Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

5 14 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:21

Bài giảng Thủy năng - Thủy điện - Chương 1: Tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản tài nguyên nước Việt Nam, kiến thức tổng quát về thủy điện, định nghĩa và xác định một số thông số cơ bản về dự án thủy điện,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA T.PHỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN KỸ THUẬT & QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC PGS TS NGUYỄN THỐNG Email: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ index/ Tél (08) 38 651 592- 098 99 66 719 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Chương : Tổng quan Chương : Tài nguyên nước quy hoạch khai thác Chương : Các phương pháp khai thác lượng nước Chương : Điều tiết hồ chứa thuỷ điện Chương : Đập dâng & cơng trình tháo lũ Chương : Cơng trình lấy nước dẫn nước Chương : Tháp (giếng) điều áp Chương : Đường ống áp lực & tượng nước va Chương : Nhà máy Thuỷ điện PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Thời lượng : 60 tiết Tài liệu tham khảo : • Énergie hydraulique – R Ginocchio • Giáo trình trạm thủy điện – PGS Lê Phu • Nhà máy thủy điện - Đại học Xây Dựng Hà Nội • Hướng dẫn đồ án thủy - Đại học Xây Dựng Hà Nội Kiểm tra : • Kiểm tra kỳ (tự luận) (45 ph) • Thi cuối kỳ (trắc nghiệm) (90 ph) MỤC ĐÍCH MƠN HỌC - Giới thiệu Tài ngun nước VN - Kiến thức tổng quát thuỷ điện - Định nghĩa cách xác định số thông số dự án thuỷ điện - Các bước thiết kế NM thuỷ điện - Các khái niệm dự án đa mục tiêu kinh tế lượng PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan NĂNG LƯỢNG NƯỚC Lưu lượng Q  Cột nước H PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ ĐIỆN YALY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH PGS TS Nguyễn Thống Nlm=1940MW PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Nlm=720MW THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Đường ống áp lực PGS TS Nguyễn Thống 10 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan TỔNG QUAN - Lịch sử - Sản xuất thuỷ điện giới - Kỳ vọng tương lai - Thuỷ VN 11 PGS TS Nguyễn Thống 12 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan I Lịch sử phát triển Năm 1827 Fourmeyron (Kỹ sư Pháp) Pont sur l’Ognon en Haute Savoire: 4,5kW, H=1,4m .Hoàn thiện Jonval, Fontaine, Girard, Pháp; Thomson Anh; Pelton, Francis Hoa kỳ Năm 1837 Fourmeyron St Blaise thuỷ điện nhỏ H=108m Năm 1869 Aristide Bergès Lancey gần Grenoble: 700kW, H=200m (máy làm giấy) Năm 1882 cải tạo lại với P= 1800kW, H=500m Bergès xem người “khai phá” “than trắng” Tại Việt Nam, cơng trình Suối Vàng (1945 ?), Đà Lạt 13 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG TRÊN THẾ GIỚI KHU VỰC CHÂU ÂU (trừ URSS) BẮC MỸ CHÂU ĐẠI DƯƠNG LIÊN XÔ TRUNG & NAM MỸ CHÂU Á (trừ Sibérie) CHÂU PHI PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Nước Tiềm (TWh) Norvège 120 Japon 130 France 100 Suède 100 Etats Unis 700 Espagne 70 Canada 540 Brésil 520 Vénézula 90 Pakistan 100 Pérou 110 Argentine 190 Chine 1300 Indonésia 150 Caméroun 120 Zaire 660 PGS TS Nguyễn Thống Khai thác năm 1975 (TWh) 77 82 60 58 305 31 210 67 6 35 % 64 63 60 58 44 44 39 13 5 3 1 % 62 40 15 12 (1TWh=103GWh); 1GWh=106kWh)14 Khai thác năm 1991 (TWh) 110.5 105.6 92 81.2 308.5 217.8 57.2 41.9 125.1 9.6 % năm Tiêu thụ (TWh) Năng lượng điện E (TWh) Năng lượng thuỷ điện H (TWh) E/e (%) H/E (%) H/e (%) 1950 1960 1970 1975 7800 12900 22200 26100 940 2200 4700 6600 340 12.1 36.2 4.4 1150 21.2 24.5 5.2 1500 25.3 22.7 5.7 680 17 30.9 5.3 15 16 PGS TS Nguyễn Thống năm 1975 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan 1985 2000 P(Mw) 6600 14500 31500 1500 2170 3600 E/e (%) 25.3 32.2 42 H/E (%) 22.7 15 11.4 H/e (%) 5.7 4.8 4.8 BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI Đỉnh biểu đồ phụ tải (TĐ) 26100 45000 75000 Năng lượng điện E (TWh) Năng lượng thuỷ điện H (TWh) Bụng biểu đồ phụ tải Đáy biểu đồ phụ tải 17 PGS TS Nguyễn Thống Đã khai thác năm 1975 (TWh) 435 515 30 130 150 200 40 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Tiêu thụ (TWh) Tiềm (TWh) 700 1300 200 1100 2000 2700 2000 24 T(h) 18 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN LỚN TRÊN THẾ GIỚI  Itaipu (biên giới Brazin et Paraguay) N=12600MW  Tam Hiep (sông Truong Giang Chine) N=18200 MW  Grand Inga (tương lai, Zaire) N=40000 MW Viet Nam:  Hoa Binh N=1960 MW  Yaly N=720 MW  Tri An N=400 MW  Son La N=2400 MW 19 PGS TS Nguyễn Thống TIỀM NĂNG Ở VNMIỀN ĐÔNG NAM BỘ 20 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan TIỀM NĂNG Ở VN Hệ thống sông Đà Hệ thống sông Đồng Nai Hệ thống sông SêXan Hệ thống sông Lô Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Hệ thống sông Sêrêpok TT Hệ thống sông Đà Đồng Nai Sêsan Lô 10 Vu Gia Thu Bồn Cả Sêrêpơc Ba Trà Khúc Mã Tổng Tồn quốc (Bản đồ) 21 PGS TS Nguyễn Thống N (MW) 6258 2500 1485 1068 E (GWh) 31600 11600 7990 4750 985 560 496 402 360 320 14434 18000 4580 2560 2630 2070 1690 1260 70730 100000 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan NHÀ MÁY ĐANG HOẠT ĐỘNG STT 10 Năm hoạt động 1965 1968 1989 1989 1997 1997 1997 2000 2000 2002 TÊN Thac Ba Da Nhim Tri An Hoa Binh Vinh Son Thác Mo (mo rong) Song Hinh Yali Ham Thuan - Da Mi Can Don Công suất (MW) 120 160 400 1920 66 225 70 720 475 72 STT 10 Năm hoạt động 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 23 PGS TS Nguyễn Thống 22 PGS TS Nguyễn Thống TÊN Se San Se San 3A Srok PMieng Quang Tri Tuyen Quang Dai Ninh PleiKrong A Vuong Song Ba Ha Buon Tua Srah Công suất (MW) 260 108 51 64 342 300 100 210 250 84 24 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan STT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Năm hoạt động 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan TÊN Công suất (MW) Eak Rong Hnang 64 Buon Kuop 280 Đong Nai 180 Nale 90 Ban La (ban ve) 320 Da M'Bri 72 AnKhe+Kanak 173 Se San 330 Srepok 195 Đồng Nai 340 Sekaman 250 Song Tranh 162 25 PGS TS Nguyễn Thống Năm hoạt động 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 PGS TS Nguyễn Thống Năm hoạt động 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 31 32 33 34 2010 2011 2011 2011 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan STT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 STT 23 24 25 26 27 28 29 30 TÊN Ban Uon Huoi Quang Hua Na Đong Nai Đak Mi Đak Mi Song Bung Lai Chau Đong Nai Nho Que Đuc Xuyen TÊN Song Bung Đak Rti'h Ban Chat Dak Rinh Song Con Cua Đat BT A Luoi Son La 215 Chu Linh+Coc San Song Bung Nam Chien T Kon Tum Công suất (MW) 100 70 220 100 60 97 125 2400 70 156 210 220 26 THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan Công suất (MW) 290 560 180 80 210 225 60 1100 100 140 100 27 28 PGS TS Nguyễn Thống ... 16 2 25 PGS TS Nguyễn Thống Năm hoạt động 2 011 2 011 2 011 2 012 2 012 2 012 2 012 2 013 2 013 2 014 2 014 PGS TS Nguyễn Thống Năm hoạt động 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 31 32 33 34 2 010 2 011 ... Buon Tua Srah Công suất (MW) 260 10 8 51 64 342 300 10 0 210 250 84 24 PGS TS Nguyễn Thống THUỶ NĂNG & THUỶ ĐIỆN Ch Tổng quan STT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Năm hoạt động 2008 2008 2008... H/e (%) 19 50 19 60 19 70 19 75 7800 12 900 22200 2 610 0 940 2200 4700 6600 340 12 .1 36.2 4.4 11 50 21. 2 24.5 5.2 15 00 25.3 22.7 5.7 680 17 30.9 5.3 15 16 PGS TS Nguyễn Thống năm 19 75 THUỶ NĂNG & THUỶ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống, Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn