Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao - ThS. Lê Nông

9 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:24

Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm phân tích, cách tính gần đúng, điều kiện tương thích của biến dạng, các bài tập hệ dầm sàn trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. BÊ TÔNG CỐT THÉP HỆ DẦM SÀN TRỰC GIAO Bộ mơn kỹ thuật xây dựng QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH • Xét sơ đồ sàn dạng kết cấu phẳng, hệ dầm sàn trực giao tựa lên dầm dọc dầm ngang CÁCH TÍNH GẦN ĐÚNG DẦM NÀO NGẮN HỚN CHỊU TẢI TRỌNG NHIỀU HƠN VÌ ĐỘ CỨNG ĐƠN VỊ LỚN HƠN (NẾU DẦM CÙNG TiẾT DiỆN) ĐỘ CỨNG ĐƠN VỊ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH • Giải phóng liên kết điểm giao • X: phản lực liên kết • (Gán cho X chiều dương liên kết, sau tính xong, X
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao - ThS. Lê Nông, Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao - ThS. Lê Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn