Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXD

6 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:46

Các yêu cầu đối với lối thoát nạn và đường thoát nạn trong thiết kế nhà và công trình là những yêu cầu cực kỳ quan trọng, nhằm giúp con người thoát nạn an toàn khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, trong đó có cháy, nổ. Muốn hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu này, trước hết cần hiểu cụ thể bản chất của lối và đường thoát nạn. Bài viết này phân tích để đưa ra khái niệm cũng như các giải thích cụ thể về lối và đường thoát nạn. QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN LÀM RÕ KHÁI NIỆM LỐI THOÁT NẠN VÀ ĐƯỜNG THOÁT NẠN CHO QCVN 06:2010/BXD TS PHAN ANH, TS NGUYỄN ĐỨC VIỆT, KS LÊ NHƯ DŨNG Đại học Phòng cháy chữa cháy Tóm tắt: Các u cầu lối thoát nạn đường thoát nạn thiết kế nhà cơng trình u cầu quan trọng, nhằm giúp người thoát nạn an tồn xảy tình nguy hiểm, có cháy, nổ Muốn hiểu vận dụng yêu cầu này, trước hết cần hiểu cụ thể chất lối đường thoát nạn Bài viết phân tích để đưa khái niệm giải thích cụ thể lối đường nạn Từ khóa: nạn, lối, đường, phòng cháy chữa cháy thu PCCC trình sử dụng, phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn lối thoát nạn đường nạn Thực tế cơng tác thiết kế thẩm duyệt PCCC, quản lý công tác PCCC tòa nhà cho thấy, nhiều người chưa thực hiểu lối thoát nạn, chí hiểu nhầm lối nạn thành đoạn đường nạn Việc dẫn đến sai sót việc thực yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghiên cứu lối đường thoát nạn Abstract: In the design of buildings and structures, the requirements for evacuation exit and evacuation route are extremely important because they help people evacuate safely when dangerous situations occur, including fire and explosion To understand and properly apply these requirements, it is first necessary to understand the nature of the evacuation exit and the evacuation route This article analyzes and gives definitions as well as detailed explanations of evacuation exit and route Phân tích xây dựng khái niệm lối nạn Keywords: evacuation, escape, exit, route, fire safety Để hiểu lối nạn, trước hết tìm hiểu khái niệm “lối”, “lối ra” “lối vào” Về mặt chất, “lối”, “lối ra” “lối vào” Ở Đặt vấn đề Theo dõi số liệu thống kê cháy, nổ Tổng cục Thống kê phần tình hình kinh tế - xã hội [1], tình hình cháy, nổ nước năm gần có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy gây thiệt hại lớn người tài sản Đối với công tác đảm bảo an tồn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho tòa nhà, phòng ngừa ln đặt lên hàng đầu Trong đó, có nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo an tồn q trình nạn người xảy cháy, nổ Để thực nhiệm vụ này, phải đảm bảo yêu cầu lối nạn (hay gọi lối thoát nạn) đường thoát nạn hệ thống đường giao thông nhà Từ khâu thiết kế, khâu thẩm duyệt thiết kế PCCC, thi công nghiệm 76 Tính đến thời điểm tại, chưa có văn quy phạm hay tài liệu kỹ thuật tiếng Việt đưa khái niệm lối thoát nạn Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn nước tiêu chuẩn nước dừng lại liệt kê vị trí đưa yêu cầu lối nạn, có giải thích chưa đủ giúp người đọc hình dung lối nạn [2, 3, 4] từ “ra”, “vào” mang tính tương đối chuyển động, phụ thuộc vào vị trí khơng gian người quan sát, cửa đặt (ví dụ lối khỏi phòng, lối khỏi nhà, lối khỏi đường,…), “lối ra” lại “lối vào” khác Trong chuyển động nạn khỏi nhà có chiều từ nhà ngồi, bàn đến “lối ra”, tìm hiểu “lối” đủ Theo [5], khơng có giải thích “lối ra” mà có giải thích “lối” Trong chuyển động, nghĩa từ “lối” – khoảng đất hẹp dùng để vào nơi đó, để lại từ nơi đến nơi khác [5] Theo nghiên cứu người viết, “lối” ghi [5] chưa mô tả, giải thích hết nghĩa từ Người đọc hiểu “khoảng đất hẹp” “lối” đoạn di chuyển, có điểm đầu điểm cuối, chưa rõ Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN ràng kích thước, đồng nghĩa “lối” “đoạn đường” đường, vng góc với mặt đường Trong trường hợp ngã tư (hình 1b), có lối AB, AC, CD DB (thứ tự chữ xếp theo hướng chuyển động, ví dụ từ đường số xuống có: lối AC để vào đường số 1, lối BD để vào đường số lối CD hay DC tương đương; từ đường số lên có: lối CA vào đường số 1, lối DB vào đường số lối AB hay BA tương đương để vào đường số 2) Lối khỏi đường lối vào đường ngược lại Để hiểu rõ khái niệm tiếng Việt, bắt đầu với nghĩa từ “lối” đường giao thơng (hình 1, 2): lối phần mặt phẳng vng góc với mặt đường, giới hạn đường thẳng vng góc với điểm giao cắt đường vỉa hè Ví dụ lối ngã hình 1a, phần mặt phẳng tạo đường thẳng song song tính từ hai điểm giao cắt A, B a) b) Hình Minh họa lối đường giao thơng a) ngã ba b) ngã tư Nếu đường giao thông thực tế, ngã ba, lối từ đường vào đường phần mặt phẳng vng góc với mặt đường, trùng với đường đường (xem hình 2b) Còn phần giới hạn đường nối điểm phần giao đường Cách giải thích áp đoạn thẳng A2B2, lối từ đường vào đường A1B1, phần giới hạn điểm phần giao hai đường (hình 2a) Đối với ngã tư, điểm A, B, C, D xác định vị trí kết dụng cho xác định lối bùng binh thúc đường cong nối vỉa hè a) Sau qua lối, việc di chuyển (sang phía bên trái, sang phía bên phải, thẳng) phụ thuộc vào lựa chọn chuyển động người thiết kế, không lối quy định b) Hình Minh họa “lối” đường giao thơng thực tế a) ngã ba b) ngã tư Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 77 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Còn nhà, xét chuyển động cửa Đối với phòng (hình 3) phần mặt phẳng người, lối gian phòng, lối tầng sát mặt đất tòa nhà (thường gọi tầng 1), phần mặt phẳng lỗ mở (thường có dạng hình học hình chữ nhật) tường ngồi, tiếp giáp trùng với mặt ngồi khn cửa, để qua người khỏi phòng để sang khơng gian khác (hành lang, phòng bên cạnh, buồng thang, cầu thang nhà,…); nhà phần mặt phẳng khơng gian bên bên ngồi phòng, bên bên ngồi nhà, thường bố trí tường ngồi để qua người mặt đất (khơng gian) bên ngồi nhà Hình Lối khỏi phòng họp (phần mặt phẳng có dạng hình chữ nhật cửa phòng) Về bản, thiết kế kiến trúc nhà, lối có dạng hình học cửa mà người ta lắp đặt (hình 4a, b, c), hình chữ nhật phổ biến Trong số trường hợp có gió lấy sáng a b phía trên, có khn cửa dưới, kích thước thơng thủy lối tính theo kích thước khn cánh cửa gió lấy sáng (hình 4d) c d Hình Một số ví dụ lỗ mở lỗ mở có lắp cửa Đối với tầng nhà (trừ tầng 1), với cầu thang hở (hình 5a), lối khỏi tầng phần mặt phẳng tiếp giáp hành lang tầng với cầu thang phần mặt phẳng tạo mặt phẳng giao vng góc: mặt phẳng tiếp xúc với mặt tay vịn cầu thang, vng góc với mặt sàn tầng; mặt phẳng trùng với mép bên bậc thang (đi lên xuống tầng); mặt phẳng trùng với hành lang; 78 mặt phẳng trùng với mặt dầm trần tầng (trường hợp khơng có dầm) Trong trường hợp có lỗ mở để lắp cửa (đối với buồng thang (hình 5c), cầu thang loại (hình 5b) hay cầu vượt tòa nhà) lối xác định tương tự lối gian phòng tầng sát mặt đất nhà, phần mặt phẳng mà qua người khỏi tầng để vào chiếu tới cầu Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN thang, từ lên tầng xuống tầng dưới, vào không gian cầu vượt để di chuyển sang tòa nhà khác người lựa chọn theo thiết kế kiến trúc nhà, Tương tự đường giao thông trên, việc chuyển động người (ví dụ khơng lối quy định Các biển báo, biển dẫn, đèn exit quy định bố trí, lắp đặt với mục đích phục vụ người nhận biết lối định hướng chuyển động người đến lối sau từ phòng hành lang rẽ trái hay rẽ phải) qua lối a) Đối với cầu thang hở b) Đối với cầu thang nhà c) Đối với buồng thang Hình Minh họa lối khỏi tầng (phần mặt phẳng hình chữ nhật đánh dấu) Thứ hai, “thốt nạn” theo giải thích 3.1.2 [6] “quá trình tự di chuyển có tổ chức người bên ngồi từ gian phòng, nơi yếu tố nguy hiểm đám cháy tác động lên họ Thốt nạn di chuyển khơng tự chủ nhóm người có khả vận động, nhân viên phục vụ thực hiện” Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 Để xác định nhà, lối coi lối nạn (còn gọi lối nạn), xem liệt kê vị trí bố trí lối coi lối thoát nạn mục 3.2.1 [6] minh họa (hình 6, 7), trường hợp khơng bố trí cửa 79 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Hình Minh họa lối nạn gian phòng tầng 1 – dẫn trực tiếp; – dẫn vào hành lang; – vào tiền sảnh (phòng chờ); – vào buồng thang bộ; – vào hành lang, sau qua tiền sảnh (phòng chờ); – qua hành lang buồng thang bộ; – vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng hạng A B) đảm bảo lối thoát nạn Hình Minh họa lối nạn từ gian phòng tầng (trừ tầng 1) – trực tiếp vào buồng thang hay tới cầu thang loại 3; – vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang hay cầu thang loại 3; – vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối trực tiếp dẫn vào buồng thang tới cầu thang loại 3; - vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng hạng A B) đảm bảo lối nạn Trong thích hình 6, trên, tác giả mơ tả lại lối nạn từ ngữ khác, tác giả thấy cách dùng từ mục 3.2.1 [6] nguyên tiếng Nga (mục 6.9 [7]) chưa diễn tả xác lối nạn, người đọc hình dung đoạn di chuyển có hành lang, có tiền sảnh, cầu thang Bên cạnh cần ý khơng phải lối coi lối thoát nạn, kèm theo vị trí bố trí liệt kê điều 3.2.1 [6], lối phải đảm bảo kích thước tối thiểu chiều cao chiều rộng thông thủy, quy định số điều mục 3.2 [6] 80 Tổng hợp phân tích trên, khái niệm “lối nạn” nhà phần mặt phẳng giới hạn trùng với mặt lỗ mở tường nhà, đảm bảo chiều rộng chiều cao thông thủy tối thiểu, mà trường hợp xảy cháy, qua người di chuyển sang khơng gian an tồn sang khơng gian ngồi nhà Ngồi ra, thực tế công tác, số nhà hoạt động chuyên môn nhầm lẫn dùng thuật ngữ “cửa nạn”, theo [6], khơng có thuật ngữ này, có cửa lối nạn, nghĩa lối nạn có cửa khơng Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN có cửa Trong trường hợp có cửa, kích thước lối nạn lúc xác định kích thước thơng thủy (mép trong) khuôn cửa, cửa phải mở theo chiều lối từ nhà ngồi, chủng loại khơng cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt xếp, cửa cuốn, cửa xoay (mục 3.2.3 [6]) Đối với số trường hợp quy định điều 3.2.11 [6], chúng phải khơng có chốt khóa để mở cửa tự từ bên mà khơng cần chìa, phải cửa đặc với kính cường lực, có cấu tự động đóng khe cửa chèn kín, trang bị cấu tự động đóng có cháy đường thoát nạn quãng đường dẫn từ vị trí người xuống tầng sát mặt đất ngồi qua lối nạn nhà Qng đường thơng thường bao gồm: lối nạn phòng, đoạn hành lang, lối thoát nạn tầng, cầu thang (hoặc buồng thang bộ), sảnh, lối thoát nạn ngơi nhà bên ngồi nhà Hiểu đường thoát nạn đường thoát nạn, nhằm giúp cho nhà chuyên Đối với định nghĩa đường thoát nạn, theo mục 3.3.1 [6], đường di chuyển liên tục không bị chặn từ điểm nhà cơng trình đến lối bên ngồi Theo định nghĩa này, hiểu đường nạn qng đường có điểm bắt đầu vị trí người cần phải nạn điểm cuối lối thoát nạn tầng 1, nghĩa q trình nạn người tính kết thúc thời điểm người di chuyển qua lối nạn nhà để bên ngồi Về khỏi nhà, người tính an tồn Tuy nhiên thực tế, sau khỏi nhà người tiếp tục di chuyển đến vị trí cách xa tòa nhà để tránh trường hợp cấu kiện phần cấu kiện nhà bị tác động đám cháy, nổ bắn ra, rơi xuống đe dọa sức khỏe tính mạng Do vậy, nghiên cứu thoát nạn người, dù trình nạn người có tính đến giới hạn chịu lửa cấu kiện, cần ý đến việc để tính tốn bố trí khu vực an tồn, bảo vệ cho người sau khỏi nhà Đối với phòng tầng sát mặt đất (thường tầng 1) có lối ngồi trực tiếp, đường nạn đoạn đường dẫn từ vị trí người phòng đến lối nạn phòng dẫn ngồi nhà Đối với phòng có lối khỏi phòng nhà, phòng tầng phía nhà nhiều tầng, Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1,2/2018 Kết luận Bài viết tác giả đưa với mục đích xây dựng khái niệm lối thoát nạn, thuật ngữ chuyên ngành PCCC chưa định nghĩa, đồng thời giải thích kỹ thuật ngữ thuật ngữ môn người thực công tác đảm bảo an tồn nạn hiểu rõ hai thuật ngữ Bên cạnh đó, viết giúp ích cho cơng tác biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC; giảng dạy, tuyên truyền, thiết kế, thẩm duyệt tư vấn thiết kế PCCC, góp phần đảm bảo cơng tác an tồn PCCC tòa nhà TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621, truy cập ngày 20/5/2018 Федеральный Закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Singapore Fire Code 2007 NFPA 101 Life safety code Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội Bộ Xây dựng (2010), Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений Ngày nhận bài: 24/5/2018 Ngày nhận sửa lần cuối: 06/6/2018 81 ... số 1, lối BD để vào đường số lối CD hay DC tương đương; từ đường số lên có: lối CA vào đường số 1, lối DB vào đường số lối AB hay BA tương đương để vào đường số 2) Lối khỏi đường lối vào đường. .. buồng thang bộ), sảnh, lối thoát nạn ngơi nhà bên ngồi nhà Hiểu đường thoát nạn đường thoát nạn, nhằm giúp cho nhà chuyên Đối với định nghĩa đường thoát nạn, theo mục 3.3.1 [6], đường di chuyển liên... tự động đóng có cháy đường nạn qng đường dẫn từ vị trí người xuống tầng sát mặt đất qua lối nạn nhà Qng đường thơng thường bao gồm: lối nạn phòng, đoạn hành lang, lối thoát nạn tầng, cầu thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXD, Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn