Bản vẽ nhà 2 tầng mái Thái

5 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:10

Bản vẽ nhà 2 tầng mái Thái là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các có thể tham khảo học tập, nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo để tích lũy thêm kiến thức và nâng cao kỹ năng vẽ nhà nhé! A B C D E 1 PHÒNG KHÁCH 3 4 PHÒNG NGỦ BỐ MẸ PHÒNG KHÁCH 5 KHO WC NHÀ BẾP+PHÒNG ĂN WC 6 MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG TRỆT TỶ LỆ 1:100 A B C D E A B C D E 1 PHÒNG THỜ 2 3 SẢNH 4 PHÒNG BẢO PHÒNG TRÂN 5 WC WC 6 MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG TỶ LỆ 1:100 A B C D E A A B B C C D D E E MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG MÁI TỶ LỆ 1:100 A A B B C C D D E E MẶT ĐỨNG TRỤC A-E TỶ LỆ 1:100 1 2 3 4 5 6 MẶT ĐỨNG TRỤC 1-6 TỶ LỆ 1:100 E E D D C C B B A A MẶT ĐỨNG TRỤC E-A TỶ LỆ 1:100 6 5 4 3 2 1 MẶT ĐỨNG TRỤC 6-1 TỶ LỆ 1:100 ...A B C D E 1 PHÒNG THỜ 2 3 SẢNH 4 PHÒNG BẢO PHÒNG TRÂN 5 WC WC 6 MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG TỶ LỆ 1:100 A B C D E A A B B C C D D E E MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG MÁI TỶ LỆ 1:100 A A B B C C D D... B C C D D E E MẶT ĐỨNG TRỤC A-E TỶ LỆ 1:100 1 2 3 4 5 6 MẶT ĐỨNG TRỤC 1-6 TỶ LỆ 1:100 E E D D C C B B A A MẶT ĐỨNG TRỤC E-A TỶ LỆ 1:100 6 5 4 3 2 1 MẶT ĐỨNG TRỤC 6-1 TỶ LỆ 1:100
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ nhà 2 tầng mái Thái, Bản vẽ nhà 2 tầng mái Thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn