Khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành xây dựng Việt Nam

6 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:59

Bài viết sẽ giới thiệu qua khái niệm về BIM cũng như khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM tại một số nước trên thế giới và tình hình xây dựng khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM tại Việt Nam. THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHUNG PHÁP LÝ HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY ÁP DỤNG BIM TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM Tạ Ngọc Bình1*, Trần Hồng Mai1 Tóm tắt: Mơ hình thơng tin cơng trình (Building Information Modeling, viết tắt BIM) xác định xu hướng phát triển đột phá giới Tại nước, phủ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ khuyến khích việc áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình ngành xây dựng qua việc ban hành văn quy phạm pháp luật, hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Gần đây, số nội dung liên quan đến BIM đề cập văn Việt Nam Bài báo giới thiệu qua khái niệm BIM khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM số nước giới tình hình xây dựng khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM Việt Nam Từ khóa: Mơ hình thơng tin cơng trình; khung pháp lý; tiêu chuẩn BIM; hướng dẫn BIM Legal framework to support BIM implementation in Vietnam Abstract: Building Information Modeling (BIM) is identified as one of five interrelated activities that could lead to breakthrough improvement in construction industry in the world The public sector plays a key role in supporting and encouraging the adoption of BIM in the industry through creating legal framework, BIM standard and BIM guidelines Receltly, BIM has been mentioned in some legal documents in Vietnam This paper will present briefly about BIM, BIM-related legal framework in the world and current situation of creating legal framework for BIM adoption in Vietnam Keywords: BIM; legal framework; BIM standard; BIM guidelines Nhận ngày 7/12/2017; sửa xong 22/12/2017; chấp nhận đăng 16/01/2018 Received: December 7th, 2017; revised: December 22th, 2017; accepted: January 16th, 2018 Giới thiệu Hiện nay, thuật ngữ BIM ngày trở nên phổ biến ngành xây dựng Việt Nam, đặc biệt sau Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 BIM thực giải pháp chủ yếu nhằm tái cấu ngành xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu lực cạnh tranh sản phẩm xây dựng chủ yếu xác định Quyết định 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 Chúng ta cần hiểu thuật ngữ BIM hoàn tồn khơng nhắc tới tương lai BIM phần tranh tổng thể chuyển đổi ngành xây dựng diễn giới Khi đề cập đến thay đổi lớn vậy, việc đưa thuật ngữ cụ thể (ở BIM) giúp q trình tiếp nhận đẩy nhanh giúp cho bên liên quan ngành xây dựng tập trung so sánh đo lường khác biệt cách triển khai, hiệu quả, suất… (trong trường hợp BIM CAD) Hiện rõ ràng việc triển khai thực dự án đầu tư xây dựng khơng quảng cáo “trên tảng 2D” trước ngành xây dựng chuyển đổi nhờ hỗ trợ máy tính CAD thuật ngữ nhắc đến nhiều Điều tương tự xảy BIM triển khai sâu rộng ngành xây dựng Ngoài ra, gặp thuật ngữ Thiết kế Xây dựng ảo (Virtual Design and TS, Viện Kinh tế xây dựng * Tác giả E-mail: ngocbinh.ta@gmail.com 92 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Construction, viết tắt VDC) Thuật ngữ thường sử dụng thay cho với BIM cách lựa chọn thuật ngữ hai chủ đề hay phương pháp luận khác Trước thảo luận BIM gì, cần phải hiểu rõ BIM khơng phải BIM khơng phải phần mềm mà bạn mua tải xuống từ mạng Hiện có nhiều định nghĩa BIM khác giới Tuy nhiên, cách chung nhất, theo Eastman ctv [1] hiểu BIM tiến trình tạo dựng sử dụng mơ hình kỹ thuật số cho cơng việc thiết kế, thi cơng q trình quản lý vận hành, bảo trì cơng Hình BIM = sở liệu sử dụng thống trình Theo cách hiểu vậy, BIM tích hợp thơng tin vòng đời cơng trình cơng trình vào nguồn sở liệu sử dụng cách thống toàn vòng đời cơng trình nhằm tối ưu hóa cơng tác thiết kế, thi công, quản lý vận hành bảo trì cơng trình (Hình 1) BIM thực chất muốn nói liệu khả sử dụng lại liệu (chứ tạo lại liệu) cho nhiều người sử dụng cho nhiều mục đích, khoảng thời gian dài Khung pháp lý việc hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM giới 2.1 Các hình thức bắt đầu thúc đẩy triển khai áp dụng BIM Hiện BIM ngày trở nên phổ biến giới Nhiều nước Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Braxin, Canada, Pháp, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Nga, Trung Quốc,… áp dụng BIM nhiều mức độ khác Có thể thấy việc áp dụng BIM xu hướng phát triển tất yếu ngành xây dựng, nhiều nước ưu tiên coi mục tiêu quốc gia nhằm tăng suất, hiệu sức cạnh tranh ngành xây dựng [2] Việc bắt đầu triển khai áp dụng BIM ngành xây dựng nước xảy theo cách khác nhau, Succar [3] tổng kết theo chế: từ xuống Chính phủ bắt buộc việc sử dụng BIM cho dự án dẫn tới việc toàn bên liên quan phải triển khai; từ tổ chức lớn có ảnh hưởng tiếp nhận BIM thúc đẩy lên Chính phủ xuống tổ chức nhỏ chuỗi cung ứng; Hình Các hình thức bắt đầu thúc đẩy triển khai áp dụng BIM nước [3] từ lên tổ chức nhỏ tiếp nhận BIM thúc đẩy lên tổ chức lớn Chính phủ (Hình 2) Trong Anh, Hồng Kơng, Singapore ví dụ điển hình chế từ xuống Mỹ, Canada, Úc, Nga… lại theo chế từ Braxin hay Tây Ban Nha lại theo chế từ lên [4] Trường hợp triển khai từ xuống Anh ví dụ thành cơng điển hình việc Chính phủ dẫn dắt thúc đẩy triển khai áp dụng BIM ngành xây dựng Để có kết đó, Chính phủ Anh thực chiến lược kéo-đẩy Một mặt (kéo), phủ đưa lộ trình với mục tiêu rõ ràng việc dự án công cần phải đạt BIM cấp độ vào năm 2016 để bên liên quan có thời gian tìm hiểu chuẩn bị điều kiện cần thiết Mặt khác (đẩy), phủ hỗ trợ qua việc ban hành tiêu chuẩn, hướng dẫn giao thức giúp ngành xây dựng triển khai áp dụng BIM có hiệu Một số nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan có bước triển khai theo nguyên lý tương tự đem lại thành công cho trình triển khai áp dụng BIM vào ngành xây dựng nước họ 2.2 Các tiêu chuẩn, hướng dẫn BIM quốc tế Có thể thấy hệ thống tiêu chuẩn, hướng dẫn BIM điều kiện hỗ trợ cần thiết để áp dụng rộng rãi BIM ngành xây dựng Các tiêu chuẩn, hướng dẫn cần thiết cho việc tổ chức TẬP 12 SỐ 01 - 2018 93 THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ trao đổi thơng tin ngành xây dựng Nó áp dụng cho tồn giới, vùng quốc gia với nhiều loại tiêu chuẩn khác Việc áp dụng tiêu chuẩn thống giúp việc tạo lập, sử dụng quản lý thông tin đạt hiệu cao tiền đề thiếu việc áp dụng BIM Hooper [5] tiêu chuẩn BIM nhóm lại theo nội dung sau: tiêu chuẩn cho quy trình, tiêu chuẩn cho hệ thống tiêu chuẩn cho liệu mơ hình (Bảng 1) Bảng Một số ví dụ tiêu chuẩn, hướn dẫn BIM quốc tế Tiêu chuẩn cho quy trình Mơ tả ISO/TS 12911:2012 Khung cho hướng Tiêu chuẩn xác định khung cho việc xây dựng hướng dẫn BIM dẫn Mơ hình thơng tin cơng trình Người sử dụng dùng tiêu chuẩn để hỗ trợ việc xây dựng đề cương hướng dẫn BIM cho quốc gia dự án, kể hướng dẫn cho nhà cung cấp giải pháp phần mềm Mẫu thông tin dành cho vận hành COBie mẫu cho việc khai thác thông tin dành cho vận hành bảo trì cơng trình bảo trì cơng trình Nó chứa thơng tin quan trọng dự án danh sách thiết bị, thông tin sản phẩm, bảo hành, thiết bị thay kế hoạch bảo trì Hướng dẫn bàn giao thơng tin Tiêu chuẩn phát triển buildingSMART để thống số nội dung trao đổi thông tin Tiêu chuẩn cho hệ thống Mô tả ISO 12006-2:2015 Công trình xây dựng - Tổ chức thơng tin công tác xây dựng - Phần 2: Khung cho bảng phân loại Tiêu chuẩn cung cấp khái niệm khung cho việc xây dựng bảng phân loại thông tin cơng tác, thành phần cơng trình, khơng gian chức Các hệ thống phân loại quốc gia Omniclass (Mỹ), Uniclass (Anh) BSAB (Thụy Điển) dựa tiêu chuẩn ISO 12006-3:2007 Cơng trình xây dựng - Tổ chức thông tin công tác xây dựng - Phần 3: Khung cho thông tin mô hình Tiêu chuẩn cung cấp khái niệm mơ hình liệu để tổ chức thơng tin mơ hình thuộc tính Sử dụng chủ yếu để tạo sở liệu mơ hình thuộc tính từ điển liệu buildingSMART Tiêu chuẩn cho liệu mơ hình Mô tả ISO 16739:2013 Định dạng để chia sẻ Phát triển quản lý buildingSMART, định dạng trao đổi dữ liệu xây dựng quản lý cơng liệu BIM theo hướng mở trình Định dạng LandXML Là định dạng trao đổi liệu cho cơng trình địa hình bao gồm liệu đồ, đường phố, đường ống Định dạng CityXML Tiêu chuẩn mơ hình liệu mở dựa XML để quản lý mơ hình thành phố 3D mơ hình cảnh quan 2.3 Các tiêu chuẩn, hướng dẫn BIM quốc gia Cheng cs [6] thống kê tình hình xây dựng hướng dẫn BIM giới đưa kết luận việc Hướng dẫn BIM thường có phần chủ yếu: - Kế hoạch thực BIM cho dự án; - Phương pháp mơ hình hóa; - Mức độ phát triển thơng tin; - Cách thể cấu kiện Tổ chức sở liệu Tới 2015 Mỹ, tổ chức khác thuộc khối nhà nước ban hành 47 hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM để triển khai BIM cách hiệu có quan phủ ban hành 17 tổ chức phi lợi nhuận ban hành 30 bộ: Cục Quản lý dịch vụ công (General Services Administration, viết tắt GSA) dự kiến ban hành hướng dẫn BIM độc lập có liên quan tới nhau, họ ban hành hướng dẫn từ 2007 94 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ đến 2011 phần lại lấy ý kiến chuẩn bị ban hành; Viện Khoa học quốc gia công trình dân dụng (National Institute of Building Sciences, viết tắt NIBS) ban hành phiên tiêu chuẩn BIM chuẩn bị ban hành phiên thứ 3; Ngoài có Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (American Institute of Architects), Hiệp hội nhà thầu (Association of General Contractors, viết tắt AGC), trường Đại học, Bang thành phố ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Trong số đó, hướng dẫn, tiêu chuẩn trường Đại học bang Pennsylvania Hiệp hội nhà thầu có thơng tin đầy đủ phần chủ yếu Có khơng có đầy đủ thơng tin cho phần đặc biệt khoảng nửa tiêu chuẩn không quy định rõ ràng mức độ chi tiết mơ hình (LODs) Hiện Châu Âu có khoảng 34 hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Trong đó, Vương quốc Anh ban hành 18 tổ chức như: Hội đồng ngành xây dựng (Construction Industry Council, viết tắt CIC), Nhóm nhiệm vụ BIM (BIM Task Group), Viện tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution, viết tắt BSI), Hội đồng AECUK,… Na Uy có ban hành Statsbygg, quan phủ Hiệp hội xây dựng Na Uy Ngoài có Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM để áp dụng cách có hiệu Đặc biệt Phần Lan hướng dẫn áp dụng BIM cho cơng trình dân dụng có hướng dẫn cho cơng trình cầu hạ tầng kỹ thuật Hầu hết hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Châu Âu thiếu thông tin phần kế hoạch triển khai dự án (PEP) mức độ chi tiết (LODs) Cá biệt có hướng dẫn BIM protocol AEC-UK có đủ thông tin phần đầy đủ Tại Châu Á có 35 hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Trong đó, Singapore ban hành 12 Cơ quan quản lý xây dựng Singapore (Building Construction Authority, viết tắt BCA) quan phủ khác Ngồi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kơng có ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn Tương tự Châu Âu, hầu hết hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM Châu Á thiếu thông tin phần kế hoạch triển khai dự án (PEP) mức độ chi tiết (LODs) Cá biệt có hướng dẫn BIM phiên BCA có đủ thơng tin phần đầy đủ Có thể thấy giới nước ứng dụng BIM ban hành nhiều hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM để phục vụ cho nhu cầu đặc thù ngành công nghiệp, nhiên cần phải có hướng dẫn, tiêu chuẩn chung cho khu vực tồn cầu để đem tới lợi ích lớn cho cộng đồng BIM Khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM Việt Nam 3.1 Một số quy định liên quan đến Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hệ thống văn quy phạm pháp luật Hiện tại, nội dung Mô hình thơng tin cơng trình (BIM) đưa vào số văn quy phạm pháp luật Việt Nam Luật Xây dựng, nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng thơng tư định Bộ Xây dựng để đẩy mạnh việc áp dụng BIM dự án đầu tư xây dựng Việt Nam Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 quy định số nội dung liên quan đến Hệ thống thông tin công trình Cụ thể: việc ứng dụng khoa học cơng nghệ, áp dụng hệ thống thơng tin cơng trình hoạt động đầu tư xây dựng nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng (khoản Điều 4); quản lý hệ thống thông tin cơng trình Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng (khoản Điều 66) Các văn luật có quy định cụ thể BIM như: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quy định cụ thể việc quản lý hệ thống thơng tin cơng trình nội dung Chi phí quản lý dự án (khoản Điều 23) chi phí sử dụng hệ thống thơng tin cơng trình nội dung Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (khoản Điều 25); Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định cụ thể nội dung Tổng mức đầu tư xây dựng Điều Chi phí quản lý dự án có chi phí “thực hiện, quản lý hệ thống thơng tin cơng trình” Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng có chi phí “Ứng dụng hệ thống thơng tin cơng trình”; Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng có hướng dẫn trường hợp áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) cần bổ sung chi phí dự toán TẬP 12 SỐ 01 - 2018 95 THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3.2 Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ thúc đẩy cách tồn diện việc áp dụng BIM Việt Nam Tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 phê duyệt Đề án có rõ giai đoạn từ năm 2017 đến 2019 cần: Chuẩn bị điều kiện cần thiết đào tạo kỹ cho việc áp dụng BIM, bao gồm nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức khuyến khích quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM; Xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng BIM, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan; Xây dựng hướng dẫn BIM; Xây dựng chương trình khung cho việc đào tạo kiến thức BIM triển khai thực đào tạo nâng cao lực cho quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp, số Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn để triển khai áp dụng BIM Thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo thực Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 21/3/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng để đạo việc triển khai Đề án ban hành Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) giai đoạn thí điểm Việc xây dựng nội dung Hướng dẫn thực sở kế thừa ưu điểm tiêu chuẩn, hướng dẫn nước áp dụng BIM trước thực hiện, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng, vận hành bảo trì Việt Nam Nội dung Hướng dẫn cần soạn thảo theo hướng mở để cập nhật nội dung mới, vấn đề phát triển BIM tương lai Nội dung Hướng dẫn cần tiếp cận với thông lệ quốc tế, định kỳ cập nhật, bước chi tiết hóa q trình theo dõi thực áp dụng thí điểm BIM thực tế Trên sở tham khảo kinh nghiệm giới, thực tiễn áp dụng BIM số công trình Việt Nam, quy định hành liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, vận hành bảo trì cơng trình, Hướng dẫn soạn thảo bao gồm nội dung sau: - Hướng dẫn chung: Bao gồm dẫn lựa chọn ứng dụng BIM, giới thiệu quy trình triển khai BIM - Một số nội dung hợp đồng mẫu cho dự án áp dụng BIM: Hướng dẫn số nội dung hợp đồng liên quan đến việc áp dụng BIM dự án: Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, phân bố rủi ro, quyền sở hữu trí tuệ giải xung đột bên liên quan - Hướng dẫn lập dự tốn chi phí tư vấn BIM: Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn BIM theo phương pháp lập dự tốn chi phí: đề cương thực hiện, hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp man-month, hướng dẫn cho số công việc phổ biến - Hướng dẫn quản lý thông tin BIM: Hướng dẫn tạo lập tiêu chuẩn chung để thuận tiện quản lý trình thực Nội dung phần đưa hướng dẫn để quản lý thông tin, u cầu phải thiết lập Mơi trường liệu chung quy ước đặt tên thông tin/tài liệu triển khai dự án ứng dụng BIM - Chỉ dẫn Mức độ phát triển thông tin: Nội dung phần đưa khái niệm dẫn lựa chọn mức độ chi tiết cần thể phận/cấu kiện cơng trình theo giai đoạn khác trình thiết kế thi cơng xây dựng Tùy thuộc vào mục đích sử dụng phù hợp với giai đoạn thực dự án, bên liên quan lựa chọn Mức độ phát triển thông tin phận/cấu kiện cơng trình để triển khai cơng việc - Hướng dẫn lập Hồ sơ yêu cầu thông tin: Hướng dẫn nội dung thể yêu cầu cụ thể Chủ đầu tư để triển khai ứng dụng BIM cho cơng trình - Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực BIM: Kế hoạch thực BIM lập đơn vị thực BIM nhằm thể tiến trình xây dựng Mơ hình BIM đáp ứng u cầu cụ thể Chủ đầu tư (thể Hồ sơ yêu cầu thông tin) Kế hoạch thực BIM chia làm hai giai đoạn, giai đoạn lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hợp đồng - Một số thuật ngữ liên quan đến BIM: Trình bày số thuật ngữ tiếng Anh phổ biến có liên quan đến BIM có sử dụng tài liệu dịch tiếng Việt Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình theo định 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 thực với quan điểm áp dụng BIM phải 96 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ theo lộ trình thích hợp, có giai đoạn thí điểm, tổng kết đánh giá trước áp dụng rộng rãi Vì vậy, điều khoản đưa vào văn quy phạm pháp luật phần 3.1 chế hỗ trợ ứng dụng BIM phục vụ trực tiếp cho chương trình thực thí điểm Đề án Trong q trình áp dụng thí điểm từ năm 2018 đến 2020 cho cơng trình xây dựng quản lý vận hành, Ban Chỉ đạo BIM hỗ trợ cho đối tượng có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình chuẩn bị thủ tục cần thiết để triển khai áp dụng BIM theo yêu cầu chủ đầu tư (hỗ trợ trình tự thủ tục, lựa chọn tư vấn BIM, lập dự tốn chi phí,…) Ngồi ra, dự án thí điểm hỗ trợ việc đào tạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu xây dựng tham gia thực BIM kiến thức Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) có chun gia hỗ trợ kỹ thuật cụ thể trình triển khai thực (theo nội dung vướng mắc cụ thể Dự án) Từ đó, sở tổng kết, đánh giá áp dụng BIM thí điểm Đề án, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư, Hướng dẫn cụ thể để áp dụng rộng rãi BIM hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình Kết luận Hiện BIM xu hướng phát triển nhanh, áp dụng mạnh mẽ coi chủ đạo ngành xây dựng nhiều nước giới khu vực Trên giới, nghiên cứu triển khai để ứng dụng BIM triệt để vào dự án đầu tư xây dựng khai thác tối đa lợi ích mang lại Việt Nam, với Đề án áp dụng BIM Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đứng trước hội nằm nhóm nước triển khai BIM mạnh mẽ qua nâng cao suất hiệu đầu tư xây dựng cơng trình Tuy nhiên, việc áp dụng đại trà cơng nghệ vào lĩnh vực rộng có liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương gặp phải thách thức định việc phối hợp triển khai Điều đòi hỏi phải có đạo đồng thống Chính phủ tới Bộ, ngành, địa phương có liên quan thơng qua việc rà sốt, sửa đổi, bổ sung chế, sách đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì cơng trình để chủ đầu tư áp dụng thuận lợi BIM thiết kế, thi công, quản lý dự án, quản lý vận hành cơng trình Tuy vậy, việc xây dựng khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM ngành xây dựng Việt Nam cần thực sở đánh giá, tổng kết đánh giá áp dụng BIM thí điểm Đề án trước ban hành thức Khởi đầu với số điều khoản văn quy phạm pháp luật nêu với Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) giai đoạn thí điểm, Đề án BIM bước vào giai đoạn triển khai áp dụng thí điểm quan trọng để định hình chế, sách áp dụng BIM để áp dụng rộng rãi Lời cảm ơn: Nghiên cứu tài trợ Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng; tên dự án: thúc đẩy việc ứng dụng BIM Việt Nam; mã số IICMDA17108 Tài liệu tham khảo Eastman C., cs (2011), BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons Nguyễn Việt Hùng (2015), Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) nhằm nâng cao hiệu thiết kế, xây dựng quản lý cơng trình Việt Nam, Báo cáo tổng kết, mã số RD 03-14, Bộ Xây dựng Succar B., Mohamad K (2015), Macro-BIM adoption: Conceptual structures, Automation in Construction 57: 64-79 Succar B., Mohamad K (2017), Macro-BIM adoption: Comparative market analysis, Automation in Construction Hooper M (2015), BIM Anatomy II: Standardisation Needs & Support Systems, PhD thesis, Lund University, Sweden Cheng, Jack CP, Qiqi Lu (2015), “A review of the efforts and roles of the public sector for BIM adoption worldwide”, Journal of Information Technology in Construction (ITcon) 20, (27):442-478 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 97 ... công, quản lý dự án, quản lý vận hành công trình Tuy vậy, việc xây dựng khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM ngành xây dựng Việt Nam cần thực sở đánh giá, tổng kết đánh giá áp dụng BIM thí... văn quy phạm pháp luật Việt Nam Luật Xây dựng, nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông tư định Bộ Xây dựng để đẩy mạnh việc áp dụng BIM dự án đầu tư xây dựng Việt Nam Luật Xây dựng số 50/QH13/2014... trình Đề án áp dụng Mơ hình thơng tin cơng trình (BIM) hoạt động xây dựng quản lý vận hành cơng trình xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ thúc đẩy cách toàn diện việc áp dụng BIM Việt Nam Tại Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành xây dựng Việt Nam, Khung pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành xây dựng Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn