Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT12

3 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:41

Sau đây là Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT12. Với hình thức thi viết, đề thi hữu ích cho sinh viên nghề xây dựng tham khảo và học tập. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTXD – LT 12 Hình thức thi: (Viết) Thời gian thi: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề) ĐỀ BÀI I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (2,0 điểm): Từ hình chiếu vng góc vật thể đồ thức Vẽ hình cắt A-A, B-B Câu 2: (2,0 điểm): Vẽ cấu tạo lớp x©y gạch góc tường chữ L,T ; ChiỊu dµy 220, kiểu dọc ngang Câu 3: (3,0 đểm): Cho hệ thống móng cơng trình có mặt mặt cắt hình vẽ: mỈt b»ng mãnG u cầu: Tính khối lượng nhu cầu vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng cho cơng tác xây gạch móng M2, M3 vữa xi măng cát mịn ML = 1,5 - mác 50 Định mức xem bảng 1; Bảng Đơn vị tính : 1m3 Chiều dày (cm) Mã Công tác Thành phần Đơn Hiệu xây lắp hao phí vị ≤33 >33 AE.21 Xây móng Vật liệu Gạch viên 550 539 Vữa m3 0,29 0,30 Nhân công 3,5/7 công 1,67 1,49 10 20 Bảng * Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn Cát có mơ đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0 , Xi măng PC 30 Mã Hiệu B 122 Thành phần hao phí Xi măng Cát mịn Đơn vị kg m3 25 124,01 1,16 Đơn vị tính : 1m3 Mác vữa 50 75 230,02 320,03 1,12 1,09 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... Đơn vị tính : 1m3 Chiều dày (cm) Mã Cơng tác Thành phần Đơn Hiệu xây lắp hao phí vị 33 >33 AE.21 Xây móng Vật liệu Gạch viên 550 539 Vữa m3 0,29 0 ,30 Nhân công 3, 5/7 công 1,67 1,49 10 20 Bảng... tính : 1m3 Mác vữa 50 75 230 ,02 32 0, 03 1,12 1,09 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... 1m3 vữa xi măng cát mịn Cát có mơ đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0 , Xi măng PC 30 Mã Hiệu B 122 Thành phần hao phí Xi măng Cát mịn Đơn vị kg m3 25 124,01 1,16 Đơn vị tính : 1m3 Mác vữa 50 75 230 ,02 32 0,03
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT12, Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTXD-LT12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn