Bài giảng Thi công cầu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

11 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:48

Bài giảng chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về công tác thi công kết cấu nhịp thép. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chế tạo kết cấu nhịp thép, lắp tại chỗ trên trụ tạm, lắp hẫng, lao kéo dọc trên trụ tạm, lao kéo dọc có mũi dẫn, lao kéo dọc có trụ đỡ nổi, lao ngang bằng chở nổi. Mời các bạn cùng tham khảo. TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP 1- CHẾ TẠO KẾT CẤU NHỊP THÉP 2- LẮP TẠI CHỖ TRÊN TRỤ TẠM 3- LẮP HẪNG 4- LAO KÉO DỌC TRÊN TRỤ TẠM 5- LAO KÉO DỌC CÓ MŨI DẪN 6- LAO KÉO DỌC CÓ TRỤ ĐỠ NỔI 7- LAO NGANG BẰNG CHỞ NỔI TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-1 CHẾ TẠO KẾT CẤU NHỊP THÉP  Nắn chỉnh sắt thép  Cắt thép : cưa, xén, nhiệt  Tạo lỗ : khoan, đột  Liên kết chi tiết thành cấu kiện  Lắp thử cấu kiện, điều chỉnh sai sót  Đánh dấu sơn bảo vệ  Vận chuyển tới công trường TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-2 LẮP TẠI CHỖ TRÊN TRỤ TẠM  An toàn, dễ thi công, xây dựng trụ tạm tốn  Hệ trụ tạm bố trí vị trí có mối nối  Lắp đầu qua đầu kia, từ lên trên: biên+hệ dầm mặt cầu - hệ bụng + hệ liên kết nhang, dọc  Cần cẩu bên lòng cầu (tiến-lùi)  Liên kết tạm lói+Bulơng, liên kết thức sau điều chỉnh xác TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-3 LẮP HẪNG  Áp dụng với cầu nhiều nhịp, cầu liên tục  Lắp hẫng từ trụ (phải hợp long),  Lắp hẫng từ bờ  Khi chiều dài hẫng lớn kết hợp thêm trụ tạm => bán hẫng Chiều dài hẫng phụ thuộc nội lực cấu kiện hặc điều kiện ổn định  Lắp theo phương pháp phân đoạn, liên kết hoàn chỉnh trước chuyển sang lắp đoạn khác  Phải có cần cẩu chuyên dụng đỉnh kết cấu nhịp để lắp hẩng ( giống xe đúc cầu BTCT) TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-4 LAO KÉO DỌC TRÊN TRỤ TẠM  Áp dụng với cầu nhiều nhịp, cầu nhịp phải có mũi dẫn Thời gian thi cơng ngắn  Khoảng cách trụ tạm phụ thuộc chiều dài hẫng lớn cho phép  Xây dựng đường trượt bờ đỉnh trụ Chiều dài đường trượt trụ phải lớn 1,25 lần khoảng cách bàn trượt liền kề  Bố trí thiết bị lao kéo (cáp, múp, tời, hố thế…)  Chú ý xử lý độ võng đầu nhịp kéo hẫng  Kiểm toán nội lực kết cấu hẫng tối đa TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP CÁC TÍNH TỐN KHI LAO KÉO 1- Tính tốn lực kéo (dùng lăn) 2- Kiểm toán kết cấu hẫng tối đa  Momen lớn : M  0,5ql  Lực cắt lớn :  Lực biên :  Lực xiên : h Q  q.lh Nb  M / h N x  Q cos  3- Điều kiện chống lật : M l  0,8 Mg Q 4- Tính số lượng lăn ncl  k m[P] M TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP THÉP CÁC TÍNH TỐN KHI LAO KÉO F 5- Kiểm tra trụ tạm P f2  Lực ma sát đường trượt d  Momen lật theo phương dọc M d  F (h  a) P F  Momen theo hướng ngang  Do lực gió : M g  W1h1  W2 h2  Do lực lắc ngang H= 3%Fk : M ln  H (h  a )  Kiểm tra nội lực trụ tam kiểm tra chống lật theo phương dọc ngang G w2 H w1 P G TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-5 LAO KÉO DỌC CÓ MŨI DẪN  Mũi dẫn có tác dụng giảm chiều dài hẫng, giảm nội lực, tăng ổn định chống lật  Mũi dẫn làm kết cấu nhẹ  Chiều dài mũi dẫn Lmd=(0,4-0,6)Lh  Có thể kết hợp thêm trụ tạm để giảm chiều dài mũi dẫn  Kiểm toán mũi dẫn trường hợp gối lên trụ  Tính độ võng đầu hẫng lao kéo TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-6 LAO KÉO DỌC CĨ TRỤ ĐỠ NỔI  Trụ đỡ có tác dụng nâng đầu dầm, đưa nhịp qua sông Trụ phải liên kết chặt với dầm để chống lật  Trong trụ phải chứa nước để bơm ra, điều chỉnh cao độ đầu dầm lao kéo  Khi đến trụ bơm nướcc vào hệ để gác dầm lên gối  Chỉ thi công với cầu nhịp (khơng có trụ trung gian)  Chú ý tình trạng thuỷ triều để tránh đầu dầm xuống thấp đỉnh trụ TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-7 LAO NGANG BẰNG CHỞ NỔI  Đưa kết cấu nhịp xuống trụ tạm hệ  Dùng tàu kéo lai dắt hệ thống ngược dòng chảy đến vị trí cầu  Neo giữ cố định hệ thống, bơm nước vào hệ chìm xuống, gác dầm lên đỉnh trụ  Áp dụng với cầu nhịp, sông rộng, nước sâu  Thời gian thi công lao lắp ngắn TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-8 SÀNG NGANG TRÊN ĐÀ GIÁO CỐ ĐỊNH  Xây dựng trụ tạm, đà giáo song song với nhịp cần lắp  Lắp kết cấu nhịp hệ đà giáo, lắp đặt đường trượt ngang  Bố trí lao kéo ngang nhịp vào vị trí trụ  Tốn chi phí đà giáo, trụ tạm, lắp ngồi sơng có nhiều khó khăn  Chỉ áp dụng để thay cầu cũ, hạn chế thời gian ngừng thông xe ... bảo vệ  Vận chuyển tới công trường TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-2 LẮP TẠI CHỖ TRÊN TRỤ TẠM  An tồn, dễ thi cơng, xây dựng trụ... NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-4 LAO KÉO DỌC TRÊN TRỤ TẠM  Áp dụng với cầu nhiều nhịp, cầu nhịp phải có mũi dẫn Thời gian thi công. .. nhịp, sông rộng, nước sâu  Thời gian thi công lao lắp ngắn TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VI- THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP THÉP VI-8 SÀNG NGANG TRÊN ĐÀ GIÁO CỐ ĐỊNH 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thi công cầu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Hùng, Bài giảng Thi công cầu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn