Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT20

4 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:01

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT20 gồm 3 câu hỏi ở phần bắt buộc và 1 câu hỏi tự chọn được biên soạn theo chuẩn đề thi của Tổng cục dạy nghề sẽ hữu ích cho sinh viên nghề xây dựng tham khảo, ôn thi tốt nghiệp hiệu quả. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTXD – LT 20 Hình thức thi: (Viết) Thời gian thi: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề) I ĐỀ BÀI PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu : (2,0 điểm) : Cho hình chiếu trục đo vật thể hình vẽ Hãy vẽ hình chiếu vng góc đồ thức Câu 2: (2,0 điểm): Trình bày kỹ thuật đổ, đầm dầm sàn bê tơng tồn khối; vị trí để mạch ngừng thi cơng ? Câu 3: (3,0 đểm): Cho cơng trình có mặt mái mặt cắt hình vẽ: MẶT CẮT DẦM D1 Yêu cầu : Tính khối lượng nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công cho công tác bê tông dầm, sàn mác 200 đá 1x2cm Biết định mức cấp phối cho bảng 1; 2; Bảng Đơn vị tính: 1m3 Mã Hiệu AF 123 Cơng tác xây lắp Thành phần hao phí Bê tơng xà dầm, Vật liệu Giằng nhà Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 250l Máy đầm dùi 1,5KW Máy vận thăng 0,8T Đơn vị Số lượng m3 % công 1,025 1,0 3,56 ca ca ca 0,095 0,18 0,11 10 Bảng Đơn vị tính: 1m3 Mã Hiệu AF 124 Công tác xây lắp Bê tông sàn mái Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng m3 % công 1,025 1,0 2,48 ca ca ca 0,095 0,089 0,11 10 Vật liệu Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 250l Máy đầm dùi 1,5KW Máy vận thăng 0,8T Bảng Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông : - Độ sụt : ÷ - Đá dmax = 40 mm [(40÷70) % cỡ 1x2 cm (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm] Đơn vị tính : 1m3 Mác bê tơng Mã Thành phần Đơn hiệu hao phí Vị 100 150 200 250 300 C213 Xi măng kg 207 266 323 384 455 Cát vàng m3 0,516 0,496 0,471 0,452 0,414 Đá dăm m3 0,906 0,891 0,882 0,864 0,851 Nước lít 175 175 175 175 180 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... liệu cho 1m3 bê tơng : - Độ sụt : ÷ - Đá dmax = 40 mm [(40÷70) % cỡ 1x2 cm (60 ÷ 30 )% cỡ 2x4 cm] Đơn vị tính : 1m3 Mác bê tơng Mã Thành phần Đơn hiệu hao phí Vị 100 150 200 250 30 0 C2 13 Xi măng... công 3, 5/7 Máy thi công Máy trộn 250l Máy đầm dùi 1,5KW Máy vận thăng 0,8T Đơn vị Số lượng m3 % công 1,025 1,0 3, 56 ca ca ca 0,095 0,18 0,11 10 Bảng Đơn vị tính: 1m3 Mã Hiệu AF 124 Cơng tác xây. .. măng kg 207 266 32 3 38 4 455 Cát vàng m3 0,516 0,496 0,471 0,452 0,414 Đá dăm m3 0,906 0,891 0,882 0,864 0,851 Nước lít 175 175 175 175 180 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT20, Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT20

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn