Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT17

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:19

Tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT17 sau đây với lời giải chi tiết cho mỗi câu hỏi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghề này. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009-2012) NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mó : DA KTXD - LT 17 I Phần bắt buéc ( điểm) TT NỘI DUNG ĐÁP ÁN I PHẦN BẮT BUỘC: * Hình chiếu trục đo vng góc đẳng trắc: ĐIỂM 2,0 đ 1,0 p = q = r =1 0.5 2,0 đ * Trình tự bước ốp gạch trang trí 0,6 + Làm mốc chớnh: - Kiểm tra lại bề mặt ốp độ phẳng, độ thẳng đứng không đạt phải sửa lại vữa xi măng cát vàng - Dùng ni vô kẻ đờng nằm ngang chân tờng, cách chiều rộng viên gạch (ốp từ dới lên ) đóng đinh tạm nẹp gỗ theo đờng kẻ đờng nằm ngang theo mép hàng ốp ( ốp từ xuống gạch có kích thớc nhỏ) -Dùng dây rọi vạch đờng thẳng đứng trung tâm mặt ốp ( ốp đối xứng ) Hoặc cạnh mặt ốp vào đờng thẳng đứng đờng nằm ngang xếp gạch ớm thử để xác định viên mốc số , dùng phơng pháp đo dựa vào kích thớc viên gạch ốp để tính viên gạch mốc + Sau ta xác định xác viên mốc số viên mốc số ta phết vữa vào mặt sau viên mố số đa vào vị trí dùng búa gõ điều chỉnh , dùng ni vô kiểm tra độ thẳng đứng viên mốc * ốp hàng cầu: + Căn vào viên mốc xác định đờng thẳng đứng , căng dây ốp hàng cầu 0,6 0,4 + Dùng bay phết vữa xi măng lên mặt ốp hàng cầu , tay cầm viên gạch ngâm nớc nhẹ nhàng dán lên măt vữa tay cầm búa cao su gõ nhẹ điều chỉnh viên gạch cho thẳng mạchvà thẳng theo dây + Dùng thớc ốp lên mặt hàng cầu để kiểm tra độ phẳng * ốp hàng gạch trong: + ốp xong hàng cầu căng dây theo hàngcầu hai bên để hàng phía Hai cạnh viên ốp phải ăn theo hai cạnh viên ốp trớc cạnh ăn theo dây căng + Đối với g¹ch èp cã kÝch thíc nhá ta cã thĨ tiÕn hành từ xuống với phơng pháp tơng tự nh ốp dới lên nhng đóng thêm hàng nẹp mà mép hàng đặt độ cao cần ốp, từ triển khai xuống bên dới * Lau mạch: Dùng hồ xi măng trắng phết lên mạch để hồ xi măng lấp vào đầy mạch Dùng giẻ mềm lau mặt ốp * Cắt gạch: - Đo vị trí trống - Vạch lên viên gạch cần cắt - Dùng dao cắt máy cắt để cắt gạch - Mài mép viên gạch cho nhẵn - Phết vữa ốp viên gạch vào khoảng trống * Các sai phạm thường gặp cách khắc phục - Mặt ốp bị nghiêng trình ốp không kiểm tra thờng xuyên dây dọi ni vô Nếu trờng hợp nghiêng 5mmthì phải tháo ốp lại -Mặt ốp không phẳng mép cạnh mặt ốp thờng bị khấp khểnh Nếu nhô cao chênh không 3mm phải dùng máy mài phần nhô cao đánh bóng Nếu nhô cao 5mm thiết phải tháo ốp lại 0,4 Bài tập 3,0 đ *khèi lượng công tác trát trần Chiều dài nhà: 0,6 + 7,8 + 0,4 = 8,8 m Chiều rộng nhà: 0,4 + 4,5 + 0,4 = 5,3 m - Diện tích tồn trần: 8,8 x 5,3 = 46,64 m2 Trừ diện tích dầm tường chiếm chỗ: [5 x (4,5 + 0,22) x 0,22] + [6 x (2,0 - 0,22) x 0,22] = 7,54 m2 - Tổng diện tích trát trần là: 46,64 - 7,54 = 39,1 m2 *Khối lượng công tác trát dầm x (4,28 x 0,62) = 7,96 m2 * TÝnh nhu cầu vật liệu, nhân công , máy thi công công tác trát dầm xà, trần vữa xi măng mác50 dầy 15 mm Khối lợng: Trần 39,1 + Dầm 7,96 (m2) - Tra định mức dự toán công tác trát dầm xà, trần ta có mã hiệu định mức AK 23 Là định mức cho m2 trát dầm Vật liệu Vữa: 0,018 m Nhân công ( 3,5/7 ): 0,35 + 0,5 công Máy thi công ( Máy trén 80 lÝt): 0,003 ca - Tra phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liƯu cho m xi măng cát mịn cát có mô đun độ lớn ( ML = 1,5 - ) m¸c 50, m· hiƯu định mức B 122 Xi măng PC30: 230,02kg Cát mịn: 1,12 m Vậy nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công cần sử dụng là: Vật liệu: Xi măng PC30: 47,06 x 0,018 x 230,01 = 194,85 kg Cát mịn: 47,06 x 0,018 x 1,12 = 0,95 m Nhân công ( 3,5/ 7): Dầm 7,96 x 0,35 = 2,78 công ( = công) Trần 39,1 x 0,5 = 19,55 công (=20 công) Máy thi công( máy trén 80 lÝt ): 47,06 x 0,003 = 0,14ca 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Cộng (I) 7,0 đ II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm 2012 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... ốp lại -Mặt ốp không phẳng mép cạnh mặt ốp thờng bị khấp khểnh Nếu nhô cao chênh không 3mm phải dùng máy mài phần nhô cao đánh bóng Nếu nhô cao 5mm thi t phải tháo ốp l¹i 0,4 Bài tập 3, 0 đ *khèi... Máy thi công( máy trộn 80 lít ): 47,06 x 0,0 03 = 0,14ca 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Cộng (I) 7,0 đ II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm... 7,96 (m2) - Tra định mức dự toán công tác trát dầm xà, trần ta có mã hiệu định mức AK 23 Là định mức cho m2 trát dầm Vật liệu Vữa: 0,018 m Nhân công ( 3, 5/7 ): 0 ,35 + 0,5 công Máy thi công (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT17, Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn