Một vài suy nghĩ về vấn đề tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng hiện nay

12 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:13

Nội dung của bài báo là trình bày lý thuyết, thực hiện phân tích, tổng hợp, tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng có dạng tiết diện đơn giản hay tiết diện phức tạp được quy đổi sang tiết diện tương đương theo quy phạm Việt Nam và các nước. Mời các bạn cùng tham khảo. Kỹ thuật Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TỐN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION FOR REINFORCED WALLS IN HIGH BUILDINGS Nguyễn Thành Công1 Tóm tắt Abstract Nội dung báo trình bày lý thuyết, thực phân tích, tổng hợp, tính tốn cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng có dạng tiết diện đơn giản hay tiết diện phức tạp quy đổi sang tiết diện tương đương theo quy phạm Việt Nam nước Tính tốn cốt thép dọc vách cứng, phương pháp sử dụng là: tính cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên, phân bố ứng suất đàn hồi, giả thiết vùng biên chịu nén, xây dựng biểu đồ tương tác, bố trí cốt thép trước sau kiểm tra khả chịu lực Cốt thép ngang vách cứng tính theo TCVN 198 - 1997 ACI318M-08 Kết phân tích, tính tốn chứng tỏ phương pháp tính nêu xác có độ tin cậy cao, dễ thực đồ án thiết kế Ở đây, tác giả kiến nghị giải pháp tính tốn cốt thép dọc cho vách cứng sử dụng lý thuyết cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên theo quy phạm Việt Nam, cốt thép ngang cứng tính theo TCVN 198 - 1997 This paper is to represent the theory, analysis, synthesis, calculation of reinforcement for walls in high buildings by converting to the equivalent section in accordance with Vietnamese standards and other countries’ The methods used to calculate vertical reinforcement are: walls calculated as obliquely eccentric compression, elastic stress distribution, assuming the compressible boundary, building interactive charts First is to dispose reinforced and then check the bearing capacity The horizontal reinforcement of wall is calculated by Vietnamese standard no 198 - 1997 and ACI318M-08 The results indicated that the above calculation methods are quite accurate, highly reliable and easy to implement in the design plan The author proposes the calculation methods for the vertical reinforcement of wall by Vietnamese standards and the horizontal reinforcement by Vietnamese Standards no 198-1997 Từ khóa: vách cứng, tiết diện tương đương, tính tốn cốt thép, nén lệch tâm xiên, phân bố ứng suất đàn hồi, vùng biên chịu nén, biểu đồ tương tác Đặt vấn đề1 Việc tính tốn cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng theo quy phạm Việt Nam giới tiết diện ngang chuẩn hóa (chữ nhật, chữ T, chữ I,…) phức tạp, mức độ tùy quy phạm Trong quy phạm Việt Nam, Nga, Anh, Mỹ, Ấn Độ, việc tính tốn cốt thép cho vách cứng chịu lực phức tạp, có tiết diện chuẩn quy trình tính tốn rắc rối Trong thực tế, vách cứng chịu lực có tiết diện đa dạng dạng chịu lực tiết diện ngang việc tính tốn cách cho đơn giản, tiết kiệm thời gian mà an toàn khơng lãng phí quan tâm Theo Lê Hòa Bình (2001) Lâm Mạnh Cường (2009), phương pháp tính toán cốt thép vách cứng nhà cao tầng tính tốn trực tiếp phần mềm thơng dụng (SAP 2000, ETABS), Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh Keywords: walls, equivalent section, vertical reinforcement, obliquely eccentric compression, elastic stress distribution, assuming the compressible boundary, building interactive charts, horizontal reinforcement có quy đổi thông số liệu từ tiêu chuẩn Việt Nam qua tiêu chuẩn Anh (BS) Mỹ (ACI) tính tốn nội lực từ phần mềm kết cấu tính tốn cốt thép theo phương pháp: tính cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên, phân bố ứng suất đàn hồi, giả thiết vùng biên chịu nén, xây dựng biểu đồ tương tác, bố trí cốt thép trước sau kiểm tra khả chịu lực Đối với cốt thép ngang vách, tính theo TCVN 198 - 1997 ACI318M-08.Nếu tính cho vách cứng có hình dạng phức tạp khơng có thư viện phần mềm kết cấu quy đổi tiết diện tương đương Lê Hòa Bình (2001) xác định phần mềm chưa tính tốn cốt thép, cho kết tính thép theo quy phạm nước Mỹ (ACI), Anh (BS),… cho tốn dạng (chưa có cong) với số tiết diện tính tốn định Trong thư viện phần mềm, tiết diện cấu kiện chuẩn hóa, trường Số 22, tháng 7/2016 179 180 Kỹ thuật Công nghệ hợp tiết diện hệ chịu lực phức tạp cần phải quy đổi dạng tiết diện tương đương Quá trình quy đổi tiết diện phức tạp tiết diện đơn giản tương đương phải hợp lý để giải vấn đề đặt tính tốn cốt thép nào, bố trí cốt thép tập trung nhiều vị trí tiết diện cho cốt thép bố trí tiết diện vách cứng tương đương áp dụng tiết diện thực Dõi theo tốc độ phát triển công nghệ thơng tin nói chung cơng nghệ phần mềm nói riêng, vấn đề thực tự động hóa phép tính từ rút ngắn thời gian tính tốn, tăng độ xác tốn hồn tồn khả thi Giải vấn đề 2.1 Sự cần thiết vách cứng nhà nhiều tầng Công dụng vách cứng nhà cao tầng công nhận từ lâu Bố trí vách cứng vị trí hợp lý mặt vách cứng chống đỡ hiệu tải trọng ngang gió động đất Hệ thống vách cứng làm cho dao động cơng trình tối ưu Hiện nay, đa số cơng trình nhà cao tầng sử dụng hệ vách cứng để chịu tải trọng ngang gió động đất Hiện nay,các nhà cao tầng ngày cao mảnh nên vách cứng quan trọng hệ lực thẳng đứng Sự cần thiết vách cứng hệ chịu lực nhà cao tầng đòi hỏi vấn đề thiết kế vách cứng phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo an tồn cho cơng trình giảm thiểu tối đa thiệt hại chấn động (động đất) với tổn thất chi phí lớn 2.2 Sơ đồ tính tốn nội lực Sơ đồ tính tốn nhà cao tầng thiết lập sở lý tưởng hóa mơ hình vật lý phức tạp (thực tế) cơng trình Phân loại sơ đồ tính chọn nhà cao tầng theo tích chất ẩn số, hệ chịu lực nhà cao tầng đưa dạng sơ đồ tính tốn: sơ đồ tính tốn liên tục, sơ đồ tính tốn rời rạc, sơ đồ tính tốn rời rạc kết hợp liên tục Để tính tốn hệ chịu lực nhà cao tầng sơ đồ tính tốn rời rạc kết hợp liên tục tổng quát tiện lợi mơ hình tính khác Mơ hình rời rạc kết hợp liên tục coi kết cấu chịu lực thẳng đứng ngơi nhà rời rạc, nội lực liên kết kết cấu thẳng đứng với coi phân bố theo chiều cao Để chuyển liên kết thành phân bố liên tục, số tầng nhà phải đủ lớn ( ≥10 tầng) coi tác động tập trung sàn, lanh tô liên kết trượt khác phân bố liên tục theo chiều cao kết cấu chịu lực Phân tích sơ đồ tính thành hệ chịu lực phức tạp hệ chịu lực song phẳng để tính tốn 2.3 Các phần mềm tính tốn nội lực tổ hợp nội lực Ngày nay, phát triển công nghệ thông tin nói chung cơng nghệ phần mềm nói riêng diễn mạnh mẽ thường xuyên Vấn đề tính tốn nội lực tổ hợp nội lực cho hệ kết cấu cơng trình thật trở nên đơn giản với trợ giúp nhiều phần mềm thiết kế: Sap 86, Sap 90, Sap 2000, Microfeap, Etabs, StaadIII, Etabs,… Một số phần mềm giải tốn khơng gian với độ phức tạp cao: phân tích động, tốn phi tuyến vật liệu,… Nhìn chung, phần mềm mơ giống kết cấu vách cứng làm việc thực tế Các phần mềm khơng cho kết tính thép cho kết tính thép theo quy phạm giới tính cốt thép cho phần tử với số dạng tiết diện đơn giản có sẵn thư viện phần tử Đối với vách cứng có tiết diện phức tạp mà phần mềm khơng có tiết diện chuẩn sẵn thư viện, việc tính tốn, phân chia qui đổi sang tiết diện tương đương cho hợp lý 2.4 Ngun lý tính tốn cốt thép vách cứng nhà cao tầng Quá trình thiết kế cơng trình trải qua bốn giai đoạn: sơ đồ kết cấu → tính nội lực → tính tiết diện → kiểm tra bền, cứng, ổn định cơng đoạn thiết kế tính tốn cốt thép cho vách cứng (giai đoạn tính tiết diện) khâu quan trọng thiết kế kết cấu nhà cao tầng có cấu kiện vách cứng chịu lực Tính tốn cốt thép hợp lý để đảm bảo độ an toàn, ổn định cho cơng trình, tốn chi phí vật liệu bê tông cốt thép Hiện nay, vấn đề tính tốn cốt thép theo quy phạm Việt Nam giới tương đối phức tạp chất phức tạp hệ dạng hệ chịu lực Do vậy, nhiều trường hợp thực tế buộc phải tính gần đúng, chí tạm tính Đặc trưng hệ kết cấu chịu lực bê tông cốt thép sử dụng phổ biến nhà cao tầng thường gồm hệ kết cấu khung, hệ kết cấu vách Số 22, tháng 7/2016 180 Kỹ thuật Công nghệ 181 cứng đặc chịu lực, hệ kết cấu vách cứng có lỗ cửa chịu lực,… hay dạng kết hợp chúng: hệ khung - vách cứng hỗn hợp, hệ kết cấu hình ống, hệ kết cấu hình hộp Các hệ liên kết với hai đầu khớp, gắn cao trình sàn tầng, chúng phân bố liên tục đơn điệu theo chiều cao - Tính tốn vách cứng ngang (sàn ): tĩnh tải hoạt tải tính tương tự tính với sàn tầng, nhiên cần phải tăng chiều dày sàn để đảm bảo sàn vách cứng ngang-đảm bảo truyền nhanh tải trọng ngang (gió) cho hệ chịu lực chịu Đối với cơng trình có tính toán tải trọng động đất, cốt thép sàn bắt buộc phải bố trí thành hai lớp riêng lẻ, nước ta sàn nhà cao 30 tầng thường đơn vị thiết kế quốc tế có nhiều kinh nghiệm thực - Về bản, vách cứng xảy dạng chịu lực: chịu nén lệch tâm phẳng (tiết diện đối xứng bất kỳ), chịu nén lệch tâm xiên (tiết diện đối xứng bất kỳ), uốn-xiên, uốn-xoắn, nén lệch tâm xiên-xoắn, Tính tốn cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng theo quy phạm giới quy trình đơn giản hơn, nhờ bảng biểu lập sẵn tính tốn gần Tuy nhiên, cung cấp bảng, biểu đồ lập sẵn cho dạng tiết diện định: chữ nhật, chữ T, I, L, với tỉ lệ kích thước hình học cường độ vật liệu có giới hạn Độ phức tạp đa dạng tiết diện cấu kiện dạng hệ chịu lực tính tốn cốt thép khác tùy quy phạm 2.5 Vấn đề quy đổi tiết diện tương đương Khi quy đổi tiết diện thực tế sang tiết diện tính tốn tương đương cần lưu ý vị trí trọng tâm tiết diện có quan hệ quan trọng đến tải trọng đứng Vị trí tâm cắt hay tâm độ cứng có quan hệ quan trọng đến tải trọng ngang Nếu lực đứng dọc trục không đặt tâm tiết diện cấu kiện bị uốn xung quanh trục nằm ngang (nén lệch tâm, nén lệch tâm xiên) Nếu lực ngang không đặt tâm độ cứng cấu kiện bị xoắn uốn a) b) Hình 1: Các dạng vách cứng; a) Vách cứng đặc; b) Vách cứng có lỗ cửa Ngoài ra, quy đổi tiết diện thật sang tiết diện tính tốn cần phải: đảm bảo phản ánh phân bố ứng suất biến dạng tiết diện tính tốn tiết diện thật gần nhau, dựa sở tương đương độ cứng chống uốn theo hai phương ngang qua trọng tâm tiết diện, đối xứng theo phương, phản ánh việc bố trí cốt thép tiết diện quy đổi (tiết diện sử dụng để tính cốt thép) lên tiết diện thật vách cứng sau tính tốn cốt thép Các trường hợp điển hình xảy cho dạng tiết diện phức tạp vách cứng dạng tiết diện đặc khơng có lỗ cửa tiết diện bị giảm yếu lỗ cửa Lê Hòa Bình (2001) giải thích với tốn tính tốn vách cứng có lỗ cửa trở thành tính tốn vách cứng đặc thông qua quy đổi tiết diện tương đương Việc quy đổi tiết diện tương đương độ cứng cho vách cứng có lỗ cửa theo phương pháp tương tự vách cứng đặc Số 22, tháng 7/2016 181 182 Kỹ thuật Công nghệ A B A B Số 22, tháng 7/2016 182 Kỹ thuật Công nghệ 183 Dạng : vách cứng có lỗ cửa Hình 2: Một số cách quy đổi tiết diện tương đương - bố trí cốt thép A -Tiết diện thật, B -Tiết diện tương đương 2.6 Lý thuyết tính tốn cốt thép vách cứng 2.6.1 Cốt dọc Phương án 1d: Tính cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên theo quy phạm Việt Nam (TCVN 5574 - 2012), tiết diện vách cứng hình chữ nhật (h ≤ 4b) Sơ đồ tính: Hình 3: Sơ đồ tính cốt thép theo phương án 1d  (1 − x / h0 )  − 1 Rs Với: σ s =   (1 − ξ R )  Số 22, tháng 7/2016 183 184 Kỹ thuật Cơng nghệ Nguyễn Đình Cống (2006) xác định vùng bê tơng chịu nén có dạng sau: Hình 4: Các dạng vùng nén Phương án 2d: Phân bố ứng suất đàn hồi, tính theo tiêu chuẩn ACI 318 - 2002 Các giả thiết: vật liệu đàn hồi, ứng suất kéo cốt thép chịu, ứng suất nén bê tông cốt thép chịu Mơ hình: chia vách cứng thành phần tử nhỏ chịu lực kéo nén tâm, coi ứng suất phân bố phần tử Từ đó, ta tính cốt thép cho phần tử thiết phân bố toàn chiều dài vách cứng Các bước tính tốn: Bước 1: giả thiết chiều dài B vùng biên chịu moment Xét vách cứng chịu lực dọc trục N moment uốn Mx Moment Mx tương đương với cặp ngẫu lực đặt hai vùng biên vách cứng Các bước tính tốn: Bước 1: xác định trục moment quán tính trung tâm Bước 2: chia vách thành phần tử nhỏ Bước 3: tính lực dọc tác dụng vào phần tử lực dọc N moment Mx gây Ni = Mx N ± × yi n ∑ yi2 Bước 4: tính diện tích cốt thép chịu nén, kéo Bước 5: kiểm tra hàm lượng cốt thép Nếu diện tích cốt thép chịu lực tính < 0, đặt cốt thép theo cấu tạo Phương án 3d: giả thiết vùng biên chịu moment, tính theo tiêu chuẩn ACI 318 - 2002 Các giả thiết: ứng suất kéo cốt thép chịu, ứng suất nén bê tơng cốt thép chịu Mơ hình: phương pháp cho cốt thép đặt vùng biên đầu vách cứng thiết kế để chịu tồn moment Lực dọc trục giả Hình 5: Sơ đồ tính vách cứng theo phương pháp giả thiết vùng biên chịu moment Bước 2: xác định lực kéo nén vùng biên = Pl ,r Mx N Ab ± A ( L − 0.5Bl − 0.5Br ) Bước 3: tính diện tích cốt thép chịu kéo, nén Bước 4: kiểm tra hàm lượng cốt thép Nếu không thỏa điều kiện phải tăng kích thước B Số 22, tháng 7/2016 184 Kỹ thuật Công nghệ 185 vùng biên lên tính lại bước Chiều dài vùng biên B có giá trị lớn L/2, vượt giá trị cần tăng bề dày tường Bước 5: kiểm tra phần vách lại hai vùng biên cấu kiện chịu nén tâm Trường hợp bê tông đủ khả chịu lực cốt thép chịu nén vùng đặt theo cấu tạo Phương án 4d: xây dựng biểu đồ tương tác, tính theo TCVN 5574 - 2012 Nguyên tắc chung: dựa vào biến dạng cực hạn bê tơng vùng nén vị trí trục trung hòa thể qua chiều cao vùng nén x, ta xác định trạng thái ứng suất bê tông cốt thép vách, ứng suất tổng hợp lại thành lực dọc moment trọng tâm n= hình học vách, điểm biểu đồ tương tác Các điểm biểu đồ tương tác: biểu đồ tương tác đường cong, điểm đường ứng với vị trí trục trung hòa tiết diện vách (một giá trị x) Do đó, việc thiết lập biểu đồ tương tác trợ giúp máy tính Cơng việc đòi hỏi khối lượng tính tốn nhiều để giảm bớt khối lượng tính tốn sử dụng biểu đồ tương tác gần (tham khảo thêm tài liệu hành) Phương án 5d: bố trí cốt thép trước kiểm tra khả chịu lực Bố trí cốt thép: theo TCVN 198 - 1997 Kiểm tra khả chịu lực: tính thơng số nλ + α y Rs f y Rs f x N ; αx = ; αy = ; δ = a1 ; λ= − δ ; α1 = λ + 2α y γ b Rb b.h γ b Rb b.h0 γ b Rb b.h0 h - Nếu α1 ≤ 2δ thì: - Nếu α1 > 2δ thì: - Nếu α1 > α gh tính n1 =+ α gh αy (α gh − δ ) m1 =0.125 + 0.5λα y + λα x λ + Khi eoη m1 > ; tính c1 = (ξ R − δ ) Ne η ≤ R bh [m + c (n − n)] o n 1 h n1 + Khi eoη m1 m1 ≤ ; tính n2 =0.8 + 2(α y + α1 ) c2 = h n1 n2 − n1 2.6.2 Cốt ngang Phương án 1n: tính theo TCVN 198 - 1997 Bước 4: độ bền danh nghĩa bê tông lấy giá trị nhỏ giá trị sau: Đặt cấu tạo theo TCVN 198 - 1997, hàm lượng cốt thép lớn mét dài theo phương ngang ứng với cấp động đất trung bình mạnh ≤ 0.4% khơng 1/3 lượng cốt dọc Phương án 2n: tính theo tiêu chuẩn ACI318 M - 08 Bước 1: xác định nội lực tác dụng Nu, Mu, Vu Bước 2: xác định độ bền danh nghĩa bê tông cốt thép tương ứng chịu cắt Vc, Vs chiều cao làm việc d Bước 3: tính khả chịu cắt tường: Vu ≤ φ (Vc + Vs ) với φ = 0.85 + Công thức không áp dụng Mu L − 4b quy phạm có số quy định yêu cầu bố trí cấu tạo, chưa xét tới vách cứng có tiết diện phức tạp Tính tốn phương án giả thiết vùng biên chịu nén đơn giản, thích hợp với trường hợp vách cứng có tiết diện tăng cường hai đầu Phương án thiên an toàn kể đến khả chịu moment cốt thép Tuy vậy, giả thiết cho cốt thép vùng biên hai đầu vách cứng chịu moment chưa xác, thực tế phần tử vách có tham gia chịu moment Các phương án tính cho kết chênh lệch Số 22, tháng 7/2016 189 190 Kỹ thuật Công nghệ không nhiều (trừ phương án phân bố ứng suất đàn hồi) Phương án bố trí cốt thép trước theo TCVN 198 – 1997, sau kiểm tra khả chịu lực dễ thực thiên an toàn Đồng thời, toán đưa dạng toán kiểm tra phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người thiết kế để giảm bớt thời gian tính tốn làm cho tốn có tính khả thi Mặt khác, phương án xây dựng biểu đồ tương tác phản ánh kết tính xác q trình tính tốn phức tạp 2.8.2 Đối với cốt ngang vách cứng Trong trường hợp tính tốn thực tế trên, hai phương án cho kết chênh lệch khơng nhiều Nếu tính theo TCVN 197 1998 an tồn hàm lượng cốt thép đặt cấu tạo giới hạn lớn theo ACI 318M-08 2.9 Vấn đề bố trí cốt thép cho vách cứng Cốt thép bố trí vách cứng có tiết diện phức tạp dựa nguyên tắc: - Phù hợp với trạng thái ứng suất biến dạng tiết diện Khu vực có ứng suất, biến dạng lớn cần phải tập trung nhiều cốt thép ngược lại, để vật liệu phát huy tối đa khả chịu lực trạng thái tới hạn - Cánh tay đòn nội ngẫu lực lớn nhất: phải bố trí cốt thép cho khoảng cách từ mép chịu nén nhiều đến trọng tâm cốt thép vùng chịu kéo vùng chịu nén - Bố trí cốt thép cần đảm bảo làm việc liên tục tiết diện ngang vách cứng - Một số cách bố trí cốt thép cho vách cứng điển hình (xem Hình 2) Kết luận Vách cứng cấu kiện có tiết diện dạng chịu lực phức tạp Quy trình tính tốn cốt thép vách cứng theo quy phạm Việt Nam quy phạm giới phức tạp, tốn nhiều thời gian, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người thiết kế Tính cốt thép dọc ngang cho vách cứng theo quy phạm Việt Nam không áp dụng cho vách cứng có h > 4b, với quy phạm giới áp dụng với tiết diện - Tính cốt thép dọc theo phương án 1d, 2d, 3d, 4d, 5d có mức độ phức tạp khác nhau, cho kết tính gần giống nhau, hầu hết áp dụng thiết kế kết cấu vách cứng Mức độ phù hợp, xác điều kiện giả thiết áp dụng phương án khác Khi tính theo phương án 1d, 4d cần phải tuân thủ điều kiện trình bày Phương án 2d giả thiết vật liệu đàn hồi không với vật liệu bê tông cốt thép Phương án 3d giả thiết hai phần tử biên vách chịu moment khơng xác, thực tế phần tử vách tham gia chịu moment Phương án 5d thiên an toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm người thiết kế - Tính cốt ngang theo phương án 1n, 2n dễ áp dụng thiết kế, quy trình tính khơng phức tạp Hai phương án cho kết tính tương đồng thiên an toàn Kiến nghị giải pháp tính tốn cốt thép dọc cho vách cứng sử dụng phương án xem vách cứng cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên theo quy phạm Việt Nam kết hợp sử dụng phương án xây dựng biểu đồ tương tác để kiểm tra kết tính Đối với vách cứng có tiết diện phức tạp cần quy đổi tiết diện tương đương trước tính tốn Cốt thép ngang cứng tính tính tốn theo TCVN 198 - 1997 Tài liệu tham khảo American Concrete Institule 2002 ACI 318 - 2002: Building code requirements for structural concrete, American Concrete Institule: New York American Concrete Institule 2008 ACI 318M - 2008: Building code requirements for structural concrete, American Concrete Institule: New York American Concrete Institule 2013 Manual for Design and Detailing of Reinforced Concrete to the Code of Practice for Structural Use of Concrete 2013, American Concrete Institule: New York Bộ Xây dựng 2012 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574 - 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Bộ Xây dựng 1997 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 198 - 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Lâm, Mạnh Cường 2009 “Khu Nhà nghỉ ngơi giải trí” Luận văn tốt nghiệp Đại học - Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh Lê, Hòa Bình 2001 “Tính tốn cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng” Luận văn thạc sĩ - Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn, Đình Cống 2006 Tính tốn tiết diện cột bê tông cốt thép Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Số 22, tháng 7/2016 190 ... vách cứng để chịu tải trọng ngang gió động đất Hiện nay, các nhà cao tầng ngày cao mảnh nên vách cứng quan trọng hệ lực thẳng đứng Sự cần thiết vách cứng hệ chịu lực nhà cao tầng đòi hỏi vấn đề. .. riêng, vấn đề thực tự động hóa phép tính từ rút ngắn thời gian tính tốn, tăng độ xác tốn hồn tồn khả thi Giải vấn đề 2.1 Sự cần thiết vách cứng nhà nhiều tầng Công dụng vách cứng nhà cao tầng công... định cơng đoạn thiết kế tính tốn cốt thép cho vách cứng (giai đoạn tính tiết diện) khâu quan trọng thiết kế kết cấu nhà cao tầng có cấu kiện vách cứng chịu lực Tính tốn cốt thép hợp lý để đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài suy nghĩ về vấn đề tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng hiện nay, Một vài suy nghĩ về vấn đề tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn