Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Trần Khắc Vĩ

18 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:26

Bài giảng chương 3 trình bày tính chất vật lý và thủy tính của đất đá. Thông qua chương này người học sẽ Hiểu được các khái niệm, đặc điểm vật lý, thủy tính của đất đá và biểu thức tính toán; sử dụng các biểu thức trong bài học để giải quyết bài toán về dung trọng, các độ ẩm giới hạn, chỉ số dẻo, độ sệt, độ chặt;... Mời các bạn tham khảo. Chương 3: Tính chất vật lý thủy tính đất đá Tính chất vật lý Tính rỗng, xốp đất đá Tính nứt nẻ đất đá Nội dung Khối lượng riêng Trọng lượng riêng Tỷ trọng Thủy tính đất đá Độ ẩm đất đá Tính thấm nước Độ bão hòa Tính hóa mềm tan rã Độ nhã nước Tính trương nở co ngót Tính mao dẫn U CẦU CHƯƠNG  Hiểu khái niệm, đặc điểm vật lý, thủy tính đất đá biểu thức tính tốn This image cannot currently be displayed  Sử dụng biểu thức học để giải toán dung trọng, độ ẩm giới hạn, số dẻo, độ sệt, độ chặt …  Dựa vào tiêu vật lý thủy tính đánh giá trạng thái đất, gọi tên đất  Hiểu nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm vật lý - thủy tính đất đá 3.1 Tính chất vật lý Thơng thường đất đá có ba thành phần tạo nên rắn – lỏng – khí Tỷ lệ ba thành phần thay đổi trạng thái vật lý thay đổi theo Khối lượng Thể tích Va V Vw Vs khí lỏng rắn Qa Qw Qs Q 3.1 Tính chất vật lý 3.1.1 Tính rỗng xốp đất đá  Đối với đá cứng chắc, lỗ rỗng thường lỗ rỗng bịt kín Đối với trầm tích mềm rời thường lỗ rỗng tạo hạt đất với  Lỗ rỗng đất khơng làm tính liên tục mà ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính cường độ, biến dạng… đất  Đá phun trào Bazan, đất sét, đất bùn…là lỗ rỗng hở liên thơng với khí Đá Granite, đá phiến Xerixit đặc xít…là lỗ rỗng kín 3.1 Tính chất vật lý : Chỉ tiêu định lượng mức độ rỗng đất đá độ rỗng n hệ số rỗng e * Độ rỗng : phần trăm thể tích lỗ rỗng thể tích đất đá tương ứng Được biểu diễn dạng công thức: This image cannot currently be displayed n  vr x100% v Vr thể tích lỗ rỗng đất đá V thể tích đất đá Thơng thường, n tính đơn vị %, thay đổi từ 0-100 * Hệ số rỗng: tỷ số thể tích lỗ rỗng với thể tích phần hạt rắn đất đá e  vr x100% Vh thể tích phần hạt đất đá v h Trong xây dựng người ta thường dùng hệ số rỗng e để đánh giá trạng thái đất rời.Tiêu chuẩn độ chặt đất rời (QPXD 45-78) 3.1 Tính chất vật lý Trạng thái đất Loại đất Chặt Chặt vừa Xốp This image cannot currently be displayed Cát sỏi, cát to, cát vừa e < 0.55 0.55 ≤ e ≤ 0.70 e > 0.70 Cát nhỏ e < 0.60 0.60 ≤ e ≤ 0.75 e > 0.75 Cát bụi e < 0.60 0.60 ≤ e ≤ 0.80 e > 0.80 Trong thực tế, đất rời (cát), sử dụng tiêu tương đối để đánh giá độ chặt đất D=  max    max   D ≤ 0.33 : Đất trạng thái rời xốp 0.33 < D ≤ 0.66 : Đất trạng thái chặt vừa D > 0.66 : Đất trạng thái chặt chẽ 3.1 Tính chất vật lý 3.1.2 Tính nứt nẻ đất đá Để biểu thị phương phát triển khe nứt, thực tế hay sử dụng đồ thị hình tròn khe nứt This image cannot currently be displayed 350 0; 360 10 340 20 330 30 320  Góc dốc biểu thị vòng tròn đồng tâm (0÷900)  Góc phương vị hướng dốc xác định vòng tròn theo chiều kim đồng hồ (0÷3600)  Mỗi khe nứt biểu thị điểm  Khe nứt kiến tạo màu đỏ, phong hóa màu xanh, khe nứt hở khuyên trắng, khe nứt kín chấm đen 40 310 50 300 60 290 70 80 280 270 10 20 30 40 50 60 70 80 260 90 90 100 110 250 120 240 130 230 140 220 210 150 200 160 190 180 170 3.1 Tính chất vật lý Trong thực tế, để đánh giá mức độ nứt nẻ đá cứng, thường hay sử dụng hệ số khe hở Kk : This image cannot currently be displayed Kk = Fn F Kk ≤ 0.02 0.02 < Kk ≤ 0.05 0.05 < Kk ≤ 0.1 0.1 < Kk ≤ 0.2 Kk > 0.2 với : Fn : Diện tích bề mặt ke nứt F : Diện tích bề mặt đá xác định Fn thông thường F = (4-8) m2 : Nứt nẻ yếu : Nứt nẻ trung bình : Nứt nẻ mạnh : Nứt nẻ mạnh : Nứt nẻ hồn tồn (đặc biệt mạnh) 3.1 Tính chất vật lý 3.1.3 Dung trọng * Dung trọng hạt : * Tỷ trọng : Qs s  Vs Qs   V s  n * Dung trọng tự nhiên : * Dụng trọng đẩy : * Dung trọng khô : Q w  V đn = (s - n)(1-n) Qs k  V 3.2 Thủy tính đất đá 3.2.1 Độ ẩm Qw W= Qs This image cannot currently be displayed Trong đất dính, thường sử dụng độ ẩm giới hạn tương ứng với trạng thái đất Cứng Nửa cứng Dẻo Chảy Lỏng W Wco Wd (Giới hạn co) (Giới hạn dẻo) * Chỉ số dẻo : Id = W ch - W d * Độ sệt : B Wd Id Wl Wch (Giới hạn chảy) (Giới hạn lỏng) Loại đất IP Cát pha IP < Sét pha ≤ IP ≤ 17 Sét IP > 17 3.2 Thủy tính đất đá Loại đất Chỉ số độ sệt B< 0 ≤B≤0.25 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Trần Khắc Vĩ, Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Trần Khắc Vĩ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn