Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu tải trọng động đất

7 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:06

Bài viết này trình bày nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động đất được thí nghiệm đến phá hoại sử dụng bàn rung gia tốc. Mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) bằng phần mềm Midas Civil được thiết lập để mô phỏng sự làm việc của cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG SỐ CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP TIẾT DIỆN CHỮ L CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Nguyễn Văn Hùng1*, Nguyễn Xuân Huy2, Phạm Xuân Đạt3 Tóm tắt: Trong nhà cao tầng bê tông cốt thép (BTCT), cột tiết diện chữ L mang đến hiệu cao việc tăng độ cứng tổng thể không gian sử dụng cho cơng trình Tuy nhiên, nhược điểm cột BTCT tiết diện chữ L ứng xử sau đàn hồi Khi cột chịu tải trọng đứng ngang lớn, cột bị ổn định phá hoại Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm mô cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động đất thí nghiệm đến phá hoại sử dụng bàn rung gia tốc Mơ hình phần tử hữu hạn (PTHH) phần mềm Midas Civil thiết lập để mô làm việc cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Mơ hình PTHH sau kiểm chứng với kết nghiên cứu thực nghiệm sử dụng để khảo sát ảnh hưởng tham số cường độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Dựa kết phân tích, số khuyến cáo cần thiết thiết kế cột BTCT tiết diện chữ L thảo luận Từ khóa: Cột bê tông cốt thép tiết diện chữ L; động đất; bàn rung; phi tuyến; độ cứng; phá hoại; Midas Civil; phần tử hữu hạn; cường độ bê tông; cấu tạo cốt thép Experimental and numberical study on seismic behavior of reinforced concrete L-shaped column Abstract: In the reinforced concrete multi-story buildings, L-shaped columns provide high efficiency in increasing the overall flexural stiffness as well as usable space However, the disadvantage of this type of vertical structural elements may be their post elastic behavior When vertical and horizontal loads are large, these columns tend to be unstable due to their very thin and slender walls This paper presents experimental and numerical investigation on L-shaped columns under the seismic action In the experimental investigations, one-half scaled columns were tested to failure using one-direction shaking table In numerical investigation, a finite element model, after being verified with the current experimental results, was used to investigate the effects of concrete strength and reinforcement ratios on the seismic behavior of RC L-shaped columns Based on the research results, design recommendations for such type of columns are discussed Keywords: L-shaped reinforced concrete column; earthquake; shaking table; nonlinear; stiffness; collape; Midas Civil; fitnite element; strength of concrete; reinforced structure Nhận ngày 18/6/2017; sửa xong 17/8/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018 Received: June 18th, 2017; revised: August 17th, 2017; accepted: February 28th, 2018 Đặt vấn đề Hiện cột BTCT tiết diện chữ L sử dụng phổ biến nhà cao tầng BTCT ưu điểm sau: (i) chiều cao cánh cột lớn nên momen kháng uốn loại cột cao, từ làm tăng độ cứng tổng thể kết cấu giảm chuyển vị ngang cơng trình; (ii) cánh cột có chiều dày nhỏ, phần lớn ẩn tường giúp nâng cao thẩm mỹ tăng không gian sử dụng cho cơng trình Tuy nhiên, nhược điểm cột BTCT tiết diện chữ L kể đến ứng xử sau đàn hồi cột Khi cột chịu tải trọng đứng tải trọng ngang lớn, ứng suất nén làm cột ổn định bị phá hoại Ngoài ra, cột cấu tạo từ có chiều dày nhỏ nên độ cứng kháng xoắn thấp, dẫn đến cột bị phá hoại đột ngột xoắn Chính vậy, nghiên cứu nhằm đánh giá ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất mang tính cấp thiết giai đoạn ThS, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng PGS.TS, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải TS, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng * Tác giả E-mail: hungxd08@gmail.com TẬP 12 SỐ 02 - 2018 11 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm mô cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT tiết diện chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động đất thí nghiệm đến phá hoại sử dụng bàn rung gia tốc Mơ hình PTHH phần mềm Midas Civil thiết lập để mô làm việc cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Mơ hình PTHH sau kiểm chứng với kết nghiên cứu thực nghiệm sử dụng để khảo sát ảnh hưởng tham số cường độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Dựa kết phân tích, số khuyến cáo thiết kế cột BTCT tiết diện chữ L thảo luận Nghiên cứu thực nghiệm 2.1 Thiết kế thí nghiệm Một tòa nhà BTCT tầng, dạng khung lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu Tầng tòa nhà có chức làm qn cafe với giải pháp bao che mặt đứng kính tầng lại làm hộ với tường bao tường ngăn gạch xây dày 200mm 100mm Khi xảy động đất, cột tầng thêm hiệu ứng chống đỡ từ tường gạch cột trạng thái nguy hiểm xảy tượng trượt học lực cắt dẫn đến cho phép chuyển vị ngang hạn chế chuyển vị xoay đỉnh cột [1-2] Đây giả thiết quan trọng giúp nhóm tác giả đề xuất sơ đồ thí nghiệm sát với làm việc thực tế cột tầng nhất: ngàm cứng chân cột ngàm trượt đỉnh cột Cơ cấu làm việc cột tầng thể Hình Sơ đồ thiết kế thí nghiệm thể Hình Hình Cơ cấu làm việc cột tầng Hình Thiết kế thí nghiệm Hình Chế tạo mẫu Do giới hạn bàn rung, kích thước mẫu thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu theo nguyên tắc lý thuyết mơ hình hóa: giảm kích thước tiết diện theo tỷ lệ thu nhỏ giữ nguyên hàm lượng cốt thép Mẫu thí nghiệm thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam [3-5] có kích thước mặt cắt ngang 360×360×100mm cao 1500mm chân cột đúc liền khối với đế kích thước 700×700×300mm đỉnh cột đúc liền khối với mũ kích thước 700×900×300mm nhằm mục đích dễ dàng cấu tạo liên kết hai đầu cột Cốt thép chịu lực 12Ø10 (µ=1,5%) bố trí tập trung vùng biên cánh cột thép đai Ø6a150mm Giới hạn chảy bền trung bình cốt thép 390 420 MPa Cường độ chịu nén đặc trưng (f’c) mẫu thử bê tơng hình trụ tròn có đường kính 15cm, cao 30cm chế tạo bảo dưỡng 28 ngày điều kiện tiêu chuẩn 13,2MPa mô đun đàn hồi 24500MPa Quá trình chế tạo mẫu thể Hình 2.2 Phương pháp thí nghiệm thiết bị đo đạc Để mô ứng xử cột tác động động đất, chân cột liên kết ngàm với bàn rung khối bê tông (Mass) bên liên kết cứng với mũ cột cách sử dụng bu lông cường độ cao nhằm tạo lực nén dọc trục có giá trị tương đương 0,1f’c.Ag (trong Ag diện tích mặt cắt ngang cột) đồng thời đóng vai trò vật rắn tạo tượng trượt học lực cắt 04 thép Ø16 liên kết khớp với bàn rung khối Mass làm cho đỉnh cột có chuyển vị theo phương ngang mà khơng có chuyển vị xoay tạo điều kiện biên ngàm trượt đỉnh cột Sử dụng hai thiết bị LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) để đo chuyển vị ngang chân cột đỉnh cột đầu đo gia tốc xác định giá trị gia tốc đỉnh cột để so sánh với giá trị gia tốc đầu vào q trình thí nghiệm Sơ đồ bố trí thí nghiệm mặt đứng mẫu thể Hình Với cấp thí nghiệm, lực dọc trọng lượng thân cột Mass, cột chịu thêm lực động đất theo phương từ bàn rung khoảng thời gian 15 giây Đỉnh gia tốc đồ tăng dần từ cấp 0,5m/s2 mẫu bị phá hoại 12 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm mặt đứng mẫu 2.3 Kết thí nghiệm Ở cấp thí nghiệm, kết đo gồm: (i) chuyển vị ngang đỉnh chân cột (ii) gia tốc đỉnh cột Sau bước gia tải, xuất phát triển vết nứt ghi lại trực tiếp mẫu Thiết lập biểu đồ quan hệ thời gian gia tốc đỉnh cột cấp cuối thí nghiệm thể Hình Hình ghi lại trạng thái phá hoại cột sau thí nghiệm Hình Quan hệ thời gian gia tốc đỉnh cột (amax = 4,35m/s2) Hình Mẫu sau thí nghiệm Bảng Sự phát triển vết nứt trạng thái phá hoại STT Chỉ tiêu Nội dung / Giá trị Trạng thái phá hoại Phá hoại cắt, xoắn lực nén vượt giới hạn vùng biên cánh cột phương động đất - bê tông bị nén vỡ, cốt thép bị oằn ổn định nén Gia tốc đỉnh mẫu bị phá hoại 4,35 (m/s2) Chuyển vị ngang lớn 23,9 (mm) Dạng vết nứt thời điểm tương ứng - Vết nứt ngang uốn 1,36m/s2 chân cột vị trí cách khoảng 1/8 chiều cao cột - Vết nứt nghiêng cắt 2,4m/s2 Phát triển phân bố vết nứt - Khi động đất xảy (bàn rung hoạt động) - dao động chân cột có biên độ lớn có xu hướng giảm dần theo chiều cao cột làm vết nứt xuất từ chân cột phát triển đến ½ chiều cao cột - Hầu hết vết nứt phát triển vào mặt cột Mô số Do hạn chế mặt kinh phí điều kiện thí nghiệm, việc thực nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất gặp nhiều khó khăn Việc sử dụng phương pháp mô số dựa sở phương pháp phần tử hữu hạn nhằm nghiên cứu làm việc kết cấu BTCT TẬP 12 SỐ 02 - 2018 13 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG phù hợp Midas Civil phần mềm PTHH đáp ứng yêu cầu cho nghiên cứu làm việc kết cấu BTCT giai đoạn đàn hồi, sau đàn hồi phá hoại tác giả lựa chọn mô làm việc cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất 3.1 Giới thiệu mơ hình a) Phương pháp phân tích Để mơ hình hóa trạng thái làm việc kết cấu, phần tử chia thớ Fiber [6] phần mềm Midas Civil lựa chọn Phương pháp chia cấu kiện thành phần tử chia phần tử thành thớ chạy dọc phần tử làm việc theo ứng suất dọc trục thể Hình Bằng việc chia thớ mặt cắt, quan hệ mơ men - độ cong mặt cắt xác định xác dựa giả thiết mối quan hệ ứng suất biến dạng vật liệu mơ hình cho thớ biểu đồ phân bố biến dạng mặt cắt Đặc biệt, việc sử dụng phương pháp chia thớ mặt cắt có ưu điểm xem xét đến dịch chuyển trục trung hòa tùy thuộc vào lực dọc, giảm thời gian tính tốn Thiết lập mơ hình PTHH cho mẫu thí nghiệm thể Hình Hình Sự rời rạc hóa mơ hình chia thớ Hình Mơ hình PTHH mẫu Hình Mặt cắt phần tử chia thớ Để kể đến hiệu ứng kiềm chế nở ngang cốt thép đai, lớp bê tông vỏ bê tông lõi xem xét riêng rẽ mơ hình, lớp bê tơng lõi có cường độ nhân thêm với hệ số gia cường K [7] so với lớp bê tông vỏ (K >1, phụ thuộc vào cường độ hàm lượng cốt thép đai cột) Lựa chọn kích thước phần tử theo phương 10mm, số phần tử thuộc lớp bê tông vỏ 140 phần tử 480 phần tử lớp bê tơng lõi thể Hình b) Mơ hình vật liệu Sử dụng đường cong mơ tả quan hệ ứng suất - biến dạng chịu nén trục bê tơng theo dạng phương trình tổng qt Kent Part [7] Hình 10(a) để mơ hình vật liệu bê tơng Mơ hình bỏ qua khả chịu kéo bê tơng Mơ hình cốt thép lựa chọn để mô ứng xử cốt thép chịu lặp mơ hình Pinto Menegotto [8] Hình 10(b) a) Mơ hình bê tơng Kent & Part b) Mơ hình cốt thép Pinto & Menegotto Hình 10 Mơ hình vật liệu c) Tải trọng tác dụng Động đất tác dụng lên kết cấu theo phương mô cách sử dụng gia tốc đồ nhân tạo thu từ thí nghiệm thể Hình Sử dụng dạng phân tích phi tuyến, phương pháp phân tích tích phân trực tiếp với số gia thời gian 0,02s phương pháp gia tải giảm chấn với hệ số cản nhớt 5% phân tích thí nghiệm 3.2 Kết mơ số Kết thu từ mô số so sánh với kết thu từ thực nghiệm bao gồm biểu đồ quan hệ thời gian chuyển vị đỉnh cột dạng phá hoại 14 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Biểu đồ Hình 11 thể đồng thời quan hệ chuyển vị đỉnh cột theo thời gian nghiên cứu thực nghiệm mô số cấp gia tải có gia tốc đỉnh lớn a = 4,35m/s2 (~0,45g) Có thể nhận thấy hai biểu đồ Hình 11 có dạng tương đồng số thời điểm có chênh lệch phạm vi nhỏ Điều giải thích số nguyên nhân sau: (i) Midas Civil không mô tả cốt thép Hình 11 So sánh quan hệ chuyển vị đỉnh cột theo đai; (ii) Mơ hình vật liệu bê tơng cốt thép sử dụng thời gian mô số thực nghiệm mô số phản ánh phần chưa đầy đủ tính chất vật liệu sử dụng thực tế (iii) Điều kiện biên liên kết mẫu thí nghiệm khơng hồn tồn ngàm chân cột ngàm trượt đỉnh cột mô Dạng phá hoại mặt cắt chân cột thể Hình 12 so sánh với dạng phá hoại thực tế cột mức gia tốc đỉnh a = 4,35m/s2 Hình 13 Quan sát trực quan thấy kết thu từ mô số phản ánh sát với kết thực nghiệm: bê tông bị phá hoại chủ yếu biên cánh cột theo phương rung, bê tơng góc cột vùng biên cánh cột lại bị phá hoại phần Dạng vết nứt bao gồm vết nứt nghiêng cắt (chủ yếu) ngang uốn Qua phân tích thấy, việc sử dụng phần mềm Midas Civil mô cột BTCT chịu động đất tương đối trực quan Kết phân tích trạng thái phá hoại mẫu, quan hệ thời gian chuyển vị đỉnh cột thu từ mô thực nghiệm cho thấy tính phù hợp kết mơ Do sử dụng mơ hình PTHH phần mềm Midas Civil khảo sát ảnh hưởng tham số cường độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Hình 12 Phá hoại chân cột mẫu Hình 13 Phá hoại mặt mặt ngồi mẫu thí nghiệm Khảo sát ảnh hưởng tham số đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Trong điều kiện cơng trình chịu động đất, hạn chế chuyển vị ngang tương đối tầng (chuyển vị lệch tầng) nhằm thỏa mãn yêu cầu hạn chế hư hỏng công trình [5] Nhằm đánh giá ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất (độ cứng cột) tham số chuyển vị lệch tầng xem xét tới xác định đây: (1) đó: drifti chuyển vị lệch tầng cấp gia tốc thứ i; Δdc chuyển vị ngang đỉnh cột lớn cấp gia tốc thứ i; Δcci chuyển vị ngang chân cột lớn cấp gia tốc thứ i; hc chiều cao cột i Các mơ hình khảo sát có kích thước hình học (tiết diện mặt cắt ngang chữ L 360×360×100mm; chiều cao cột hc=1500mm), cốt thép chịu lực 12Ø10 (µ=1,5%), thép đai Ø6a150 điều kiện biên TẬP 12 SỐ 02 - 2018 15 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 4.1 Ảnh hưởng cường độ bê tông Khảo sát ba mơ hình có cốt thép bố trí tập trung vùng biên cường độ bê tông (f’c) thay đổi là: 13 MPa (M200); 16,2 MPa (M250) 19,5 MPa (M300) [4] Quan hệ chuyển vị lệch tầng với gia tốc đỉnh trường hợp khảo sát mức gia tốc khác thiết lập thể Hình 14 Các kết thu cho thấy tăng cường độ bê tơng làm chậm lại hình thành vết nứt tăng độ cứng cột, từ làm giảm chuyển vị lệch tầng Thiết lập đường cong thể mối quan hệ cường độ bê tông chuyển vị lệch tầng mức gia tốc khác Hình 15 Có thể thấy tất mức gia tốc, độ dốc biểu đồ f’c thay đổi từ 13MPa lên 16,2MPa lớn so với f’c thay đổi từ 16,2MPa lên 19,5MPa Từ rút rằng, cường độ bê tơng thay đổi cấp thấp hiệu giảm chuyển vị lệch tầng mang lại cao so với cường độ bê tông thay đổi cấp cao 4.2 Ảnh hưởng cấu tạo cốt thép Khảo sát hai mơ hình có mác bê tông M200 cấu tạo cốt thép khác nhau: (i) thép chịu lực bố trí tập trung vùng biên Hình 16(a) (ii) bố trí phân bố Hình 16(b) Quan hệ chuyển vị lệch tầng với gia tốc đỉnh trường hợp phân tích thể Hình 17 Hình 14 Ảnh hưởng cường độ bê tông đến chuyển vị lệch tầng Hình 15 Hiệu giảm chuyển vị lệch tầng tăng cường độ bê tơng Có thể nhận thấy, cấu tạo cốt thép có ảnh hưởng rõ ràng đến độ cứng cột: mức gia tốc đỉnh, chuyển vị lệch tầng giảm đáng kể cốt thép chịu lực bố trí tập trung vùng biên so với bố trí cốt thép phân bố Ngồi ra, nhằm đánh giá hiệu giảm chuyển vị lệch tầng (tăng độ cứng cột) thay đổi tham số khảo sát, số gia chuyển vị lệch tầng so sánh trường hợp phân tích mức gia tốc đỉnh xác định biểu thức đây: (2) đó: effectivei hiệu giảm chuyển vị lệch tầng cấp gia tốc thứ i thay đổi trạng thái khảo sát từ “k” sang “j”; driftij chuyển vị lệch tầng cấp gia tốc thứ i trạng thái khảo sát “j”; driftik chuyển vị lệch tầng cấp gia tốc thứ i trạng thái khảo sát “k” Hiệu giảm chuyển vị lệch tầng thay đổi bố trí cốt thép phân bố sang bố trí cốt thép tập trung mức gia tốc khác đánh giá thể Hình 18 Qua phân tích thấy mức gia tốc đỉnh lớn hiệu giảm chuyển vị lệch tầng cốt thép bố trí tập trung vùng biên phát huy so với bố trí thép phân bố 16 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 Hình 16 Hai trường hợp cấu tạo cốt thép cột KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình 17 Ảnh hưởng cấu tạo cốt thép đến chuyển vị lệch tầng Hình 18 Hiệu giảm chuyển vị lệch tầng thay đổi bố trí cốt thép phân bố sang bố trí cốt thép tập trung Kết luận Khi cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất vết nứt hình thành phát triển từ chân cột đến ½ chiều cao cột Trạng thái phá hoại cột thu bao gồm phá hoại cắt, xoắn lực nén vượt giới hạn vùng biên cánh cột phương động đất - bê tông bị nén vỡ, cốt thép bị oằn ổn định nén Phần tử Fiber, mơ hình vật liệu bê tơng Kent & Part mơ hình vật liệu thép Pinto & Menegotto chọn phần mềm Midas Civil phù hợp để mơ tả chế chịu lực q trình phá hoại cột BTCT chịu động đất Kết mô số phù hợp với kết thực nghiệm Kết nghiên cứu ảnh hưởng cường độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất cho thấy: (i) Cường độ bê tông tỷ lệ thuận với độ cứng cột Mức độ gia tăng độ cứng cột theo mức độ tăng cường độ bê tông không giống Khi cường độ bê tông thay đổi cấp thấp hiệu giảm chuyển vị lệch tầng mang lại cao so với cường độ bê tông thay đổi cấp cao (ii) Bố trí cốt thép chịu lực tập trung vùng biên cánh cột làm tăng đáng kể độ cứng cột so với bố trí cốt thép phân bố toàn tiết diện cột Mức gia tốc đỉnh tăng, hiệu tăng độ cứng cột cốt thép bố trí tập trung vùng biên nâng cao so với bố trí thép phân bố đều./ Tài liệu tham khảo Chiun-lin W., Wu-Wei K., Yuan-Sen Y., Shyh-Jiann H., Kenneth J.E., Chin-Hsiung L., Jack P.M (2009) “Collapse of a nonductile concrete frame: Shaking table tests”, Earthquake Engineering Structural Dynamics, 38:205-224 Huy Ng.V., Dat Ph.X, Chieu L.X (2014), “Expreriment study on irregularly shaped reinforced concrete columns subjected to seismic action”, International Journal of Structural Stability and Dynamics TCVN TCVN 2737:1995, Tải trọng tác động-Tiêu chuẩn thiết kế, Hà Nội TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế, Hà Nội TCVN 9386:2012, Thiết kế cơng trình chịu động đất, Hà Nội Midas finite element code official web site: http://www.midasuser.com, truy cập ngày 20/3/2017 Kent D.C., Park R (1971), “Flexural members with confined concrete”, Journal of the Structural Division, ASCE, 97(7):1969-1990 Menegotto M., Pinto P.E (1973), “Method of Analysis of Cyclcally Loaded Reinforced Concrete Plane Frames Including Changes in Geometry and Non-Elastic Behavior of Elements under Combined Normal Force and Bending”, Symposium on the Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads, International Association for Bridge and Structural Engineering, Zurich, Switzerland, 15-22 Priestley M.J.N (1993), “Myths and Fallacies in Earthquake Engineering-Conficts Between Design and Reality”, Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake, 26(3):329-341 10 Qingzhao K., Rachel Howser R., Pedro S., Mo Y.L (2016), “Cyclic crack monitoring of a reinforced concrete coloum under simulated pseudo-Dynamic loading using piezoceramic-Based smart aggregates”, Applied sciences, 6:341 11 Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống (2006), Kết cấu bê tơng cốt thép: Phần cấu kiện bản, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Thanh Đạm, Nguyễn Lê Ninh (2002), Kết cấu Bê tông cốt thép: Phần kết cấu nhà cửa, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Nguyễn Lê Ninh (2007), Động đất thiết kế cơng trình chịu Động đất, NXB Xây dựng, Hà Nội 14 Nguyễn Lê Ninh (2011), Cơ sở lý thuyết tính tốn cơng trình chịu Động đất, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội TẬP 12 SỐ 02 - 2018 17 ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm mơ cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT tiết diện chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động. .. nghiên cứu thực nghiệm sử dụng để khảo sát ảnh hưởng tham số cường độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất Dựa kết phân tích, số khuyến cáo thiết kế cột BTCT tiết. .. độ bê tông cấu tạo cốt thép đến ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất cho thấy: (i) Cường độ bê tông tỷ l thuận với độ cứng cột Mức độ gia tăng độ cứng cột theo mức độ tăng cường độ bê
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu tải trọng động đất, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu tải trọng động đất

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn