Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:07

Đề tài nghiên cứu được thực hiện để thấy được sự ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng (N/X) đến giá trị mô đun đàn hồi của bê tông, khi sử dụng hai loại nước là nước biển và nước ngọt tại thành phố Nha Trang để sản xuất bê tông; việc nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởngcủa tỷ lệ N/X đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông theothời gian được tiến hành để làm rõ mối quan hệ này. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(132).2018, QUYỂN 1 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NƯỚC / XI MĂNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG NƯỚC BIỂN VÀ NƯỚC NGỌT TẠI KHU VỰC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ EXPERIMENTAL STUDY ON WATER/CEMENT RATIO IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE ELASTIC MODULUS OF CONCRETE USING SEAWATER AND FRESH WATER IN NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE Trương Hoài Chính1, Cao Thanh Vũ2 Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; thchinh@dut.udn.vn Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà; caothanhvuxd@gmail.com Tóm tắt - Để thấy ảnh hưởng tỷ lệ Nước / Xi măng (N/X) đến giá trị mô đun đàn hồi bê tông, sử dụng hai loại nước nước biển nước thành phố Nha Trang để sản xuất bê tông; việc nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tỷ lệ N/X đến phát triển mô đun đàn hồi bê tông theo thời gian tiến hành để làm rõ mối quan hệ Kết nghiên cứu cho thấy hàm lượng muối nước biển tỷ lệ N/X ảnh hưởng nhiều đến phát triển mô đun đàn hồi bê tông Cụ thể: mô đun đàn hồi bê tông sử dụng nước biển (cấp phối CP2) phát triển nhanh thời gian đầu (từ 3- 14 ngày), sau phát triển chậm dần so với phát triển mô đun đàn hồi bê tông sử dụng nước máy (cấp phối CP1) Mô đun đàn hồi bê tông CP1 liên tục phát triển theo thời gian, khơng bị suy thối với tỷ lệ N/X = 0,45 đạt giá trị cao E = 29,42x10 daN/cm Abstract - In order to identify influence of the water/cement ratio(N/X) on the elastic modulus of concrete, especially when using two types of water namely sea water and fresh water in Nha Trang city for concrete production, some experimental research on the effect of water/cement ratio on the elastic modulus of concrete over time has been conducted empirically to clarify this relation Research results show that salt content in seawater and the water/cement ratio have a great influence on the development of the elastic modulus of the concrete Specifically, the elastic modulus of concrete using seawater (CP2 grade) grows very fast in the first period (from to 14 days), but afterwards tends to go slowly over time compared to the development of the elastic modulus of concrete using running water (CP1 grade) The elastic modulus of the concrete using CP1 grade continuously develops over time without degeneration and with the water/cement ratio(N/X) = 0.45, reaching the highest value E = 29,42x104 daN/cm2 Từ khóa - nước biển; bê tông nước biển; tỷ lệ Nước/Xi măng; cường độ bê tông; mô đun đàn hồi Key words - seawater; concrete using seawater; water/cement ratio; concrete strength; elastic module Đặt vấn đề Ngày bê tông loại vật liệu sử dụng rộng rãi phổ biến xây dựng có độ bền cao ứng dụng nhiều loại cơng trình khác như: Xây dựng, giao thông, thủy lợi Cùng với phát triển khoa học cơng nghệ, ngày có nhiều nghiên cứu chế tạo loại bê tông khác nhau, phù hợp với đặc tính kết cấu cơng trình, mơi trường làm việc… có việc nghiên cứu, sử dụng nước biển để sản xuất bê tơng khơng cốt thép Khánh Hòa tỉnh dun hải Nam Trung Việt Nam, có mũi Hòn Ðơi bán đảo Hòn Gốm huyện Vạn Ninh, điểm cực Ðông đất liền nước ta Diện tích tự nhiên (cả đất liền 200 đảo quần đảo) 5.197 km2 Bờ biển dài 385 km Vị trí địa lý tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa chiến lược mặt quốc phòng, nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảo Trường Sa, cảng Cam Ranh cửa ngõ thông Biển Ðông Đây khu vực biển đảo xa đất liền, nơi mà khai thác nước ngọt, nhằm để đảm bảo tiết kiệm kinh phí, mang lại hiệu kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng, việc nghiên cứu sử dụng nguồn nước biển thay nước để sản xuất bê tông nhằm tận dụng nguồn nước sẵn cần thiết Bài báo “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) đến phát triển mô đun đàn hồi bê tông nước biển nước thường theo thời gian”, từ đưa kiến nghị để việc ứng dụng vào thực tế đạt hiệu cao Kết nghiên cứu - Thí nghiệm khảo sát 2.1 Tổng quan bê tông Bê tông loại vật liệu đá nhân tạo hình thành cách tạo hình làm rắn hỗn hợp lựa chọn hợp lý xi măng, nước, cốt liệu (cát, sỏi hay đá dăm), chất độn phụ gia Cốt liệu đóng vai trò khung chịu lực, chiếm từ 80 đến 85% thể tích Vữa xi măng, nước bao bọc xung quanh cốt liệu đóng vai trò chất kết dính chiếm 10 đến 20% khối lượng Sau đông cứng, hồ chất kết dính gắn kết hạt cốt liệu thành khối tương đối đồng gọi bê tơng Có nhiều cách để phân dạng bê tông khác phân loại theo cường độ, theo chất kết dính, theo cốt liệu, theo khối lượng thể tích Bê tơng truyền thống có cường độ từ 15 đến 20 (MPa), Bê tơng thường có cường độ nén từ 20 đến 50 (MPa), bê tông chất lượng cao cao có cường độ nén từ 50 đến 200 (MPa) Bê tông bê tông cốt thép sử dụng rộng rãi xây dựng chúng có ưu điểm bật nhau: cường độ chịu lực cao, chế tạo loại bê tơng có cường độ, hình dạng tính chất khác nhau; giá thành rẻ, bền vững ổn định mưa nắng, nhiệt độ, độ ẩm Các thành phần cấu tạo bê tơng: • Xi măng thành phần chất kết dính để liên kết Trương Hoài Chính, Cao Thanh Vũ hạt cốt liệu với tạo cường độ cho bê tông, chất lượng hàm lượng xi măng yếu tố quan trọng định cường độ chịu lực bê tơng • Nước thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo sản phẩm thủy hóa làm cho cường độ bê tơng tăng lên Nước tạo độ lưu động cần thiết để trình thi cơng dễ dàng • Cốt liệu nhỏ (Cát) Cát cốt liệu nhỏ với xi măng, nước tạo vữa xi măng để lấp đầy lỗ rỗng hạt cốt liệu lớn (đá, sỏi) bao bọc xung quanh hạt cốt liệu lớn tạo khối bê tông đặc Cát thành phần hạt hàm lượng tạp chất (hàm lượng SiO 2≥ 98%, lượng bụi bẩn không lớn 1%).Cátdùng để chế tạo bê tơng cát thiên nhiên hay cát nhân tạo có cỡ hạt từ 0,14 đến mm • Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi) Cốt liệu lớn sử dụng sỏi đá dăm Sỏi cốt liệu cần nước, tốn xi măng, dễ đầm, dễ đổ lực dính bám với vữa xi măng nhỏ nên cường độ bê tông sỏi thấp bê tơng đá dăm Do đó, xây dựng kết cấu cơng trình thường sử dụng cốt liệu lớn đá dăm Thành phần hạt cốt liệu phải thỏa mãn theo TCVN 7570:2006 • Nước thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo sản phẩm thủy hóa làm cho cường độ bê tơng tăng lên Nước tạo độ lưu động cần thiết để q trình thi cơng dễ dàng * Nước thường: tác giả sử dụng nước sinh hoạt (Cơng ty Cổ phần Cấp Thốt nước Khánh Hồ cung cấp) để sản xuất bảo dưỡng bê tông * Nước biển (nước mặn): tác giả sử dụng nước biển khu vực thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Trong nước biển chứa chủ yếu ion Cl-, Na+, Mg+, SO42-, K+ với ion Cl- Na+ chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80% khối lượng muối) tồn dạng muối NaCl hòa tan Thơng số nước biển Bảng Bảng Thông số thành phần nước biển Thí nghiệm sử dụng xi măng Hà Tiên PCB40 Bảng Bảng Kết thí nghiệm xi măng theo TCVN 6260-2009 [2] TT Các tiêu thí Tiêu chuẩn Đơn vị nghiệm thí nghiệm Độ pH Cl(g/l) Ca+ (g/l) Mg+ (g/l) SO42(g/l) K+ (g/l) Na+ (g/l) Nước biển 8,43 18,03 0,35 1,1 2,08 0,35 8,5 2.2 Cường độ bê tông mô đun đàn hồi Việc xác định cường độ lăng trụ mô đun đàn hồi tiến hành theo TCVN 3105 - 1993 [1] Các mẫu thí nghiệm bê tơng đúc hình lăng trụ có kích thước D15x30cm; Trong đó, tổ mẫu cấp phối CP1 (bao gồm CP1a, CP1b, CP1c) sử dụng nước máy với tỷ lệ nước/xi măng (N/X) 0,45; 0,55; 0,60 tổ mẫu cấp phối CP2 (bao gồm CP2a, CP2b, CP2c) sử dụng nước biển với tỷ lệ N/X 0,45; 0,55; 0,60 để kiểm tra biến thiên cường độ mô đun đàn hồi bê tông theo thời gian 2.3 Thí nghiệm thành phần cốt liệu 2.3.1 Xi măng Theo TCVN 6260-2009 Độ mịn TCVN 4030-2003 % 2,2 ≤ 10 Lượng nước tiêu chuẩn TCVN 6017-2015 % 29,8 - TCVN 6017-2015 Thời gian đông kết 3.1 Bắt đầu đông kết Phút 115 ≥ 45 3.2 Kết thúc đông kết Phút 225 ≤ 420 Độ ổn định thể tích theo phương pháp Lơsatơlie TCVN 6017-2015 mm ≤ 10 Cường độ nén mẫu thử TCVN 6016-2011 5.1 Ở tuổi ngày MPa 28,9 ≥ 18,0 Ở tuổi 28 ngày MPa 42,0 ≥ 40,0 - PCB40 PCB40 5.2 Mác xi măng theo TCVN 6260-2009 2.3.2 Thành phần cát Kết thí nghiệm tiêu cát thể Bảng Bảng Kết thí nghiệm cát theo TCVN 7570 – 2006 [3] TT Chỉ tiêu thí nghiệm Mô đun độ lớn cát Mđl Đơn vị Kết Theo TCVN 7570-2006 - 3,0 2,0 -:- 3,3 ≤ 3,00 Hàm lượng bùn bụi sét % 1,12 Khối lượng thể tích xốp kg/m3 1467 Khối lượng riêng g/cm3 2,656 Khối lượng thể tích bão hòa g/cm 2,589 Khối lượng thể tích khơ g/cm3 2,548 Độ hút nước % 1,58 Độ rỗng % 55,2 - Sáng màu chuẩn Hàm lượng tạp chất hữu Loại nước Kết ,000 1,000 2,000 3,000 4,000 Màu chuẩn 5,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cỡ sàng (mm) Hình Biểu đồ thành phần hạt cát thí nghiệm 2.3.3 Thành phần đá ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(132).2018, QUYỂN Bảng Kết thí nghiệm đá theo TCVN 7570 - 2006 Chỉ tiêu thí nghiệm TT Đơn vị CP2a Kết Theo TCVN 7570-2006 CP1a CP2a Tỷ lệ hạt thoi dẹt dẹt % 9,80 ≤14 CP1a Hàm lượng bùn bụi sét % 0,65 ≤2 CP2a Khối lượng thể tích xốp kg/m3 1375 Khối lượng thể tích bão hòa g/cm3 2,716 Khối lượng thể tích khơ 2,699 Khối lượng riêng g/cm3 CP1a 200 Độ hút nước % 0,61 180 Độ rỗng % 49,0 160 Độ ép vỡ xy lanh % 7,3 15 20 25 30 35 ≤14 140 40 100 120 Lượng sót tích lũy (%) 20 60 80 2.4 Kết quả thí nghiệm 2.4.1 Thí nghiệm xác định cường độ a Cấp phối thí nghiệm sử dụng loại vật liệu Bảng CP1b Bảng Thành phần cấp phối bê tông CP1b Vật liệu Tỷ lệ N/X= 0,45 Xi măng PCB40 Tỷ lệ Tỷ lệ N/X = 0,55 N/X = 0,60 341 Cát xây Đá 1x2cm Nước 635,4 CP2a CP1a CP2a CP1a 14 CP1b CP2b 635,4 CP2b CP1b 1403,7 1403,7 1403,7 155 187 204 62 62 81 77 77 206,0 195,5 192,8 198,1 65 67 66 66 164,1 165,7 160,7 163,5 55 54 54 54 219,5 209,8 211,9 213,7 73 69 71 71 232 213,7 198,7 198,1 184,9 163,5 124,2 145,3 109,9 NƯỚC MẶN 124,2 NƯỚC NGỌT 109,9 ngày 14 28 60 90 90 Rtb 1 2  tb 71,6 65,0 70,8 69,1 24 22 23 23 72,2 67,9 67,3 69,1 24 22 23 23 89,5 106,2 97,0 97,6 30 35 33 33 77,4 79,1 75,3 77,3 26 26 26 26 126,5 132,4 127,7 128,9 42 44 43 43 133,6 130,7 131,6 132,0 44 44 44 44 168,6 142,8 154,0 155,1 56 47 52 52 142,7 142,6 144,2 143,2 48 48 48 48 171,6 189,1 177,8 179,5 57 62 60 60 144,0 147,9 145,0 145,6 48 49 49 49 132,7 142,9 136,1 137,2 44 47 46 46 144,2 148,7 148,6 147,2 48 50 49 49 179,5 155,1 128,9 80 147,2 137,2 NƯỚC MẶN 69,1 NƯỚC NGỌT 77,3 69,1 60 145,6 143,2 132 97,6 100 14 28 60 ngày 90 Hình Biểu đồ cường độ bê tông nước mặn và nước ngọt theo thời gian, với tỷ lệ N/X = 0,55 Ứng suất thử 1/3 cường độ nén tb 114,6 104,0 111,1 109,9 38 35 37 37 CP2c 114,1 112,8 102,9 109,9 38 35 37 37 CP1c 124,7 121,4 126,4 124,2 42 41 41 41 CP2c 125,2 123,7 123,7 124,2 42 41 41 41 CP1c 198,2 198,1 199,9 198,7 66 66 66 66 CP2c 142,7 146,5 146,7 145,3 48 49 48 48 CP1c Rtb 60 R3 120  R3 28 R2 140 2 R2 14 R1 160 1 R1 Ứng suất thử 1/3 cường độ nén daN/cm2 180 Ký hiệu mẫu Cường độ nén (daN/cm2) Cường độ nén (daN/cm2) Bảng Kết thí nghiệm cường độ - Tỷ lệ N/X= 0,60 Bảng Kết thí nghiệm cường độ - Tỷ lệ N/X= 0,45 CP1a CP2b CP1b b Độ sụt cho loại cấp phối bê tông từ 6-8 cm - Một số số liệu đo độ sụt bê tông trường tương ứng với tỷ lệ N/X sau: + Tỷ lệ N/X = 0,45 Độ sụt = 6cm; + Tỷ lệ N/X = 0,55 Độ sụt = 6.3cm; + Tỷ lệ N/X = 0,60 Độ sụt = 7cm - Kết thí nghiệm cường độ mẫu lăng trụ D15x30cm theo TCVN 5726:1993 [6] Bảng 6; 7; Tuổi mẫu (ngày) CP1b 341 341 635,4 CP2b CP2b Khối lượng cho 1m3 bê tông CP2a 62 224,2 242,0 229,7 232,0 74 206,2 Tuổi Ký hiệu mẫu mẫu (ngày) CP2b Ký hiệu mẫu 186,0 186,4 182,2 184,9 62 Hình Biểu đồ cường độ bê tông nước mặn và nước ngọt theo thời gian, với tỷ lệ N/X = 0,45 Bảng Kết thí nghiệm cường độ - Tỷ lệ N/X= 0,55 40 Hình Biểu đồ thành phần hạt đá thí nghiệm 69 Cỡ sàng (mm) 69 80 100 STT 90 66 220 2,744 10 60 215,1 195,6 207,9 206,2 72 240 daN/cm2 g/cm3 28 Tuổi mẫu (ngày) 14 Cường độ nén (daN/cm2) Ứng suất thử 1/3 cường độ nén 1 2  tb 126,7 125,9 128,0 126,8 42 42 42 42 72,0 24 23 24 24 161,7 154,9 154,9 157,2 54 51 52 52 83,1 R1 R2 71,2 87,1 R3 69,0 87,7 Rtb 70,8 28 30 29 29 156,5 156,0 153,7 155,4 52 86,0 51 52 52 104,3 106,5 105,9 105,6 35 36 35 35 Trương Hoài Chính, Cao Thanh Vũ CP2c 28 CP1c CP2c 60 CP1c CP2c 90 CP1c 146,3 128,1 136,4 137,0 49 43 46 46 Bảng 11 Kết thí nghiệm mơ đun đàn hồi - Tỷ lệ N/X= 0,60 113,6 114,7 115,3 114,5 38 39 38 38 145,9 130,3 140,6 138,9 49 43 46 46 Ký hiệu Tuổi mẫu mẫu (ngày) 109,3 127,9 117,3 118,2 36 42 39 39 CP2c 126,9 168,4 144,3 146,5 42 56 49 49 CP1c 150,1 136,8 143,4 143,4 50 46 48 48 CP2c 160 daN/cm2 150 CP1c 155,4 CP2c 146,5 157,2 137 138,9 140 CP1c 143,4 130 CP2c 120 CP1c 126,8 118,2 110 105,6 CP1c 90 80 CP2c 114,5 100 70,8 NƯỚC MẶN 86 CP2c ngày CP1c 70 14 28 60 90 Hình Biểu đồ cường độ bê tông nước mặn và nước ngọt theo thời gian,với tỷ lệ N/X = 0,60 2.4.2 Kết thí nghiệm mơ đun đàn hồi Kết thí nghiệm mô đun đàn hồi mẫu lăng trụ D15x30cm theo TCVN 5726: 1993 [6] thể Bảng 9; 10; 11 14 28 60 90 Mô đun đàn hồi E (104 daN/cm2) E1 E2 E3 Etb 10,23 10,46 10,35 10,35 9,86 9,21 9,53 9,53 13,61 11,49 12,49 12,53 10,13 10,83 10,48 10,48 16,12 16,68 16,39 16,39 12,75 11,39 12,02 12,05 16,96 14,01 15,45 15,47 15,17 15,45 15,31 15,31 15,07 12,98 14,01 14,02 15,42 18,55 16,96 16,98 11,2 15,85 13,48 13,51 18,94 16,75 17,83 17,84 2.4.3 Xây dựng biểu đồ thay đổi giá trị mô đun đàn hồi bê tông theo thời gian Biểu đồ so sánh giá trị mô đun đàn hồi (bê tông sử dụng nước biển) thay đổi theo thời gian với tỷ lệ N/X = 0,45; 0,55; 0,60 thể Hình Bảng Kết thí nghiệm mơ đun đàn hồi - Tỷ lệ N/X= 0,45 Ký hiệu Tuổi mẫu mẫu (ngày) CP2a CP1a CP2a CP1a CP2a CP1a CP2a CP1a CP2a CP1a CP2a CP1a 14 28 60 90 Mô đun đàn hồi E (104 daN/cm2) E1 E2 E3 Etb 10,66 9,98 10,32 10,32 10,66 9,98 10,32 10,32 12,9 12,5 12,7 12,701 11,78 11,44 11,61 11,61 19,22 19,78 19,5 19,50 14,73 14,62 14,67 14,68 25,71 22,93 24,3 24,316 24,85 24,06 24,45 24,46 13,96 15,02 14,49 14,489 28,01 27,87 27,94 27,94 8,45 8,2 8,32 8,323 29,74 29,08 29,42 29,42 Hình Biểu đồ so sánh giá trị mô đun đàn hồi (bê tông sử dụng nước biển) thay đổi theo thời gian với các tỷ lệ N/X= 0,45; 0,55; 0,60 Biểu đồ so sánh giá trị mô đun đàn hồi (bê tông sử dụng nước ngọt) thay đổi theo thời gian, với tỷ lệ N/X = 0,45; 0,55; 0,60 thể Hình Bảng 10 Kết thí nghiệm mơ đun đàn hồi - Tỷ lệ N/X= 0,55 Ký hiệu Tuổi mẫu mẫu (ngày) CP2b CP1b CP2b CP1b CP2b CP1b CP2b CP1b CP2b CP1b CP2b CP1b 14 28 60 90 Mô đun đàn hồi E (104 daN/cm2) E1 E2 E3 Etb 11,24 9,42 10,29 10,317 11,24 9,42 10,29 10,32 14,66 16,72 15,71 15,696 12,51 12,74 12,62 12,62 19,35 19,38 19,37 19,365 17,82 16,5 17,14 17,15 16,84 13,81 15,31 15,317 21,17 20,47 20,81 20,82 9,6 10,62 10,11 10,108 21,32 22,52 21,91 21,92 9,62 10,12 9,87 9,869 22,05 22,25 22,15 22,15 Hình Biểu đồ so sánh giá trị mô đun đàn hồi (bê tông sử dụng nước ngọt) theo thời gian với các tỷ lệ N/X= 0,45; 0,55; 0,60 2.4.4 Nhận xét a Đối với nước biển - Ở giai đoạn từ đến 14 ngày tuổi, 03 loại cấp phối CP2a, CP2b CP2c có giá trị mơ đun đàn hồi phát triển ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 11(132).2018, QUYỂN tương đối nhanh đồng Tuy nhiên, giá trị mơ đun đàn hồi cấp phối CP2c có phần phát triển chậm - Đến ngày thứ 28, giá trị mô đun đàn hồi loại cấp phối CP2a tiếp tục phát triển nhanh, 02 loại CP2b CP2c có giá trị mơ đun đàn hồi bắt đầu suy giảm - Đến ngày thứ 60, 03 loại cấp phối CP2a, CP2b CP2c có giá trị mơ đun đàn hồi tiếp tục suy giảm, thấp cấp phối CP2b - Từ sau ngày thứ 60 đến ngày thứ 90, 03 loại cấp phối CP2a, CP2b CP2c có giá trị mơ đun đàn hồi tiếp tục suy giảm, thấp cấp phối CP2a b Đối với nước - Ở giai đoạn từ đến ngày tuổi, 03 loại cấp phối CP1a, CP1b CP1c có giá trị mô đun đàn hồi phát triển tương đối đồng Tuy nhiên, giá trị mô đun đàn hồi cấp phối CP1c có phần phát triển chậm không đáng kể - Đến giai đoạn từ sau 28 ngày tuổi, giá trị mô đun đàn hồi 03 loại cấp phối CP1a, CP1b CP1c tiếp tục trì phát triển nhanh, nhanh cấp phối CP1a Bàn luận Thơng qua số liệu kết thí nghiệm biểu đồ phát triển mô đun đàn hồi bê tông hai loại cấp phối sử dụng nước (CP1) nước biển (CP2), tỷ lệ N/X (0,45; 0,55; 0,60), rút số nhận xét sau: - Trong giai đoạn từ ngày thứ đến ngày thứ 14, mô đun đàn hồi bê tông mẫu CP2 (nước mặn) phát triển nhanh mẫu CP1(nước ngọt) Do thành phần muối nước biển có tác động thúc đẩy nhanh phát triển mơ đun đàn hồi bê tơng sau suy giảm nhanh, phản ứng hóa học hình thành khống bền gây mềm hóa bê tơng theo thời gian Cụ thể, thành phần hoá học nước biển ion SO42- gây phản ứng hóa học làm ảnh hưởng xấu đến cấu trúc bền bê tông giai đoạn phát triển cường độ sau Từ sau ngày thứ 14 đến ngày thứ 90 (thí nghiệm) mơ đun đàn hồi mẫu CP2 suy giảm nhanh - Ngược lại, mô đun đàn hồi bê tông mẫu CP1 phát triển chậm mẫu CP2 giai đoạn từ ngày thứ đến ngày thứ 14 Tuy nhiên, từ sau ngày thứ 14 đến ngày thứ 90 liên tục phát triển khơng có suy thối Qua phân tích số liệu thí nghiệm cho thấy, xu hướng phát triển mô đun đàn hồi bê tông sử dụng cấp phối CP2 nhanh thời gian đầu (từ đến 14 ngày), sau phát triển chậm dần theo thời gian so với phát triển mô đun đàn hồi bê tông sử dụng cấp phối CP1 Mô đun đàn hồi bê tông sử dụng cấp phối CP1 liên tục phát triển theo thời gian, khơng có suy thối với tỷ lệ N/X = 0,45 đạt giá trị cao E = 29,42x104 daN/cm2 Kết luận Trong phạm vi nghiên cứu, với kết thí nghiệm, rút kết luận sau: - Hàm lượng muối chứa nước biển ảnh hưởng đến phát triển mô đun đàn hồi bê tông - Tỷ lệ N/X ảnh hưởng nhiều đến khả phát triển mô đun đàn hồi môi trường nước khác - Trong giai đoạn ban đầu từ 3-14 ngày tuổi, bê tông sử dụng nước biển có giá trị cường độ chịu nén mơ đun đàn hồi tăng nhanh so với bê tông sử dụng nước tỷ lệ N/X có xu hướng giảm nhanh sau 28 ngày tuổi Khuyến nghị Nước biển khu vực biển Khánh Hòa sử dụng để sản xuất bê tông không cốt thép Tuy nhiên, để trì cường độ chịu nén mơ đun đàn hồi cần có nghiên cứu tiếp giải pháp sử dụng xi măng bền sun phát để cải thiện q trình đóng rắn ban đầu cải thiện cường độ chịu nén mô đun đàn hồi bê tông với tỷ lệ N/X phù hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3105:1993 - “Hỗn hợp bê tông thường bê tông thường - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử” [2] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 - “Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật” [3] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7570:2006 - “Cốt liệu cho bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật” [4] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7570-1÷20:2006 - “Phương pháp thử” [5] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6016:2011 - “Xi măng - Phương pháp thử – Xác định cường độ” [6] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5726:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ lăng trụ mô đun đàn hồi nén tĩnh [7] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối [8] Bộ Xây dựng, Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông loại – Theo định số 778/1998/ QĐ – BXD ngày 05/9/1998 [9] Nguyễn Văn Tươi, Phạm Huy Khang, Nguyễn Văn Hướng (2016), “Hiệu Pu-zơ-lan tự nhiên độ bền bê tông môi trường biển”, Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 Số: 1+2/2016, Trang: 77-81, Năm 2016 (BBT nhận bài:16/4/2018, hoàn tất thủ tục phản biện: 04/10/2018) ... vi nghiên cứu, với kết thí nghiệm, rút kết luận sau: - Hàm lượng muối chứa nước biển ảnh hưởng đến phát triển mô đun đàn hồi bê tông - Tỷ lệ N/X ảnh hưởng nhiều đến khả phát triển mô đun đàn hồi. .. 14, mô đun đàn hồi bê tông mẫu CP2 (nước mặn) phát triển nhanh mẫu CP1 (nước ngọt) Do thành phần muối nước biển có tác động thúc đẩy nhanh phát triển mơ đun đàn hồi bê tơng sau suy giảm nhanh, phản... thời gian so với phát triển mô đun đàn hồi bê tông sử dụng cấp phối CP1 Mô đun đàn hồi bê tông sử dụng cấp phối CP1 liên tục phát triển theo thời gian, khơng có suy thối với tỷ lệ N/X = 0,45 đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn