Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư công –tư (PPP) trên thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị

8 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:59

Hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) đã được nghiên cứu và áp dụng thành công tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, PPP không chỉ được áp dụng ở các quốc gia đã phát triển mà ở cả các nền kinh tế mới nổi. Nghiên Cứu & Trao Đổi Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư cơng –tư (PPP) giới để phát triển sở hạ tầng giao thông đô thị Ths PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Kinh tế TP.HCM N hu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông TP.HCM ngày tăng nguồn vốn đầu tư ngành giao thông đáp ứng 20% Do vậy, việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư ngân sách vào lĩnh vực hạ tầng giao thông nhu cầu cấp bách từ đến năm 2020 Mơ hình hợp tác đầu tư Nhà nước tư nhân (PPP) lựa chọn phù hợp Hình thức đầu tư theo mơ hình hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) nghiên cứu áp dụng thành công 50 quốc gia giới, PPP không áp dụng quốc gia phát triển mà kinh tế Từ khố: Vốn đầu tư, hạ tầng giao thơng, ngân sách, PPP Đã có nhiều nghiên cứu giới vấn đề áp dụng hình thức đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông, nhiên cách tiếp cận khác nên đưa đến kết luận khác Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm giới để triển khai mơ hình PPP bối cảnh cần thiết nhằm phát huy nguồn lực cách hợp lý cho đầu tư phát triển sở hạ tầng cho VN nói chung cho TP.HCM nói riêng Các nhân tố tác động đến thành cơng mơ hình PPP Nhiều nhà nghiên cứu PPP Rockart (1982), Akintoye (2003) Li (2005) đồng quan điểm với cho việc xác định nhân tố tác động đến thành cơng cho mơ hình PPP 62 vấn đề cần phải có cần trì suốt vòng đời dự án để đảm bảo dự án triển khai thành công hiệu Hơn nữa, chúng tảng để đảm bảo thị trường PPP quốc gia phát triển Với bối cảnh nghiên cứu cụ thể, nhà nghiên cứu tập hợp nhân tố định thành công dự án PPP khác nhìn chung có năm nhân tố mà nhà khoa học thống quan điểm với ảnh hưởng đáng kể đến thành công PPP, cụ thể sau: 1.1 Vai trò trách nhiệm Chính phủ Chính phủ giữ vai trò quan trọng việc phát triển dự án PPP Để vận hành mơ hình PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 PPP thành công, nhà nghiên cứu đề xuất phủ cần thực loạt cải cách bao gồm: -Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư (nghiên cứu Boyfield, 1992; Stein, 1995; Qiao, 2001;Young, 2009): Một khung pháp lý đầy đủ minh bạch điều kiện tiên cho thành công PPP nhằm gia tăng niềm tin nhà đầu tư tư nhân, đảm bảo dự án đạt hiệu quả, phân chia rủi ro phù hợp tránh rủi ro tiềm tàng - Chính sách hỗ trợ phủ (nghiên cứu Zhang et al, 1998; Gildenhuys Knipe, 2000; Mark, 2003): Mặc dù dự án PPP, khu vực tư nhân tham gia chịu trách Nghiên Cứu & Trao Đổi nhiệm chủ yếu Chính phủ cần tích cực tham gia suốt vòng đời dự án để đảm bảo dự án đáp ứng mục tiêu, cụ thể thành lập phận giám sát trình thực dự án, xử lý vấn đề phát sinh, quản lý chất lượng dự án - Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô (nghiên cứu Dailami Klein, 1997; Zhang, 2005; Young, 2009): Sự hài lòng nhà đầu tư phụ thuộc lớn vào điều kiện kinh tế vĩ mô khu vực mà dự án triển khai Vì Chính phủ cần tạo lập mơi trường đầu tư thuận lợi với điều kiện xã hội, pháp luật, kinh tế tài ổn định - Phát triển thị trường tài (nghiên cứu Akintoye et al, 2001b): Thị trường tài nguồn cung ứng vốn cho khu vực Phát triển thị trường tài tiền đề cho việc phát triển ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 Lựa chọn đối tác tư nhân phù hợp Theo nghiên cứu Tiong (1996); Birnie (1999); Miller (2000); Marcus Graeme (2004); Zhang (2005); Young (2009) Chính phủ cần lựa chọn tập đồn tư nhân có lực vững mạnh Sự thành công dự án PPP phụ thuộc nhiều vào lựa chọn Khi tham gia dự án, tư nhân có trách nhiệm tài trợ vốn, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng cung cấp dịch vụ kết thúc thời gian nhượng quyền Để đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư có lực, Chính phủ cần xây dựng quy trình đấu thầu minh bạch cạnh tranh, dựa sở phạm vi khách hàng, công bằng, cạnh tranh tài minh bạch Ngồi ra, cần sử dụng phương pháp đánh giá khoa học xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với mục tiêu phủ 1.3 Nhận dạng phân bổ rủi ro thích hợp Nghiên cứu Edwards (1991); Flanagan Norman (1993); Merna Smith (1996); Grant (1996); Zhang (2005); Nisar (2007); Young (2009) đề cập đến nhân tố Phân bổ rủi ro phân chia công việc đối tác dự án, đối tác có trách nhiệm tài trợ, xây dựng, kinh doanh gánh chịu rủi ro phát sinh từ công việc giao Các đối tác công tư tham gia PPP cần phải xác định hiểu rõ rủi ro tiềm tàng liên quan đến PPP để đảm bảo rủi ro phân chia cách hợp lý Rủi ro phân chia cho bên có khả tài kỹ thuật tốt để xử lý chúng Đặc biệt, dự án đường rủi ro cao thâm dụng vốn, thời gian thực dự án dài nhiều bên tham gia, cần thiết phải chia sẻ rủi ro cho đối tác tin cậy nhằm đạt hiệu đầu tư Nhìn chung, nhà nghiên cứu khẳng định khơng có danh sách rủi ro cố định cho tất dự án Các rủi ro dự án PPP đường thường bị ảnh hưởng quy mô, đặc điểm dự án, loại hợp đồng PPP áp dụng Ngoài ra, mức độ quan trọng rủi ro cụ thể khác dự án quốc gia, rủi ro trị quan trọng quốc gia phát triển 1.4 Tài cho PPP Nghiên cứu Schaufelberger Wipadapisut (2003) cho thấy chiến lược tài chính, mà cụ thể thiết lập cấu trúc vốn cho dự án PPP cách hợp lý định thành cơng mơ hình Các nhà nghiên cứu lập luận đặc thù rủi ro cao dự án đường nên tài trợ từ nợ tư nhân bị hạn chế, phủ cần mở rộng biên độ hỗ trợ nhằm tăng tính khả thi tài dự án Theo đó, cấu trúc tài trợ tiêu chuẩn cần xây dựng cho dự án PPP bao gồm: vốn mồi, vốn chủ sở hữu nợ Vốn mồi phần vốn góp ban đầu Nhà nước tham gia PPP nhằm giảm áp lực vốn cho tư nhân giai đoạn xây dựng, đồng thời tăng tính hấp dẫn dự án PPP Đây phần hỗ trợ Chính phủ, phần vốn Chính phủ khơng thu lợi nhuận giúp tư nhân mau hoàn vốn Cấu trúc đặc biệt phù hợp với nước phát triển VN, dự án có mức độ hấp dẫn khơng cao Ngồi ra, theo Esther (2007) Young (2009) để tăng sức hấp dẫn cho dự án PPP, Chính phủ cần cung cấp hỗ trợ riêng biệt thực bảo lãnh Có nhiều hình thức hỗ trợ sử dụng như: - Hỗ trợ trực tiếp: trợ cấp, góp vốn, miễn phí sử dụng đất, miễn giảm gia hạn nộp thuế, hỗ trợ chi phí vận hành, Ví dụ, dự án Westlink M7 nêu trên, đối tác tư nhân miễn tiền sử dụng đất Chính phủ tham gia góp 42% vốn - Hỗ trợ gián tiếp: cung cấp Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 63 Nghiên Cứu & Trao Đổi trợ giúp cho tư nhân thông qua bảo lãnh khoản vay, bảo lãnh doanh thu tối thiểu (phù hợp với dự án mà doanh thu từ thu phí khơng đủ bù đắp chi phí đầu tư), đảm bảo tỷ giá, bảo lãnh chống rủi ro bất khả kháng (là kéo dài thời gian nhượng quyền phủ bù đắp tổn thất cho đối tác tư nhân xảy rủi ro bất khả kháng), thưởng cho dự án vượt tiến độ, Sự hỗ trợ Chính phủ nên mức phù hợp cải thiện điều kiện tài tăng tính hấp dẫn dự án PPP (Zhang, 2005) Nếu mức hỗ trợ q nhiều khơng phát huy lợi ích khai thác nguồn vốn tư nhân mà làm gia tăng mối quan ngại khu vực tư nhân thu nhiều lợi nhuận từ khu vực cơng Vì thế, Chính phủ nên điều chỉnh mức độ hỗ trợ lựa chọn hình thức hỗ trợ thích hợp tùy thuộc vào điều kiện cụ thể dự án 1.5 Thực phân tích chi phílợi ích Ngồi nhân tố nêu trên, số nhà nghiên cứu Brodie (1995) Hambros (1999) đề xuất thực phân tích chi phí-lợi ích Phân tích chi phí - lợi ích (CBA) q trình tính tốn có hệ thống để so sánh lợi ích chi phí dự án sách, định phủ Phân tích chi phí-lợi ích (CBA) dự án đầu tư cho phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải nhiều quốc gia giới áp dụng từ lâu Anh với dự án đường cao tốc M1 năm 1960, dự án tuyến Victoria Tàu điện ngầm London Cho đến năm 2011, CBA tảng để 64 thẩm định dự án giao thông vận tải Anh Năm 1994, Canada khuyến khích áp dụng CBA cách phát hành tài liệu hướng dẫn thức phân tích Tại Mỹ, Sở Giao thông Vận tải liên bang tiểu bang thường áp dụng CBA, cách sử dụng loạt cơng cụ phần mềm có sẵn bao gồm HERS, BCA.Net, StatBenCost, Cal-BC, TREDIS Phân tích CBA Quỹ Liên kết liên minh châu Âu (EU Cohesion Fund) sử dụng việc đánh giá dự án môi trường sở hạ tầng từ năm 1993 đến Massimo F S Vignetti (2004) thực nghiên cứu thực tiễn dự án để đánh giá rút kinh nghiệm việc sử dụng CBA cách hiệu cho EU, sai lầm thường gặp đề xuất điều chỉnh để việc áp dụng CBA hiệu 1.6 Các nhân tố bất lợi cho dự án PPP Có thể thấy, nghiên cứu PPP thực từ thập niên 80, 90 thu hút quan tâm năm gần ADB nhiều quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức nhiều hội thảo rút kinh nghiệm PPP Bên cạnh nhân tố định thành công, nhà nghiên cứu nhân tố rào cản, gây thất bại cho việc thực mơ hình PPP Sader (2000) thu thập liệu từ Ngân hàng Thế giới 1.707 dự án PPP (trị giá 459,2 tỷ USD) giai đoạn từ năm 1990 đến 1998 cho thấy dự án PPP khó thu hút nhà đầu tư khu vực tư nhân PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 nhân tố cụ thể sau đây: - Tính bất ổn, khó dự đốn mơi trường đầu tư; - Khả thực thi cam kết Chính phủ kém; - Thiếu quy định pháp lý cần thiết; - Lựa chọn đối tác tư nhân không theo nguyên tắc cạnh tranh mà chịu tác động trị bảo hộ phủ số cơng ty; - Cơ chế điều tiết Chính phủ hấp dẫn khiến nhà đầu tư tư nhân không đạt kỳ vọng (về lợi nhuận, chia sẻ rủi ro, ) Nhà nghiên cứu nhấn mạnh mơ hình PPP khơng thể hoạt động tốt quốc gia có: - Thể chế trị không ổn định; - Tham nhũng, quan liêu, điều hành quản lý Nhà nước hiệu quả, cưỡng chế thực thi hợp đồng hiệu lực thấp; - Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh Trong nghiên cứu khác, Akintoye cộng (2003) xem xét dự án PPP Anh nhận thấy chi phí chuẩn bị đầu tư cao, q trình đàm phán phức tạp kéo dài, khó khăn đánh giá lợi ích chi phí xung đột tiềm tàng bên tham gia làm phá sản dự án PPP Nghiên cứu mơ hình PPP nước phát triển có cơng trình Nyagwachi Smallwood (2006) xem xét dự án PPP đường Nam Phi Kết nghiên cứu cho thấy thất bại PPP nhân tố sau đây: - Mức độ nhận thức PPP Nghiên Cứu & Trao Đổi khu vực công khu vực tư chưa đầy đủ; - Năng lực quản lý dự án khu vực công yếu kém; - Chính sách hỗ trợ Chính phủ chưa tương xứng Nhìn chung, nhà nghiên cứu kết luận mức độ tác động nhân tố đến thành công hay thất bại dự án PPP tùy thuộc đặc điểm dự án điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng nước Ví dụ, nước phát triển Anh, Mỹ quan tâm nhiều đến nhân tố nhận dạng phân bổ rủi ro chiến lược tài hỗ trợ từ phía phủ Trong đó, quốc gia phát triển Ấn Độ, Trung Quốc cần quan tâm tất nhân tố nêu Kinh nghiệm giới triển khai mơ hình PPP dự án phát triển sở hạ tầng 2.1 Anh Anh quốc gia áp dụng mô hình PPP sớm có nhiều trải nghiệm để thành công việc thực PPP Trong nghiên cứu Li cộng (2005) dự án PPP giao thông đường Anh, tập trung nghiên cứu vấn đề phân bổ rủi ro, cho thấy: Các rủi ro liên quan đến mơi trường vĩ mơ phân bổ cho phủ, rủi ro chịu tác động trị (như thay đổi sách, lực Chính phủ, …), tình hình kinh tế vĩ mơ (như lạm phát, lãi suất, …), luật pháp (thay đổi luật, thực thi pháp luật kém, …) Còn rủi ro liên quan đến dự án (như rủi ro kỹ thuật, rủi ro quản lý,…) chuyển giao cho tư nhân Các rủi ro nằm kiểm soát hai bên (như rủi ro cung-cầu, …) chia sẻ tư nhân Chính phủ Nghiên cứu nêu tư nhân có khả xử lý rủi ro tốt nhà nước việc chuyển giao rủi ro cho tư nhân làm cho họ e ngại đầu tư Vì tính hiệu cần hiểu chuyển giao nhiều rủi ro tốt, mà rủi ro cần chuyển giao cách hợp lý mức tối ưu Có thể nói, Anh quốc gia đứng đầu châu Âu dự án PPP cung cấp dịch vụ cơng Ban đầu, động phủ Anh thu hút nguồn vốn tư nhân nhằm hỗ trợ ngân sách phủ Tuy nhiên theo thời gian, mục đích thực dự án PPP dần thay đổi Chính phủ Anh lựa chọn dự án PPP tạo giá trị vượt trội so với hình thức đầu tư truyền thống 2.2 Ấn Độ Nhận thức lợi ích mơ hình PPP, từ năm 1990 nay, Ấn Độ quốc gia châu Á áp dụng PPP rộng rãi cho dự án phát triển sở hạ tầng Tại hội thảo mơ hình PPP đầu tư phát triển sở hạ tầng Ấn Độ vào tháng 4/2006, ơng Montek Singh Ahluwalia – Phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch đầu tư Ấn Độ đánh giá tham gia nguồn vốn tư nhân cách quản lý hiệu họ, với kỹ thuật tiên tiến, thực đánh giá tốt rủi ro thị trường, ước lượng thay đổi nhu cầu đề giải pháp phù hợp, làm cho tính hữu dụng cơng trình dự án tăng lên hiệu hơn, giải phóng áp lực cho nguồn vốn Chính phủ tận dụng nguồn vốn khác xã hội Hội thảo học kinh nghiệm từ thành công Ấn Độ việc thực PPP dự án sở hạ tầng, là: - Các cam kết hỗ trợ trị mạnh mẽ từ phía phủ: yếu tố quan trọng tạo sáng tạo vận hành hiệu mơ hình PPP phát triển sở hạ tầng, cụ thể dự án xây dựng cảng - Sự minh bạch: quan trọng thiết kế hợp đồng PPP Điều giúp giảm thiểu tham nhũng hợp đồng khu vực nhà nước - Sự quán sách, quy định Chính phủ có tính hiệu linh hoạt - Thiết kế hợp đồng cách cẩn trọng, ý nhiều đến vấn đề phân bổ rủi ro thu hồi bù đắp cho chi phí Xác định rõ ràng vai trò bên tham gia dự án PPP - Chính sách tài cho dự án PPP: phủ trợ cấp cho số dự án dựa rủi ro lợi ích giai đoạn khác (xây dựng phát triển- vận hành) nhằm khuyến khích tham gia khu vực tư nhân Sau minh chứng thực tế vấn đề trợ cấp sách tài trợ cho dự án PPP Esther Malini (2007) tiến hành thực nghiệm thành phố có mức độ phát triển trung bình Ấn Độ Để cải thiện sở hạ tầng lạc hậu thiếu thốn, phủ định xây dựng cầu theo hình thức BOT nguồn lực tài thành phố bị hạn chế, khơng thể tài trợ tồn kinh phí xây dựng Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 65 Nghiên Cứu & Trao Đổi 2.3 Trung Quốc Trung Quốc quy hoạch đầu tư cho hệ thống đường Như nhiều kinh tế châu Á, Chính phủ khơng đủ ngân sách cho việc đầu tư Sự thiếu hụt 150 tỷ USD (19982020) bù đắp phần từ ngân sách nhà nước, phần lại cần hỗ trợ tư nhân Vì thế, nhiều dự án giao thơng đường thực theo mơ hình PPP.Theo nghiên cứu Qiao công (2001) dự án PPP thực Trung Quốc thời gian qua nhân tố sau tạo nên tính thành cơng cho dự án: Dự án phù hợp, kinh tế - trị ổn định, mức thuế phù hợp, phân bổ rủi ro hợp lý, lựa chọn nhà thầu phụ phù hợp, kiểm soát quản lý dự án cách chặt chẽ, chuyển nhượng công nghệ Tuy nhiên, cấu tài trợ nhiều dự án đường theo hình thức PPP Trung Quốc dựa khoản vay trái phiếu quốc tế Điều tạo rủi ro tỷ giá cho phủ Mức phí thu cao so với thu nhập bình qn đầu người Do đó, lợi ích kinh tế tài để tạo tính hấp dẫn cho đầu tư chưa đạt Đây hai học kinh nghiệm đáng suy ngẫm cho VN áp dụng mơ hình PPP để phát triển giao thông đô thị Trong nghiên cứu dự án PPP đường cao tốc Trung Quốc, Yelin Xu cộng (2010) sử dụng mơ hình phân bổ rủi ro mờ (Fuzzy Risk Allocation Model – FRAM) để xác định mức phân bổ rủi ro phủ tư nhân Kết nghiên cứu cho thấy mức rủi ro tổng thể 66 dự án đường cao tốc Trung Quốc nằm khoảng trung bình đến cao Nghiên cứu tiết lộ can thiệp phủ tham nhũng trở ngại lớn cho thành công mơ hình PPP Trung Quốc, ngun nhân quy định pháp luật chưa đầy đủ, hệ thống giám sát yếu, chưa cơng khai q trình định 2.4 Malaysia Nghiên cứu John Sussman (2006) năm nguyên nhân dẫn đến thất bại việc thực dự án PPP Malaysia, là: Sự thiếu minh bạch q trình lựa chọn nhà đầu tư; mức giá thu phí thấp;khả hỗ trợ Chính phủ bị giới hạn; sách phủ chưa đồng bộ; bất ổn trị 2.5 Hàn Quốc Hàn Quốc bắt đầu chương trình PPP vào năm 1994 với 100 dự án sở hạ tầng đề xuất Chương trình khơng thành cơng hồn tồn, bốn năm, có 42 dự án thực Các lý cho khơng thành cơng mơ hình PPP Hàn Quốc không đủ động thu hút tư nhân, thủ tục đấu thầu không rõ ràng, thiếu minh bạch, không quán với tiêu chuẩn giới, chế phân bổ rủi ro khơng phù hợp Để ứng phó với khủng hoảng tài châu Á khắc phục hạn chế, phủ Hàn Quốc ban hành luật PPL 12/1998 nhằm cải thiện hình thức hợp đồng PPP, cách thức xử lý dự án đơn lẻ, quy định bắt buộc nghiên cứu khả thi, lập hệ thống hỗ trợ xử lý rủi ro, thành lập Trung tâm PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 Xúc tiến phát triển dự án PPP sở hạ tầng Hàn Quốc (Private Infrastructure Investment Centre of Hàn Quốc - PICKO) Luật cải thiện đáng kể, khơi thơng dòng vốn thu hút đầu tư nước ngồi cho nhiều dự án Ngồi ra, phủ thực đơn giản thủ tục đấu thầu, miễn giảm thuế, bảo đảm doanh thu tối thiểu 90% nên tư nhân khơng có rủi ro doanh thu Nhờ số lượng dự án PPP phát triển hạ tầng tăng lên nhanh chóng 2.6 Hà Lan Hà Lan bắt đầu chương trình PPP năm 1999 việc thành lập Trung tâm kiến thức PPP (PPP Knowledge Center).Trung tâm giữ vai trò quan trọng hướng dẫn cho khu vực Nhà nước lẫn tư nhân nhiệm vụ dự án PPP, xây dựng tài liệu công cụ tiêu chuẩn để đo lường giá trị vượt trội dự án theo mơ hình PPP so với mơ hình đầu tư truyền thống Nhờ vậy, dự án đường Hà Lan thành công, tạo giá trị tăng thêm 10-15% cho phủ.Đặc trưng dự án giao thông PPP Hà Lan lưu lượng giao thông nào, rủi ro doanh thu phủ Hà Lan gánh chịu Yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển dự án PPP Hà Lan đánh giá giá trị tiền mang lại từ dự án giai đoạn chuẩn bị đấu thầu Ở giai đoạn đầu, đánh giá thực xem mơ hình PPP có mang lại giá trị thặng dư cho dự án không Quá trình lặp lại trước đấu thầu, quy mô dự án xác định chi tiết Khi đơn thầu PPP nhận, so sánh tiến hành đầu tư theo mơ hình PPP đầu tư Nghiên Cứu & Trao Đổi theo truyền thống, từ định có thực dự án mơ hình PPP hay khơng Chỉ dự án PPP có chi phí rẻ so với đầu tư truyền thống chọn Chính sách Hà Lan sử dụng PPP để thực dự án công rẻ, nhanh, hiệu Từ kinh nghiệm trước quốc gia giới nêu phần thấy mơ hình PPP hình thức đầu tư hiệu nên trở nên phổ biến giới, phù hợp để áp dụng VN để thực dự án phát triển giao thông đường nhằm giảm áp lực cho ngân sách quốc gia giảm lệ thuộc vào nguồn vốn ODA, nâng cao hiệu đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời giảm tiêu cực hoạt động đầu tư xây dựng Các nghiên cứu cho thấy để mơ hình PPP thành cơng có yếu tố thống chung quốc gia đồng thời có yếu tố đặc thù riêng tùy theo kinh tế giai đoạn phát triển Để vận dụng thành cơng mơ hình PPP đòi hỏi nhiều nỗ lực cải cách từ phía Chính phủ Kế thừa kinh nghiệm thành cơng thất bại quốc gia trước giúp VN thực PPP có hiệu thực tế Xu hướng mơ hình PPP thời kỳ hậu khủng hoảng 2008 Khủng hoảng tài tồn cầu 2008 gây tổn thất nghiêm trọng nguồn lực quốc gia, khơng tránh khỏi gây tác động tiêu cực đến việc thực mơ hình PPP Bằng chứng hầu hết quốc gia, Chính phủ cam kết hỗ trợ hợp đồng PPP ký kết (Hall, 2009) Theo World Bank (2010), nước phát triển, năm 2007 có 318 dự án PPP với số vốn thu hút khoảng 161 tỷ USD sang năm 2008 giảm 154 tỷ USD với 216 dự án Năm 2009, tình hình có cải thiện vốn đầu tư PPP tăng Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ Khu vực Đơng Á Thái Bình Dương, vốn đầu tư PPP giảm sút mạnh: năm 2007 thu hút 23,1 tỷ USD với 126 dự án đến năm 2008 giảm 33%, 15,4 tỷ USD với 78 dự án Trong giai đoạn 20002009, vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào quốc gia: Trung Quốc (chiếm 40% vốn đầu tư PPP toàn khu vực), Malaysia (15%), Philippines (14%) Indonesia (13%) Tuy nhiên, giai đoạn hậu khủng hoảng xuất nhiều hội xu hướng việc áp dụng PPP Philippe Burger cộng (2009) thực điều tra PPP lĩnh vực giao thông đường 20 quốc gia giới, kết hợp với liệu Cơ quan hỗ trợ phát triển hạ tầng theo hình thức PPP (PPIAF) khẳng định, khủng hoảng tài tồn cầu tạo nhiều thách thức cho dự án PPP, cụ thể: - Lãi suất tăng: Ở hầu hết kinh tế - bao gồm kinh tế phát triển nổi, chi phí sử dụng vốn tăng nhanh từ năm 2008 với tốc độ chưa thấy kết ảnh hưởng đến dự án PPP Thanh khoản thị trường tín dụng giảm mạnh, điều kiện cho vay chặt chẽ hơn, ngân hàng khơng có khả cho vay 100% tổng mức đầu tư Các ngân hàng khơng có đủ nguồn lực tài nên cẩn thận tham gia vào dự án sở hạ tầng lớn Cùng quan điểm Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 67 Nghiên Cứu & Trao Đổi nghiên cứu Abadie (2008) Nghiên cứu nêu minh chứng dự án đường cao tốc Brasov Comarnic (Romani) với tổng mức đầu tư tỷ euro phải cần tham gia mười ngân hàng, điều kiện đàm phán khó khăn - Dòng ngân lưu dự án giảm: Suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu hàng hóa dịch vụ, dẫn đến sụt giảm dòng tiền dự án, ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng nhà đầu tư, đặc biệt nguồn thu dự án từ thu phí, khó khăn để thu hút họ tham gia đầu tư dự án phát triển giao thông - Giảm tự tin nhà đầu tư: Các điều kiện cho vay khó khăn buộc khu vực tư nhân phải cẩn trọng định đầu tư Hơn nữa, bất ổn thị trường tín dụng buộc phải tăng phần vốn chủ sở hữu, kênh huy động bị giới hạn tác động khủng hoảng, giá cổ phiếu giảm sâu Vì vậy, khu vực tư nhân tham gia dự án PPP chứng minh hấp dẫn - Tỷ giá biến động bất thường: Tác động tỷ giá ảnh hưởng lớn đến khả trả nợ tư nhân họ khơng có chiến lược phòng ngừa Ở số kinh tế nổi, khơng thể thực phòng ngừa rủi ro tỷ giá vắng mặt cơng cụ phái sinh Ngồi ra, nhà đầu tư bị rủi ro tỷ giá chi phí nhập hàng hố chi phí đầu vào tăng lên (trong giai đoạn xây dựng) Nghiên cứu điều kiện thị trường tính khoản 68 sụt giảm làm suy yếu nguồn lực tài khu vực tư nhân, dẫn đến phân bổ tài cho dự án sụt giảm, ảnh hưởng đến thành công hình thức PPP vấn đề trầm trọng suy thối kinh tế tồn cầu Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cho khủng hoảng làm chi phí dự án bị phóng đại tăng mức Thực tế, tư nhân chuyển rủi ro sang người sử dụng dịch vụ thông qua tăng mức phí Để giúp phủ nước giải tác động khủng hoảng tăng hấp dẫn cho dự án PPP, nghiên cứu đề xuất phủ nên tăng mức độ hỗ trợ cho dự án nhằm giảm bớt rủi ro tư nhân Ở khía cạnh khác, khơng vào vấn đề trở ngại gây khủng hoảng toàn cầu, Plumb tác giả (2009) chứng minh PPP tiếp tục xem chiến lược quan trọng để cung cấp sở hạ tầng Các nhà nghiên cứu cho PPP giúp nhà nước tập trung tốt vào chức mình: đại diện người dân quản lý dịch vụ chuyển giao cho tư nhân Trong suốt thời kỳ suy thối khía cạnh quan trọng đối việc phục hồi kinh tế nước Ngoài ra, hợp đồng PPP giúp tạo việc làm trung dài hạn, yếu tố quan trọng chương trình chống khủng hoảng Năm 2009, Mỹ chi gói giải cứu phục hồi kinh tế 900 tỷ USD với mục đích giải 2,5 triệu việc làm thơng qua đầu tư dự án PPP Ngồi ra, theo Michael tác giả (2011), điều kiện thị trường nay, dự án PPP PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 đường với đặc điểm sau thu hút nhà đầu tư: Tỉ lệ đòn bẩy mức vừa phải, khả trả nợ tốt, nguồn lực tài ổn định, sử dụng bảo hiểm tín dụng phù hợp, dòng tiền tốn ổn định, phân bổ rủi ro công hợp lý, khung pháp lý đầy đủ minh bạch, sách ưu đãi hấp dẫn, chế giải tranh chấp có hiệu lực, ROE tương xứng với rủi ro dự án, lực thành viên tập đoàn tư nhân mạnh Nghiên cứu khẳng định khủng hoảng tài làm thay đổi chế phân bổ rủi ro theo hướng tăng mức phân bổ cho phủ giảm bớt cho khu vực tư nhân Một số hình thức hỗ trợ tác giả đề xuất phát hành trái phiếu phủ, bảo lãnh tín dụng bảo lãnh trực tiếp Tóm lại, kết nghiên cứu khẳng định điều kiện thị trường thiếu PPP mà ngược lại tạo hội để nước phát triển PPP ngày tinh tế hơn, phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh sau khủng hoảng Tiềm đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực đường VN nói chung TP.HCM nói riêng lớn,việc kế thừa kinh nghiệm nước giới giúp hồn thiện mơi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho PPP phát triển VNl TÀI LIỆU THAM KHẢO Abadie, Richard (2008), “Infrastructure finance: surviving the credit crunch”, Talking Points, Public Sector Research Centre-PricewaterhouseCoopers, August 2008, London Akintoye, A., Hardcastle, C., Beck, Nghiên Cứu & Trao Đổi M., Chinyio, E., and Asenova, D (2003), “Achieving Best Value in Private Finance Initiative Project Procurement”,Construction Management and Economic, July 2003,21: 461-470 Birnie,J (1999), “Private finance initiatve (PFI) – UK construction industry response”, Journal of construction procurement, 5(1): 5-14 Boyfield, K (1992), “Private sector funding of public sector infrastructure”, Public money and management, Oxford, 12(2) : 41 – 46 Dailami, Mansoor, and Michael Klein, (1997), “Government Support to Private Infrastructure Projects in Emerging Markets,” Policy Research Working Paper, No 1688, Washington: World Bank Esther Malini (số 3/2007), “Hình thức BOT xây dựng cầu đô thị Ấn Độ”, T/C Cầu đường VN Flanagan, R and Norman, G (1993), “Risk Management and Construction”, Blackwell Scientific Publications, Oxford Gildenhuys, J.S.H and Knipe, A (2000), The Organisation of Government: An Introduction, Pretoria: van Schailk Grant, T (1996), “Keys to successful public-private partnerships”, Canadian Business Review, pp 27-8 Hall, D (2009), A crisis for public-private partnerships (PPPs)?, Public Services International Research Unit (PSIRU), University of Greenwich, Greenwich Accessed on 24th of Feb 2010 John L Ward Sussman (2006), Analysis of the Malaysian Toll Road Public-Private Partnership Program and Recommendations for Policy Improvements ESD Working Paper Series, http://esd.mit.edu/wps/2005.htm Li, B., Akintoye, A., Edwards, & Hardcastle (2005), “The allocation of risk in PPP/PFI construction projects in the UK”, International Journal of Project Management, 23(1), p 25–35 Liu, X P., and Wang, S Q (2006), “Risk allocation principle and frameworkfor PPP projects”, Construction Economics, 2(1), 59–63 (inChinese) Marcus Ahadzi and Graeme Bowles (2004), “Public–private partnerships and contract negotiations: an empirical study Marcus”, Construction Management and Economics (November 2004) 22, 967–978 Merna and Smith, N.J (1996), Guide to the Preparation and Evaluation of Build – Own – Operate - Transfer Project Tenders, Hồng Kông:Asia Law& Practice Michael J Garvin (2010), “Enabling Development of the Transportation Public-PrivatePartnership Market in the United States”, Journal of construction engineering and management © asce / April 2010 Vol 136, No 4, April 1, 2010 ©ASCE, ISSN 0733-9364/2010/4-402– 411/$25.00 Michael Regan; Jim Smith; and Peter E D Love (2011), “Impact of the Capital Market Collapse on Public-Private Partnership Infrastructure Projects”, Journal of construction engineering and management © ASCE,137(1) doi:10.1061/(ASCE)CO.19437862.0000245 Miller, John B (2000), Principles of Public and Private Infrastructure Delivery, Boston: Kluwer Academic Publishers Nisar, T.M (2007), “Risk Management in Public-Private Partnership Contracts”, Public Organization Review, 7/1: 1-19 Philippe Burger, Justin Tyson, Izabela Karpowicz, Maria Delgado Coelh (2009), The Effects of the Financial Crisis on Public-Private Partnerships, IMF Plumb Ion, Zamfir Andreea, Mina Laura (2009), “Public – private partnership – Solution or victim of the current economic crisis?”, The Journal of the Faculty of Economics - Economic, pp 426-430 Qiao, L., Wang, S.Q., Tiong, and Chan (2001), “Framework for Critical Success Factors of BOT Projects in Trung Quốc”, Journal of Project Finance, 7/1: 53-61 Rockart, J.F (1982), “The changing Role of information systems executive: a Critical success factors perspective”, Sloan Management Review 24 (1), 3-13 Schaufelberger, J.E and Wipadapisutand, I (March/April 2003), “Alternate Financing Strategies for BuildOperate-Transfer Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 129/2: 205-213 Stein, S.W (1995), “Construction financing ang BOT projects”, International Bussiness Lawyer, International association, pp 173 – 180 Tiong, R L K (1996), “CSFs in competitive tendering and negotiation model of BOT projects”, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, 122(3), 205 – 211 Wang, S.Q., Tiong, R.L.K, Ting, S.K and Ashley, D (2000), “Evaluation and Management of Political Risks in Trung Quốc’s BOT Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 126/3: 242-250; World Bank (2010), Private activity in infrastructure remains at peak levels but is becoming more selective, PublicPrivate Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) Yelin Xu; Albert P C Chan; and John F Y Yeung (2010), “Developing a Fuzzy Risk Allocation Model for PPP Projects in Trung Quốc”, Journal Of Construction Engineering And Management © ASCE 10.1061/(ASCE)CO.19437862.0000189 Young Hoon Kwak, YingYi Chih, William Ibbs, C (2009), “Towards a comprehenshive understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development”, California Management Review, vol 51, No Zhang, X.Q (2005), “Critical Success Factors for Public-Private Partnerships in Infrastructure Development”, Journal of Construction Engineering and Management, 131/1: 3-14 Zhang, X.Q (2005), “Financial Viability Analysis and Capital Structure Optimization in Privatized Public Infrastructure Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 131/6: 656-668 Zhang, W.R., Wang, S.Q, Tiong, R.L.K Ting, S.K and Ashley, D (1998), “Risk management of Shanhai’s privately financed Yan’an Donglu tunnels”, Engineering,Construction And Architectural Management, pp 3999409 Số 12 (22) - Tháng 09-10/2013 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 69 ... gia phát triển Ấn Độ, Trung Quốc cần quan tâm tất nhân tố nêu Kinh nghiệm giới triển khai mơ hình PPP dự án phát triển sở hạ tầng 2.1 Anh Anh quốc gia áp dụng mơ hình PPP sớm có nhiều trải nghiệm. .. PPP để thực dự án công rẻ, nhanh, hiệu Từ kinh nghiệm trước quốc gia giới nêu phần thấy mơ hình PPP hình thức đầu tư hiệu nên trở nên phổ biến giới, phù hợp để áp dụng VN để thực dự án phát triển. .. học kinh nghiệm từ thành công Ấn Độ việc thực PPP dự án sở hạ tầng, là: - Các cam kết hỗ trợ trị mạnh mẽ từ phía phủ: yếu tố quan trọng tạo sáng tạo vận hành hiệu mơ hình PPP phát triển sở hạ tầng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư công –tư (PPP) trên thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư công –tư (PPP) trên thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn