Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi

7 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:10

Để giải quyết bất cập này, chúng tôi giới thiệu một số phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi: phương pháp thí nghiệm (thí nghiệm trực tiếp trên cọc, thí nghiệm ép cứng), tra bảng (bảng thiết kế và tính toán móng nông, bảng dùng cho tính cọc theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, bảng dùng cho tính cọc theo phương pháp Bowles), tính công thức nền móng (các công thức Terzaghi, Vesic, Glick, giá trị SPT, lún đàn hồi, cường độ mặt cắt không thoát nước). Trên cơ sở so sánh hệ số kháng đàn hồi, khi xây dựng công trình ngầm, tùy theo mục đích và quy mô mà lựa chọn hệ số kháng đàn hồi thích hợp. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số (14) – 2014 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHÁNG ĐÀN HỒI Nguyễn Kế Tường, Nguyễn Minh Hùng Trường Đại học Thủ dầu Một TÓM TẮT Cho đến nay, phương pháp tính khơng thể phản ánh đầy đủ chế tương tác kết cấu cơng trình ngầm địa tầng địa chất xung quanh cơng trình Để giải bất cập này, giới thiệu số phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi: phương pháp thi nghiệm (thí nghiệm trực tiếp cọc, thí nghiệm ép cứng), tra bảng (bảng thiết kế tính tốn móng nơng, bảng dùng cho tính cọc theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, bảng dùng cho tính cọc theo phương pháp Bowles), tính cơng thức móng (các công thức Terzaghi, Vesic, Glick, giá trị SPT, lún đàn hồi, cường độ mặt cắt khơng nước) Trên sở so sánh hệ số kháng đàn hồi, xây dựng cơng trình ngầm, tùy theo mục đích quy mô mà lựa chọn hệ số kháng đàn hồi thích hợp Từ khóa: hệ số kháng đàn hồi, cơng trình ngầm, kết cấu vỏ hầm * Tương tác kết cấu vỏ hầm Dưới tác dụng loại tải trọng khối địa tầng địa chất – lực kháng chủ động, tất kết cấu cơng trình đàn hồi ngầm hầu hết biến dạng Ở phần Cơng trình ngầm, đặc biệt kết cấu có chuyển vị địa tầng cơng trình đặt khơng sâu thành phố phát sinh phản lực chống lại biến dạng chịu tác dụng loại tải trọng ngồi Đó lực kháng đàn hồi Lực kháng đàn hồi làm thay đổi làm khác Đặc trưng phân bố cường độ việc kết cấu, điều tiết biến dạng nội chúng phụ thuộc vào nhiều nhân tố lực kết cấu cơng trình ngầm như: chiều sâu đặt hầm, điều kiện địa chất Trong cơng trình ngầm nén cơng trình, đặc trưng cơng trình xây dựng trước vào địa tầng, lực kháng đàn hồi có mặt đất, tải trọng phương tiện giao thể tác dụng lên toàn chu vi cơng trình thơng hầm mặt đất… ngầm Lực kháng đàn hồi theo mặt bên Cơ chế tương tác kết cấu vỏ dạng vòm tròn dạng pháp cơng trình ngầm với khối địa tầng phức tuyến (chống nén) tiếp tuyến t (chống tạp, phụ thuôc tính chất lý, cấu trúc trượt) trạng thái tự nhiên địa tầng; cơng nghệ Khi tính tốn kết cấu cơng trình ngầm, đào đất việc chống đỡ chúng thường tính thành phần pháp tuyến Đa số phương pháp tính có bỏ qua thành phần tiếp tuyến để dự trữ độ không phản ánh đầy đủ chế tương tác bền cho kết cấu Mối quan hệ lực kết cấu cơng trình ngầm địa tầng kháng đàn hồi chuyển vị xác định Các phương pháp tính tốn dựa công sở giả thiết khác cụ học kết cấu thường tính với môi trường đất đá xung quanh tải trọng biết 77 Journal of Thu Dau Mot University, No (14) – 2014 a) P hình dạng, kích thước mặt tiếp xúc; trị số tải trọng mặt tiếp xúc; độ cứng kết cấu… P b) 2 P P Hình 1.1 Hình 1.3 Mơ hình Winkler Biểu đổ chuyển vị trục vỏ hầm; Biểu đồ lực kháng đàn hồi Vùng bong Theo kết thí nghiệm ép phẳng diện tích Fm(m2) vào khối đất đá hệ số phản lực đàn hồi pháp tuyến mặt tiếp xúc có diện tích Fk
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi, Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn