Chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng

23 14 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:12

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, robot, công nghệ nano, công nghệ sinh học,… đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, tạo ra những cơ hội rất lớn nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho mỗi quốc gia. Nó cũng tác động đến nước ta trên mọi lĩnh vực, khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Nguồn nhân lực là yếu tố chịu sự tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất từ cuộc cách mạng này. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể và lâu dài, với hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ, thiết thực và khả thi. Một trong những công cụ giải quyết vấn đề về nhân lực đó là chính sách điều tiết nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế vùng. MỞ ĐẦU Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) với xu hướng phát triển dựa tảng tích hợp cao độ hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm khâu đột phá phát triển trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, robot, công nghệ nano, công nghệ sinh học,… làm thay đổi sản xuất giới, tạo hội lớn đặt thách thức khơng nhỏ cho quốc gia Nó tác động đến nước ta lĩnh vực, khía cạnh khác đời sống xã hội Nguồn nhân lực yếu tố chịu tác động mạnh mẽ trực tiếp từ cách mạng Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, tranh thủ hội thành tựu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” Đây chủ trương đắn, thể nhạy bén, sáng tạo tư đột phá Đảng ta Tuy nhiên, để thực tốt nội dung đòi hỏi phải có chiến lược tổng thể lâu dài, với hệ thống giải pháp mang tính đồng bộ, thiết thực khả thi Một công cụ giải vấn đề nhân lực sách điều tiết nguồn nhân lực phát triển kinh tế vùng NỘI DUNG CHƯƠNG I: CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực - Chính sách phát triển vùng sách kinh tế - xã hội thuộc tầng trung mơ, Nhà nước (Quốc Hội, Chính phủ, Chính quyền địa phương) ban hành đạo tổ chức thực Nó hành động Nhà nước nhằm giải vấn đề phát triển vùng Trong đó, chủ thể sách phát triển vùng Nhà nước, đối tượng sách phát triển vùng vùng kinh tế Chính sách phát triển vùng nhằm điều chỉnh hoạt động kinh tế - xã hội diễn pham vi vùng vùng với nhằm mục tiêu phát triển vùng có hiệu - Nguồn nhân lực: nói đến người, người lao động, nguồn lực định trình tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác 1.2 Mục đích sách Nhằm kết hợp hài hòa cung cầu lao động, cung phù hợp với cầu cách đảm bảo số lượng lao động, khai thác tiềm mạnh vùng đào tạo lại lao động vùng phù hợp với cầu lao động Để thực mục đích sách điều tiết nguồn nhân lực, cần tập trung đến khía cạnh: Cơ cấu kỹ cầu lao động, yếu tố địa lý cầu lao động, phân bổ ngành nghề cầu lao động Đó nhân tố khách quan, cơng việc nhà làm sách cân quan hệ cung - cầu sách chu chuyển lao động phù hợp Mục tiêu sách : + Thu hút phận dân cư đến vùng: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cán quản lý giỏi cho ngành Tỉnh Có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho dự án thu hút nhiều nguồn nhân lực tổ chức đào tạo nghề trực nhu cầu + Phân bổ lao động cho vùng có sẵn việc làm cho hợp lý: Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với thị trường, phổ cập nghề cho lao động nông thôn nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế lao động nông nghiệp theo hướng đại hố cơng nghiệp hóa nơng thơn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội + Tạo việc làm thơng qua chương trình phát triển vùng: Tạo mơ hình sản xuất phù hợp với tiềm tự nhiên vùng, tạo cấu sản xuất làm thay đổ cấu lao động.Phát triển đa dạng hóa dịch vụ nhiều hình thức quy mô khác phù hợp với yêu cầu sản xuất đời sống khu vực giai đoạn phát triển.Nhiệm vụ cấp bách hoạt động dịch vụ phải đảm nhiệm vai trò cung ứng yếu tố sản xuất gắn sản xuất với thị trường 1.3 Nội dung sách 1.3.1 Ý nghĩa, hiệu sách Chính sách thu hút lao động từ vùng khác tới gây di chuyển lao động vùng; phân bổ lao động tới vùng có sẵn việc làm, nơi có suất lao động cao 1.3.2 Phát triển sách Để phát triển, bên cạnh thu hút du khách , doanh nghiệp nhà đầu tư, vùng cần thu thút giữ chân cư dân vùng có kế hoạch xây dựng cộng đồng phát triển tồn bền vững Trong trình thực hiện, vùng cần tìm cách thu hút số nhóm nhân lực cụ thể khơng khuyến khích nhóm khác đến nhập cư Các nhóm khuyến khích bao gồm nhà chun mơn, nhà đầu tư, người giàu có, gia đình trẻ, sinh viên, người hưu trí cơng nhân có kỹ thuật trình độ tay nghề cao 1.3.3 Các vấn đề, thách thức găp phải thực sách Sự chu chuyển lao động vùng khơng hồn hảo (sự dịch chuyển từ vùng qua vùng khác) khơng hồn hảo thị trường lao động tức khơng hẵn vùng có mức lương cao thu hút nhiều lao động đến vùng, liên quan đến nhiều vấn đề xã hội, chi phí, vấn đề thiếu hụng thông tin người lao động: + Về vấn đề xã hội: liên quan đến tập quán sinh sống, hoạt động, quan hệ gia đình, anh em, bố mẹ để ổn định sinh sống làm việc + Về vấn đề chi phí: liên quan đến chi phí di chuyển, di cư, chi phí học lại, đào tạo lại nghề mới, chi phí mua nhà, thuê nhà, ăn ở… + Về vấn đề thiếu hụt thông tin:quan tâm đến thơng tin để nắm bắt sách, hỗ trợ sống, điều tiết chữa bệnh, hỗ trợ ăn học cái, hỗ trợ hoạt dông điều kiện sống hàng ngày khác Cũng thiếu hụt thông tin người ta ngại không đến vùng 1.3.4 Các giải pháp, sách giải vấn đề, thách thức gặp phải 1.3.4.1 Giải pháp thông tin Cung cấp thông tin đẩy đủ thông qua mạng lưới trung tâm thơng tin Chính phủ từ giải số vấn đề như: - Cơ hội việc làm vùng hay ngành nghề; - Thông tin nhà đất giá thuê nhà, sẵn có hay khan nhà đất; - Thông tin sở hạ tầng kỹ thuật, đường xã, thông tin liên lạc ; - Các vấn đề liên quan đến trường học, bệnh viện xem yếu tố quan trọng gắn với sống họ gia đình 1.3.4.2 Chính sách trợ giúp, ưu đãi cho người nhập cư Các sách hướng tời việc giảm chi phí việc di cư Các chi phí bao gồm: Trợ giúp phần phí thuê, mua nhà, ưu tiền thuê thu nhập, giải công ăn việc làm cho người 1.3.4.3 Cải thiện sở hạ tầng cung cấp dịch vụ đầy đủ Bao gồm ưu đãi - Các ưu đãi cố định: hỗ trợ thuế, nhà ở… - Các ưu đãi mềm: môi trường sống, chất lượng giao dục, nhà trả, chi phí điều kiện an sinh xã hội, khả tìm kiếm việc làm người kèm - Giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ hạ tầng xã hội bệnh viện, trường học, kể yếu tố vơ mơi trưởng sống, phong tục tập qn CHƯƠNG II: LIÊN HỆ CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ: “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020” 2.1 Mục tiêu sách Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh trình độ chun mơn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ kinh nghiệm chun sâu, có trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao hội nhập kinh tế quốc tế Tập trung thu hút sinh viên giỏi, nhà khoa học, chuyên gia theo ngành, lĩnh vực đào tạo sau đại học ngành, lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn nhân lực, cán nữ, cán trẻ công tác quan hành cấp, đơn vị nghiệp lớn tỉnh Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đào tạo có chất lượng xã hội nhằm giảm chi phí ngân sách tỉnh cho công tác đào tạo lại đào tạo sau đại học cán bộ, công chức tỉnh Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, chế ưu tiên trường hợp có học vị cao, có lực chun mơn giỏi đào tạo, thu hút nhằm tạo khuyến khích, động viên cán bộ, cơng chức, viên chức công tác tỉnh Cụ thể : - Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 1.320 cán bộ, cơng chức, viên chức có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 07%, tăng 787 người (tăng 4,1%) so với năm 2012; đó, Sở, ngành có từ 15% - 20%, huyện, thị xã, thành phố có từ 05% 10%, Trường Chính trị Lê Duẩn, Trường chuyên Lê Quý Đơn, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị có 50% giảng viên, trường trung cấp chuyên nghiệp trung cấp nghề có 25% - 30%, đơn vị nghiệp khoa học thuộc Sở, Ban ngành đơn vị nghiệp lớn khác tỉnh có từ 15% - 30% cán bộ, cơng chức, viên chức có trình độ sau đại học đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế - Phấn đấu đến năm 2020, có 15% cơng chức hành cấp tỉnh, huyện có trình độ sau đại học Chú trọng đến điều kiện ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cán bộ, công chức, phục vụ yêu cầu công tác tình hình hội nhập quốc tế, khu vực đến năm 2020 - Hỗ trợ đào tạo sau đại học thuộc ngành, lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn nhân lực khoảng 200 - 250 viên chức thuộc đơn vị nghiệp công lập để đến năm 2020 có khoảng 930/18.442 viên chức nghiệp có trình độ sau đại học, chiếm 05% đội ngũ viên chức - 100% cán bộ, công chức, viên chức tỉnh cử đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn nhân lực áp dụng có hiệu kết đào tạo vào lĩnh vực kinh tế - xã hội tỉnh - Đến năm 2020, thu hút đào tạo 250 bác sỹ tuyến điều trị, 50 bác sỹ y tế dự phòng 50 dược sỹ đại học 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ - Cán bộ, công chức nữ ưu tiên tuyển chọn cử đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định sách cán nữ 2.2 Nội dung sách Một số sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút tạo nguồn nhân lực chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020, bao gồm: * Chính sách đào tạo, bồi dưỡng - Đào tạo sau đại học + Phạm vi: Đào tạo Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú + Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức công tác quan hành chính, đơn vị nghiệp y tế địa bàn tỉnh + Điều kiện:  Đối với cán bộ, công chức: Là cán trẻ, thuộc diện quy hoạch vào vị trí cán chủ chốt, cán chuyên môn sâu thuộc quan cấp tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố thị xã; Có thời gian cơng tác từ đủ 05 năm trở lên, có 03 năm liên tục hồn thành tốt nhiệm vụ có đủ 03 năm cơng tác trở lên đảm bảo hai điều kiện: Thuộc đối tượng tuyển thẳng 02 năm liền đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua sở trở lên Khơng q 40 tuổi tính từ thời điểm cử đào tạo Có cam kết thực nhiệm vụ, cơng vụ sau hồn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 03 lần thời gian đào tạo  Đối với viên chức: Có trình cơng tác đánh giá hồn thành tốt nhiệm vụ trước cử đào tạo Có cam kết thực nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp đơn vị nghiệp cơng lập sau hồn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 02 lần thời gian đào tạo  Có tốt nghiệp đại học quy, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cấu nguồn nhân lực quan, đơn vị mục tiêu sách Đề tài luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp phải phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận  Cán bộ, công chức cử đào tạo Tiến sĩ bảo đảm điều kiện cử đào tạo Thạc sĩ, quy định hành Chính phủ khơng q 45 tuổi tính từ thời điểm cử đào tạo  Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền định cử đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức công tác quan, đơn vị thuộc khối Đảng cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện  UBND tỉnh lập kế hoạch đào tạo sau đại học báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống để giao tiêu cho ngành, cấp đơn vị nghiệp thực  Thủ trưởng quan cấp tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố thị xã định cử cán học theo tiêu UBND tỉnh giao Việc lập hồ sơ đề nghị định giao tiêu, định cử đào tạo bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch Trong năm 2017 hoàn thành việc định tiêu đào tạo, để đến 2020 hoàn thành mục tiêu, tiêu nghị + Nội dung mức hỗ trợ:  Hỗ trợ tiền học phí khơng vượt q mức trần học phí theo quy định sở giáo dục công lập  Hỗ trợ chi phí xây dựng bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp sau có tốt nghiệp  Đối với bậc học Tiến sĩ, chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú: 20 lần hệ số mức lương sở  Đối với bậc học Thạc sĩ y học, Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 12 lần hệ số mức lương sở  Đối với bậc học Thạc sĩ ngành: 08 lần hệ số mức lương sở Nghị số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực đến hết năm 2020, việc lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo phải đảm bảo thời gian hiệu lực Nghị - Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học: + Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học quy: Đối tượng, điều kiện: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thơng, có hộ khẩu thường trú Quảng Trị, tham gia dự thi đại học theo quy định, trúng tuyển hệ quy ngành bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa, dược thuộc trường đại học y, đại học dược, đại học y - dược Có nguyện vọng cơng tác tỉnh cam kết cơng tác tỉnh với thời gian gấp 02 lần thời gian đào tạo + Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học liên thông:  Đối tượng điều kiện: Y sỹ, dược sỹ trung học cơng tác ngành y tế có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tham gia dự thi đầu vào đạt điểm chuẩn theo quy định Bộ Y tế  Chính sách hỗ trợ: Trong thời gian học tỉnh hỗ trợ tồn học phí (khơng vượt q mức trần học phí theo quy định sở giáo dục công lập) Thời gian học bác sỹ: 06 năm, dược sỹ đại học: 05 năm; Nếu lưu ban, người học phải tự chi trả học phí năm lưu ban; bỏ học khơng thực cam kết theo quy định tỉnh gia đình phải bồi thường tồn kinh phí hỗ trợ; Đối tượng đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học quy sau tốt nghiệp bố trí cơng tác địa bàn tỉnh * Chính sách cán bộ, công chức nữ quan hành - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng + Cán bộ, công chức nữ cử đào tạo, bồi dưỡng khóa học có thời gian từ tháng trở lên chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý nhà nước, ngồi chế độ hỗ trợ theo quy định, hỗ trợ thêm sau:  Cán bộ, công chức nữ thuộc quan cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ thêm 0,2 mức lương sở chung/người/tháng thực học;  Cán bộ, công chức nữ thuộc quan cấp tỉnh, cấp huyện người dân tộc thiểu số hỗ trợ thêm 0,3 hệ số lương bản/người/tháng thực học;  Cán bộ, công chức nữ cấp xã hỗ trợ thêm 0,3 mức lương sở chung/người/tháng thực học; cán bộ, công chức nữ cấp xã người dân tộc thiểu số, khoản hỗ trợ này, hỗ trợ theo sách Nghị số 06/2008/NQHĐND HĐND tỉnh;  Cán bộ, công chức nữ thuộc quan cấp tỉnh, huyện, xã thời gian học có nhỏ 24 tháng tuổi phải mang theo, chế độ hỗ trợ nêu trên, hỗ trợ thêm 0,3 mức lương sở chung/người/tháng thực học đến đủ 24 tháng tuổi;  Được ưu tiên tạo điều kiện thời gian, công tác thích hợp để đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý nhà nước;  Ưu tiên cán bộ, công chức nữ tuyển chọn cử đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định sách cán nữ; chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, quản lý nhà nước tổ chức tỉnh - Chính sách bố trí, sử dụng + Được ưu tiên xếp, bố trí cơng tác hợp lý theo chun mơn đào tạo; + Bố trí cơng tác cán bộ, công chức nữ cần phải xem xét đến khả năng, triển vọng cán bộ, công chức nữ gắn với công tác quy hoạch cán bộ, công chức nữ hàng năm đơn vị; + Trong trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngang ưu tiên cho cán bộ, công chức nữ Đối với quan, đơn vị có từ 30% cán bộ, cơng chức nữ trở lên phải có cán nữ lãnh đạo; + Khi đánh giá hiệu chất lượng công việc cán bộ, công chức nữ cần phải xem xét đến yếu tố giới; + Trong ln chuyển cán cần có sách ưu tiên cán bộ, công chức nữ xem xét đến hồn cảnh gia đình, phù hợp với lĩnh vực công tác, đảm bảo điều kiện sinh hoạt; + Trong sách thu hút, tuyển thẳng tỉnh, có trường hợp có điều kiện, tiêu chuẩn ưu tiên nữ để tạo nguồn cán nữ * Chính sách đãi ngộ với cán y tế sở công tác - Đối với bác sỹ, dược sỹ đại học trở lên: + Cán y tế Bác sĩ, Dược sĩ đại học trở lên công tác tuyến xã hưởng chế độ theo quy định Chính phủ hưởng phụ cấp ưu đãi 1,0 hệ số mức lương sở/tháng Công tác tuyến huyện, trực tiếp phục vụ lĩnh vực điều trị hưởng phụ cấp ưu đãi 0,7 hệ số mức lương sở/ tháng; phục vụ lĩnh vực y tế dự phòng hưởng 0,8 hệ số mức lương sở/tháng Công tác tuyến tỉnh, trực tiếp phục vụ lĩnh vực điều trị hưởng phụ cấp ưu đãi 0,5 hệ số mức lương sở/tháng; phục vụ lĩnh vực y tế dự phòng hưởng 0,6 hệ số mức lương sở/tháng + Đối với Bác sĩ đa khoa tốt nghiệp trường công lập tuyển dụng vào công tác tuyến huyện, sau trúng tuyển hỗ trợ lần sau:  Tốt nghiệp loại xuất sắc, hỗ trợ 100 triệu đồng;  Tốt nghiệp loại giỏi, hỗ trợ 80 triệu đồng;  Tốt nghiệp loại khá, hỗ trợ 70 triệu đồng;  Tốt nghiệp loại trung bình khá, hỗ trợ 50 triệu đồng;  Tốt nghiệp loại trung bình, hỗ trợ 40 triệu đồng  Phụ cấp ưu đãi trợ cấp chi trả kỳ lương hàng tháng, không dùng làm để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế + Thời gian khơng tính hưởng phụ cấp ưu đãi trợ cấp bao gồm: Thời gian nghỉ chế độ thai sản; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian học liên tục, thời gian nghỉ ốm, thời gian bị tạm đình cơng tác từ 01 tháng trở lên * Chính sách thu hút - Đối tượng hình thức thu hút: 10 + Đối tượng thu hút bao gồm: Cán bộ, cơng chức, viên chức có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ thuộc ngành, lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn nhân lực; Giáo sư, Phó Giáo sư; Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú, Dược sĩ đại học, Bác sĩ + Hình thức thu hút: Tiếp nhận cơng tác lâu dài tỉnh; thông qua hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh có nhu cầu + Quy định thứ tự ưu tiên thu hút đối tượng khác hình thức tiếp nhận khơng qua thi tuyển, xét tuyển (tuyển dụng đặc biệt, theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010) vào công tác quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sau:  Đối với công chức: Các trường hợp có tiến sĩ nước ngồi nước có chứng tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 điểm trở lên chứng TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) đạt 78 điểm trở lên chứng tiếng Anh khác tương đương tổ chức quốc tế có uy tín cấp Các trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, loại xuất sắc nước ngoài, trường hợp số hồ sơ cao số cần tuyển lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: Người có kết bảo vệ luận văn, luận án, đồ án cao hơn; người có số điểm bình qn học phần trình độ đào tạo cao hơn; người có thành tích khen thưởng học tập, rèn luyện; số điểm thi đầu vào cao Các trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc nước ngoài, trường hợp số hồ sơ cao số cần tuyển lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: Người có kết bảo vệ luận văn, luận án, đồ án cao hơn; người có số điểm bình quân học phần trình độ đào tạo cao hơn; người có thành tích khen thưởng học tập, rèn luyện; số điểm thi đầu vào cao Người tốt nghiệp đại học nước quy định a2), a3) phải tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước cơng nhận cục khảo thí Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận chất lượng theo quy định Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDDT ngày 20/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cấp 11 Ưu tiên tuyển dụng theo thứ tự người tốt nghiệp thủ khoa; tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học nước, hệ quy Trong trường hợp số hồ sơ cao số cần tuyển lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: Người có kết bảo vệ luận văn, luận án, đồ án cao hơn; người có số điểm bình quân học phần trình độ đào tạo cao người có thành tích khen thưởng học tập, rèn luyện; có trình độ tiếng anh cao (trình độ tiếng Anh IELTS đạt 6.0 điểm trở lên; chứng TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) đạt 78 điểm trở lên chứng tiếng nước thông dụng, phổ biến tương đương tổ chức quốc tế có uy tín cấp mà tỉnh có nhu cầu); số điểm thi đầu vào cao + Đối với viên chức xét tuyển đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Thứ tự ưu tiên tương ứng quy định công chức + Đối với tuyển dụng người dân tộc thiểu số: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy chế ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp số lượng, chức danh vị trí cần tuyển theo quy định Thơng tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 Bộ Nội vụ Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành sách cán bộ, cơng chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 Chính phủ cơng tác dân tộc báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống trước thực báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp Việc thực sách thu hút phải cơng bố cơng khai đối tượng, tiêu chuẩn ưu tiên Báo Quảng Trị, Đài Phát Truyền hình tỉnh theo quy định pháp luật - Điều kiện để thu hút + Về phẩm chất trị lực chun mơn:  Có phẩm chất trị đạo đức tốt, có sức khỏe tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước;  Có trình độ chun mơn thuộc ngành, nghề, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu thu hút (đối với trường hợp thu hút cán bộ, công chức, viên chức từ nơi khác công tác tỉnh); 12  Có trình độ chun mơn thuộc ngành, nghề, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu tuyển dụng (đối với trường hợp thu hút theo hình thức tuyển thẳng);  Chấp hành phân cơng, bố trí quan có thẩm quyền + Về độ tuổi:  Thu hút cán bộ, công chức, viên chức từ nơi khác đến: Đối với nam đủ từ 15 năm cơng tác trở lên; nữ đủ 10 năm cơng tác trở lên tính từ thời điểm thu hút;  Thu hút đối tượng khác hình thức tuyển thẳng: Căn theo quy định tuyển dụng công chức, viên chức; + Có cấp theo điều kiện thu hút Chính sách thu hút tỉnh áp dụng trường hợp tốt nghiệp đại học quy trước đào tạo sau đại học tốt nghiệp đại học quy - Chính sách hỗ trợ + Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thu hút từ nơi khác làm việc quan, đơn vị địa bàn tỉnh hỗ trợ 01 lần sau:  Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ: 200 lần hệ số mức lương sở  Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 150 lần hệ số mức lương sở  Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II: 80 lần hệ số mức lương sở  Thạc sĩ có chuyên ngành đào tạo với chuyên ngành tốt nghiệp đại học, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú: 60 lần hệ số mức lương sở  Bác sĩ: 30 lần hệ số mức lương sở + Hỗ trợ tiền mua đất thuê nhà 02 năm đầu với số tiền 50 triệu đồng trường hợp; + Tạo điều kiện tiếp nhận vợ (hoặc chồng) người thu hút vào làm việc quan, đơn vị địa bàn tỉnh có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tỉnh; + Tạo môi trường thuận lợi để phát huy lực công tác đối tượng thu hút; + Chính sách hỗ trợ trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển (tuyển dụng đặc biệt, đặc cách), sau tuyển dụng, hỗ trợ 01 lần sau: 13  Hỗ trợ 50 lần hệ số mức lương sở Tiến sĩ tốt nghiệp nước  Hỗ trợ 40 lần hệ số mức lương sở Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp nước  Hỗ trợ 35 lần hệ số mức lương sở Thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc nước ngoài, Bác sĩ chuyên khoa I  Hỗ trợ 30 lần hệ số mức lương sở tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc nước  Hỗ trợ 20 lần hệ số mức lương sở tốt nghiệp thủ khoa trường đại học công lập nước + Trách nhiệm, nghĩa vụ người thu hút:  Chấp hành phân cơng cơng tác cấp có thẩm quyền  Thời gian công tác tỉnh Quảng Trị tối thiểu 10 năm, có đơn cam kết  Trong thời gian cam kết làm việc tỉnh Quảng Trị người thu hút vi phạm trường hợp sau phải chịu trách nhiệm bồi hồn tồn sách hỗ trợ tỉnh: Tự ý bỏ việc; xin chuyển công tác đến quan, đơn vị khác tỉnh (trừ trường hợp điều động theo định quan có thẩm quyền); khơng chấp hành phân công công tác; hủy định tuyển dụng chấm dứt hợp đồng làm việc; vi phạm kỷ luật, pháp luật; bị xếp loại khơng hồn thành nhiệm vụ 02 năm liên tục  Nếu người thu hút bồi hồn khơng đầy đủ tồn kinh phí tỉnh cấp theo quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật - Đối với trường hợp tuyển thẳng công tác đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, ngồi sách hỗ trợ quy định nêu trên, hỗ trợ thêm tháng 0,5 hệ số lương tối thiểu, thời gian hỗ trợ: 05 năm Những người tuyển thẳng hưởng sách hỗ trợ phải đào tạo sở giáo dục - đào tạo có chất lượng nước nước UBND tỉnh lựa chọn định cụ thể 14 * Chính sách tạo nguồn nhân lực có chất lượng để thay có yêu cầu: - Thứ tự ưu tiên: Giao UBND tỉnh ban hành quy định thứ tự ưu tiên đối tượng tạo nguồn phù hợp với nhu cầu tạo nguồn nhân lực tỉnh - Chính sách người thuộc diện tạo nguồn nhân lực + Được tỉnh hợp đồng làm việc quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Đảng tương đương thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận tổ chức đoàn thể; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã phường, thị trấn đơn vị nghiệp công lập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan, đơn vị cấp giao Thời gian thực hợp đồng theo thỏa thuận quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người lao động; + Trong thời gian thực hợp đồng hưởng chế độ sách tiền lương (kể nâng lương), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng Đối với trường hợp hợp đồng tạo nguồn nhân lực công tác đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, sách nêu trên, thời gian hợp đồng hỗ trợ thêm tháng 0,5 hệ số lương tối thiểu; + Thời gian hợp đồng không 60 tháng trường hợp công tác quan cấp tỉnh, cấp huyện (khơng tính thời gian thử việc); không 36 tháng trường hợp công tác đơn vị nghiệp cấp xã (khơng tính thời gian thử việc); + Được xét tuyển thẳng quan, đơn vị hợp đồng có biên chế, có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển quan hợp đồng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; xét tuyển thẳng vào công chức cấp tỉnh, cấp huyện trường hợp hợp đồng công tác đủ 60 tháng (không kể thời gian thử việc); tuyển dụng vào công chức cấp xã viên chức trường hợp hợp đồng công tác đủ 36 tháng (không kể thời gian thử việc) chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành tỉnh có nhu cầu tuyển dụng quan sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 + Được tham gia thi tuyển, xét tuyển quan đơn vị tỉnh có yêu cầu tuyển dụng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định quan sử dụng đánh giá ln hồn thành tốt nhiệm vụ - Chỉ tiêu hợp đồng tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2013 - 2020 Tổng số người dự kiến: 500 - 550 người, đó: + Đối với quan hành chính, Ban Đảng, Mặt trận tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh sử dụng 10% tiêu biên chế giao (khoảng 200 người); + Đối với quan cấp xã sử dụng 05% định biên cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ (khoảng 145 người); + Đối với đơn vị nghiệp y tế, giáo dục sử dụng 01% biên chế giao cho Sở, ngành, UBND cấp huyện; riêng trường trung cấp, cao đẳng sử dụng 05% biên chế giao (khoảng 200 người) Không áp dụng đơn vị nghiệp kinh tế có thu * Đối với cán bộ, cơng chức, viên chức công tác quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý cử đào tạo, bồi dưỡng, thu hút trước thời điểm Nghị có hiệu lực chưa tốn chế độ hỗ trợ thực sau: - Đối với đào tạo, bồi dưỡng + Đối với cán bộ, công chức cử đào tạo sau đại học (không thực trường hợp học nước ngồi chương trình học bổng tồn phần chương trình tài trợ nước ngồi):  Hỗ trợ tiền làm luận văn cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp: tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II: 15 triệu đồng/người; thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ nội trú: 10 triệu đồng/người (đối với viên chức nghiệp giáo dục thực cán quản lý ngành giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy từ trung học phổ thông trở lên); 16  Đối với cán lãnh đạo, quản lý, cán thuộc diện quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý quan cấp tỉnh, cấp huyện: Hỗ trợ tiền học phí, tàu xe kỳ học, khoản nộp nội trú (nếu có); + Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cử tuyển theo địa chỉ, hệ quy; hệ cử tuyển theo địa chỉ: hỗ trợ học phí hồn thành khóa học; + Đào tạo cao cấp lý luận trị (học nội tỉnh ngoại tỉnh): hỗ trợ nội dung: tiền tàu xe kỳ học, tiền tài liệu (theo phiếu thu sở đào tạo), hỗ trợ làm luận văn tốt nghiệp thi tốt nghiệp: 01 triệu đồng/người + Cán bộ, cơng chức nữ quan hành cấp tỉnh, huyện, xã cử đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận trị hỗ trợ: 150.000 đồng/người/tháng cán bộ, công chức nữ cấp xã cán bộ, công chức nữ người dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện; 100.000 đồng/người/tháng cán bộ, công chức nữ cấp tỉnh, huyện cán bộ, công chức nữ học có nhỏ 24 tháng tuổi phải mang theo - Đối với thu hút + Cán bộ, công chức, viên chức thu hút từ tỉnh khác công tác tỉnh Hội đồng tuyển dụng tỉnh phê duyệt: thực mức hỗ trợ theo Nghị này; + Thu hút hình thức tuyển thẳng:  Đối với viên chức ngành y tế: hỗ trợ 30 triệu đồng/người bác sỹ chuyên khoa II; 20 triệu đồng/người bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ nội trú; 12 triệu đồng/người bác sỹ, dược sỹ đại học hệ quy;  Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ, tốt nghiệp đại học loại giỏi tuyển dụng theo hình thức tuyển thẳng năm 2009, 2010 theo Quyết định Hội đồng tuyển dụng tỉnh: hỗ trợ 30 triệu đồng/người tiến sỹ; 10 triệu đồng/người thạc sỹ, 03 triệu đồng/người tốt nghiệp loại giỏi 2.3 Thành công hạn chế Chính sách 2.3.1 Về mặt thành cơng Các sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút tạo nguồn nhân lực tỉnh bước đầu đem lại kết tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng 17 yêu cầu nhiệm vụ tình hình phải thực tinh giản biên chế xu hướng hội nhập quốc tế Thực Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị việc quy định số sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có chất tượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020, từ năm 2013 đến năm 2017 toàn tỉnh có 109 cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia đào tạo sau đại học nâng tổng số cán bộ, cơng chức, viên chức có trình độ đại học 1.034/19.239 cán bộ, công chức viên chức, tăng 501 người so với trước ban hành nghị quyết; cử 40 người đào tạo bác sĩ, dược sĩ quy để bổ sung đội ngũ bác sĩ, dược sĩ phạm vi toàn tỉnh; thu hút đối tượng hình thức tuyển thẳng 281 người; tuyển tạo nguồn 83 người Bên cạnh việc bổ sung đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có chất lượng hiệu công việc nâng lên rõ rệt, theo kết khảo sát Sở Nội vụ, có 91,9% đơn vị, địa phương tham gia trả lời phiếu đánh giá sách hỗ trợ đào tạo sau đại học góp phần nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, phục vụ lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 2.3.2 Về mặt hạn chế Tuy nhiên, qua thực tế số lượng đề tài khoa học từ người đào tạo sau đại học áp dụng vào thực tiễn ít, chất lượng chưa cao Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học chưa tích cực tham gia hoạt động phản biện tư vấn cho sách, chủ trương, sách lớn tỉnh Khả vận dụng kiến thức học vào dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hạn chế Có bất cập người cử học người tự học tập nâng cao trình độ Chính sách thu hút số đối tượng tuyển dụng chưa phù hợp; chưa bao quát hết đối tượng, chưa đủ sức thu hút người có tài cơng tác tỉnh 2.4 Giải pháp Thực tế cho thấy, thu hút trọng dụng nhân tài, tuyệt đối hóa ưu đãi tài chính, lợi ích vật chất, xem nhẹ việc tạo lập mơi trường làm việc việc thu hút trọng dụng người tài khó đạt kết mong muốn Tỉnh Quảng Trị với nguồn ngân sách hạn hẹp khó có mức hỗ trợ, đãi ngộ tài người 18 tài hấp dẫn số địa phương khác Do đó, với ưu đãi vật chất, đơn vị, địa phương cần trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, tôn trọng sáng tạo, bình đẳng, tạo điều kiện cho người tài cống hiến thăng tiến công việc Một mơi trường làm việc tốt cần thiết trang bị phương tiện làm việc đầy đủ đại, với sách tơn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng với đóng góp nhân tài Có thể nói, mơi trường làm việc xem yếu tố định để giữ chân phát huy tài nguồn nhân lực chất lượng Chính sách thu hút, đãi ngộ người tài có phát huy hiệu hay khơng phụ thuộc vào trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan, đơn vị tuyển dụng Người đứng đầu quan, đơn vị phát huy tính cơng tâm việc tuyển dụng, trọng dụng cán bộ, công chức, cần khéo léo gắn thẩm quyền tuyển dụng với sử dụng Lãnh đạo quan, đơn vị cần dựa vào sở trường tài người tuyển dụng mà bố trí, bổ nhiệm vị trí việc làm phù hợp, đồng thời tin tưởng trao cho người tuyển dụng vị trí tương xứng với khả năng, phát huy tối đa tài Cần đổi đánh giá đội ngũ trí thức, coi trọng thường xuyên xem xét, đánh giá nguồn nhân lực để có chủ trương, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển sử dụng người tài Qua nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, lựa chọn người có đủ lực, tiêu chuẩn đáp ứng u cầu cơng việc Cha ơng có câu “Đất lành chim đậu” Có lẽ đến lúc đơn vị, địa phương không cần phải nghĩ nhiều đến việc “trải thảm” để thu hút người tài mà nên nghĩ cách tạo đất (môi trường) tốt tự khắc, đàn chim trở 19 KẾT LUẬN Trong giai đoạn phát triển đất nước vai trò nguồn nhân lực người quan trọng chủ chốt, đinh tồn phát triển xã hội, nguồn nhân lực không động lực thúc đẩy phát triển, mà chủ thể tích cực cải biến tự nhiên xã hội Với tầm nhìn ngày mở rộng, xu hội nhập vai trò định ngày chứng minh cách cụ thể rõ ràng Người ta thường nói kèm với hội thách thức, điều tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam nói chung Quảng Trị nói riêng Và phận cốt lõi đem lại lợi cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Việt trường quốc tế Nguồn nhân lực chất lượng cao Đóng góp phận thể qua thành tựu mà ta đạt suốt trình hội nhập Vì nâng cao phát triển nguồn lực chất lượng cao khơng vấn đề cấp thiết mà thực tế khách quan chủ động hội nhập quốc tế Đảng nhà nước bước tạo tiền đề ban đầu cho việc đầu tư phát triển nguồn lực Còn với tích cực học tập rèn luyện tự hồn thân góp sức xây dựng nên hình tượng nguồn nhân lực Việt Nam tương lai - cao vững 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghị số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị việc quy định số sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có chất tượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020 Nghị 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII kỳ họp thứ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị - Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2013 UBND tỉnh Quảng Trị việc ban hành quy định sách đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 -2020 - Bài giảng môn “Kinh tế vùng” PGS.TS Nguyễn Văn Phát - Trường đại học Kinh tế Huế 21 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC, LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ Nguyễn Thị Kim Nhung Lê Thị Ly Sa Nguyễn Đăng Hoàng Mai Thị Nga Nguyễn Thị Ngọc Quế Lớp Cao học Quản lý kinh tế ứng dụng Quảng Trị (K19CK1) Quảng Trị, tháng 10 năm 2018 22 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG I: CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực 1.2 Mục đích sách 1.3 Nội dung sách 1.3.1 Ý nghĩa, hiệu sách .3 1.3.2 Phát triển sách 1.3.3 Các vấn đề, thách thức găp phải thực sách 1.3.4 Các giải pháp, sách giải vấn đề, thách thức gặp phải .4 1.3.4.1 Giải pháp thông tin .4 1.3.4.2 Chính sách trợ giúp, ưu đãi cho người nhập cư .4 1.3.4.3 Cải thiện sở hạ tầng cung cấp dịch vụ đầy đủ CHƯƠNG II: LIÊN HỆ CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ: “C HÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, ĐÃI NGỘ, THU HÚT VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2013-2020” 2.1 Mục tiêu sách 2.2 Nội dung sách .6 2.3 Thành cơng hạn chế Chính sách 17 2.3.1 Về mặt thành công 17 2.3.2 Về mặt hạn chế 18 2.4 Giải pháp .18 KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 ... động Nhà nước nhằm giải vấn đề phát triển vùng Trong đó, chủ thể sách phát triển vùng Nhà nước, đối tượng sách phát triển vùng vùng kinh tế Chính sách phát triển vùng nhằm điều chỉnh hoạt động... I: CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực - Chính sách phát triển vùng sách kinh tế - xã hội thuộc tầng trung mô, Nhà nước (Quốc Hội, Chính phủ, Chính. .. hội diễn pham vi vùng vùng với nhằm mục tiêu phát triển vùng có hiệu - Nguồn nhân lực: nói đến người, người lao động, nguồn lực định trình tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, nhân tố định việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng, Chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng, CHƯƠNG I: CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC, CHƯƠNG II: LIÊN HỆ CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ: “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020”.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn