Bài giảng Kiến trúc sinh khí hậu - Ths.KTS. Trần Công Danh

70 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:41

Bài giảng bao gồm 4 chương: khí hậu toàn cầu và những đặc điểm khí hậu Việt Nam; mối quan hệ giữa kiến trúc, khí hậu, con người; tiện nghi sinh khí hậu; các giải pháp thiết kế kiến trúc thích ứng với khí hậu Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH QUỐC GIA TP.HCM KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU Ths KTS TRẦN CƠNG DANH 03-2017 ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC  THUYẾT TRÌNH NHĨM: 10%  BÀI TẬP LỚN: Thực theo nhóm 30%  SEMINAR: Giao lưu với KTS, chuyên gia…5%  THAM QUAN : Tham quan cơng trình điển hình có áp dụng giải pháp thiết kế sinh khí hậu 5%  THI CUỐI KỲ: Thi viết 50% NỘI DUNG MƠN HỌC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÍ HẬU TỒN CẦU VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIÊM KHÍ HẬU VIỆT NAM; Chương 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA KIẾN TRÚC - KHÍ HẬU CON NGƯỜI; Chương 3: TIỆN NGHI SINH KHÍ HẬU; Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU VIỆT NAM TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÍ HẬU KIẾN TRÚC việt Hà – Nguyễn Ngọc Giả - NXB Xây Dựng KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI ẨM PGS.TS Hoàng Tuy Thắng - NXB Xây Dựng KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU PGS.TS Phạm Đức Nguyên - NXB Khoa Học Kỹ Thuật NHIỆT VÀ KHÍ HẬU KIẾN TRÚC Phạm Ngọc Đăng – Phạm Hải Hà - NXB Xây Dựng CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC KHÍ HẬU VIỆT NAM Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Thu Hòa, Trần Quốc Bảo - NXB Khoa Học & Kỹ Thuật ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU  Kiến trúc sinh khí hậu (bioclimatic architecture) kiến trúc có xem xét đến điều kiện khí hậu địa điểm tác động tới người  Kiến trúc sinh khí hậu trước hết kiến trúc người, xã hội, mơi trường sống địa phương, quốc gia giới ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU  Thiết kế xây dựng thị, cơng trình phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương  Tận dụng tối đa môi trường - thiên nhiên thuận lợi  Nâng cao điều kiện sống tiện nghi bảo vệ sức khoẻ cho người cơng trình  Khai thác nguồn lượng tái tạo giảm thiểu việc sử dụng lượng nhân tạo  Tiết kiệm kinh phí đầu tư sử dụng  Giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái trái đất CHƯƠNG KHÍ HẬU TỒN CẦU & NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.1 CÁC YẾU TỐ CỦA KHÍ HẬU TỒN CẦU 1.1.1 Mặt trời 1.1.2 Hồn lưu khí 1.1.3 Độ ẩm khơng khí 1.1.4 Chế độ mưa 1.1.5 Bề mặt địa hình 1.1.2 Thảm thực vật 1.2 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 1.3 VÙNG KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI 1.4 KHÍ HẬU VIỆT NAM Các yếu tố khí hậu tồn cầu Khí hậu quy luật diễn biến thời tiết theo thời gian khu vực, vùng lãnh thổ định Mặt trời Chế độ mưa Hồn lưu khí Bề mặt địa hình Độ ẩm khơng khí Khí hậu Thảm thực vật Những yếu tố tự nhiên tác động hình thành nên khí hậu tồn cầu khu vực vùng lãnh thổ MẶT TRỜI Các yếu tố khí hậu tồn cầu BỨC XẠ MẶT TRỜI Mặt trời nhân tố quan trọng định đến hình thành khí hậu toàn cầu Mặt trời cung cấp lượng (nhiệt & ánh sáng) cho sống trình biến đổi trái đất Biểu đồ quang phổ mặt trời loại sóng Các yếu tố khí hậu tồn cầu MẶT TRỜI BỨC XẠ MẶT TRỜI Bức xạ mặt trời xuyên qua khí tới mặt đất a b c d e Phản xạ từ mặt đất: Phản xạ từ đám mây: Khí hấp thu: Tán xạ tới mặt đất (H): Trực xạ tới mặt đất (S): Tổng cộng tới mặt đất: 5% 20% 25% 23% 27% 50% Tổng lượng BXMT truyền xuống mặt đất J = H + S (kcal/cm² phút) 10 Khí hậu Việt Nam GIĨ MÙA TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÍ HẬU VIỆT NAM GIĨ MÙA Ở VIỆT NAM GIĨ MÙA ĐƠNG BẮC GIĨ MÙA ĐƠNG NAM GIĨ MÙA TÂY NAM & GIĨ PHƠN 58 ĐỊA HÌNH VÀ HƯỚNG GIĨ Ở ĐƠNG NAM Á Khí hậu Việt Nam 59 BẢN ĐỒ GIĨ MÙA VIỆT NAM Khí hậu Việt Nam 60 Khí hậu Việt Nam GIĨ MÙA ĐƠNG BẮC (gió bấc)  Từ tháng đến cuối tháng năm sau  Mang theo rét đột ngột, nhiệt độ thay đổi bất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày cao (có 10º)  Có loại gió mùa Đơng Bắc:  Gió mùa Đơng Bắc cực đới từ vùng áp cao Mơng Cổ & Siberi có tính chất khơ lạnh  Gió mùa Đơng Bắc từ biển có tính lạnh ẩm 61 Khí hậu Việt Nam GIĨ MÙA ĐƠNG NAM (gió chướng)  Do phân bố khí áp khơng phía Bắc biển Thái Bình Dương nên gió Đơng Nam xuất mùa nóng mùa lạnh  Mùa lạnh biển nóng lục địa nên qua biển Đơng khơng khí trở thành nóng ẩm nên gió mùa Đơng Nam mùa lạnh đem lại thời tiết ấm áp dễ chịu  Mùa nóng biển mát lục địa nên gió mùa Đơng Nam mang theo khơng khí mát ẩm Nhận xét: Gió mùa Đơng Nam loại gió tốt, thiết kế kiến trúc cần tận dụng nguồn gió để tổ chức thơng gió tự nhiên 62 Khí hậu Việt Nam GIĨ MÙA TÂY NAM  Gió có nguồn gốc từ tín phong Nam bán cầu, ẩm ướt, khơng nóng  Gió mùa khu vực Tây Nam Á nóng ẩm  Xuất mùa nóng từ tháng đến tháng GIĨ PHƠN (FOEHN - gió Lào)  Gió phơn nóng khơ, nhiệt độ thường >350C làm độ ẩm hạ thấp xuống 45%  Số ngày có gió “phơn” khoảng 10-25 ngày/năm, ảnh hưởng chủ yếu từ Nghệ An trở vào Thừa Thiên Huế 63 Khí hậu Việt Nam SO SÁNH SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM VỚI TIÊU CHUẨN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI Đặc trưng khí hậu Tiêu chuẩn nhiệt đới Bắc Việt Nam Nam Việt Nam tb năm > 210C (theo Milơ) 22-240C Đồng bằng: 25-270C Tây nguyên: 20-220C ttháng lạnh > 180C (theo Kopen) 15-190C Đồng bằng: 200C Tây nguyên: 180C Số tháng có t < 200C < tháng (theo Đơmađon) 2-4 tháng Đồng bằng: Tây nguyên: 2-4 tháng A1 năm 1-60C (theo Becgơ) 9-140C 3-50C Vũ lượng năm 800-1000mm (theo Kaigorơđop) 1500-2500mm 1500-2500mm Gió thịnh hành mùa đơng Nhiệt đới Nhiệt đới cực đới biến tính Nhiệt đới Gió thịnh hành mùa hè Nhiệt đới xích đạo (theo Alixop) Nhiệt đới xích đạo Nhiệt đới xích đạo 64 Khí hậu Việt Nam PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG Theo TCVN 4088-85 lãnh thổ Việt Nam chia thành miền khí hậu lớn, miền lại chia phân vùng khí hậu xây dựng nhằm mục đích phân chia lãnh thổ theo tiêu đặc trưng khí hậu phục vụ cho cơng tác thiết kế, xây dựng cơng trình kiến trúc LÃNH THỔ VIỆT NAM MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC A1 A2 A3 MIỀN KHÍ HẬU PHÍA NAM B4 B5 B6 65 BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VIỆT NAM 66 BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VIỆT NAM 67 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VÙNG KHÍ HẬU A1  Vùng núi Đơng Bắc, Việt Bắc MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC A1 A2 A3  Vùng chịu tác động trước tiên gió mùa Đơng Bắc vào lãnh thổ Việt Nam  Nhiệt độ trung bình tháng nóng: 26ºC – 27ºC  Nhiệt độ trung bình tháng lạnh: 13ºC – 14ºC  Mùa đông lạnh Việt Nam nhiệt độ có nơi 0ºC  Khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều lượng mưa phân bố không ảnh hưởng địa hình NHẬN XÉT  Là vùng nhận khơng khí lạnh  Khơng có bão có lũ qt độ dốc địa hình  Kiến trúc chống lạnh 68 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC VÙNG KHÍ HẬU A2  Vùng núi Tây Bắc, Bắc Trường Sơn (Sapa, Lai Châu ) A1 A2 A3  Vùng có mùa đơng lạnh ấm vùng A1 A3  Nhiệt độ cao vùng A1, A3: 1oC3oC  Chịu tác động thời tiết gió Tây khơ nóng, số ngày có nhiệt độ >40oC khoảng 40 ngày/năm  Mùa đơng ấm khơ Khí hậu lục địa, biên độ dao động nhiệt ngày đêm lớn  Khơng có mưa phùn, lạnh ẩm, nồm ẩm Bắc Tây Bắc có vũ lượng mưa cao: 2000-3000mm/năm NHẬN XÉT  Chịu ảnh hưởng gió Lào  Độ ẩm cao, hay xảy tượng đọng sương bề mặt kết cấu.Ở nhà sàn chống lũ, chống ẩm Kiến trúc chống nóng, chống gió Lào 69 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VÙNG KHÍ HẬU A3  Vùng đồng Bắc bộ, Bắc Trung Bộ MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC A1 A2 A3 Các tỉnh thành: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh  Vùng có mùa đơng lạnh ấm vùng A1 gần biển  Nhiệt độ trung bình: 23oC-24oC Biên độ dao động nhiệt độ: 12oC  Mùa đơng ẩm cuối đơng đầu xn có mưa phùn lạnh ẩm ướt, nồm ẩm 30-40 ngày/năm  Chịu tác động thời tiết gió Tây khơ nóng, nhiệt độ > 40oC (khoảng 25 ngày/năm vào tháng 4-5)  Chịu ảnh hưởng bão ven biển  Bắc Trung có mùa mưa từ mùa hè (tháng 8) đến mùa đông (tháng 12), lượng mưa 25003000mm/năm NHẬN XÉT: Tính chất gần giống vùng A2 70 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG MIỀN KHÍ HẬU PHÍA NAM VÙNG KHÍ HẬU B4 B4 B5 B6  Vùng núi Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng)  Mùa Đơng có chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, song mức độ lạnh độ cao địa hình định  Mùa hè nóng, cường độ mưa lớn, vũ lượng mưa 1800-2800mm/năm  Độ ẩm cao 75-90%  Địa hình từ 500-1000m  Nhiệt độ giảm 3oC-6oC so với đồng  Biên độ dao động nhiệt độ: 4oC-5oC  Dao động nhiệt ngày đêm lớn: 15oC NHẬN XÉT: Khí hậu ơn hồ, mát mẻ, khu vực núi thấp giải pháp kiến trúc chủ yếu chống nóng 71 PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VÙNG KHÍ HẬU B5 – B6 MIỀN KHÍ HẬU PHÍA NAM B4  Vùng Đồng Nam Trung Bộ Nam Bộ B5 B6  Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, có nhiều nét tương đồng với khí hậu xích đạo Nhiệt độ cao lên đến 40oC  Khơng có mùa đơng lạnh Nhiệt độ thấp không 10oC  Biên độ dao động nhiệt độ: 4oC-5oC  Có mùa mưa nắng trùng với mùa gió  Cường độ mưa lớn (2000-3000mm) Nam Bộ, Nam Trung Bộ có lượng mưa (800-1500mm) NHẬN XÉT  Kiến trúc tận dụng tối đa thơng gió tự nhiên, chống nóng  Nghiên cứu kiến trúc thích ứng với biến đổi khí hậu: ngập lụt, mực nước biển dâng 72 ... NGHĨA KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU  Kiến trúc sinh khí hậu (bioclimatic architecture) kiến trúc có xem xét đến điều kiện khí hậu địa điểm tác động tới người  Kiến trúc sinh khí hậu trước hết kiến trúc. .. ỨNG VỚI KHÍ HẬU VIỆT NAM TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÍ HẬU KIẾN TRÚC việt Hà – Nguyễn Ngọc Giả - NXB Xây Dựng KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI ẨM PGS.TS Hoàng Tuy Thắng - NXB Xây Dựng KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU PGS.TS... Chương 1: KHÍ HẬU TỒN CẦU VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIÊM KHÍ HẬU VIỆT NAM; Chương 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA KIẾN TRÚC - KHÍ HẬU CON NGƯỜI; Chương 3: TIỆN NGHI SINH KHÍ HẬU; Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kiến trúc sinh khí hậu - Ths.KTS. Trần Công Danh, Bài giảng Kiến trúc sinh khí hậu - Ths.KTS. Trần Công Danh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn