Tính toán kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất, điều kiện động đất tại biển Nam Việt Nam

7 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:17

Các vấn đề trong bài báo giải quyết bao gồm: Mô hình hóa kết cấu, mô hình hóa các điều kiện biên, tính dao động riêng giàn khoan tự nâng, thiết lập phổ gia tốc nền theo tiêu chuẩn ISO 19901-2:2004, tính toán, kiểm tra bền kết cấu giàn khoan tự nâng. Các tính toán này được thực hiện trên giàn khoan tự nâng 400ft trong điều kiện cụ thể tại Việt Nam. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN KẾT CẤU GIÀN KHOAN TỰ NÂNG 400ft CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT, ĐIỀU KIỆN ĐỘNG ĐẤT TẠI BIỂN NAM VIỆT NAM Đinh Quang Cường1*, Trần Thành Long2, Hoàng Tiến Dũng2, Mai Văn Mạnh2 Tóm tắt: Giàn khoan tự nâng dạng cơng trình lớn Trong trạng thái vận hành thân giàn nâng lên cao với khối lượng tập trung thân lớn Đây bất lợi công trình chịu tải trọng động đất Bài báo đề xuất sơ đồ khối bước tính kết cấu cơng trình biển cố định thép áp dụng để tính kết cấu giàn khoan biển tự nâng - trạng thái khai thác - chịu tải trọng động đất Các vấn đề báo giải bao gồm: Mơ hình hóa kết cấu, mơ hình hóa điều kiện biên, tính dao động riêng giàn khoan tự nâng, thiết lập phổ gia tốc theo tiêu chuẩn ISO 19901-2:2004, tính tốn, kiểm tra bền kết cấu giàn khoan tự nâng Các tính tốn thực giàn khoan tự nâng 400ft điều kiện cụ thể Việt Nam Từ khóa: Giàn khoan tự nâng 400ft; tải trọng động đất Aanalyses of 400 ft jack up platform under earthquake load condition of South Vietnam sea Abstract: Self-elevating unit is a type of floating marine structure with large dimensions In operating condition, the hull is pulled up with relatively large concentrated mass This is an unfavourable factor as the structure is subjected to earthquake loads This article outlined a flow chart of steps for analyzing fixed steel marine structure and applying to calculate self-elevating structure subjected to earthquake load in operating condition The issues are dealt with included: Structural modeling, modeling of boundary conditions, computing natural oscillation of self-elevating unit, establishing spectrum of ground acceleration according to ISO 19001-2:2004 standard, calculation and strength checking of self-elevating structure All calculations are carried out on 400ft selt-elevating unit in specific sea condition of Vietnam Keywords: Self-elevating unit; seismic loads Nhận ngày 31/08/2017; sửa xong 20/9/2017; chấp nhận đăng 26/9/2017 Received: August 31th, 2017; revised: September 20th, 2017; accepted: September 26th, 2017 Giới thiệu chung giàn khoan tự nâng 400 ft Xu hướng khai thác dầu khí Việt Nam giới giai đoạn tiến biển xa hơn, thăm dò khai thác dầu khí điều kiện phức tạp Giàn khoan tự nâng với linh hoạt lựa chọn hiệu cho xu hướng Giàn khoan tự nâng 400ft (Hình 1) có khối lượng lớn (khoảng 18000 tấn), bao gồm kết cấu chính: thân, chân, khối nhà ở, sân bay, cụm tháp khoan nhiều thiết bị công nghệ phục vụ cơng tác khoan thăm dò phục vụ hoạt động nâng, hạ, di chuyển giàn khoan tự nâng Một số thơng số giàn khoan tự nâng 400ft sau Giàn khoan tự nâng 400ft có Hình Hình ảnh thực tế kết cấu giàn tự nâng 400 ft PGS.TS, Viện Xây dựng Công trình biển Trường Đại học Xây dựng KS, Viện Xây dựng Cơng trình biển Trường Đại học Xây dựng *Tác giả E-mail: cuongdq.vctb@gmail.com 50 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG khả hoạt động vùng biển sâu tối đa 400ft (~120m nước), với độ cao nâng thân tối đa 132m (kể từ mặt đáy biển); Giếng khoan sâu đạt 9000m; Khả chất tải tới 2.995 - bao gồm thiết bị khối lượng dằn để phục vụ mục đích nâng, hạ giàn khoan dằn phục vụ toán ổn định di chuyển; Tổng khối lượng thân giàn 10.000 tấn, tổng khối lượng giàn khoảng 18.000 Bài toán động lực học giàn khoan tự nâng chịu tải trọng động đất Khi đất chuyển động động đất, phần gối đỡ hệ kết cấu gắn với mặt đất dao động cưỡng theo với gia tốc gia tốc gây lên lực quán tính Phương trình (1) phương trình động lực học tổng quát hệ nhiều bậc tự chịu tác động động đất [1] Mü(t) + Cu̇(t) + Ku(t) = -Mrüg (t) (1) đó: Các ma trận M ma trận khối lượng tổng thể kết cấu (bao gồm khối lượng hà bám khối lượng nước kèm); C ma trận cản hệ thống kết cấu; K ma trận độ cứng hệ thống kết cấu; ü(t) vector gia tốc; u̇(t) vector vận tốc; u(t) chuyển vị phản ứng kết cấu; üg(t) vector gia tốc đạo hàm bậc hai chuyển vị đất động đất gây ra; r vector cosin phương góc chuyển vị đất hướng chuyển vị nút hệ tọa độ tổng thể Để giải phương trình (1), hệ tuyến tính sử dụng phương pháp chồng nghiệm, cách xác định dạng dao động riêng, sau đưa hệ tọa độ suy rộng cách chéo hóa ma trận thành phần phương trình (1) Khi ta có hệ phương trình dao động độc lập bậc tự Bài toán dao động riêng hệ thống kết cấu - công nghệ giàn khoan tự nâng thực giải phương trình (2): Mü(t) + Cu̇(t) + Ku(t) = (2) Trong thực tế, tính tốn dao động riêng cho giàn khoan tự nâng, ảnh hưởng lực cản đến dao động riêng khơng đáng kể để đơn giản hóa tốn ta bỏ qua ảnh hưởng cản tính tốn dao động riêng Phương trình dao động riêng khơng cản viết lại phương trình (3): Mü(t) + Ku(t) = (3) Các bước để tính kết cấu cơng trình biển cố định thép nói chung tính kết cấu cơng trình giàn khoan tự nâng 400ft - trạng thái khai thác - nói riêng, chịu tải trọng động đất theo sơ đồ sau (Hình 2): Hình Sơ đồ khối bước tính kết cấu cơng trình giàn khoan biển tự nâng chịu tải trọng động đất TẬP 11 SỐ 09 - 2017 51 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Các ma trận M*, C*, K*, F* ma trận khối lượng, ma trận cản, ma trận độ cứng, ma trận tải trọng động đất hệ tọa độ suy rộng Các ma trận thu cách chéo hóa ma trận khối lượng, ma trận cản, ma trận độ cứng tương ứng theo ma trận dạng dao động riêng thu sau giải dao động riêng hệ kết cấu Qua q trình biến đổi, ta tìm lực động đất tác dụng vào cơng trình theo dạng dao động từ xác định nội lực hệ ứng với dạng dao động riêng biệt toàn dạng dao động thông qua số lượng phản ứng dạng dao động Tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất 3.1 Số liệu đầu vào để tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft 3.1.1 Các số liệu kết cấu thiết bị giàn khoan tự nâng 400ft Các số liệu ban đầu kết cấu thiết bị giàn khoan tự nâng 400ft cho Bảng Bảng Đặc điểm cơng trình thơng số tính tốn Quy mơ kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft Vật liệu Số liệu tính tốn - Chiều dài lớn thân: 70,4 m - Bề rộng lớn thân: 76 m - Chiều cao thân: 9,5 m - Số lượng chân giàn: chân - Chiều dài chân: 168 m - Tổng khối lượng kết cấu, hàng hóa thiết bị mang theo: 20995 - Mô đun đàn hồi: E = 20000 kN/cm2 - Mô đun đàn hồi trượt: G = 8000 kN/cm2 - Giới hạn bền: Fy = 34.5 kN/cm2 - Khối lượng riêng: γ = 78.5 KN/m3 - Độ sâu nước: 122m - Độ chôn sâu đế chân: 3m - Độ tĩnh không: 12.2 m - Chiều dày hà bám: 1.2 cm - Khối lượng kết cấu: 18000 - Khối lượng hàng hóa thiết bị: 2995 3.1.2 Các số liệu địa chất cơng trình Số liệu địa chất lựa chọn địa chất cơng trình mỏ Thiên Ưng, với lớp đất chịu lực vùng cắm đế chân giàn khoan tự nâng cát hạt nhỏ chặt vừa Từ liệu này, theo [2] tính số liệu độ cứng lò xo liên kết (Bảng 2) để đưa vào mơ hình tính kết cấu 3.1.3 Phổ gia tốc hệ số cản Giá trị gia tốc phổ tính tốn lấy theo công thức sau: Sa,ALE (T) = NALE*Sa,site (T) (4) đó: Sa,site(T) phổ gia tốc ứng với chu kỳ lặp 1000 năm hệ bậc tự chu kỳ dao động riêng T; NALE hệ số điều kiện bất thường quy định theo mức độ quan trọng cơng trình (Bảng 2); Sa,ALE(T) giá trị phổ gia tốc tính tốn Với số lượng 140 người có bố trí sơ tán chọn mức độ rủi ro L1 [3] cho giàn khoan tự nâng 400ft Hệ số cản tổng cộng lấy 7% theo [2] (Bảng 3) Phổ gia tốc thiết kế (Bảng 4), (Hình 3) xác định theo [4] Bảng Hệ số NALE Mức độ rủi ro Hệ số tỷ lệ mức độ động đất bất thường NALE L3 0.85 L2 1.15 L1 1.60 Bảng Hệ số cản 52 Thành phần Hệ số cản lớn Kết cấu 2% Nền móng 3% Lực cản thủy động 2% TẬP 11 SỐ 09 - 2017 Hình Phổ gia tốc thiết kế KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Số liệu đầu vào phổ thiết kế Chu kỳ Gia tốc (s) (m/s2) Chu kỳ Gia tốc (s) (m/s2) 0.1 0.585 0.2 0.836 15 2.0 0.237 16 2.5 0.189 0.3 0.836 17 3.0 0.158 0.4 0.836 18 3.5 0.135 0.5 0.836 19 4.0 0.118 0.6 0.789 20 4.5 0.094 0.7 0.677 21 5.0 0.076 0.8 0.592 22 6.0 0.053 0.9 0.526 23 7.0 0.039 10 1.0 0.474 24 8.0 0.030 11 1.2 0.395 25 9.0 0.023 12 1.4 0.338 26 10.0 0.019 13 1.6 0.296 27 11.0 0.016 14 1.8 0.263 STT STT 2.2 Mơ hình hóa kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft Các kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft bao gồm thân, chân đế chân mơ hình hóa theo phương pháp phần tử hữu hạn phần tử phần tử Phần tử dùng loại phần tử hai nút phần tử dùng ba nút, bốn nút [5] Các kết cấu phụ (khối nhà ở, cụm tháp khoan, sân bay trực thăng hệ thống kết cấu công nghệ khác) mô tả khối lượng đặt trọng tâm kết cấu phụ Các điều kiện biên gồm liên kết chân - thân liên kết nối đất mơ hình hóa theo tiêu chuẩn SNAME [2] Liên kết chân thân giàn khoan tự nâng gồm hệ thống răng, dẫn hướng chốt chuyên dụng Giữa dẫn hướng ln có khoảng hở Khoảng hở (GAP) mô tả thông qua phần tử chịu nén Khi chân hay thân chuyển vị khoảng hở cho phép liên kết làm việc [4] Liên kết chân thân giải phóng tồn phương xoay chịu lực theo phương đứng phương ngang mặt phẳng chứa chi tiết ngàm hệ thống thủy lực Liên kết nối đất mô tả phương án Phương án thứ bao gồm lò xo phân bố mặt đế chân theo cụm ba lò xo bao gồm hai lò xo theo phương ngang lò xo theo phương đứng, đặt nút lưới phần tử hữu hạn Độ cứng lò xo cụm tính diện tích phần tử đế chân mà lò xo đại diện Phương án thứ hai khớp dạng lò xo điểm mũi đế chân, đế chân tựa điểm mũi đế chân Mỗi mũi đế chân gán ba lò xo, hai lò xo theo phương ngang lò xo theo phương đứng Độ cứng lò xo tính diện tích hiệu dụng bề mặt tiếp xúc đế chân với Các tính tốn dao động riêng báo thực với hai phương án liên kết nêu trên, so sánh dao động riêng hai phương án tính tốn động đất cho giàn khoan phương án cho chu kỳ dao động riêng lớn 2.3 Xác định độ cứng liên kết kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft với Độ cứng lò xo liên kết tính tốn theo [2] Kết tính tốn thể Bảng Độ cứng lò xo phương đứng: Độ cứng lò xo theo phương ngang: (5) (6) TẬP 11 SỐ 09 - 2017 53 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG đó: B đường kính hiệu dụng lớn phần spudcan tiếp xúc với đất; ν hệ số Poisson; Gv mô đun kháng cắt tải trọng theo phương đứng GH mô đun kháng cắt tải trọng theo phương ngang Mô đun kháng cắt tải trọng theo phương đứng: (7) Mô đun kháng cắt tải trọng theo phương ngang: (8) đó: A diện tích hiệu dụng spudcan; VL tải trọng lớn theo phương đứng tác dụng lên spudcan Bảng Kết tính độ cứng lò xo theo phương án thứ hai B (m) VL0 (KN) A (m2) ν Gv (KN/m2) Gh (KN/m2) K1 (KN/m) K2 (KN/m) 17.985 97920 257.48 0.3 39369.7 3936.97 2023038 172398 Hình Sơ đồ tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft a) Sơ đồ kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn; b) Lò xo liên kết đế chân với 2.4 Tính dao động riêng kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft Dao động riêng kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft tính nhờ chương trình phần mềm ANSYS [5] Trên thực tế báo tính 10 dạng dao động riêng mà khối lượng tham gia dao động đạt 90% Bảng liệt kê kết ba dạng Hình mơ tả ba dạng dao động riêng giàn khoan tự nâng 400ft Bảng Các chu kỳ dao động riêng giàn khoan tự nâng 400ft ứng với điều kiện biên Mode Mode Mode Số lượng mode tính tốn Lò xo phân bố mặt đế chân 6.25 6.08 1.5 10 92.64 Lò xo điểm mũi đế chân 9.82 9.3 1.5 10 92.85 Phương án Loại liên kết Chu kỳ dao động riêng (s) Tỷ lệ khối lượng tham gia dao động (%) Hình Ba dạng dao động riêng kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft 54 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 2.5 Tính kết cấu giàn khoan tự nâng chịu tải trọng động đất Việc tính tốn kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft thực nhờ chương trình phần mềm Ansys Về ngun tắc, phải tính toán kiểm tra kết cấu hai điều kiện biên liệt kê Bảng Tuy nhiên, khuôn khổ báo, để cập tính tốn kiểm tra với phương án thứ hai Hình số kết tốn Hình Kết gia tốc phản ứng theo phương X, Y, Z 2.6 Kiểm tra bền số phần tử có nội lực lớn giàn Áp dụng tiêu chuẩn API [6] để tiến hành kiểm tra bền cho kết cấu Phần tử ống có nội lực lớn nằm phần giao với đế chân Phần tử có ứng suất lớn đứng thuộc đế chân Kiểm tra nút phần mềm Ansys vị trí lực dọc ống nhánh lớn gần đế chân (Hình 7) Bảng Kết kiểm tra bền phần tử thuộc ống Loại phần tử Số hiệu phần tử Lực dọc (N) Momen (Nm) UC Kết luận Ống 9023 3.7959x10^7 5229.6 0.546 Đạt Bảng Kết kiểm tra bền phần tử thuộc đế chân Loại phần tử Số hiệu phần tử Ứng suất tương đương (MPa) Ứng suất chảy vật liệu 1.33Fy (MPa) Ứng suất cho phép 0.931Fy (MPa) Kết luận Vách đứng 52994 224.9 355 330.505 Đạt Bảng Kết kiểm tra bền nút Nội lực (N) - (Nm) Khả chống chọc thủng (N) - (Nm) Lực dọc Momen uốn mặt phẳng Momen uốn mặt phẳng -6.94E+05 6.41E+03 -1.94E+04 Momen uốn mặt phẳng UC Lực dọc Momen uốn mặt phẳng 8.41E+07 1.31E+07 1.04E+07 0.01 Hình Những vị trí nội lực ứng suất lớn kết cấu giàn tự nâng 400ft TẬP 11 SỐ 09 - 2017 55 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình Kiểm tra bền nút Kết luận Bài báo đưa sơ đồ khối bước tính kết cấu cơng trình giàn khoan biển tự nâng chịu tải trọng động đất theo phương pháp phổ áp dụng thành công để tính tốn cụ thể cơng trình giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất theo phân vùng động đất Việt Nam phần mềm Ansys Sơ đồ tổng thể hệ thống kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft xây dựng báo theo phương pháp phần tử hữu hạn bao gồm hệ thống kết cấu thân, chân đế chân Các kết cấu khác, bao gồm khối nhà ở, cụm tháp khoan, sân bay hệ thống công nghệ, coi khối lượng tập trung tham gia dao động sơ đồ tổng thể Các liên kết hệ thống kết cấu với mơ hình hóa dạng lò xo theo kịch khác nhằm phân tích hệ thống kết cấu theo trường hợp cụ thể, dự đoán xảy khai thác cơng trình giàn khoan tự nâng Kết tính tốn cho thấy, giàn tự nâng 400ft có đủ khả vận hành an toàn điều kiện xảy động đất vùng biển Việt Nam, trường hợp nguy hiểm coi đế chân tựa đất điểm Hướng nghiên cứu báo nghiên cứu, tính tốn hệ thống kết cấu cơng trình giàn khoan tự nâng chịu tải trọng động đất với điều kiện biên khác so sánh để lựa chọn mơ hình liên kết phù hợp với số điều kiện địa chất điển hình khu vực biển Việt Nam Hướng nghiên cứu tiếp tục thực đề tài cấp Nhà nước SPQG02b.01.01 Tài liệu tham khảo Barltrop N.D.P, Adams A.J (1991), Dynamics of Fixed marine structures, London SNAME T&R 5-5A (2002), Guidelines for Site Specific Assessement of Mobile Jack-up Units, New Jersey ISO 19902:2007 E (2007), Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures, Switzerland ISO 19901-2:2004 (2005), Petroleum and naturalgas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria Ansys Inc (2013), Theory Manual API-RP-2A-WSD (2005), Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working stress Design, American Petroleum Institue 56 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 ... dao động Tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất 3.1 Số liệu đầu vào để tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft 3.1.1 Các số liệu kết cấu thiết bị giàn khoan tự nâng 400ft. .. Tính kết cấu giàn khoan tự nâng chịu tải trọng động đất Việc tính tốn kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft thực nhờ chương trình phần mềm Ansys Về ngun tắc, phải tính tốn kiểm tra kết cấu hai điều kiện. .. Sơ đồ tính kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft a) Sơ đồ kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn; b) Lò xo liên kết đế chân với 2.4 Tính dao động riêng kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft Dao động riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất, điều kiện động đất tại biển Nam Việt Nam, Tính toán kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất, điều kiện động đất tại biển Nam Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn