Bài giảng Chương 9: Bản vẽ chi tiết

50 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:15

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng: Nghiên cứu nội dung bản vẽ chế tạo chi tiết, đặc biệt là các hình biểu diễn và kích thước trên đó, nắm vững đầy đủ yêu cầu về các hình biểu diễn và ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo chi tiết, biết chọn phương án biểu diễn hợp lý và ghi kích thước đầy đủ đối với chi tiết phức tạp trung bình. Chương BẢN VẼ CHI TIẾT MỤC TIÊU Sau học xong học này, sinh viên có khả năng: VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG • Nghiên cứu nội dung vẽ chế tạo chi tiết, đặc biệt hình biểu diễn kích thước • Nắm vững đầy đủ yêu cầu hình biểu diễn ghi kích thước vẽ chế tạo chi tiết • Biết chọn phương án biểu diễn hợp lý ghi kích thước đầy đủ chi tiết phức tạp trung bình VỀ THÁI ĐỘ: • Tích cực học tập, làm đầy đủ, nộp hạn • Rèn luyện tính xác, cẩn thận, ý thức kỷ luật NỘI DUNG CHƯƠNG 9.1 KHÁI NIỆM CHUNG 9.2 NỘI DUNG BẢN VẼ CHI TIẾT 9.3 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT 9.4 BIỂU DIỄN QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN HỐ HÌNH BIỂU DIỄN 9.5 KẾT CẤU HỢP LÍ CỦA CHI TIẾT 9.6 GHI KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7 ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.8 TRÌNH TỰ VẼ PHÁC CHI TIẾT 9.1 KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ chế tạo chi tiết máy ( vẽ chi tiết ) kết q trình thiết kế chi tiết máy, qua người thiết kế thể tổng hợp công nghệ chế tạo máy biểu diễn vật thể - Trong sản xuất khí, vẽ chi tiết dùng làm sở để chế tạo chi tiết máy theo quy trình định: CHẾ TẠO PHƠI BẢN VẼ CƠNG NGHỆ GIA CƠNG CƠ KHÍ GIA CƠNG NGUỘI BẢN VẼ CHI TiẾT SẢN PHẨM KCS NHIỆT LUYÊN TRANG TRÍ MẶT NGỒI 9.2 NỘI DUNG BẢN VẼ CHI TIẾT Các hình biểu diễn: gồm hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình vẽ quy ước đủ để diễn tả hình dạng bên ngồi bên chi tiết Các kích thước: Cách ghi kích thước cần phù hợp cho việc chế tạo kiểm tra chi tiết Các yêu cầu kỹ thuật: gồm dung sai kích thước, dung sai hình dạng bề mặt chi tiết, nhám bề mặt, yêu cầu nhiệt luyện, dẫn gia công, kiểm tra điều chỉnh Khung tên: Trình bày theo tiêu chuẩn Trong có ghi tên gọi chi tiết vật liệu, số lượng, tỷ lệ vẽ, tên chữ ký cá nhân chịu trách nhiệm vẽ 9.3 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT 9.3 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT 9.3.1 HÌNH CHIẾU CHÍNH - Là hình chiếu đứng ( Hình cắt,…) - Hình chiếu phải thể đặc trưng hình dạng chi tiết phản ánh vị trí làm việc hay vị trí gia cơng chi tiết - Mỗi chi tiết thường có vị trí cố định máy, đặt chi tiết máy vị trí để người đọc vẽ dễ hình dung Một số chi tiết chuyển động khơng có vị trí làm việc định truyền, tay quay … hay số chi tiết có vị trí làm việc lại nghiêng so với mặt nên đặt theo vị trí cho có lợi cho việc biểu diễn: phản ánh rõ kết cấu nét khuất 9.3.2 CÁC HÌNH BIỂU DIỄN KHÁC - Ngồi hình chiếu chính, hình biểu diễn khác xác định tuỳ theo mức độ phức tạp hình dạng kết cấu chi tiết - Theo nguyên tắc chung với số lượng hình biểu diễn vừa đủ để diễn tả xác, rõ ràng hình dạng kết cấu chi tiết ( khơng thừa, khơng thiếu ) - Tóm lại, phương án biểu diễn tối ưu thể vị trí chi tiết, có hình chiếu hình chiếu khác hợp lí số lượng cách cắt Cụ thể sau: • Ja = a1 – a4 : tức hiệu số kích thước chi tiết (1) kích thước chi tiết (4) xác định kích thước Ja • Jb = b1 – b4 : tương tự với Ja • Jc = c2 – c1 : tức hiệu số kích thước chi tiết (2) kích thước chi tiết (1) xác định kích thước Jc • Những kích thước thành phần tìm lấy làm kích thước chức cho chi tiết liên quan ( hình sau); ngồi Ø8, chi tiết (2) có c2 = 25, chi tiết (1) có a1, b1, c1 chi tiết (4) có a4, b4 a) Ø8Js7 Ø8h6 a1 c2 = 25 b1 c1 b) Dung sai kích thước chức chuỗi tính từ dung sai biết khâu lại a4 Ø8F8 Ø8Js7 a) a1 = 25 b1 c1 b) b4 c) Ngồi kích thước chức ghi, số kích thước thiếu chi tiết (gọi kích thước tự do) bổ sung cho đủ mặt hình học với dung sai tự chọn tương đối lớn, ví dụ chi tiết hình 9.29a thiếu kích thước 30 với dung sai ±IT12 Kích thước ghi theo tọa độ 9.7.ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7.ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7.1 YÊU CẦU • Hiểu rõ tên gọi, cơng dụng, vật liệu tính chất vật liệu chế tạo chi tiết, số lượng khối lượng chi tiết • Từ hình biếu diễn phải hình dung hình dạng cấu tạo chi tiết • Hiểu rõ ý nghĩa kích thước cách đo, ký hiệu độ nhám bề mặt phương pháp gia công Các yêu cầu kỹ thuật phương pháp đảm bảo u cầu • Phát sai sót vẽ để sửa chữa bổ sung 9.7.ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7.2 TRÌNH TỰ ĐỌC - Đọc khung tên vẽ: biết tên gọi chi tiết, vật liệu, số lượng khối lượng chi tiết, tỉ lệ vẽ - Đọc hình biểu diễn, phân tích hình dạng kết cấu phần đến hình dung hình dạng kết cấu tòan chi tiết - Đọc kích thước: biết kích thước tồn kích thước phận chi tiết, Xác định chuẩn kích thước từ biết cách đo - Đọc yêu cầu kỹ thuật :dung sai lắp ghép, dung sai kích thước , độ nhám bề mặt , yêu cầu nhiệt luyện, xử lý bề mặt - Tổng kết 9.7.ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7.3 CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH a/ Lọai trục VÍ DỤ 1: TRỤC BƠM ( ACAD) b/ Lọai đĩa VÍ DỤ 2: NẮP Ổ TRỤC ( ACAD ) c/ Lọai giá: VÍ DỤ 3: GIÁ ( ACAD ) d/ Loại hộp VÍ DỤ 4: THÂN Ổ ĐỠ ( ACAD ) 9.8 TRÌNH TỰ VẼ PHÁC CHI TIẾT 9.8 TRÌNH TỰ VẼ PHÁC CHI TIẾT Yêu cầu vẽ phác • Phải có hình biểu diễn thể cách đầy đủ xác hình dạng kết cấu chi tiết Phải có tồn kích thước cho việc chế tạo kiểm tra chi tiết • Phải có kí hiệu độ nhám bề mặt, sai lệch giới hạn, kích thước yêu cầu kỹ thuật khác thể chất lượng chi tiết • Phải thể đầy đủ xác kết cấu hợp lý chi tiết máy như: góc lượn, mép vát, rãnh dao, lỗ khoan… Trình tự lập vẽ phác chi tiết • Bước : bố trí hình biểu diễn đường trục, đường tâm hình biểu diễn Trình tự lập vẽ phác chi tiết • Bước : vẽ mờ, vẽ phần chi tiết, vẽ đường bao ngoài, kết cấu bên Trình tự lập vẽ chi tiết • Bước : tơ đậm, dùng bút chì cứng kẻ đường gạch gạch mặt cắt hình cắt, dùng bút chì mềm tơ đậm đường bao, kẻ đường gióng đường ghi kích thước Trình tự lập vẽ chi tiết • Bước : hồn thiện, ghi số kích thước, ký hiệu nhám, dung sai hình dạng vị trí, viết yêu cầu kỹ thuật nội dung khung tên Cuối kiểm tra sữa chữa vẽ ... BẢN VẼ CHI TIẾT 9.4 BIỂU DIỄN QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN HOÁ HÌNH BIỂU DIỄN 9.5 KẾT CẤU HỢP LÍ CỦA CHI TIẾT 9.6 GHI KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT 9.7 ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 9.8 TRÌNH TỰ VẼ PHÁC CHI TIẾT... chịu trách nhiệm vẽ 9.3 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT 9.3 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT 9.3.1 HÌNH CHI U CHÍNH - Là hình chi u đứng ( Hình cắt,…) - Hình chi u phải thể đặc trưng hình dạng chi tiết phản ánh... chế tạo chi tiết máy theo quy trình định: CHẾ TẠO PHÔI BẢN VẼ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ KHÍ GIA CƠNG NGUỘI BẢN VẼ CHI TiẾT SẢN PHẨM KCS NHIỆT LUN TRANG TRÍ MẶT NGỒI 9.2 NỘI DUNG BẢN VẼ CHI TIẾT Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 9: Bản vẽ chi tiết, Bài giảng Chương 9: Bản vẽ chi tiết, Chương 9 BẢN VẼ CHI TIẾT, NỘI DUNG CHƯƠNG 9, Xem xét chi tiết trong bản vẽ lắp, Kích thước ghi theo tọa độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn