Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

381 11 0
  • Loading ...
1/381 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:19

Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí nghiệm cầu đường. Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Các vấn đề chung, Thí nghiệm đất, thí nghiệm cát, thí nghiệm đất-đá gia cố XM, thí nghiệm nhựa, thí nghiệm bêtông nhựa, thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường. BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG Ơ TƠ Biên soạn : Nguyễn Biên Cương Tel: 0511.842978 - 0913.401.627 nhieu.dcct@gmail.com Đà Nẵng, 08/2006 Lời mở đầu Tập giảng Thí nghiệm đường tơ nằm phần giáo trình thí nghiệm cầu đường Nội dung trình bày lý thuyết lớp 15 tiết Với thời gian hạn hẹp trên, sinh viên phải nghiên cứu trước giảng & tài liệu tham khảo để tiếp thu kiến thức cốt lõi lớp bổ sung số kỹ cần thiết qua 05 thí nghiệm Tập giảng biên soạn có tính chất vắn tắt, số nội dung đề cập chi tiết phần trước không đề cập cụ thể lại phần sau Các nội dung biên soạn liên tục cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với xu hội nhập quốc tế & tiêu chuẩn Bộ XD, Bộ GTVT ban hành thời gian tới Các vấn đề chưa rõ, mời bạn thảo luận Websize trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN Email: biencuongnguyen@walla.com – CC thêm địa biencuongnguyen@gmail.com Lần biên soạn chắn thiếu sót, mong nhận đóng góp, phê bình, xây dựng đồng nghiệp, bạn sinh viên Chân thành cám ơn! nhieu.dcct@gmail.com Các nội dung Các vấn đề chung Thí nghiệm đất Thí nghiệm cát Thí nghiệm đá Thí nghiệm đất-đá gia cố XM Thí nghiệm nhựa Thí nghiệm bêtơng nhựa Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường nhieu.dcct@gmail.com Chương CÁC VẤN ĐỀ CHUNG nhieu.dcct@gmail.com Tính chất vật liệu xây dựng đường : 1.1 Tính chất vật lý : Đặc trưng cho trạng thái vật lý VLXDĐ quy định quan hệ vật liệu trình lý học mơi trường xung quanh, q trình lý học khơng làm thay đổi cấu trúc phân tử VLXDĐ Ví dụ : Độ ẩm, độ chặt, độ rỗng, độ co ngót, độ giãn nở, khối lượng thể tích, tính dẫn nhiệt, tính dẫn ẩm, tính thấm nước, tính thấm hơi, độ hút nước, độ bão hồ nước nhieu.dcct@gmail.com 1.2 Tính chất học : khả VLXDĐ chống lại biến dạng & phá hoại tác dụng ứng suất phát sinh có ngoại lực tác dụng Ví dụ : cường độ chịu nén, kéo, uốn, cắt (tĩnh động) tính đàn hồi, tính dẻo, tính giòn, tính nhớt, tính co ngót, tính từ biến nhieu.dcct@gmail.com 1.3 Tính chất hố học : quy định khả vật liệu chịu tác dụng hoá học mơi trường vật chất xung quanh, vật chất sinh Ví dụ : tính đơng rắn, tính dính bám, tính hấp phụ, tính hồ tan, tính cháy, tính ăn mòn, tính độc hại nhieu.dcct@gmail.com 1.4 Tính chất cơng nghệ : quy định khả xây dựng cơng trình từ VLXDĐ để có tính chất học định tính chất ngăn cách định, tính dễ gia cơng, tính khai thác, tính trang trí Ví dụ : độ sụt, độ cứng hỗn hợp BTXM, độ nhớt vữa, tính chống thấm, tính chịu mài mòn nhieu.dcct@gmail.com Mục đích cơng tác thí nghiệm : 2.1 Sử dụng VLXDĐ hiệu quả, mục đích 2.2 Kiểm tra việc đảm bảo chất lượng loại vật liệu đầu vào, tạo điều kiện tiên để xây dựng hạng mục cơng trình chất lượng, tăng tính ổn định bền vững giảm giá thành xây dựng nhieu.dcct@gmail.com 2.3 Kiểm tra việc đảm bảo quy định tính chất vật lý, học, hố học cơng nghệ cấu kiện, hạng mục cơng trình, cơng trình; làm sở để nghiệm thu 2.4 Đánh giá khả làm việc lại, xác định nguyên nhân gây hư hỏng cơng trình; sở để xác định thời gian khai thác lại, định biện pháp sửa chữa, gia cố cải tạo nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com Xác định độ nhám mặt đường phương pháp rắc cát ( 22 TCN 278-01): a Thiết bị : - ống đong 25cm3; - Bàn xoa cát đường kính 65 ± 5mm; - Bàn chải, thước thép; - Cân 0,1g nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com γt K= ≥ 0,98 γ tt nhieu.dcct@gmail.com b Trình tự thí nghiệm : - đoạn đại diện dài 500 - 1000m; - xe đoạn đo 10 điểm; - đong cát đổ vào ống đong; - dùng bàn xoa san cát từ ngồi theo hình xoắn ốc cát lấp đầy chỗ mấp mô mặt đường, vệt cát có hình tròn; - đo đường kính vệt cát vị trí theo phương vng góc với nhieu.dcct@gmail.com Giới thiệu thêm số hình ảnh thiết bị kiểm tra bề mặt mặt đường nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com Thiết bị thăm dò chất lượng mặt đường RADAR nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com nhieu.dcct@gmail.com ... dung Các vấn đề chung Thí nghiệm đất Thí nghiệm cát Thí nghiệm đá Thí nghiệm đất-đá gia cố XM Thí nghiệm nhựa Thí nghiệm bêtơng nhựa Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường nhieu.dcct@gmail.com... mở đầu Tập giảng Thí nghiệm đường tơ nằm phần giáo trình thí nghiệm cầu đường Nội dung trình bày lý thuyết lớp 15 tiết Với thời gian hạn hẹp trên, sinh viên phải nghiên cứu trước giảng & tài... nghiệm cho phù hợp - Thiết bị thí nghiệm phải đảm bảo độ xác - Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm quy trình - Các trình tự thí nghiệm phải thực - Các thao tác thí nghiệm & ghi chép kết phải đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô, Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô, Tính chất của vật liệu xây dựng đường, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, Thí nghiệm độ ẩm, Giới hạn dẻo, chảy, Xác định độ chặt đầm nén, Modun đàn hồi của đất trong phòng TN, Thí nghiệm CBR trong phòng, Nén 1 trục nở hông, Nén 1 trục không nở hông, Khối lượng thể tích đá nguyên khai, Chỉ số tương đương cát ES, Độ hao mòn va đập Los Angeles, Xác định độ hấp phụ bề mặt, Cường độ chịu nén, Cường độ chịu ép chẻ, Xác định độ kim lún nhựa ở 25oC, Độ kéo dài ở 25oC, Nhiệt độ hóa mềm, Nhiệt độ bốc cháy, Lượng tổn thất sau khi đun nóng nhựa đường 5 giờ ở 163oC, Lượng hoad tan của nhựa đường trong tricloetylen, Khối lượng riêng và tỷ trọng của nhựa đường, Độ dính bám của nhựa đường với đá, Xác định hàm lượng paraphin trong nhựa đường, Xác định khối lượng thể tích BTN, Xác định độ bão hòa nước và độ nở thể tích, Xác định khối lượng riêng BTN, Xác định cường độ chịu nén của BTN, Xác định thành phần hạt và hàm lượng nhựa BTN, Các phương pháp đánh giá cường độ mặt đường, Thí nghiệm modun đàn hồi mặt đường bằng cần Benkenman, Thí nghiệm modun đàn hồi bằng bàn nén tĩnh, Thí nghiệm modun đàn hồi mặt đường thiết bị FWD, Các phương pháp đánh giá độ bằng phẳng mặt đường, Đánh giá độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m, Các phương pháp xác định độ nhám mặt đường, Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn