Bài giảng Ép cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

3 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:35

Mời các bạn cùng tìm hiểu các thuật ngữ và định nghĩa; cọc ép là cọc được hạ vào trong đất từng đoạn bằng kích thủy lực có đồng hồ đo áp lực; cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn là cọc được chế tạo sẵn trước khi ép được trình bày cụ thể trong Bài giảng Ép cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Ép cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Các thuật ngữ định nghĩa Cọc ép cọc hạ vào đất đoạn kích thuỷ lực có đồng hồ đo áp lực Cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn cọc chế tạo sẵn trước ép Nghiệm thu Tải trọng thiết kế giá trị tải trọng Thiết kế dự tính tác dụng lên cọc Lực ép nhỏ (Pep) lực ép Thiết kế quy định để đảm bảo tải trọng thiết kế lên cọc, thông thường lấy 150  200% tải trọng thiết kế; Lực ép lớn (Pep)max lực ép Thiết kế quy định, không vượt sức chịu tải vật liệu cọc; tính tốn theo kết xun tĩnh, khơng có kết thường lấy 200 - 300% tải trọng thiết kế Các công đoạn cần giám sát kỹ cọc chế tạo sẵn (ở chủ yếu nói cọc BTCT) gồm có:  Giai đoạn sản xuất cọc (vật liệu kích thước hình học);  Giai đoạn tháo khuôn, xếp kho, vận chuyển;  Chọn búa đóng cọc/hạ cọc;  Trình tự đóng/hạ cọc;  Tiêu chuẩn dừng đóng/hạ;  Nghiệm thu cơng tác đóng/hạ cọc 4.2.1 Giai đoạn sản xuất Chứng xuất xưởng cốt thép, xi măng; kết thí nghiệm kiểm tra mẫu thép, cốt liệu cát, xi măng, nước Cấp phối bê tơng, kết thí nghiệm mẫu bê tơng Đường kính cốt thép 4.2.2 Giai đoạn tháo khn, xếp kho, vận chuyển Khi chuyên chở cọc BTCT xếp xuống bãi tập kết phải có hệ kê gỗ phía móc cẩu Để tránh hỏng gẫy cọc, thơng thường dùng móc cho cọc dài 20 m móc cho cọc dài 20 - 30m  Vận chuyển, xếp kho cường độ bê tông chưa đạt 70% cường độ thiết kế  Cẩu móc khơng nhẹ nhàng, vị trí số lượng móc thép để cẩu làm khơng theo thiết kế quy định 4.2.3 Hàn nối đoạn cọc Liên kết đoạn cọc thực hàn qua mặt bích + thép góc; Chỉ bắt đầu hàn nối đoạn cọc khi:  Trục đoạn cọc kiểm tra độ thẳng đứng theo hai phương vng góc với nhau;  Bề mặt đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với Thiết bị ép cọc a Lựa chọn thiết bị ép cọc Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn:  Công suất thiết bị không nhỏ 1.4 lần lực ép lớn thiết kế quy định;  Lực ép thiết bị phải đảm bảo tác dụng dọc trục tâm cọc ép từ đỉnh cọc b Lựa chọn hệ phản lực Hệ phản lực neo xuắn chặt lòng đất, dàn chất tải vật nặng mặt đất tiến hành ép trước c Kỹ thuật ép cọc  Kiểm tra định vị thăng thiết bị ép cọc gồm khâu:  Trục thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc;  Mặt phẳng “ công tác” sàn máy ép phải nằm ngang phẳng (có thể kiểm ta thuỷ chuẩn ni vơ);  Phương nén thiết bị tạo lực phải phương thẳng đứng, vng góc với sàn “ cơng tác”;  Đoạn mũi cọc cần lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vng góc cho độ lệch tâm không 10 mm Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ cho tốc độ xuyên không 1cm/s Khi phát cọc bị nghiêng phải dừng ép để chỉnh lại  Ép đoạn cọc gồm bước sau:  Kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép cho trục tâm đoạn cọc trùng với trục đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phương thẳng đứng không 1%;  Gia tải lên cọc khoảng 10  15% tải trọng thiết kế suốt thời gian hàn nối để tạo tiếp xúc hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định thiết kế  Tăng dần lực ép để đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không 2cm/s;  Không nên dừng mũi cọc đất sét dẻo cứng lâu(do hàn nối thời gian cuối ca ép )  Khi lực nén bị tăng đột ngột, gặp tượng sau:  Mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn;  Mũi cọc gặp dị vật;  Cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối cọc bên cạnh d Tiêu chuẩn dừng ép cọc  Cọc công nhận ép xong thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:  Chiều dài cọc ép vào đất khoảng Lmin  Lc  Lmax đó: Lmin , Lmax chiều dài ngắn dài cọc thiết kế dự báo theo tình hình biến động đất khu vực, m Lc chiều dài cọc hạ vào đất so với cốt thiết kế  Lực ép trước dừng khoảng (Pép)min  (Pép)KT  (Pép)max : (Pép)min lực ép nhỏ thiết kế quy định; (Pép)max lực ép lớn thiết kế quy định; (Pép)KT lực ép thời điểm kết thúc ép cọc, trị số trì với vận tốc xun khơng q 1cm/s chiều sâu khơng ba lần đường kính (hoặc cạnh) cọc ... đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với Thi t bị ép cọc a Lựa chọn thi t bị ép cọc Lựa chọn thi t bị ép cọc cần thoả mãn:  Công suất thi t bị không nhỏ 1.4 lần lực ép lớn thi t kế quy định;  Lực ép. .. ngột, gặp tượng sau:  Mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn;  Mũi cọc gặp dị vật;  Cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối cọc bên cạnh d Tiêu chuẩn dừng ép cọc  Cọc công nhận ép xong thoả mãn đồng thời... ép trước dừng khoảng (Pép)min  (Pép)KT  (Pép)max : (Pép)min lực ép nhỏ thi t kế quy định; (Pép)max lực ép lớn thi t kế quy định; (Pép)KT lực ép thời điểm kết thúc ép cọc, trị số trì với vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Ép cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, Bài giảng Ép cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn