Phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh không rõ giờ chụp

8 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:44

Thực tế dễ dàng nhận ra trong nhiều nghiên cứu rằng, vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh hàng không hay vệ tinh không rõ giờ chụp không được hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều. Nghiêncứu này giới thiệu các phương pháp nhằm xác định thời gian chụp của ảnh dựa vào góc phương vị mặt trời và độ dài bóng nắng của các vật thể thẳng đứng trên bề mặt đất phẳng. Giờ chụp ảnh đượcxác định từ góc phương vị mặt trời có sai số nhỏ hơn nhiều so với sai số từ độ dài bóng nắng. Sai số này có thể chấp nhận được cho mục đích hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều lên đường bờ. Các phương pháp xác định thời gian chụp ảnh này cũng đã được thử nghiệm thành công cho các ảnh vệ tinh không rõ giờ chụp khu vực bờ biển Sendai, Nhật Bản. BÀI BÁO KHOA H C PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU LÊN VỊ TRÍ ĐƯỜNG BỜ TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH KHƠNG RÕ GIỜ CHỤP Võ Cơng Hoang1, Hitoshi Tanaka2 Tóm tắt: Thực tế dễ dàng nhận nhiều nghiên cứu rằng, vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh hàng không hay vệ tinh không rõ chụp không hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều Nghiên cứu giới thiệu phương pháp nhằm xác định thời gian chụp ảnh dựa vào góc phương vị mặt trời độ dài bóng nắng vật thể thẳng đứng bề mặt đất phẳng Giờ chụp ảnh xác định từ góc phương vị mặt trời có sai số nhỏ nhiều so với sai số từ độ dài bóng nắng Sai số chấp nhận cho mục đích hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều lên đường bờ Các phương pháp xác định thời gian chụp ảnh thử nghiệm thành công cho ảnh vệ tinh không rõ chụp khu vực bờ biển Sendai, Nhật Bản Từ khóa: Hiệu chỉnh ảnh hưởng triều, góc phương vị mặt trời, góc thiên đỉnh mặt trời, vị trí đường bờ, Google Earth Pro, thời gian chụp ảnh 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thủy triều tượng mực nước biển dao động (dâng lên, hạ xuống) theo chu kỳ lực hấp dẫn mặt trăng (phần lớn) mặt trời (không đáng kể) với trái đất gây Hai chế độ triều phổ biến nhật triều bán nhật triều Nhật triều chu kỳ triều (khoảng 24 50 phút) có lần triều lên lần triều xuống Trong đó, bán nhật triều có lần triều lên lần triều xuống chu kỳ triều Do tác động thủy triều nên mực nước biển thay đổi liên tục theo độ lớn triều Trong độ lớn triều hiệu độ cao nước lớn độ cao nước ròng Trong nghiên cứu diễn biến hình thái cửa sơng, bờ biển số liệu đo đạc sóng, địa hình đáy, vị trí đường bờ (gọi tắt đường bờ), v.v., đóng vai trò quan trọng gần phải có Trong đó, số liệu đường bờ có vai trò quan trọng việc diễn biến hình thái chu kỳ ngắn hạn dài hạn Hơn nữa, vai trò quan trọng thực nghiên cứu nước phát Bộ mơn Kỹ thuật Cơng trình, Đại học Thủy lợi – Cơ sở e-mail: hoangvc@tlu.edu.vn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Tohoku 6-6-06 Aoba, Sendai 980-8579, Nhật Bản KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR triển Là nơi mà dạng số liệu khác hạn chế khơng có kinh phí khảo sát, đo đạc lớn Có nhiều cách để có số liệu đường bờ, trích xuất từ ảnh vệ tinh, ảnh hàng khơng, ảnh camera quan trắc liên tục, trích xuất từ số liệu GPS hay kể đo đạc thiết bị đo đạc, khảo sát thông dụng Do biến động mực nước biển tác động thủy triều, sóng, v.v., dấu đường bờ chọn để đại diện cho đường bờ “đúng” Boak Turner, 2005 tổng hợp hai nhóm dấu đường bờ sử dụng rộng rãi nhiều nghiên cứu thực giới Nhóm bao gồm dấu đường bờ liên quan đến đặc trưng biển đường mực triều cao, đường ướt/khơ Trong đó, Nhóm bao hàm dấu liên quan đến mốc tọa độ triều Chúng xác định vị trí giao đặc trưng bờ biển với thông số thủy triều khu vực cụ thể mực triều trung bình cao, mực triều trung bình Trong thực tế, đường ướt/khơ, đường đại diện cho đường mực nước tràn lên cao dọc theo bờ biển chu kỳ triều gần nhất, sử dụng phổ biến dấu đường bờ Nó nhận thấy ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, v.v, kể dạng màu dạng trắng đen (Crowell nnk, 1991; Leatherman, 2003) Sau trích xuất từ NG - S 60 (3/2018) 33 ảnh hiệu chỉnh hệ trục tọa độ vị trí đường bờ hiệu chỉnh (loại bỏ) ảnh hưởng thủy triều để đảm bảo số liệu đường bờ theo thời gian có mốc tọa độ triều Mức độ hiệu chỉnh ảnh hưởng triều nhiều hay phục thuộc vào độ lớn triều độ dốc bờ biển Mức độ hiệu chỉnh nhỏ lớn từ vài mét đến vài chục mét theo hướng vng góc với bờ (Chen Chang, 2009; Hoang nnk, 2014) Tuy nhiên, nhiều trường hợp ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, hay ảnh camera quan trắc (gọi chung ảnh) chụp từ lâu, thu thập từ nguồn mở, hay không rõ nguồn gốc (Google Earth Pro, Geospatial Information Authority of Japan (GSI – Japan), v.v.) có ngày chụp mà khơng có chụp cụ thể Cho nên, việc hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều lên số liệu đường bờ trích xuất từ dạng ảnh khơng thể (Adityawan Tanaka, 2013, Hoang nnk, 2015, Noshi nnk, 2015) Điều gây sai số lớn cho số liệu đường bờ, qua tạo thử thách lớn cho nghiên cứu mà biên độ biến đổi vị trí đường bờ nhỏ Thông thường, ảnh vệ tinh, hàng không, v.v., sử dụng nghiên cứu diễn biến hình thái bờ biển chụp điều kiện thời tiết tốt Chúng bao hàm khu vực rộng lớn mặt đất gồm đường bờ, vật thẳng đứng tòa nhà, trụ điện, cối, v.v Các vật thẳng đứng chiếu bóng xuống mặt đất trời có nắng Đến nay, có nhiều nghiên cứu lĩnh vực thiên văn học mối liên hệ thời gian góc phương vị mặt trời (solar azimuth angle, xem chi tiết Mục 2.1 2.2), thời gian thực độ dài bóng nắng vật thẳng đứng mặt đất (Iqbal, 1983; Hartmann, 1994, Reda Andreas, 2004) Tổng hợp vấn đề thảo luận trên, nghiên cứu đặt mục tiêu giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh khơng 34 rõ chụp từ vị trí mặt trời ảnh hàng khơng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đặt mục tiêu xác định chụp ảnh từ góc phương vị mặt trời bóng nắng vật thể thẳng đứng mặt đất thơng qua góc thiên đỉnh mặt trời (solar zenith angle) Một xác định thời gian chụp ảnh việc hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh thực dễ dàng Góc hợp phương bắc đường bóng nắng vật thẳng đứng độ dài đường bóng nắng xác định từ ảnh sau hiệu chỉnh Vị trí mặt trời (góc phương vị thiên đỉnh) ngày ảnh chụp tính tốn Sau so sánh góc độ dài vật thể đo từ ảnh với kết góc độ dài tính tốn xác định chụp ảnh Trái đất tự quay quanh quay quanh mặt trời theo quỹ đạo ổn định đường elipse mà mặt trời tiêu điểm Các chuyển động tạo ngày, đêm, mùa năm Thời gian ban ngày điểm trái đất xác định từ vị trí mặt trời Thuật tốn dùng để tính tốn vị trí mặt trời đề xuất nghiên cứu tính tốn vị trí mặt trời Đáng ý nghiên cứu Iqbal, 1983; Hartmann, 1994 Tuy nhiên, thuật toán hợp lệ khoảng thời gian định có sai số lớn ±0.010° Do vậy, Reda Andreas, 2004 đưa thuật toán đơn giản, chi tiết mà qua xác định vị trí mặt trời (góc phương vị thiên đỉnh) với sai số nhỏ (±0.0003°) Sau đây, số nội dung hai phương pháp xác định thời gian ảnh chụp dựa thuật toán vừa nhắc đến trình bày trích dẫn (chi tiết xem nghiên cứu đề cập trên) 2.1 Phương pháp - Xác định thời gian ảnh chụp từ góc phương vị mặt trời, Góc phương vị mặt trời, , góc hợp phương bắc đường thẳng vng góc với đường thẳng liên kết vị trí quan sát (vị trí vật thể thẳng đứng ảnh cần xác định chụp) trái đất mặt trời (Hình 1) Góc KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR NG - S 60 (3/2018) Bảng Các giá trị a b tính tốn xác định theo hướng đơng (cùng chiều kim đồng hồ) từ phương bắc theo Công thức (1) n (1) đó, t góc cục hệ toạ độ bề mặt trái đất (topocentric local hour angle) Hình Hình bán cầu thể góc phương vị góc thiên đỉnh mặt trời Q trình tính tốn cụ thể đại lượng trình bày Reda Andreas, 2004; vĩ độ địa lý vị trí quan sát (đơn vị radian), dương âm nằm phía bắc phía nam bán cầu; δ góc nghiên mặt trời hay gọi thiên độ, xích vĩ độ (solar declination angle), góc hợp đường thẳng nối tâm mặt trời tâm trái đất với mặt phẳng xích đạo Thực tế, góc nghiêng mặt trời thay đổi ngày khoảnh khắc Đại lượng tính tốn gần thơng qua khai triển chuỗi Fourier Công thức (2), (3) a b số cho Bảng Các bước tính tốn chi tiết góc nghiêng mặt trời trình bày Iqbal, 1983 KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR bn 0.070257 0.000907 0.001480 Từ Công thức (1), thay đổi góc phương vị mặt trời ngày (ban ngày) vị trí định trái đất xác định Do vậy, so sánh giá trị góc phương vị đo ảnh hiệu chỉnh với bảng giá trị góc phương vị vừa tính tốn ta xác định thời gian chụp ảnh 2.2 Phương pháp - Xác định thời gian ảnh chụp từ độ dài bóng nắng vật thể thẳng đứng mặt đất phẳng (thơng qua góc thiên đỉnh mặt trời, ) Góc thiên đỉnh mặt trời, , góc hợp thiên vị cục (local zenith) đường thẳng nối vị trí quan sát mặt trời (Hình 1) Đại lượng góc bù góc cao độ mặt trời (solar altitude angle) biến thiên phạm vi từ đến Góc thiên đỉnh xác định thơng qua Cơng thức (4), (4) đó, e góc cao độ mặt trời, đơn vị radian xác định Cơng thức (5), (5) Độ dài bóng nắng vật thể thẳng đứng lên bề mặt đất phẳng, L, xác định từ Cơng thức (6), (6) (2) đó, dn số thứ tự ngày năm, từ ngày 1/1 đến 364 ngày 31/12 an 0.006918 −0.399912 −0.006758 −0.002697 đó, H độ cao vật thể thẳng đứng tính từ mặt đất phẳng Từ Cơng thức (6), độ dài bóng nắng thay đổi ngày (ban ngày) vật thể thẳng đứng bờ mặt đất phẳng tính Khi đó, tiến hành so sánh độ dài bóng nắng đo ảnh hiệu chỉnh với NG - S 60 (3/2018) 35 kết vừa tìm được, ta xác định thời gian chụp ảnh KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU Khu vực cửa sông Nanakita, bờ biển Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản (Hình 2) chọn Hình Bản đồ khu vực nghiên cứu Hình Ảnh hàng khơng sau hiệu chỉnh (chụp ngày 6/3/2011 Ngoài ra, khu vực chụp ảnh hàng không từ đến tháng lần từ năm 1990 đến Các ảnh hàng khơng có ngày, chụp chi tiết nên nguồn số liệu hữu ích để kiểm chứng kết tính tốn áp dụng Phương pháp trình bày Đây lý khu vực chọn làm khu vực nghiên cứu Các ảnh thu thập bao hàm hai tòa nhà thuộc nhà máy xử lý nước thải Minami Gamo Độ cao hai tòa nhà (bên trái) (bên phải) 13,7 m 20,45 m Ảnh hàng không chụp theo thời điểm khác từ máy bay nên cần hiệu chỉnh hệ trục tọa độ địa lý Mặc dù ảnh vệ tinh tải từ Google Earth Pro (a) 36 khu vực nghiên cứu Ảnh vệ tinh khu vực tải từ Google Earth Pro Có 15 ảnh rõ nét chụp giai đoạn từ năm 2002 đến thu thập Ngày chụp ảnh hiển thị chụp cụ thể ngày lại khơng có 6/3/2011 hiệu chỉnh, nhiên ảnh có độ sai lệch định Do vây, chúng lần hiểu chỉnh hệ tọa độ địa lý với ảnh hàng không Các bước, kỹ thuật thơng tin chi tiết q trình hiệu chỉnh ảnh trình bày Moore, 2000 Số liệu triều trạm Cảng Sendai thu thập từ website NOWPHAS-Japan sử dụng trình hiệu chỉnh triều nghiên cứu Mực nước trung bình trạm T.P +0,9 m (Mốc tọa độ Tokyo) Độ lớn triều khu vực nghiên cứu 1,6 m với mực nước triều thấp cao 0.00 m +1,60 m Độ dốc bờ biển 0,11 Giá trị sử dụng độ dốc toàn bờ biển khu vực nghiên cứu (b) KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR 12 /3/ 2011 NG - S 60 (3/2018) (c) (d) /9/2011 4/7/ 2012 (f) /9/2012 2/7/2014 (h) /5/2015 6/4/2011 (e) (g) Hình Cách đo đạc góc phương vị độ dài bóng nắng ảnh hàng khơng ảnh vệ tinh hiệu chỉnh Ảnh hàng không ảnh vệ tinh hiệu chỉnh hệ tọa độ tồn cầu WGS84 (World Geodetic System 1984) thơng qua nhóm điểm kiểm sốt cố định (ground control point) phép chuyển vị Một đường thẳng song song với hướng đường bờ biển hợp với phương bắc góc 210° theo hướng chiều kim đồng hồ chọn làm đường sở cho trình xác định vị trí đường bờ Vị trí đường bờ mặc định vị trí đường ướt/khơ Đường trích xuất từ ảnh hiệu chỉnh dựa khác cường độ màu khác phía ướt phía khơ Thơng tin chi tiết liên quan đến vấn đề tìm hiểu thêm nghiên cứu Boak Turner, 2005 Moore, 2000 Góc phương vị độ dài bóng nắng hai tòa nhà đo đạc từ ảnh hiệu chỉnh Hình thể ảnh hàng không khu vực nghiên cứu sau chỉnh Trong đó, vị trí hai tòa nhà đánh dấu hình chữ nhật màu đỏ Hình thể số ảnh hàng khơng vệ tinh khu vực nghiên KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR cứu sau hiệu chỉnh dùng để đo đạc góc phương vị độ dài bóng nắng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thời gian chụp ảnh hàng không ảnh vệ tinh Thời gian chụp ảnh thực tế tính tốn ảnh thể Hình trình bày Bảng Thời gian chụp tính tốn ảnh trung bình thời gian chụp xác định thơng qua hai tòa nhà ảnh Trong số trường hợp, thời gian chụp xác định từ hai tòa nhà góc phương vị độ dài bóng nắng bị khuất khơng rõ ràng Sơ đồ mơ tả cách xác định góc phương vị độ dài bóng nắng thể Hình 4(a) Sự sai khác thời gian chụp ảnh thực tế thời gian chụp ảnh tính tốn đặt ∆t thể Hình Theo kết đó, sai khác lớn xác định từ Phương pháp lần phút 30 phút Như vậy, sai số xác định chụp Phương pháp lớn nhiều so với Phương pháp Sai số lớn đến từ nhiều nguyên nhân khách quan mặt đất không phẳng, hay sai số xác NG - S 60 (3/2018) 37 định độ dài bóng nắng ảnh hiệu chỉnh lớn Hình thể mực nước trạm cảng Sendai thời điểm chụp ảnh (7) (8) Theo đó, nhiều ảnh chụp vào thời điểm mực nước biển thấp cao Điều dẫn tới sai số lớn vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh không thực việc hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều Nhằm làm rõ sai khác lớn mực nước biển sai số việc xác định thời gian chụp ảnh gây ra, hàm Công thức (7) sử dụng để mô tả vận động thủy triều Hàm đơn giản hóa từ hàm lý thuyết mô tả vận động thủy triều (Công thức 8) đó, c biên độ triều; σ tần số góc triều; ߮ độ lệch pha Trên sở Công thức (7), mối quan hệ sai khác mực nước, ∆y, sai số thời gian xác định thời gian chụp ảnh gây ra, ∆t, thể theo Công thức (9), (9) Bảng Thời gian chụp thực tính tốn ảnh Thời gian chụp (UTC+9.00) Osaka, Sapporo, Tokyo Tính tốn (Đơn vị: Phút) Thực tế Ghi Phương pháp Phương pháp 9:53 9:53 10:00 (+7) Hàng không Không xác định 13:50 Không xác định Vệ tinh (Google Earth Pro) Không xác định 14:32 Không xác định Hàng không (GSI-Japan) 14:25 14:30 (+5) 14:15 (−10) Hàng không 14:10 14:07 (−3) 14:11 (+1) Hàng không 11:20 11:20 11:55 (+35) Hàng không 14:22 14:21 (−1) 14:11 (−11) Hàng không 14:00 13:59 (−1) 14:23 (+23) Hàng khơng Ảnh (Hình) Hình 4a Hình 4b Hình 4c Hình 4d Hình 4e Hình 4f Hình 4g Hình 4h 30 ∆t (Min.) 20 10 -10 - Phuong phap - Phuong phap -20 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 Thoi gian Hình Sai số thời gian chụp ảnh thực tế thời gian chụp tính tốn từ hai phương pháp (∆t =thời gian chụp tính tốn-thời gian chụp thực tế) - Thuy trieu - Hang khong - Ve tinh (Google) z (m) 0.5 -0.5 -1 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 Thoi gian 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 Hình Thời gian chụp tính tốn (ảnh vệ tinh) thực tế (ảnh hàng không mực nước biển tính tốn trạm Cảng Sendai (T.P., mốc cao độ Tokyo) 38 KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR NG - S 60 (3/2018) Một ví dụ minh họa khu vực biển có bán nhật triều với độ lớn 1,5 m (c=0,75 m), sai có xác định thơng qua hai phương pháp trình bày Thời gian chụp khác mực nước lớn tương ứng với phút sai số thời gian chụp ảnh đề cập ảnh vệ tinh nghiên cứu ∆ymax = cm Do đó, sai số mực nước triều thời gian chụp ảnh trình hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên số liệu đường trường hợp bỏ qua Từ kết trình bày trên, khẳng xác định thơng qua Phương pháp Sau có định phương pháp xác định thời gian chụp ảnh từ góc phương vị (Phương pháp 1) có độ bờ thực Mức độ hiệu chỉnh vị trí đường bờ tích độ chênh lệch mực nước thời điểm chụp ảnh mực nước biển xác cao cao phương pháp xác định thơng qua độ dài bóng nắng (Phương pháp 2) trung bình độ dốc bờ biển (0,11) Hình thể thay đổi vị trí đường bờ theo thời gian Hơn nữa, sai số Phương pháp chấp nhận cho mục đích hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh mặt cắt ngang hai trường hợp có khơng có hiệu chỉnh triều Kết cho thấy mức độ hiệu hiệu chỉnh vị trí đường bờ lớn 9,1 m Ngồi sai số q trình hiệu chỉnh ảnh, q trình trích xuất vị trí đường bờ số liệu đường bờ có sai số lớn nhiều không hiệu chỉnh ảnh hưởng triều 4.2 Hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên số liệu đường bờ trích xuất từ ảnh vệ tinh Ảnh vệ tinh tải từ Google Earth Pro, hay ảnh hàng không thu thập từ GSI Japan từ nguồn mở khác mà chụp cụ thể không - Hieu chinh trieu - Khong hieu chinh trieu 190 y (m) 180 170 160 150 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 Thoi gian 7/2013 1/2014 7/2014 Hình Diễn biến theo thời gian vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh vệ tinh hai trường hợp không hiệu chỉnh hiệu chỉnh ảnh hưởng triều KẾT LUẬN Nghiên cứu giới thiệu phương pháp xác định thời gian chụp ảnh để thực việc hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên số liệu đường bờ trích xuất từ ảnh không rõ chụp Các phương pháp hữu ích cho ảnh thu thập từ Google Earth Pro, GSI Japan nguồn mở khác Thời gian chụp ảnh xác định từ góc phương vị mặt trời KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR (Phương pháp 1) độ dài bóng nắng vật thể thẳng đứng mặt đất phẳng thơng qua góc thiên đỉnh mặt trời (Phương pháp 2) Thời gian chụp ảnh xác định từ Phương pháp có độ xác cao nhiều so với Phương pháp Sai số xác định thời gian chụp ảnh bỏ qua cho mục đích hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên vị trí đường bờ NG - S 60 (3/2018) 39 TÀI LỆU THAM KHẢO Adityawan, M B., Tanaka, H (2013) Shoreline changes at Sendai Port due to the Great North East Japan, Tsunami of 2011 Proceedings of the 7th International Conference on Coastal Dynamics, 63–72 Boak, E H., Turner, I L (2005) Shoreline definition and detection: A review Journal of Coastal Research, 21, 688–703 Crowell, M., Leatherman, S P., Buckley, M K (1991) Historical shoreline change: Error analysis and mapping accuracy Journal of Coastal Research, 7, 839–852 Chen, W W., Chang, H K (2009) Estimation of shoreline position and change from satellite images considering tidal variation Estuarine, Coastal and Shelf Science, 84, 54–60 Hartmann, L D (1994) Global physical climatology Academic Press: New York, 411p Hoang, V C., Tanaka, H., Mitobe, Y (2014) Analysis of shoreline behavior on Sendai coast before and after the 2011 tsunami Proceedings of the 34th International Conference on Coastal Engineering Hoang, V C., Thanh, T M., Viet, N T., Tanaka, H (2015) Shoreline change at the Da Rang River Mouth, Vietnam Proceedings of the 5th International Conference on Estuaries and Coasts, 312318 Iqbal, M (1982) An introduction to solar radiation, 1st ed.; Academic Press: New York, 390p Leatherman, S P (2003) Shoreline change mapping and management along the U.S east coast Journal of Coastal Research, 38, 5-13 Moore, L J (2000) Shoreline mapping techniques Journal of Coastal Research, 16, 111-124 Noshi, Y., Uda, T., Kobayashi, A., Miyahara, S (2015) Beach changes observed in Phan Rang City in southeast Vietnam Proceedings of the 8th International Conference on Asian and Pacific coasts, 163-170 Reda, I., Andreas, A (2004) Solar position algorithm for solar radiation applications Solar Energy, 76, 577–589 Abstract: METHOD FOR CORRECTING TIDAL EFFECT ON SHORELINE POSITION EXTRACTED FROM UNKNOWN CAPTURE TIME IMAGE It is inevitable to find in studies that shoreline position extracted from unknown capture time aerial photograph or satellite image was not corrected to tidal effect In this study, an approach is introduced that can estimate the capture time of image from the solar azimuth angle and the length of shadow of a vertical object on the horizontal surface on the earth The capture time of the aerial photograph estimated from solar azimuth angle has a much smaller deviation than the one estimated from the length of the shadow This error is acceptable for tidal correction purposes The approach was also utilized to estimate the capture time of a set of satellite images on Sendai coast Therefore, the tidal correction was implemented for shoreline positions extracted from those images Keywords: tidal correction; solar azimuth angle; solar zenith angle; shoreline position; Google Earth Pro; image capture time Ngày nhận bài: 15/12/2017 Ngày chấp nhận đăng: 03/3/2018 40 KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR NG - S 60 (3/2018) ... cứu đặt mục tiêu giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh khơng 34 rõ chụp từ vị trí mặt trời ảnh hàng không PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên... trích xuất vị trí đường bờ số liệu đường bờ có sai số lớn nhiều không hiệu chỉnh ảnh hưởng triều 4.2 Hiệu chỉnh ảnh hưởng triều lên số liệu đường bờ trích xuất từ ảnh vệ tinh Ảnh vệ tinh tải từ. .. vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh vệ tinh hai trường hợp không hiệu chỉnh hiệu chỉnh ảnh hưởng triều KẾT LUẬN Nghiên cứu giới thiệu phương pháp xác định thời gian chụp ảnh để thực việc hiệu chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh không rõ giờ chụp, Phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều lên vị trí đường bờ trích xuất từ ảnh không rõ giờ chụp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn