Bảng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

15 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:46

Tài liệu gồm các bảng định mức chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chi phí thiết kế kỹ thuật cho các loại công trình,... Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết. Theo Quyết định số 957/QĐ­BXD ngày 29/09/ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu Chi phí xây dựng (Gxd): Chi phí thiết bị (Gtb): Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái  định cư (Ggpmb): Chi phí quản lý dự án (Gqlda): Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv): Tổng mức đầu tư (Gxdct): Tổng mức đầu tư khơng có chi phí giải phóng  mặt bằng(Gxdct­Ggpmb): (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) Theo Quyết định số 79/QĐ­BXD ngày 15/02/2 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn Bảng số 1: Định mức chi phí quản lý dự án TT Loại cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Bảng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn