Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

19 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:19

Chương 2 trình bày về Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, các loại liên kết, cách nối các miếng cứng thành hệ bất biến hình. Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TẠO HÌNH HỌC CỦA CÁC HỆ PHẲNG § 2.1 KHÁI NIỆM Hệ bất biến hình (BBH) Là hệ kết cấu chịu tải trọng tác dụng giữ nguyên hình dạng hình học ban đầu biến dạng đàn hồi vật thể không đáng kể xem cấu kiện hệ tuyệt đối cứng • Kết cấu xây dựng thường hệ bất biến hình • Kết cấu BBH có khả chịu tác dụng tải trọng • Nội lực phát sinh hệ cân với ngoại lực tác dụng Hệ biến hình (BH) Là hệ kết cấu chịu tải trọng tác dụng thay đổi hình dạng hình học ban đầu cách hữu hạn coi biến dạng đàn hồi vật thể không đáng kể xem cấu kiện hệ tuyệt đối cứng • Kết cấu biến hình khơng có khả chịu tải trọng • Cơng trình xây dựng không dùng hệ BH Hệ biến hình tức thời (BHTT) Là hệ kết cấu chịu tải trọng tác dụng thay đổi hình dạng hình học ban đầu vơ bé (Nếu bỏ qua đại lượng vô bé bậc cao thay đổi kích thước hình học) xem cấu kiện hệ tuyệt đối cứng • Sau thay đổi hình dạng hình học vô cùng bé hệ lại trở nên BBH • Nợi lực phát sinh hệ thường rất lớn • Kết cấu xây dựng không dùng hệ BHTT Miếng cứng Là hệ phẳng bất kỳ bất biến hình cách rõ rệt • Quy ước biểu diễn miếng cứng Bậc tự Là số thông số độc lập đủ để xác định vị trí hệ hệ khác xem bất động • Một điểm mặt phẳng có hai bậc tự hai chuyển động theo hai phương khác • Một miếng cứng có ba bậc tự hai chuyển động theo hai phương khác chuyển động quanh giao điểm hai phương § 2.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Liên kết đơn giản Là liên kết nối hai miếng cứng lại với 1.1 Liên kết (liên kết loại 1) • Cấu tạo: Gồm có khớp lý tưởng hai đầu • Tính chất động học: Khử bậc tự do, ngăn không cho chuyển vị theo phương dọc trục • Tính chất tĩnh học: Xuất phản lực liên kết theo dọc trục • Gối di động trường hợp đặc biệt liên kết loại 1.2 Liên kết khớp (liên kết loại 2) • Cấu tạo: gồm có khớp lý tưởng điểm nối hai miếng cứng • Tính chất động học: khử bậc tự do, ngăn khơng cho chuyển vị theo phương • Về mặt động học: liên kết khớp tương đương với hai liên kết • Tính chất tĩnh học: Xuất phản lực liên kết khớp • Gối cố định trường hợp đặc biệt liên kết loại 1.3 Liên kết hàn (liên kết loại 3) • Cấu tạo: gồm có mối hàn điểm nối hai miếng cứng • Tính chất động học: khử bậc tự do, ngăn không cho chuyển vị theo phương, chuyển vị xoay • Về mặt động học: liên kết khớp tương đương với ba liên kết hay khớp cợng mợt • Tính chất tĩnh học: xuất phản lực liên kết khớp • Ngàm trường hợp đặc biệt liên kết loại Liên kết phức tạp Là liên kết nối từ miếng cứng với trở lên, thường gặp liên kết khớp phức tạp hàn phức tạp • Độ phức tạp liên kết phức tạp: số liên kết đơn giản loại tương đương với liên kết phức tạp • Cơng thức tính : p = D-1 (2.1) p : độ phức tạp của liên kết phức tạp D số miếng cứng quy tụ vào liên kết phức tạp Các loại gối tựa Là liên kết nối công trình với đất 10 § 2.3 CÁCH NỚI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BẤT BIẾN HÌNH Điều kiện cần: thể mối liên hệ số liên kết cần thiết với số lượng miếng cứng có hệ xét 1.1 Hệ bất kỳ Hệ có D miếng cứng Điều kiện cần: T liên kết n = T + 2K + 3H - 3(D-1) ≥0 (2.2) K liên kết khớp Có thể xảy ba trường hợp: H liên kết hàn n hệ thiếu liên kết, kết luận : BH n=0 => hệ đủ liên kết có thể BBH n>0 => hệ thừa liên kết 11 1.2 Hệ nới đất Hệ có D miếng cứng Điều kiện cần: T liên kết n = T + 2K + 3H+C - 3D ≥0 (2.3) K liên kết khớp Có thể xảy ba trường hợp: H liên kết hàn n hệ thiếu liên kết, kết luận : BH C liên kết tựa n=0 => hệ đủ liên kết tương đương loại n>0 => hệ thừa liên kết có thể BBH 1.3 Hệ dàn Dàn là hệ gồm các thẳng chỉ nối với bằng các khớp ở hai đầu mỗi mắt dàn 12 a Dàn khơng nới đất Hệ có D M mắt Điều kiện cần: n = D + – 2M ≥ (2.4) Có thể xảy ba trường hợp b Dàn nới đất Hệ có D Điều kiện cần: M mắt n = D + C – 2M ≥ C liên kết tựa n hệ thiếu liên kết, kết luận : BH tương đương loại n=0 => hệ đủ liên kết (2.5) có thể BBH n>0 => hệ thừa liên kết 13 Điều kiện đủ: các liên kết cần được bố trí hợp lý 2.1 Cách nối điểm (mắt) vào miếng cứng thành hệ BBH Điều kiện cần và đủ để nối một điểm ( mắt) vào một miếng cứng thành một hệ BBH là phải dùng hai khơng thẳng hàng • Hai khơng thẳng hàng này gọi là bợ đơi • Bợ đơi khơng làm thay đổi tính chất động học của hệ 2.2 Cách nối hai miếng cứng thành một hệ BBH Dùng liên kết tương đương loại bố trí hợp lý: • Dùng liên kết khơng đồng qui, khơng song song • Dùng liên kết khớp liên kết thanh, phương không qua khớp • Sử dụng liên kết hàn 14 2.3 Cách nối ba miếng cứng thành một hệ BBH Dùng liên kết tương đương loại bố trí hợp lý: • Sử dụng liên kết • Sử dụng liên kết khớp • Sử dụng liên kết hàn • Sử dụng liên kết hàn, • liên kết khớp, liên kết Điều kiện cần và đủ để nối miếng cứng là ba khớp thực hoặc giả tạo tương hỗ ( giao điểm của hai nối từng cặp hai miếng cứng) không được nằm cùng một đường thẳng 15 2.4 Trường hợp tổng quát Sử dụng ba bài toán ở để nối miếng cứng lại với để miếng cứng lớn (số miếng cứng giảm đi) Sau dùng vẫn bài toán để đưa về kết luận cuối cùng Ví dụ VD1: Khảo sát cấu tạo hình học hệ kết cấu sau v Điều kiện cần: hệ nối đất D = 3; T = 0; K = 2; H = 0; C = Thay vào (2.3) hệ đủ liên kết có thể BBH n = 0+ 3+3 0+5−3 = 16 v Điều kiện đủ: Ta thấy miếng cứng AB (I) CD (III) có hai khớp hai đầu nên coi liên kết trục qua hai khớp Miếng cứng BCE liên kết với trái đất AB, EF DC Nếu ba đồng quy hệ biến hình tức thời Để khơng bị biến hình tức thời ta thay đổi phương liên kết EF để không xảy trường hợp ba đồng quy VD2: Khảo sát cấu tạo hình học hệ kết cấu sau 17 v Điều kiện cần: Đây là hệ dàn không nối đất D = 21; M = 12 Thay vào (2.4) = 21 +3− hệ đủ liên kết cónthể BBH v 12 = Điều kiện đủ: Dùng liên kết đôi để phát triển miếng cứng ta miếng cứng (I); (II); (III) hình Ba miếng cứng (I); (II); (III) liên kết với khớp (1,2); (1,3) (2,3) không thẳng hàng nên ba miếng cứng (I); (II); (III) miếng cứng.Hai điểm B C liên kết vào miếng cứng đôi Kết luận: hệ cho đủ liên kết, bất biến hình 18 Bài tập: xét cấu tạo hình học cho hệ sau 19 ... kiện cần: T liên kết n = T + 2K + 3H - 3(D-1) ≥0 (2. 2) K liên kết khớp Có thể xảy ba trường hợp: H liên kết hàn n hệ thiếu liên kết, kết luận : BH n=0 => hệ đủ liên kết có thể BBH... đồng quy VD2: Khảo sát cấu tạo hình học hệ kết cấu sau 17 v Điều kiện cần: Đây là hệ dàn không nối đất D = 21 ; M = 12 Thay vào (2. 4) = 21 +3− hệ đủ liên kết cónthể BBH v 12 = Điều... liên kết 11 1 .2 Hệ nới đất Hệ có D miếng cứng Điều kiện cần: T liên kết n = T + 2K + 3H+C - 3D ≥0 (2. 3) K liên kết khớp Có thể xảy ba trường hợp: H liên kết hàn n hệ thiếu liên kết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan, Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn