Bài giảng Thi công cầu: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

24 4 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:43

Bài giảng Thi công cầu - Chương 7 trình bày về công tác tổ chức thi công cầu. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Nguyên tắc và nội dung thiết kế tổ chức thi công, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu, các hình thức tổ chức cơ cấu công trường thi công, tổ chức mặt bằng công trường thi công, lập kế hoạch thi công. Mời các bạn cùng tham khảo. TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-1 NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ TCTC 1-1 Nguyên tắc thiết kế tổ chức thi công  Hợp lý sản xuất  Hợp lý giải pháp công nghệ  Hợp lý sử dụng thiết bị, vật tư  Hợp lý thời gian thực  Tiên tiến kỹ thuật: đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành  Hiện thực thi công : phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, địa phương, cơng trình TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-1 NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ TCTC 1-2 Nội dung đồ án thiết kế tổ chức thi công cầu  Biện pháp thi cơng: phân tích, so sánh hợp lý, tiên tiến, thực  Lựa chọn, tính tốn thiết bị, vật tư: chủng loại, số lượng, thời gian cung ứng  Kế hoạch nhân lực, nhân sự: loại thợ, số lượng, thời gian huy động  Kế hoạch thời gian (tiến độ): làm việc gì,  Thiết kế cơng trình phụ trợ: vẽ, giải pháp thực  Tổ chức mặt công trường, cấu công trường  Các kiến nghị với TVTK chủ đầu tư: thiết kế kết cấu, giá thầu TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-1 NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ TCTC 1-3 Các hình thức tổ chức thi công  Thi công (cuốn chiếu): xong hạng mục bắt đầu hạng mục khác => thiết bị, nhân lực, công trường gọn nhẹ thời gian thi công lâu  Thi công song song: Cùng thời điểm tiến hành nhiều hạng mục khác => thời gian thi công nhanh, nhiều thiết bị, nhiều nhân lực, điều hành phức tạp  Kết hợp: Các phận thi công song song, hạng mục phận cơng trình thi cơng tuấn tự TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-2 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU 2-1 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng công trình  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư  Khảo sát, lập dự án  Chuẩn bị mặt bằng, nguồn vốn  Giai đoạn thực đầu tư  Đầu thầu  Thực thi công xây dựng  Giai đoạn kết thúc đầu tư  Ngiệm thu, đưa công trình vào khai thác CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ KẾT THÚC ĐẦU TƯ TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-2 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU 2-2 Mối quan hệ đối tác dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Chủ đầu tư  Tư vấn thiết kế  Tư vấn giám sát  Nhà thầu thi cơng  Chính quyền người dân khu vực dự án TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT TÁC GIẢ NHÀ THẦU THI CÔNG XD TƯ VẤN GIÁM SÁT GIÁM SÁT THI CƠNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-2 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU 2-3 Công tác đấu thầu xây dựng Mục tiêu công tác đấu thầu  Có hội chọn người bán phù hợp mang lại hiệu qủa cao  Có hội cạnh tranh nhằm đạt khả đáp ứng tối đa lợi nhuận  Kích thích ngành sản xuất trực tiếp  Quản lý việc chi tiêu, sử dụng nguồn tiền cách có hiệu Yêu cầu lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng  Đáp ứng hiệu dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Chọn nhà thầu có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý;  Khách quan, cơng khai, công bằng, minh bạch; TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-2 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU 2-3 Công tác đấu thầu xây dựng Các hình thức đấu thầu  Chỉ định thầu : cơng trình nhỏ; bí mật quốc gia; có tính khẩn cấp  Đấu thầu rộng rãi  Đấu thầu hạn chế : cơng trình đòi hỏi kỹ thuật cao  Đấu thầu nước  Đấu thầu quốc tế Các phương pháp đấu thầu  Đấu thầu túi hồ sơ : phổ thông  Đấu thầu túi hồ sơ : Kỹ thuật-Tài => tư vấn  Đấu thầu giai đọan: cơng trình có u cầu cao  Giai đoạn sơ tuyển lựa chọn nhà thầu: Năng lực kỹ thuật; tài chính;Kinh nghiệm  Giai đoạn đấu thầu :Khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ;Tiến độ thực hiện; Giá dự thầu; Các điều kiện khác TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-3 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CƠ CẤU CƠNG TRƯỜNG THI CƠNG BCH ĐỘI 3-1 Hình thức Độ thi cơng  Áp dụng với cơng trình nhỏ PHỤ TRÁCH KT  Gọn nhẹ, dễ quản lý TỔ PHỔ THÔNG TỔ SẮT TỔ MỘC NỀ TỔ KÍCH KÉO  Năng lực khơng mạnh TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-3 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CƠ CẤU CƠNG TRƯỜNG 3-2 Hình thức Cơng ty thi cơng  Cơng trình vừa lớn  Năng lực đủ mạnh  Nội công ty dễ điều hành TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU BAN GIÁM ĐỐC ĐỘI SẢN XUẤT PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ GIỚI ĐỘI CƠ GIỚ ĐƯỜNG ĐỘI ĐƯỜ CẦU ĐỘI CẦ CẦU ĐỘI CẦ KH-KT PHÒNG KHVẬT TƯTƯ-TB PHÒNG VẬ TÀI VỤ VỤ PHÒNG TÀ PHÒNG TC - HC TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CƠNG CẦU VII-3 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CƠ CẤU CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG 3-3 Hình thức cơng trường thi cơng  Áp dụng với cầu lớn  Năng lực mạnh, nhiều nhà thầu tham gia  Công trường lớn, điều hành phức tạp  Đòi hỏi phối hợp chặt chẽ nhiều đơn vị TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ TƯ VẤN GIÁM SÁT BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG CÔNG TRƯỜNG BỜ A CÔNG TRƯỜNG BỜ B CÔNG TY D CÔNG TY C CÔNG TY B CÔNG TY A CÔNG TY W CÔNG TY Z CÔNG TY Y CÔNG TY X TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-4 TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG 4-1 Nguyên tắc thiết kế mặt công trường thi công  Ưu tiên cho khu vực sản xuất  Hợp lý, thuận tiện cho sản xuất  Dễ bảo vệ  Chiếm dụng đất TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-4 TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG 4-2 Kho bãi, lán trại  Các loại kho : kín, nửa kín, hở (bãi chứa)  Diện tích kho: F P (m ) V P Q n.k (T ) t S F (m )  k – hệ số sử dụng không t =75 => k =1; t =300 => k =4Mq/Mn  kho kín có sàn =0,4; kho kín xếp đứng =0,5;kho sắt =0,55;cát, đá = 0,6  Bãi : đúc, lắp cấu kiện; để thiết bị, vật tư  Xưởng : gia công cấu kiện  Trạm : điện; khí nén; trộn bê tơng ; cấp nước  Lán trại : sinh hoạt cho công nhân( nhà ở, sinh hoạt công cộng): tạm thời; cố định TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-4 TỔ CHỨC MẶT BẰNG CƠNG TRƯỜNG THI CƠNG 4-3 Các cơng trình phụ trợ  Vòng vây ngăn nước  Chống vách hố đào  Đà giáo, trụ tạm  Ván khuôn  Hệ TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-4 TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG 4-4 Đường giao thông công trường  Đường giao thông tới công trường  Đường giao thông nội công trường  Đường đất : thời gian ngắn  Đường đá dăm: thời gian năm  Đường láng nhựa: năm, cơng trình lớn  Đường sắt: cơng trình lớn, nhiều cấu kiện nặng TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-5 LẬP KẾ HOẠCH THI CƠNG 4-1 Lập tiến độ thi cơng  Quan hệ công việc- thời gian  Dạng sơ đồ ngang (Gant): dễ điều chỉnh  Dạng sơ đồ mạng (PERT): chặt chẽ, khó điều chỉnh  Biểu đồ tiến độ cho biết việc gì, làm nào, bao lâu, máy gì, nhân cơng  Từ biểu đồ tiến độ lập kế hoạch vật tư, thiết bị, nhân lực TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU S T T Công việc Chuẩn bị mặt Công Tỷ lao trọng động (%) 150 1,5 Tuần lễ KH 50 10 50 TT 100% Bóc đất mặt Hệ thống nước Đào đắp Móng đường Mặt đường 450 1200 2200 4500 1500 4,5 12 22 45 15 KH 50 30 20 TT 80% KH 20 20 30 30 20 30 30 20 20 30 TT 60% KH TT 40% KH 20 30 TT 20% KH 20 30 25 25 TT 0% Tổng số công Tiến độ K.L hàng tuần (%) 0,75 0,75 4,65 8,15 11,1 17 23,1 13,5 17,25 3,75 K.L tích luỹ (%) 0,75 1,5 6,15 14,3 25,4 42,4 65,5 79 96,25 100 TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-5 LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG 4-2 Kế hoạch cung ứng vật tư  Tổng hợp khối lượng loại vật tư tồn cơng trình: hồ sơ thiết kế  Khối lượng sử dụng loại thời điểm: tiến độ thi công  Xác định nguồn cung ứng, phương tiện vận chuyển, thời gian cung ứng  Xác định địa điểm lưu trữ, thời gian lưu trữ ( diện tích kho bãi)  Theo dõi khối lượng sử dụng, khối lượng tồn đọng (phiếu xuất, nhập, kiểm kê)  Cần nắm rõ số loại hàng không tồn lâu: xi măng, nhiên liệu TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-5 LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG 4-3 Kế hoạch cung ứng thiết bị  Xác định chủng loại thiết bị, công suất, số lượng: biện pháp thi công  Xác định nguồn cung ứng thiết bị: tư có; thuê mướn; nhập  Xác định vị trí làm việc, thời gian làm việc: biểu đồ tiến độ  Xác định tổng lượng nhiên liệu cần cung ứng thời điểm  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa: định kỳ, lập xưởng sửa chữa TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-5 LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG 4-4 Kế hoạch nhân lực  Xác định loại thợ số lượng: giải pháp công nghệ  Xác định số nhân công làm việc công trường theo thời điểm: biểu đồ tiến độ  Tổng cộng số lượng nhân công theo khoảng thời gian => biểu đồ nhân lực  Điều chỉnh công việc để biểu đồ nhân lực đỡ trồi sụt (răng cưa)  Căn số lượng lao động theo biểu đồ nhân lực để bố trí lán trại, có kế hoạch điều động nhân lực TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI HỌC MÔN THI CÔNG CẦU 1- Các giải pháp công nghệ để thi công phận cơng trình cầu ? Ưu, nhược điểm, điều kiện áp dụng? 2- Các cơng trình phụ trợ để thi cơng phận cơng trình cầu theo giải pháp cơng nghệ? Nội dung tính tốn cho cơng trình phụ trợ 3- Nguyên tắc nội dung đồ án TK TCTC ? Vai trò đồ án TK TCTC 4- Ý nghĩa phương pháp lập biểu đồ tiến độ thi công? HÃY CỐ GẮNG TRỞ THÀNH KỸ SƯ THI CÔNG CẦU GIỎI ... TY Z CÔNG TY Y CÔNG TY X TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-4 TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG 4-1 Nguyên tắc thi t kế mặt công. .. kiện nặng TS NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-5 LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG 4-1 Lập tiến độ thi công  Quan hệ công việc- thời gian  Dạng sơ... NGUYỄ NGUYỄN QUỐ QUỐC HÙ HÙNG BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU CHƯƠNG VII- TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU VII-1 NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THI T KẾ TCTC 1-2 Nội dung đồ án thi t kế tổ chức thi công cầu  Biện pháp thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thi công cầu: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Hùng, Bài giảng Thi công cầu: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn