Nghiên cứu, đánh giá các dạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế (khu vực Kim Long - Thành phố Huế)

13 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:54

Mục tiêu hướng đến của bài viết này là đánh giá, làm rõ hiện trạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể nhà vườn Huế hiện nay nêu lên những thay đổi (biến dạng hoặc phá huỷ) đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi đó trong việc tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế hiện nay. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG TỔ CHỨC CÂY XANH TRONG BỐ CỤC TỔNG THỂ KIẾN TRÚC NHÀ VƯỜN HUẾ (KHU VỰC KIM LONG - THÀNH PHỐ HUẾ) Lê Văn Thanh Hùng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email:levanthanhhung@gmail.com TÓM TẮT Huế tiếng trung tâm văn hoá nước Bên cạnh lăng tẩm, chùa chiền, cung điện nhà vườn Huế phần di sản văn hoá Huế với 2000 cơng trình lớn nhỏ khác Nhà vườn Huế nơi kết hợp hài hoà văn hoá kiến trúc người nơi với tự nhiên nơi biểu đạt giá trị văn hoá người Huế nói riêng người Việt Nam nói chung Tuy nhiên, số lượng nhà vườn Huế dần bị giảm vấn đề thời gian, trình gia tăng dân số, phát triển kinh tế Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá trạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế nhằm nêu lên thay đổi (biến dạng phá huỷ) đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi việc tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế Qua làm sở để đưa giải pháp tổng thể nhằm bảo tồn phát huy giá trị nhà vườn Huế Từ khóa: xanh, nhà vườn, Huế MỞ ĐẦU - Huế biết đến thành phố di sản tiếng Việt Nam, Huế mang vẻ đẹp cổ kính với nhiều cơng trình kiến trúc có giá trị văn hố nghệ thuật, hệ thống kiến trúc lăng tẩm, cung điện, chùa chiền đồ sộ cổ kính nhà vườn Huế loại hình kiến trúc đánh giá có giá trị văn hố nghệ thuật cao thu hút quan tâm nhà nghiên cứu khách du lịch nước Giá trị nhà vườn Huế nhân cách, văn hoá sống người Huế mà hết kết tinh giá trị biểu đạt cao nghệ thuật tổ chức không gian sống tính cách người Huế nói riêng người Việt Nam nói chung - Tuy nhiên tác động thị hóa, q trình gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế làm giảm giá trị nét văn hoá - lịch sử đặc trưng thể qua việc phá hủy làm biến dạng số lượng nhà vườn Huế thành nhiều hình thái khác qua làm giảm dần số lượng nhà vườn Huế Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá trạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế khơng góp phần bảo tồn, gìn giữ nét văn hoá, nhân cách sống người Huế mà qua 167 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … góp phần phát triển du lịch Thành phố Huế mà loại hình kiến trúc bạn bè quốc tế quan tâm nghiên cứu - Mục tiêu hướng đến đề nhằm đánh giá, làm rõ trạng tổ chức xanh bố cục tổng thể nhà vườn Huế nêu lên thay đổi (biến dạng phá huỷ) đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi việc tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế Qua làm sở để đưa giải pháp tổng thể nhằm bảo tồn phát huy giá trị nhà vườn Huế - Đối tượng nghiên cứu mà đề tài hướng đến hệ thống nhà vườn truyền thống Thành phố Huế lấy ví dụ tập trung chủ yếu nhà vườn truyền thống Phú Mộng - Kim Long đặc trưng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Để làm rõ thực trạng tổ chức xanh bố cục tổng thể Kiến trúc nhà vườn Huế trước hết viết nêu lên đặc điểm tổ chức xanh tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế theo tài liệu số nhà nghiên cứu sau phương pháp khảo sát đo vẽ, thống kê đối chiếu so sánh đặc điểm ngơi nhà vườn Huế qua thấy cấu trúc nhà vườn bị thay đổi biến dạng so với cấu trúc cũ 2.1 Đặc điểm tổ chức xanh tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế: - Bố cục truyền thống khu vườn Huế thường thuận theo khung thiên nhiên, khơng hồnh tráng đến thách thức để khẳng định việc tái dựng lại cảnh trí cư trú Cả thời gian dài lịch sử, khu vườn điển hình xứ Huế khơng mang tính chuyên canh cao, chủ nhân thích mùa có sản vật, khơng màng đến thời vụ để thu hoạch theo kiểu hàng hố - Khơng gian xanh tưởng tự nhiên bày sẵn, để ý nhận vườn Huế, hệ dại giữ lại có mục đích rau má, mã đề, rau trai, me đất, ngò tây, rau rìu, rau éo ; hoa phục vụ cho phong tục tín ngưỡng phượng, hoàng anh, mõ keo, hoa chuối ; dược liệu để pha trà sói, tường vi, ngâu, lài, mộc ; dược liệu để trị bệnh hay làm gia vị ngải cứu, hành, riềng, sả, ớt, rau tờn, long tu, lốt, rau thơm, rau răm, quế, húng ; cảnh không tùng, cúc, sanh, si, sung, mãn, quan, q mà có hệ vùng gò đồi sim, mua tràm, chổi ; hoa cảnh như: phong lan, địa lan, hồng, cúc ; hoa tạo hương liệu lý, hoàng lan, ngọc lan, quỳnh, bại hoại ; dùng làm gói nguyên liệu bánh trái dong, gai - Huế quý loại trái mùa dù suất thấp, ước nguyện có vật phẩm bốn mùa để đơm cúng bàn thờ phật tổ tiên, có quà quanh năm cho cháu lần thăm viếng, có để đem rổ chợ hàng ngày Chút hoài mong nhỏ nhoi diện thường xuyên lòng chủ vườn xứ Huế Và từ đặc điểm đa chủng, vườn Huế 168 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) tạo nên khung cảnh rừng xanh, nhiều tầng lá; không trọng đến quy hoạch mặt diện tích cho chủng loại trồng vườn phía Bắc, khơng chun canh giống trái diện tích lớn phương Nam, vườn Huế có trồng chen chúc để tồn cách hợp lý bóng rợp Và tính đa chủng, đa tầng, cấu trồng, người Huế phải quy hoạch chúng vừa theo trục đứng không gian, từ cao đến thấp để khơng bị ảnh hưởng tầng phủ nhau, vừa bố trí theo mặt diện tích Đó nét đặc thù ấn tượng vườn Huế tạo nên chất vườn rừng không gian xanh quanh nhà Huế [1, tr.82] - Nét trội khác vườn truyền thống Huế khơng gian văn hố gia đình lớn, hướng nội nhiều mang tính tự cung tự cấp [2, tr.120] 2.2 Phân loại bố cục tổ chức xanh tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế: - Theo kết nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông "nhà vườn Xứ Huế" (2008) Dựa cấu trúc đặc trưng nhà vườn truyền thống, ta phân chia bố cục tổ chức xanh tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế số chuẩn sau : + Phân chia theo trục đứng không gian: - Việc phân bố loại quy mơ phát triển, tầm cao độ bóng để định vị Những loại cao, nhiều bóng rợp trồng vòng ngồi, sát với hệ làm hàng rào khn viên vườn Cây tạo bóng cận không gian cư trú, thường người Huế sử dụng giàn hoa leo, để chủ động việc tạo không gian mát mẻ khuôn viên quy định mà không làm ảnh hưởng đến phát triển lồi khác Hình Phân chia xanh theo trục đứng nhà (Mặt đứng) 169 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … Hình Phân chia xanh theo trục đứng ngơi nhà (Mặt bên) - Chính tính đa chủng, đa tầng, đa dạng trồng, mà người Huế phải bố trí chúng theo trục đứng khơng gian (từ cao đến thấp: Cây không chạm – Cá không chạm vây), Vừa xếp theo mặt diện tích (tính điểm trung tâm từ vị trí ngơi nhà: Chuối sau – Cau trước) Có thể nói rằng: vườn Huế điển hình loại khơng gian quy phạm hoang dã [1, tr.62] + Phân chia theo vòng chức tính từ kiến trúc trung tâm: - Nếu tính từ trung tâm ngơi nhà, hình dung dụng ý chủ nhân cấu trúc vòng xanh mang chức sau: + Vòng 1: Cơng trình bao bọc khn viên thành xây hệ hàng rào (tre, nứa dại, chè tàu, vơng, nứa, hóp ) + Vòng 2: Hệ ăn có tính chất đại trà dễ tính dễ chăm bón (dâu, mít, nhãn, dừa ); loại sử dụng làm chất đốt, vật liệu xây dựng, gói, nguyên liệu làm bánh (chuối, dong, gai, thầu đâu ) dại có trái ăn (cây rát, bứa, chay, bần quân, sòi ) + Vòng 3: Hệ ăn có giá trị kinh tế cao, cần có chăm sóc hồng, trà, măng cụt, cam, qt + Vòng 4: Hệ có giá trị làm đẹp cảnh quan có cơng sử dụng thường xuyên + Vòng 5: Cây cảnh số loại tạo bóng mát cho nội thất nhà [1, tr.62-63] 170 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) Hình Sơ đồ phân chia xanh theo vòng tròn chức + Phân chia theo vòng phân bố theo quy định phong tục sinh hoạt: - Từ gian kiến trúc trung tâm (nhà gian, ba gian hai chái) mặt quay nướng nam chái phía Đơng (đơng phòng) chủ nhà thuộc phạm vi chái Đó khơng gian trang trọng ngơi nhà, xung quanh nơi thường trồng loại tín ngưỡng, phong tục cảnh, hương liệu để pha trà Trong bố cục nhà vườn truyền thống Huế gian gian thờ phật ơng bà, tổ tiên phía trước khơng gian thờ thường nơi để gia chủ tiếp khách nơi sinh hoạt hạn chế gia đình Hai chái nơi sinh hoạt ông bà, ông thuộc chái Đông (chái trên) bà thuộc chái Tây (chái dưới) thường gắn với hệ bếp núc gian nhà cư trú cháu Vì vậy, sinh hoạt hàng ngày, người phụ nữ khỏi phải lại trước bàn thờ gia tiên, muốn di chuyển từ chái Tây sang chái Đơng lối vòng sau bàn thờ đường hè sau (đây nét đặc trưng chung nhà truyền thống Huế có hướng Nam nhiên có số nhà đặc điểm khác, đặc điểm dựa theo tính phổ biến) - Trong kiểu nhà xây dựng theo cấu trúc truyền thống, tạm chia thành khu vực có nét chung nhất, để hình dung ăn ý vị trí kiến trúc bố cục trồng sau: + Khu vực 1: Đây không gian tiền cảnh, ngoại diện nhà vườn, nên thường thiết kế nhóm trồng tạo cảnh quan thẩm mỹ, liên quan đến nhân vật chái (tức nơi sinh hoạt phòng riêng chủ nhà) bao gồm: + Hệ tín ngưỡng nghi lễ: Đây giống cho hoa thường xuyên để cúng 171 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … bàn thờ phật bàn thờ gia tiên, chúng trồng gần chái chủ nhân, để tiện việc ngắt hái cắm đơm cho bình bơng, bồng Ngồi dạng dễ trồng Mỏ keo, Hoàng anh, Hoa chuối thường trồng ven hàng rào, phượng cúng (một loại phượng thân nhỏ phong phú màu sắc, kết thành chùm) mọc vùng này, thường cho hoa quanh năm, ngắt cắm thường xuyên Ở Huế phổ biến loại phượng vàng, phượng đỏ phượng hồng + Hệ hương liệu cho thức uống: Chủ yếu loại có hương để pha trà cúng buổi sớm để chủ nhân uống trà hay đãi khách Hệ hoa thường trồng cạnh phòng chủ nhân, có giống trồng chậu hoa sói, Kim cúc, Tỷ muội hay trồng bồn Mộc, Tường vi, Sói, Ngâu, Lài người Huế dùng tươi phơi khô giữ lại + Hệ cảnh: Trong vườn Huế giới thượng lưu ngày trước, cảnh thường trồng nhiều chủng loại, xếp theo nhóm Tất nhiên có tác phẩm cần phối hợp đá, cỏ, rêu, nước Địa lan phong lan loài ưa chuộng phổ biến giới chơi hoa Ngoài hệ lan chủ nhân vườn Huế chăm sóc cưng quý khơng kém, giống hồng tàu (mai khơi) màu đỏ, cánh sen, trắng, hồng loại hồng hoa nhỏ Tỷ muội; số loài tập trung trồng vào dịp tết thược dược với nhiều màu sắc hâm mô giống cổ đồng; số loại khác Đại đố, Móng rồng, Kim cúc tím, vàng, trắng Một số giống hoa có cấu trúc thân cành cổ thụ uốn thành cảnh có hoa Ngọc anh, Mai, Quan âm, Tử vi, Giấy Một số loại cho trái đẹp Kim quật tây, Kim quật tàu, Lựu, Ổi sẻ, Khế, Me Vùng gò đồi Thừa Thiên Huế nơi cung cấp cho chủ nhà vườn nhiều giống hoang dã Hệ thảo mộc Sim, Mua, Tràm, Chổi, Gió thường xuất chậu cảnh vườn Huế từ lý Tuy vậy, giống chủ đạo giống lồi có dáng cổ thụ chậu cảnh Tùng, Bách, Sanh, Si, Cừa, Mưng, Bồ đề,Sung, Mãn, Quan, Quế Một số hoa thuộc họ xương rồng vườn Huế ngày trước phổ biến hoa Quỳnh cua + Hệ ăn trái: Cây ăn trái vườn Huế thường trồng theo kiểu độc canh hay chuyên canh mà thường xuất dạng "vườn tạp" có dụng ý Cho nên, khu vực I, nơi đại diện cho mặt nhà vườn Huế, thường chủ nhân trồng cho trái khơng toả nhiều bóng râm, xếp vào hàng cao cấp Chẳng hạn giống cam Xã Đàn, cam Sành, Hồng trứng, Hồng vuông, Hồng xiêm, Vải trạng (Lệ chi), Đào tiên Một số nơi vườn có cấu tạo đất sét pha cát, phù sa, người ta trồng Thanh trà, Thanh du, Thanh yên, Giáng châu (măng cụt) Cây cau trồng khắp nơi, nhưng, có phận tập trung khu vực quan niệm "Chuối sau - Cau trước" người Huế + Khu vực 2: Đây không gian hậu cảnh, nằm bên cạnh đằng sau chái tây khu vực bếp núc, cho nên, hệ trồng tập trung có nét khác với khu vực + Hệ gia vị: Thường xuất mảnh đất nhỏ cạnh nhà bếp với nhiều giống 172 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) trồng sả, ớt, gừng, riềng, nghệ, rau thơm, rau răm, tía tơ, rau húng, quế, long tu, rau tờn, hành, tỏi, lốt + Hệ dược liệu: Bác sĩ Đồn Văn Qnh với nhóm tác giả cơng trình nghiên cứu "Những thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm nhân dân Thừa thiên Huế" thống kê hàng trăm thuốc chữa bệnh có vườn Huế, khơng dược liệu tuý mà có đậu, rau, củ, gia vị số dại vườn Ngoài đậu, săn, ngải cứu, lẹo trắng, hẹ ném, có loại dược liệu cất giữ giàn bếp vỏ măng cụt, vỏ cam sành, vỏ quýt, trần bì + Hệ thực phẩm: Đây nơi tập trung nhiều giống góp phần cho ăn hàng ngày bí, bầu, mướp, loại đậu; giống rau củ khoai từ, khoai lang, khoai tía, sắn, bình tinh; giống ăn trái tạo bóng mát phải chăm sóc ổi, đào, nhãn, mít, chơm chơm, bịp bịp Chuối giống trồng tập trung khu vực với nhiều chủng loại; mật mốc, chuối tiêu, chuối cau, ba lùn, sứ, đá Các giống trái khu vực thường loại chăm sóc, độ che phủ lớn mít, ổi, nhãn, đào, dâu, vả, khế, chôm chôm, bịp bịp, chuối Cũng có vòng tròn xuất măng cụt, trà, bưởi, cam, quýt, hồng + Khu vực 3: Phần lớn trồng lưu niên, tạo bóng mát, ứng với vị trí phía Tây kiểu quay nhà phương Nam Chúng ta bắt gặp hệ khu vực 2, nhưng, khu vực giống có tầng rậm cao ý nhiều nhằm tạo bóng mát cho khơng gian vườn trước nắng chiều Đây nơi phân bố bồ kết, thầu đâu, chôm chôm, bịp bịp, nhãn, dâu, mít chen lẫn với hệ che phủ phần đất trống gốc thơm (dứa), bình tinh Tây, bình tinh ta Hình Phân bố xanh theo vòng tròn chức 173 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … - Việc phân chia khu vực bố cục xanh vườn Huế có tính chất ước lệ không chặt chẽ nhiều nguyên nhân liên quan đến hướng nhà, phong thuỷ, sở thích, phong tục quan niệm chủ nhân Có thể số nơi, thấy đặc trưng bị xáo trộn chút Tuy vậy, nét chung việc phân định có tính tự nhiên, đủ để mạnh dạn vạch đường ranh giới tưởng tượng sơ đồ phân bố trồng [1, tr.6369] KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - Khu vườn Huế với lịch sử đặc điểm trình bày, giúp có hình dung số thuộc tính bản, mà điều khơng còn, tổng thể nhà vườn bị ảnh hưởng, dĩ nhiên, nét đặc trưng truyền thống bị đi, khơng tồn cách trọn vẹn Qua qua trình khảo sát, phân tích tơi nhận thấy cấu trúc đặc trưng nhà vườn truyền thống Kim long dần bị q trình biến đổi xảy nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan bật số nguyên nhân sau: 3.1 Sự phân giảm mặt diện tích lẫn quy mơ - Qua trình khảo sát gần 30 nhà vườn khu vực Kim Long có đến 80% số nhà có thay đổi mặt quy mơ, hầu hết nhà vườn bị chia chia chí chia 5,7 Việc chia cắt mang tính ước lệ qua bụi hay bờ rào chia cắt riêng biệt khu vườn với khu vườn khác qua hệ thống tường rào bê tơng vững Thơng thường q trình chia cắt nhà vườn Huế diễn theo chiều hướng: + Một chia đất cho cháu nhà sinh sống từ hình thành nên cơng trình đại song hành với nhà rường truyền thống, nguyên nhân phân rã đại gia đình thành tiểu gia đình Tất nhiên, xu khơng thể cưỡng lại được, điều kiện lịch sử - xã hội khiến cho đại gia đình khơng tồn Ngơi nhà khơng thể chia nhỏ biến thành nhà thờ phái họ, hay nơi cư trú vợ chồng trai nhà người đảm trách nhiệm vụ hương khói cho tổ tiên Khu đất quanh nhà nguồn tài sản chia cho thành viên nhà, để hình thành nơi trú sinh hoạt tiểu gia đình + Hai chia đất để bán hay chia đất để xây dựng cơng trình phụ phục vụ phát triển kinh tế xây trọ, kiốt buôn bán điều xuất phát từ nhu cầu kinh tế sống đại, đời sống kinh tế khó khăn buộc chủ nhà vườn phải chia đất để bán thơng qua nhiều hình thức khác (thơng thường sang chuyển hình thức viết tay ngầm bên) hay xây dựng cơng trình phụ bên ngơi vườn th nhà trọ, kiốt bán hàng để tăng thu nhập kinh tế, cải thiện đời sống vật chất Như vậy, từ khu vườn lớn, bị phân xẻ thành mảnh đất nhỏ 174 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) - Như trình bày nhà vườn truyền thống kết hợp cách có lý khuôn viên đất đai, trái kiến trúc (chính, phụ) thơng thường ngơi nhà rường truyền thống Ở ngơi nhà đóng vai trò trung tâm thường nằm vị trí bất kỳ, thấy có vườn trước, vườn sau Các khoảng xanh vây quanh nhà, làm nên dạng đặc trưng cảnh quan quen thuộc mắt chủ lẫn khách Và thế, bàn đến nguyên vẹn hệ thống trồng, lối thiết trí trồng trọt theo nguyên tắc chủng loại, từ điểm chuẩn nhà, hay cụ thể từ không gian cư trú chủ nhà, việc phân chia diện tích dù ước lệ hay chia cắt riêng biệt rõ ràng khơng làm ảnh hưởng đến đặc điểm mặt quy mô nhà vườn mà với cơng trình đại xây thêm bên nhà vườn cháu, người mua hay cơng trình phục vụ phát triển kinh tế nhiều làm thay đổi cấu trúc vườn truyền thống nơi đây, nhà rường truyền thống khơng đóng vai trò trung tâm mà bị ngơi nhà đại lấn át dẫn đến hệ thực vật bố trí xung quanh nó bị thay đổi Hình Ngơi nhà số 18-20 Phú Mộng-Kim Long xưa phủ võ tướng Lê Văn Duyệt nhiên bị phân chia đất cho bán 3.2 Sự thay đổi mặt chức sử dụng - Trước tổ chức bố cục vườn chủ nhân nhà vườn muốn vườn để làm cảnh không quan tâm đến đời sống kinh tế mà chủng loại mang lại Tuy nhiên phát triển đời sống xã hội kéo theo nhu cầu kinh tế người điều tác động đến cách thức bố trí trồng vườn truyền thống Huế Theo người ta bắt đầu tính đến chuyện chun canh, chặt phá giống không mang lại hiệu kinh 175 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … tế, nhiều loại dại triệt hạ để làm củi; giống cảnh hay tạo nét đẹp cho cảnh quan co lại diện tích Khu vườn gọi dạng "vườn rừng", "vườn tạp" Huế mang tính chất quy hoạch qua can thiệp sâu chủ vườn lý kinh tế Cúng ta nhìn thấy khu vườn Huế thời gian nhiều mảng trống từ việc triệt phá cối không hiệu quả, để biến chúng thành vườn rau, vườn rải rác góc nhỏ "khu vườn xưa" Chính tác động vậy, diện tích vườn số nơi vốn hẹp lại ngun nhân vừa nêu, lại có điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh sống đương thời, khiến nhiều vườn xứ Huế chịu thay đổi mặt cảnh quan chức Hình Ngơi nhà vườn số 67 Vạn Xuân-Kim Long khu vườn bị chuyển đổi sang trồng chuyên canh mà chủ yếu chuối cam 3.3 Sự du nhập cách thức tổ chức, bố trí cảnh quan vườn theo chiều hướng đại hoá làm nét đặc trưng riêng vốn có khu vườn truyền thống Huế - Trong điều kiện đất nước mở cửa, nguồn thông tin mối giao lưu với khu vực giới ngày mở rộng; kinh tế đời sống người ngày nâng cao hơn, ngơi vườn xứ Huế lại có điều kiện vừa trở lại dần với cảnh quan xưa, lại vừa chủ vườn bổ sung uốn nắn theo cảm nhận tiếp thu từ nguồn thơng tin phong phú đại có Khu vườn Huế phát triển mặt cấu trúc, bố cục tính chất, phần hình thành nên nét đa dạng, phong phú khu vườn cổ truyền - Từ tạo bóng mát, cảnh, ăn trái, hoa bổ sung nhiều loại từ miền Bắc, miền Nam từ khu vực giới Sự thay đổi dễ nhìn thấy 176 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) lĩnh vực cảnh hoa cảnh Nhiều loại cần thăng, mái chiếu thuỷ, sứ thái, trúc bổ sung cho khu vườn Huế nhiều tác phẩm tuyệt đẹp; giống lan venda, denrobium, cattleya, đại hồ điệp ngày phong phú chủng loại giàn lan chủ vườn xứ Huế; bên hệ địa hay dưỡng từ lâu đời thiên màu lạnh địa lan, phong lan vốn có vườn Huế 3.4 Sự điều chỉnh mặt cấu trúc bố cục toàn khu vườn - Sự chuyển dịch hay thay đổi hệ trồng nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh mặt cấu trúc khu vườn Các tầng xanh theo trục dọc phân bố giống loài mặt bằng, ngày xa dần với mẫu hình truyền thống lý Một số cấu trúc điều chỉnh để phù hợp tạo nên giá trị sử dụng mới, phục vụ khách tham quan số dịch vụ ẩm thực khung cảnh nhà vườn Huế - Tính chuyên canh số loại trồng để đem lại giá trị kinh tế thực tiễn cho chủ làm vườn Huế thay đổi mặt bố cục, chất vườn rừng vườn tạp Huế từ khơng đậm trước - Một số nhà vườn điều kiện hoàn cảnh, trở thành từ đường họ tộc, chi, nhánh chúng khơng chăm chút có nhiều thành viên cư trú Từ đó, số kiến trúc bị đổ nát, nội thất bị hư hỏng mát, vườn bị hoang hoá, chúng tiếp tục tồn với chức thiên liêng, liên quan đến nhiều người, lại không thuộc quyền sở hữu người Hình Ngơi nhà vườn số 62 Nguyễn Hoàng-Kim Long khu vườn bị bỏ hoang diện tích vườn bị mảnh sân trống với hệ thực vật nghèo nàn 177 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … KẾT LUẬN - Ngôi nhà vườn truyền thống Huế bao gồm nhà khuôn viên vườn thiết kế bố cục theo quy phạm thể triết lý, văn hoá phong cách sống người vùng đất Trong loại hình nhà vườn ẩn chứa giá trị nghệ thuật mà người hôm cần phải tìm hiểu lý giải cho Bên cạnh hệ thống kiến trúc cung điện, lăng tẩm, chùa chiền Huế hình ảnh ngơi nhà vườn lên nét đẹp thể đời sống tinh thần vật chất người nơi thật thiếu xót khơng nhắc đến nhà vườn nói Huế Tuy nhiên với q trình vận động phát triển xã hội làm nhu cầu xã hội với quan niệm sống đại người dân nhiều tác động làm thay đổi, phá vỡ cấu trúc đặc trưng vốn có ngơi nhà vườn, làm nét đặc trưng riêng tiến dần đến tình trạng tương đồng, hoà hợp với nơi khác - Chúng ta nhận thấy xuất ngơi nhà vườn Huế đại nhiều mang yếu tố ngoại lai, giống trồng khơng mang đặc trưng địa phương mà có du nhập từ vùng miền khác nước nước ngồi điển hình xuất nhiều loại hoa hồng, hoa lan, loại bonsai, cỏ Một số ăn trái lai giống nhằm tăng suất phát triển kinh tế lại làm nét đặc trưng vốn có nơi Đó chưa nói đến "nhập khẩu" trường phái, phong cách, kiểu dáng, bố cục, chí triết lý ngơi nhà - khu vườn làm phai nhạt dần giá trị đặc trưng vốn có ngơi nhà vườn Huế Vì vấn đề bảo tồn thành phố vườn, nhà vườn Huế cần phải nhìn nhận nhiều góc độ khác phải vừa bảo tồn giá trị đặc trưng vốn có đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày phát triển đời sống chủ nhân nhà vườn Muốn làm thiết nghĩ phải có lộ trình, phân chia theo giai đoạn sâu vào tâm tư nguyện vọng người dân - Tuy nhiên nội dung nghiên cứu mang tính điển hình dừng lại khuôn viên vườn cổ chứa đựng nhiều dấu tích lịch sử có giá trị cao, phần lớn phân tích đánh giá dự tài liệu nhà nghiên cứu trạng thực tế qua trình khảo sát khu nhà vườn Huế Vì tơi mong muốn đề tài mở rộng tiếp tục phát triển số lượng nhà khảo sát tương lai để đưa số sát thực trạng nhà vườn Huế qua đề giải pháp thực tiễn trình gìn giữ bảo vệ nhà vườn truyền thống Huế 178 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số (2016) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Hữu Thông (2008) Nhà vườn xứ Huế, x.b 1, Nhà xuất văn nghệ, tr 62–82 [2] Nguyễn Hữu Thông, Phan Thuận An, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Đình Hằng, Huỳnh Đình Kết, (2002) Di sản nhà vườn xứ Huế vấn đề bảo tồn - Huế Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật thành phố Huế xuất bản, tr 120 RESEARCH AND ESTIMATION OF THE ORGANIZATIONAL FORMS OF THE TREES IN THE OVERALL ARRANGEMENT OF HUE GARDEN HOUSE (KIM LONG AREA - HUE CITY) Le Van Thanh Hung Department of Architecture, Hue University College of Sciences *Email:levanthanhhung@gmail.com ABSTRACT Hue is famous as a cultural centre of Viet Nam Apart from tombs, pagodas, temples Hue garden houses are also a part of Hue' cultural heritage with number around 2000 in total Hue garden houses, which are harmoniously blended between the culture of human architecture with the randomness of nature, are a unique expression of the cultural values of Hue people in particular and Vienamese people in general However, the quantity of Hue garden house has been gradually decreasing because of the damage of the time, increase in population, economic development Therefore, research and estimate of the organizational forms of the trees in the overall arrangment of Hue garden house raise these changes (deform or destroy ) and analyze the factors affecting the changes in the organizational forms of the trees in the overall layout of the Hue garden houses today Thereby, it establishes a basis for making the overall solutions to conserve and promote the values of the Hue garden houses Keywords: trees, garden house, Hue 179 ... Hình Phân bố xanh theo vòng tròn chức 173 Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … - Việc phân chia khu vực bố cục xanh vườn Huế có tính chất ước lệ khơng.. .Nghiên cứu, đánh giá dạng tổ chức xanh bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế … góp phần phát triển du lịch Thành phố Huế mà loại hình kiến trúc bạn bè quốc tế quan tâm nghiên cứu - Mục... loại bố cục tổ chức xanh tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế: - Theo kết nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông "nhà vườn Xứ Huế" (2008) Dựa cấu trúc đặc trưng ngơi nhà vườn truyền thống, ta phân chia bố cục tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá các dạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế (khu vực Kim Long - Thành phố Huế), Nghiên cứu, đánh giá các dạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế (khu vực Kim Long - Thành phố Huế)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn