Bài giảng Lịch sử của vật liệu kính

3 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:26

Giới thiệu linh tinh về nhóm, giới thiệu chủ đề kính là những nội dung chính trong bài giảng Lịch sử của vật liệu kính. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Mở đầu • Giới thiệu linh tinh nhóm • Giới thiệu chủ đề kính Lịch sử kính Có từ thời đồ đá dạng thủy tinh tự nhiên, tạo từ dung nham magma núi lửa Lần sản xuất nhân tạo người Ai Cập vào khoảng năm 2000 BC Trong kỷ sau, việc chế tạo thủy tinh phát triển rộng rãi cách mạng thủy tinh người Rôma với kỹ thuật chế tạo tiên tiến thời Thủy tinh bắt đầu dùng trang trí xây dựng  Kính ra đ ời Kính xây dựng .. .Lịch sử kính Có từ thời đồ đá dạng thủy tinh tự nhiên, tạo từ dung nham magma núi lửa Lần sản xuất nhân... người Rôma với kỹ thuật chế tạo tiên tiến thời Thủy tinh bắt đầu dùng trang trí xây dựng  Kính ra đ ời Kính xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Lịch sử của vật liệu kính, Bài giảng Lịch sử của vật liệu kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn