầu chủ nhiệm địa chất xử lý riêng rẽ kết thí nghiệm mẫu phương án tuyến, bãi vật liệu xây dựng phải xử lý gộp mẫu lớp giai đoạn sau vào với giai đoạn trước để tăng tập hợp mẫu thống kê Nếu không tuân theo nguyên tắc báo cáo khơng thể đạt chất lượng cao Thay lời kết, nói chủ nhiệm thiết kế cần chủ động tham gia tích cực vào dây chuyền khảo sát địa chất công trình mà khơng thụ động ngồi chờ tiếp nhận báo cáo mà chất lượng báo cáo Một cơng trình xảy cố không nguyên nhân mà thường tổ hợp tác động nhiều nguyên nhân, khảo sát, thiết kế lẫn thi công Nếu chủ nhiệm thiết kế chủ động tham gia vào dây chuyền khảo sát hạn chế nhiều rủi ro xảy ra./ Tài liệu tham khảo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Tiêu chuẩn ngành 14TCN 115-2006 “Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất cơng trình giai đoạn lập dự án thiết kế cơng trình thuỷ lợi” Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng, ban hành kèm theo định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 Bộ Xây dựng Abstract: CHIEF DESIGNER WITH GEO-ENGINEERING INVESTIGATION WORKS Any project always passes through following stages: Geotechnical investigation, design, construction, operation and management To get economical and safe purpose it is necessary to have co-operation between people caring out these stages The paper written about co-operation of main designer in planning geotechnical investigation works and assessment of investigation report Người phản biện: TS Trịnh Minh Thô 54 ... khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án thiết kế cơng trình thủy lợi” Với nhiệm vụ khảo sát chủ đầu tư đặt kết khảo sát phải đạt được, chủ nhiệm địa chất phải đề xuất khối lượng công tác khảo sát. .. khảo sát khối lượng công tác khảo sát Nếu công tác khảo sát địa chất thực cách đắn, quy trình, quy phạm thường có quan hệ hữu “lượng biến thành chất Một cơng trình khảo sát địa chất đạt chất. .. đặt phương pháp khảo sát khối lượng loại công tác khảo sát mục c d nêu Bước sau lập nhiệm vụ khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát Căn vào nhiệm vụ khảo sát yêu cầu kết khảo sát phải nộp nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nhiệm thiết kế với công tác khảo sát địa chất công trình - PGS.TS. Phạm Hữu Sy, Chủ nhiệm thiết kế với công tác khảo sát địa chất công trình - PGS.TS. Phạm Hữu Sy

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn