Bài giảng Ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế

46 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:13

Bài giảng Ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế do TS. Lưu Trường Văn biên soạn và giảng dạy. Bài giảng trình bày về các phương pháp ước lượng như: Phương pháp đơn vị, phương pháp thể tích, phương pháp diện tích sàn, phương pháp SEM, phương pháp ước lượng thừa số, phương pháp ước lượng phần trăm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu. Bài giảng môn học QUẢN LÝ TÀI CHÁNH TRONG XÂY DỰNG ƯỚC LƯNG CHI PHÍ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ Giảng viên: TS Lưu Trường Văn (PKNU) Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) KHÁI NIỆM CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯNG CHI PHÍ XÂY DỰNG ƯỚC LƯNG CHI PHÍ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: Được thực thời kỳ khác thiết kế để hổ trợ nhà thiết kế ƯỚC LƯNG HP ĐỒNG ƯỚC LƯNG CHI PHÍ XÂY LẮP: Được thực nhà thầu để có hồ sơ dự thầu hợp lý tham gia đấu thầu Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) MỤC ĐÍCH Hổ trợ khách hàng để: Đánh giá nghiên cứu khả thi dự án Lập dự toán chi chí dự án Đánh giá khả chi trả khách hàng Quyết đònh tiếp tục bỏ dỡ (aborting) dự án Quyết đònh cung cấp tài chánh cho dự án Đơn vò thiết kế sử dụng ước lượng để: Lập kế hoạch chi phí Đánh giá cân đối chi tiêu thành phần khác dự án Đánh giá thích dụng phương án thiết kế đề nghò Được sử dụng để lựa chọn nhà thầu Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯNG • Có nhiều phương pháp khác để thực ước lượng chi phí xây dựng Các phương pháp sử dụng phụ thuộc vào: Mục đích ước lượng Số lượng thông tin có sẳn Thời gian có sẳn dành cho ước lượng Sự có sẳn liệu chi phí Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ (UNIT METHOD) • Phương pháp đơn vò phân bổ chi phí đến đơn vò sử dụng công trình: Sân đậu xe: chi phí / khoảng chiếm chổ xe Bệnh viện: Chi phí / giường bệnh Nhà ở: Chi phí/ người Trường học: Chi phí / học sinh Nhà hát: Chi phí / chổ ngồi TỔNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN = NĂNG LỰC SỬ DỤNG (còn gọi lực thiết kế báo cáo thống kê VN) * CHI PHÍ ĐƠN VỊ (the unit rate) Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ (UNIT METHOD) (tiếp) Thí dụ: • Một nhà hát 500 chổ hoàn thành trước 12 tháng với chi phí 62,5 tỷ đồng Tỷ lệ lạm phát hàng năm 10%/năm Người ta muốn xây dựng nhà hát tương tự, vò trí tương tự 600 chổ Chi phí xây dựng nhà hát bao nhiêu? Giải: Chi phí nhà hát 500 chổ thời điểm là: 62,5 tỷ * 1,1 = 68,75 tỷ Chi phí xây dựng nhà hát/chổ : 68,75 tỷ/500 = 13.750.000 đồng/chổ Ước lượng chi phí cho nhà hát 600 chổ : 600 * 13.750.000 = 82,5 tỷ Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ (UNIT METHOD) (tiếp) Khuyết điểm phương phápï: Sự thiếu xác Khó khăn để xem xét phạm vi toàn nhân tố từ kiểu dáng kích thước công trình, phương pháp thi công, vật liệu xây dựng, v.v… Nên sử dụng phương pháp cho: Các dự án công cộng Các giai đoạn ban đầu dự án mà có thiết kế sơ mà Tuy nhiên với trò gia lãnh đạo quyền (những người có kiến thức giới hạn công trình/dự án xây dựng) phương pháp có ý nghóa để giúp họ đònh việc phê duyệt ngân sách cho dự án công cộng Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Cách xác đònh thể tích công trình quy đònh tổ chức nghề nghiệp (như Royal Institute of British Architecs –RIB) quốc gia RIB quy đònh: Thể tích công trình (m3) = Dài (m) * Rộng (m) * Cao (m) Chi phí xây dựng = Thể tích công trình (m3)* giá thành 1m3 (đồng/m3) Cách xác đònh chiều cao công trình phụ thuộc vào phương pháp thi công tính chất mặt Phạm vi áp dụng: Thường sử dụng cho công trình mà chiều cao tầng khác Tại không dùng chi phí/m2 sàn sử dụng cho công trình thế? Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH (tiếp) Mặc dù việc tính toán thể tích công trình nói chung đơn giản bao hàm hết nhân tố thiết kế khác công trình thông qua tỷ lệ thể tích khó khăn Khuyết điểm phương pháp thể tích: Chưa xem xét đến hình dạng mặt bằng, chiều cao tầng số tầng mà tất ảnh hưởng đến chi phí Phương pháp không cho khách hàng diện tích sàn sử dụng Không thể hổ trợ nhóm thiết kế để dự báo nhanh chóng ảnh hưởng thay đổi đặc điểm kỹ thuật tỷ lệ thể tích (cubic rates) Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH SÀN Tổng diện tích sàn tất tầng = Tổng diện tích sàn tất tầng nằm tường bao (external walls) mà trừ tường bên trong, hố thang máy hố thang Tổng chi phí = Tổng diện tích sàn * Giá thành 1m2 sàn Tính toán nhanh dể hiểu, dể thực mang lại nhiều ý nghóa cho khách hàng chi phí đơn vò sử dụng chi phí thể tích Hạn chế chủ yếu phương pháp xác đònh giá thành 1m2 sàn thích hợp Thông thường người ta dựa vào việc phân tích dự án tương tự thi công xong Và phương pháp trước, chưa xem xét đến hình dạng mặt bằng, chiều cao tầng số tầng, thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà tất ảnh hưởng đến chi phí Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 10 Phương pháp từ xuống (Topdown) = P.P phần trăm Ưu ñiểm Tương ñối nhanh Áp dụng tốt cho hoạch ñịnh lãnh ñạo Thường dùng giai ñoạn ban ñầu dự án, mà thông tin chi tiết dự án chưa có có Ít tốn phí phương pháp khác Dể thuyết phục dựa so sánh liệu khứ Tin cậy dự án hồn thành trước có điều kiện tương tự Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 32 Phương pháp từ xuống (Top-down) = P.P phần trăm Khuyết điểm Khơng xác khơng nhận khác biệt dự án Vì khơng thể sử dụng sở cho việc kiểm sốt chi phí dự án Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 33 Ước lượng tham số Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 34 Ước lượng tham số theo hồi quy ña biến (multiple linear regression): Nhập data Chi phí/m2 = 202.245 + 15.740*ln(số tầng cao) – 126.196*hệ số sử dụng không gian Ghi chú: Hệ số sử dụng không gian = diện tích sử dụng/tổng diện tích sàn Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 35 Ước lượng tham số theo hồi quy đa biến (multiple linear regression): Kết Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 36 Ước lượng tham số theo ANN (Artificial Neural Network) Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 37 Ước lượng tham số theo ANN (Artificial Neural Network): kết Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 38 Ước lượng bottom-up Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 39 Phương pháp Bottom-up Ưu điểm: – Dựa WBS – ðược xác ñịnh dựa cá nhân mà kiểm sốt cơng tác – ðộ xác tốt cá nhân phụ trách WP nhiều kinh nghiệm thành thạo Khuyết ñiểm: – Thời gian – Có thể ước lượng lớn so với mức cần thiết Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 40 Hồn thiện Sân–vườn Nền-móng Nền Hầm Khung BTCT ðiện-nước ðiện Nước Móng Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 41 $600,000 Sân–vườn Hồn thiện $360,000 Nền-móng $160,000 Nền Hầm Khung BTCT ðiện-nước $80,000 ðiện Nước Móng Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 42 CÁC CÂU HỎI Qua phương pháp học phát biểu thủ tục để ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế? Các nhân tố đóng góp vào xác đònh giá đơn vò thích hợp? Phạm vi điều kiện áp dụng phương pháp? Các nhân tố dẫn đến sai số phương pháp ước lượng thừa số ước lượng phần trăm? Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 43 Giải đáp Tại không dùng chi phí/m2 sàn sử dụng cho công trình có chiều cao tầng khác mà lại dùng chi phí/m3? Với công trình có chiều cao tầng khác nhau, chi phí/m2 sàn sử dụng có xu hướng không đáng tin cậy khác biệt chiều cao tầng Khuyết điểm phương pháp nhân tố? Quan hệ thành phần chi phí khác dự án Tuy nhiên chi phí thiết bò ước lượng dể dàng quan hệ thành phần chi phí ước lượng phương pháp nêu cách nhanh để đạt ước lượng giá trò công trình Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 44 Giải đáp Qua phương pháp học phát biểu thủ tục để ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế? Tính toán khối lượng đơn vò ước lượng Xác đònh đơn giá dùng Các khoản phí thêm vào để đạt ước lượng chi phí toàn Hiệu chỉnh ước lượng lập Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 45 Giải đáp Các nhân tố đóng góp vào xác đònh giá đơn vò thích hợp? Điều kiện thò trường: liệu khứ giải thích điều kiện hoàn cảnh Các cân nhắc xem xét cho điều kiện hợp đồng, khách hàng, có sẳn lao động, khối lượng công việc Tính kinh tế thiết kế: Sự thay đổi hình dạng, chiều cao, … cân nhắc Chất lượng: Các nổ lực làm để lựa chọn dự án tương tự nhằm tối thiểu hóa khác biệt chát lượng Các dòch vụ kỹ thuật: Chất lượng trình độ dòch vụ chuyên gia Giá rủi ro thiết kế: Sự dao động giá cả, thay đổi thiết kế cân nhắc Các loại trừ: Các khoản mục loại trừ nên phát biểu rõ ràng Biên soạn: TS Lưu Trường Văn (PKNU) 46 ... NIỆM CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯNG CHI PHÍ XÂY DỰNG ƯỚC LƯNG CHI PHÍ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: Được thực thời kỳ khác thiết kế để hổ trợ nhà thiết kế ƯỚC LƯNG HP ĐỒNG ƯỚC LƯNG CHI PHÍ XÂY LẮP: Được thực... đơn vò SE = 8405,18 Chi phí ước lượng: 8405,18 đơn vò * 120$/đơn vò $1.008.621 Ước lượng chi phí thang máy $105.000 Ước lượng công việc bên $85.000 -Tổng chi phí ước lượng = $1.198.621... phân bổ chi phí đến đơn vò sử dụng công trình: Sân đậu xe: chi phí / khoảng chi m chổ xe Bệnh viện: Chi phí / giường bệnh Nhà ở: Chi phí/ người Trường học: Chi phí / học sinh Nhà hát: Chi phí /
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế, Bài giảng Ước lượng chi phí giai đoạn thiết kế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn