Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc và phân tầng độ cao địa hình tỉnh Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM)

9 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:49

Việc nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đất dốc, phân tầng độ cao địa hình bao gồm bản đồ độ dốc, bản đồ địa hình độ cao và dữ liệu thuộc tính từ nguồn dữ liệu độ cao toàn thế giới(ASTER GDEM) có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trương Thành Nam Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 189(13): 229 - 237 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT DỐC VÀ PHÂN TẦNG ĐỘ CAO ĐỊA HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ DỮ LIỆU ĐỘ CAO TOÀN CẦU (ASTER GDEM) Trương Thành Nam1, Hà Anh Tuấn2* Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên, 2Đại học Thái Nguyên TÓM TẮT Việc nghiên cứu xây dựng sở liệu địa hình đất dốc, phân tầng độ cao địa hình bao gồm đồ độ dốc, đồ địa hình độ cao liệu thuộc tính từ nguồn liệu độ cao tồn giới (ASTER GDEM) có ý nghĩa quan trọng xây dựng quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Kết nghiên cứu nguồn liệu cần thiết ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) chồng xếp đồ đơn tính đánh giá tiềm đất định hướng sử dụng đất bền vững cho tỉnh Thái Nguyên Bản đồ phân cấp độ dốc, đồ phân tầng độ cao địa hình xây dựng có tỷ lệ 1/125.000 sở liệu thuộc tính số lượng, diện tích phân chia theo khoanh đất, theo đơn vị hành theo trạng sử dụng loại đất Kết xây dựng sở liệu độ dốc đạt 138.819 khoanh đất với khoanh nhỏ có diện tích 0,2 ha, khoanh lớn có diện tích 16,02 ha, có tổng diện tích 352.664,00 bao gồm cấp độ dốc Cấp I (< 30) có diện tích 62.020,00 ha, cấp II (3 0-80) có diện tích 114.201,00 ha, cấp III (80150) có diện tích 72.020,00 ha, cấp IV (150-200) có diện tích 37.590,00 ha, cấp V (200-250) có diện tích 27.716,00 ha, cấp VI (250 - 300) có diện tích 17.770,00 ha, cấp VII (300 - 350) có diện tích 10.213,00 ha, cấp VIII (>350) Kết xây dựng sở liệu phân tầng độ cao địa hình đạt 97.122 khoanh đất có tổng diện tích 352.664,00 ha, khoanh nhỏ có diện tích 0,8 khoanh lớn có 22,00 phân bổ cho 17 cấp, tầng độ cao cấp (50m) cao cấp 17 (1567 m) Từ khóa: Thái Nguyên, CSDL độ dốc, CSDL phân tầng độ cao, Verical Mapper, Global Mapper, ASTER GDEM, ĐẶT VẤN ĐỀ* Đất dốc xác định loại đất có độ dốc từ 10 trở lên, vùng đất dốc có vai trò quan trọng làm giảm ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính rõ rệt, đặc biệt mức bước biển dâng cao ảnh hưởng nhiều đến vùng châu thổ rộng lớn [1] nhiên đất dốc thường chịu tác động tượng xói mòn rửa trơi, dẫn đến thối hóa đất, làm đất nghèo kiệt dinh dưỡng, cấu trúc [2] Độ cao tầng địa hình có ảnh hưởng tới địa chất, thảm phủ thực vật có mối tương quan chặt chẽ với khí hậu, có hệ số gần Việc phân chia xác định tầng độ cao theo nhiệt độ khơng khí trung bình năm tương đối xác [3] Thái Nguyên tỉnh đông bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế - xã hội lớn khu vực Đông Bắc, trung tâm đào tạo nguồn * Email: haanhtuan@tnu.edu.vn nhân lực lớn thứ sau Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh tái lập ngày 01/01/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn Thái Nguyên Thái Nguyên địa bàn chiến lược quốc phòng, nơi đóng trụ sở Bộ tư lệnh nhiều quan khác Quân khu I Với tổng diện tích tự nhiên 352.664,00 [4], Thái Nguyên tỉnh có diện tích đứng thứ 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 1,07% diện tích nước Địa hình có nhiều dãy núi chạy theo hướng bắc-nam thấp dần xuống phía nam Cấu trúc vùng núi phía bắc chủ yếu đa phong hóa mạnh, tạo thành nhiều hang động thung lũng nhỏ [5] Việc nghiên cứu xây dựng sở liệu địa hình đất dốc, phân tầng độ cao địa hình bao gồm đồ độ dốc, đồ địa hình độ cao liệu thuộc tính từ nguồn liệu độ cao tồn giới (ASTER GDEM) có ý nghĩa quan trọng xây dựng quy hoạch phát 229 Trương Thành Nam Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 189(13): 229 - 237 triển nông lâm nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Kết nghiên cứu nguồn liệu đầu vào cần thiết đánh giá tiềm đất đai, xây dựng giải pháp định hướng sử dụng đất cho tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu có liên quan Điều tra, khảo sát, đối chiếu thực địa để xác minh xác tài liệu, số liệu thu thập được, kiểm tra kết xây dựng xác hóa thơng tin nội dung thu thập xây dựng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thống kê, xử lý số liệu xây dựng đồ Sử dụng phần mềm Mapinfo, Vertical Mapper, Global Mapper, ArcGIS phân tích, chồng ghép, chia tách thơng tin phân tích mối quan hệ khơng gian thuộc tính đối tượng Vật liệu nghiên cứu - Bản đồ trạng sử dụng đất theo kết kiểm kê năm 2017, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2017, liệu độ cao toàn giới khai thác từ ASTER GDEM - Phần mềm sử dụng nghiên cứu trình bày kết quả: Mapinfo Professtional, Verical Mapper, Global Mapper, ArcGIS, Microsoft Word, Microsoft Excel Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực GIS, xây dựng đồ, quản lý tài nguyên đất KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên Phương pháp thu thập số liệu Tỉnh Thái Ngun có đơn vị hành chính: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương Tổng số gồm 180 xã, có 125 xã vùng cao miền núi, lại xã đồng trung du Tổng quỹ đất tự nhiên tỉnh Thái Nguyên có 352.664,0 nhóm đất nơng nghiệp có 303.239,0 chiếm 85,99%, đất phi nơng nghiệp có 44.645,0 chiếm 12,66% đất chưa sử dụng có 4.780,0 chiếm 1,36% (Bảng 1) - Thu thập sở liệu không gian: Bản đồ trạng sử dụng đất, kết thống kê đất đai năm 2017, đồ địa giới hành 364CT Mơ hình số độ cao (DEM) khai thác liệu từ hệ thống liệu độ cao toàn giới ASTER GDEM - Thu thập sở liệu thuộc tính: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật, tình hình quản lý - Các số liệu khác: định, quy định, tài liệu hướng dẫn thực hiện, cơng trình Bảng Cơ cấu sử dụng nhóm đất theo đơn vị hành TT Đơn vị Tổng diện tích Nhóm đất NN Nhóm đất phi NN Nhóm đất CSD TP Thái Nguyên 17.050 10.752,0 6.148,0 150,0 TP Sông Công 9.673 7.539,0 2.118,0 16,0 Huyện Định Hóa 51.353 47.743,0 3.295,0 315,0 Huyện Phú Lương 36.762 30.034,0 6.452,0 276,0 Huyện Đồng Hỷ 45.438 39.853,0 4.908,0 677,0 Huyện Võ Nhai 83.945 77.552,0 3.277,0 3.116,0 Huyện Đại Từ 57.330 49.287,0 7.843,0 200,0 TX Phổ Yên 25.892 19.362,0 6.507,0 23,0 Huyện Phú Bình 25.221 21.117,0 4.097,0 7,0 Tổng diện tích tự nhiên 352.664,0 303.239,0 44.645,0 4.780,0 Nguồn: Số liệu thống kê đất đai đến 31/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên, đơn vị tính: Các bước thực xây dựng sở liệu địa hình độ dốc, địa hình phân tầng độ cao Bước Xác định địa giới hành chính, sở tốn học đồ, tỷ lệ đồ, hệ tọa độ kinh tuyến trục khu vực nghiên cứu theo quy định 230 Trương Thành Nam Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Bước Khai thác liệu mơ hình số độ cao (DEM) từ nguồn liệu trực tuyến ASTER GDEM phần mềm Global Mapper Phân cấp độ dốc phân tầng độ cao địa hình theo cấp để chuẩn hóa liệu phần mềm Mapinfo module Vertical Mapper Bước Phân tích sở liệu địa hình độ dốc, phân tầng độ cao bao gồm liệu khơng gian, liệu thuộc tính theo Biên tập, hồn thiện đồ địa hình độ dốc, đồ phân tầng độc cao địa hình liệu thuộc tính phần mềm Mapinfo 189(13): 229 - 237 Phân cấp, xây dựng sở liệu độ dốc phân tầng địa hình độ cao Từ liệu DEM khai thác, kết nội suy độ dốc độ cao địa hình ban đầu cho thấy vùng nghiên cứu độ độ dốc nhỏ 00, cao 74,730 độ cao địa hình nhỏ m, cao 1567 m Bước Nhận xét kết xây dựng sở liệu địa hình đất dốc phân tầng địa hình độ cao Xây dựng sở liệu địa hình độ dốc, địa hình phân tầng độ cao Xác định tọa độ vị trí vùng nghiên cứu khai thác liệu từ ASTER GDEM Hình Xây dựng sở liệu độ dốc phân cấp theo cấp Từ kết nội suy độ dốc độ cao địa hình, tiến hành phân cấp theo tiêu chuẩn cho vùng nghiên cứu Độ dốc vùng nghiên cứu với cấp bao gồm cấp I (< 30), cấp II (30-80), cấp III (80-150), cấp IV (150-200), cấp V (200-250), cấp VI (250-300) cấp VII (300-350), cấp VIII (>350) (hình 2) Tầng độ cao địa hình với với phân cấp thấp 50m, phân cấp tầng độ cao trung bình tầng địa hình 100 m (hình 3) Hình Mơ hình số độ cao (DEM) tỉnh Thái Ngun khai thác từ ASTER GDEM Vị trí vùng nghiên cứu xác định dựa vào ranh giới hành theo kết thống kê đất đai năm 2017 tỉnh Thái Nguyên Sử dụng hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN2000 với kinh tuyến trục đồ 106030’, E-líp-xơ-ít quy chiếu WSG-84 với kích thước bán trục lớn 6.378.137m, độ dẹt 1/298, 257223563[1, 7] Dựa tọa độ ranh giới hành khu vực nghiên cứu xác định, sử dụng phần mềm Global Mapper với để khai thác nguồn liệu trực tuyến từ ASTER GDEM (hình 1), kết thu liệu DEM khu vực nghiên cứu với độ phân giải 30m/pixel Hình Xây dựng sở liệu phân tầng độ cao Kết xây dựng sở liệu độ dốc đạt 138.819 khoanh đất có tổng diện tích 352.664,0 ha, khoanh nhỏ có diện tích 0,2 ha, khoanh lớn có diện tích 16,02 Kết xây dựng sở liệu phân tầng độ cao địa hình đạt 97.122 khoanh đất có tổng diện tích 352.664,0 ha, khoanh nhỏ có diện tích 0,8 khoanh lớn có 22,0 231 Trương Thành Nam Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 189(13): 229 - 237 Tầng độ cao thấp 50 m cao 1567 m 12.457,6 thấp TP Sơng Cơng 2.982,9 Phân tích sở liệu độ dốc, phân tầng độ cao địa hình theo đơn vị hành địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trạng sử dụng đất - Đất có độ dốc từ 30-80 có diện tích 114.201,0 tập trung chủ yếu huyện Đại Từ với 18.274,8 thấp TP Sông Công với 5.095,7 - Đất có độ dốc từ 80-150 có diện tích 72.020,0 chủ yếu phân bố huyện Võ Nhai 20.643,4 TP Sơng Cơng với 911,4 - Độ dốc từ 150-200 có diện tích 37.590,0 phân bổ nhiều huyện Võ Nhai với 14.915,4 TP Sơng Cơng với 296,8 Hình Phân tích CSDL độ dốc theo đơn vị hành HTSD đất Dựa địa giới đơn vị hành chính, trạng sử dụng đất năm 2017 bao gồm nhóm nông nghiệp, phi nông nghiệp chưa sử dụng Tiến hành phân tích sở liệu độ dốc theo đơn vị hành cấp huyện theo trạng sử dụng đất phần mềm ArcGIS (hình 4) Kết phân tích sở liệu độ dốc theo đơn vị hành địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy tổng diện tích loại đất dốc 352.664,0 phân bố đơn vị hành cấp huyện (bảng 2) Kết cho thấy: - Đất có độ dốc 350 có diện tích với 11.133 phân bổ chủ yếu huyện Võ Nhai với 6.134,2 huyện Phú Bình huyện đơn vị tồn tỉnh khơng có loại đất có độ dốc >350 Bảng Phân tích sở liệu độ dốc theo đơn vị hành TT Đơn vị TP Thái Nguyên TP Sông Công Huyện Định Hóa Huyện Phú Lương Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai Huyện Đại Từ TX Phổ Yên Huyện Phú Bình Tổng 350 7,5 6,1 680,6 180,9 769,2 6.134,2 3.245,0 109,6 11.133 Ghi chú: Bao gồm loại đất mặt nước chuyên dùng đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối; Đơn vị tính:ha 232 Trương Thành Nam Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 189(13): 229 - 237 Kết phân tích sở liệu độ dốc theo trạng sử dụng loại đất địa bàn toàn tỉnh cho thấy: - Đất nông nghiệp sử dụng lớn loại đất có độ dốc từ 0-80 với diện tích 84.633,6 sử dụng nhỏ đất có độ dốc >350 với diện tích 11.203,1 Đối với loại đất phi nông nghiệp, sử dụng nhiều loại đất có độ dốc 30-80 với diện tích 23.147,6 sau loại đất có độ dốc 35 với diện tích 95,4 Đối với đất chưa sử dụng tồn nhiều đất loại đất có độ dốc từ 0-150 với diện tích 947,4 ha, nhỏ loại đất có độ dốc 1500 m Với diện tích lớn 86.074,3 tầng độ cao 200 m, tầng độ cao 100 m có diện tích 62.291,0 ha, nhỏ 15,2 tầng độ cao >1500 m Loại đất phi nông nghiệp tập trung chủ yếu tầng độ cao từ 50 m đến 900 m, chiếm diện tích lớn tầng độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc và phân tầng độ cao địa hình tỉnh Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM), Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc và phân tầng độ cao địa hình tỉnh Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn