Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 2 - ĐH Xây dựng

74 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:14

Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 2 trình bày về Thi công móng. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thi công móng nông, thi công móng cọc đúc sẵn, thi công móng cọc khoan nhồi, thi công móng giếng chìm,... PHẦN THỨ HAI THI CƠNG MĨNG THI CƠNG MĨNG NƠNG THI CƠNG MĨNG NƠNG Tùy theo cấu tạo móng, điều kiện địa chất thủy văn có biện pháp trình tự thi cơng khác với cơng việc sau: Trường hợp khơng có nước mặt (trên cạn): - Đào đất biện pháp giữ ổn định hố móng - Hút nước (nếu có- nước ngầm) - Đổ bêtơng móng Trường hợp có nước mặt: - Ngăn nước (vòng vây) - Đào đất biện pháp giữ ổn định hố móng - Hút nước - Đổ bêtơng móng 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG Tùy theo điều kiện địa chất, kích thước hố móng, chiều cao mức nước ngầm mà có biện pháp thi cơng khác nhau: 1.1.1 Hố móng khơng gia cố: 1m h R ·∙ nh  tho¸ t Rãnh  nỉí cthốt H nước 50  cm Xây dựng nơi địa chất tốt, mức nước ngầm sâu Ưu điểm: Đơn giản Nhược điểm: Khối lượng đào đất lớn Mãng  s©u 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG 1.1.2 Hố móng gia cố thành cọc ván: Áp dung chiều sâu hố móng lớn địa chất yếu, mức nước ngầm cao 1 Cọc ván đóng trước, tạo thành tường chắn bảo đẩm ổnc)định thành a) b) hố móng, bao gồm: Cọc ván gỗ, cọc ván BTCT cọc ván thép Ưu điểm: Khối lượng đào nhỏ, ổn định thành hố móng tốt Nhược điểm: Đòi hỏi thiết bị kỹ thuật cơng nghệ 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG VÒNG VÂY CỌC VÁN GỖ   cọc ván gỗ Cọc định vị Khung dẫn hướng Bulông 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG VÒNG VÂY CỌC VÁN BTCT 4.5 4 4.5 3.5 3.5 50 4.5 11 R   5.5 4.5 4 10 4 10 10 2 14 50 Cọc ván bêtông 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG 15 74 x 21 d B= 420 51 60 t 10 d 120 200 t 200 d 10 200 320 200 120 240 10 10 86.5 t 196 x t d 204.5 81 57 B= 400 B= 400 x 14.8 B= 400 47.5 52.5 12.5 t x VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP t d 27 10 36 d 10 6.5 B= 200 t 10 8.1 10 12 B= 400 t 1 GIỮ ỔN ĐỊNH HỐ MỐNG VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP Hạ cọc ván NGĂN NƯỚC - Xây dựng móng có nước mặt phải dùng vòng vây để ngăn nước, bao gồm: + Vòng vây đất + Vòng vây hổn hợp đất gỗ + Vòng vây cọc ván: thép, ống thép (+ giữ ổn định thành hố móng) - u cầu vòng vây: + Cấu tạo đơn giản, dễ thi công, thi công nhanh, dùng nhiều lần + Chắn nước đất tốt, thu hẹp dòng chảy 3.4 XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI 3.4.1 Phương pháp thử tải tĩnh (Static Load Test): Phương pháp thử tải tĩnh phương pháp trực tiếp xác định sức chịu tải cọc, thực chất xem xét ứng xử cọc (độ lún) điều kiện cọc làm việc thực tế tải trọng cơng trình Phương pháp sử dụng hệ thống cọc neo dùng vật nặng chất tải đỉnh cọc Phương pháp xem phương pháp có độ xác dùng phổ biến Cọc neo Chất tải 3.4 XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI 3.4.2 Phương pháp thử động biến dạng lớn (Pile Dynamic Analyzer– PDA): Phương pháp thử biến dạng lớn phương pháp thử tải động nhằm xác định sức chịu tải cọc dựa lý thuyết truyền sóng ứng suất đàn hồi Năng lượng tạo xung phải đủ lớn để gây dịch chuyển cọc nhát búa không < mm Các số liệu trường phân tích chương trình CAPWAP nhằm xác định sức chịu tải tổng cộng, sức kháng bên sức kháng mũi cọc; số thông tin ứng suất cọc 3.4 XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI 3.4.3 Phương pháp thử tải tĩnh hộp tải trọng Osterberg: Sử dụng kích hộp tải trọng đặt sẵn cọc trước thi công để thực thử tải thẳng đứng cọc Kích hộp tải trọng gọi hộp Osterberg Nguyên lý: Dùng hay nhiều hộp tải trọng Osterberg đặt mũi mũi thân cọc trước đổ bêtông Sau bêtông đủ cường độ, tiến hành bơm dầu thủy lực để tạo áp lực hộp kích Đối trọng trọng lượng cọc sức chống ma sát hông Dựa vào thiết biểu đồ quan hệ lực tác dụng chuyển vị cọc Từ xác định sức chịu tải cọc 3.4 XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI 3.4.4 Phương pháp thử tĩnh động STATNAMIC: Phương pháp không cần đến thiết bị chất tải tốn Ưu điểm Osterberg khơng cần thiết bị đặt sẵn cọc, nghĩa thử tải cho cọc tùy ý Nguyên lý: Tải trọng tĩnh đặt lên đầu cọc, bên đặt thiết bị gây nổ Khi nổ đầu cọc chịu phản lực làm cho cọc lún xuống Có thể vẽ đồ thị quan hệ tải trọng độ lún/thời gian Từ xác định sức chịu tải cọc THI CƠNG MĨNG GIẾNG CHÌM g BTCT liền khối Tiết diện móng tiết diện bệ độ sâu hạ móng đến lớp đất KHÁI CHUNG cường độ chịu lực tốt Móng giếng chìm có kết cấu tường dầy,NIỆM bên lòng giếng trí khoang rỗng ngăn cách vách Xung quanh vành đáy ng trang bị lưỡi cắt thép cứng để xén đất Tấm nắp bên miệng giếng khối BTCT dầy đóng vai tròTẠO nhưMĨNG bệ móng Giếng chìm có tiết diện hình tròn, CẤU GIẾNG CHÌM h chữ nhật hình ơvan, kích thước đạt đến hàng chục mét chiều độ hạ giếng đễn 70÷80m Tiếtchìm diện thân giếng Hình 8.1 – Cấu tạo móng giếng a) Cấu tạo chung móng giếng b) Tiết diện thân giếng thân giếng 2- lưỡi cắt 3- khoang giếng 4-bê tông bịt đáy 5- vật liệu lấp lòng 6nắp giếng 7- trụ cầu !"#ӡ$%&$'(%)#$%*+(&%,-./% !"̵#$%&'(%01(&%&$Ӄ(&%*#23%4#5%#ӧ4%6#$%7-8%9ӵ(&%31(&%*ҫ.%,ӟ(%:;%ÿ$Ӆ.%6$Ӌ )#$%*+(&%4#5%#ӧ4/%".8%(#$
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 2 - ĐH Xây dựng, Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 2 - ĐH Xây dựng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn