Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:18

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 12: Tính bền của bê-tông gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên nhân; ảnh hưởng môi trường và ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. t độ giảm lại co lại Hiệu ứng chênh lệch nhiệt độ có ý nghĩa lớn trường hợp cấu kiện bê-tơng khối lớn, nhiệt độ lòng bê-tơng cao bên ngồi Kết cấu bê-tơng có cạnh nhỏ (A) chiều cao (H) lớn 2m xem BT khối lớn điều kiện khí hậu Việt Nam VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tơng 9-29 Hệ số biến dạng nhiệt, α=10-5 1/°C ∆T = 15 °C ε = α∆T = 1.5 x 10-4 E=20 GPa σ=Eε=3MPa > Rkéo bêtông Yêu cầu ∆T giới hạn tối đa 20°C 9-31 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-30 Nhiệt độ bê tông tăng cao thời điểm nhiệt thủy hoá ban đầu q trình bảo dưỡng nhiệt thủy hóa xi măng Kết là, bê tông nở tâm cấu kiện lớn Khi nhiệt độ xuống thấp xuất co ngót (nhiệt & co ngót thơng thường) Khắc phục • Hạn chế lượng dùng ximăng • Sử dụng xi măng tỏa nhiệt • Hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tơng, bảo dưỡng • Hạ nhiệt độ cốt liệu (che chắn, phun nước làm lạnh cốt liệu) • Hạ nhiệt độ cơp-pha VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-32 Tác nhân từ biến Biế Biến dạng từ từ biế biến = HSBDTB HSBDTB x Biế Biến dạng tứ tức thờ thời Ứng suấ suất Gia tả tải Giỡ Giỡ tải tải tgian Biế Biến dạng Do dị dịch chuyể chuyển pha lỏ lỏng ứs bé bé 2-Biế Biến dạng từ từ biế biến 3-Biế Biến dạng đà đàn hồ hồi 1-Biế Biến dạng tứ tức thờ thời 4-Biế c Biến dạng hồ hồi phụ phục Biế c Biến dạng không hồ hồi phụ phục Hệ số biế biến dạng từ từ biế biến 2,5 2,5 (28 ngày) ngày) – (3 ngày) ngày) Không khả c khả hồ hồi phụ phục VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-33 Tổng hợp biến dạng Dãn Dãn nở nở Do nứ nứt tế tế vi + dịch dịch chuyể chuyển pha lỏ lỏng ứs lớ lớn 9-34 Tổng hợp biến dạng Thờ Thời điể điểm gia tả tải Biế Biến dạng Ứng suấ suất tgian Do co ngó ngót Do tả tải, tức thờ thời Do từ từ biế biến Co ngó ngót Đường Đường cong biế biến dạng co theo lý lý thuyế thuyết tgian Giai đoạ n có nguy nứ đoạn nứt vỡ vỡ, phá hoại hoại nhiề nhiều nhấ Đường Đường cong biế biến dạng co theo thự thực tế tế N/X, T0C, RH%… RH%… VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-35 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-36 Xâm thực ăn mòn hóa học Các vết nứt hình thành cấu trúc bê-tông điều kiện thuận lợi cho xâm thực, ăn mòn hóa học từ mơi trường Phản ứng alkali cốt liệu Phản ứng ăn mòn Cl-, SO42-, axít Phản ứng carbonat hóa, vơi hóa Ăn mòn mòn và tính tính bề bền mơi trườ ng trường VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tơng 9-37 Phản ứng Carbonat hóa 9-38 pH13 Phản ứng carbonat Tại pH ~ 13, cốt thép khơng bị ăn mòn, pH giảm, cốt thép có khả bị ăn mòn Cốt thép bị ăn mòn, gây trương nở thể tích, tạo vết nứt Ăn mòn cốt thép lan rộng bề mặt tiếp xúc VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-39 Ăn mòn mòn cốt thép thép Phenoltalein VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tơng 9-40 10 Ăn mòn phản ứng Carbonat Ăn mòn phản ứng Carbonat dàyy b bịị p.ứ Bề dà Độ ẩm cao, ăn mòn p.ứ carbonat hóa cao Tính thấm bê tơng cao, ăn mòn p.ứ carbonat hóa lớn Đổi Đổi mà màu, kế kết tủa, mà màu trắ trắng Bong tró tróc theo mả mảng Cốt thé p bị thép bị gỉ VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-41 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tơng 9-42 Ăn mòn Cl- Bong tró tróc theo mả mảng Do nồ nồng độ độ ClCl- cao Do khuyế p khuyết tậ tật lớ lớp bả bảo vệ vệ cốt thé thép Tách Tách lớ lớp VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-43 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông Ăn mòn mòn cụ cục bộ tại từ điể điểm 9-44 11 Ăn mòn Cl- Ăn mòn Cl- Cl- tác nhân ăn mòn cốt thép Phụ gia hóa học CaCl2 Đặc điểm: • Ăn mòn Cl- khơng lan rộng ăn mòn carbonat mà ăn mòn cục điểm • Ăn mòn Cl- xảy pH ~13 Cốt liệu chứa NaCl cát biển, đá halite Nước trộn bê-tông Y/c kiể ng Clkiểm số sốtt hà hàm lượ lượng Cltheo kl bêbê-tơng - bêbê-tông dự dự ứng ứng lự lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM, Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn