Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình

76 9 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:08

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan là bài cáo cáo chính em thực hiện Bài khóa luận này được hoàn thành dựa quá trình học tập, tìm hiểu, thực tập tại Trung tâm cũng sự giúp đỡ của TS Nguyễn Thị Hồng Các số liệu, kết quả của bài khóa luận được thu thập dựa trến số liệu mà phòng Tổ chức - hành chính của Trung tâm cung cấp và chính bản thân tác giả thực hiện điều tra, sử dụng phiếu khảo sát và phân tích, tổng hợp kết quả thu được Ninh Bình, ngày……tháng……năm 2017 Người cam đoan MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VE v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SY 1.1 Đội ngũ y, bác sy .4 1.2 Chất lượng đội ngũ y bác sĩ và các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ y, bác sy 1.2.1 Chất lượng đội ngũ y, bác sy 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ y, bác sy 1.3 Vai trò chất lượng đội ngũ y bác sĩ 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ y, bác sy 10 1.4.1 Nhân tố chủ quan 10 1.4.2 Nhân tố bối cảnh .11 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ một sớ Trung tâm chọn điển hình và bài học rút 14 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ một số Trung tâm điển hình .14 1.5.1.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nợi 14 1.5.1.2 Đối với Bệnh viện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình 15 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘI NGŨ Y, BÁC SY CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NINH BÌNH 18 2.1 Khái quát về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 18 2.1.1 Thơng tin chung Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình .18 2.1.2 Tổ chức bộ máy Trung tâm YTDP tỉnh Ninh Bình 19 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ Trung tâm YTDP tỉnh Ninh Bình 19 2.1.2.2 Sơ đồ cấu trúc bộ máy 20 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sy Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 22 2.3 Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình 33 2.3.1 Các nhân tố chủ quan 33 2.3.1.1 Thực trạng chất lượng tuyển dụng y bác sỹ Trung tâm 33 2.3.1.2 Thực trạng chính sách đào tạo cán bộ y bác sỹ tại Trung tâm 34 2.3.1.3 Chính sách đãi ngợ trì đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm 38 2.3.2 Các nhân tố bối cảnh 40 2.3.2.1 Nhân tố bối cảnh bên 40 2.3.2.2 Nhân tố bối cảnh bên 44 2.4 Đánh giá chung .46 2.4.1 Nhận xét chung chất lượng đội ngũ y bác sĩ 46 2.4.2 Mặt đạt được 47 2.4.3 Mặt tồn .48 2.4.4 Nguyên nhân 49 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ .51 3.1 Phương hướng phát triển và định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sy Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 51 3.1.1 Phương hướng phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 51 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sy Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình .52 3.2 Các giải pháp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 53 3.2.1 Tuyển dụng đợi ngũ y, bác sy 53 3.2.1 Đào tạo đội ngũ y, bác sy 55 3.2.2 Đãi ngộ đội ngũ y, bác sy 57 3.2.3 Nâng cao y đức cán bộ y tế 59 3.3 Một số kiến nghị 60 3.3.1 Đối với Đảng và Nhà nước .60 3.3.2 Đối với Bộ Y tế 61 3.3.3 Đối với tỉnh Ninh Bình và Sở Y tế 61 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT YTDP: Y tế dự phòng VTVL: Vị trí việc làm TCHC: Tổ chức hành chính DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VE Bảng 2.1: Các thành tích đạt được từ năm 2000 – 2014 Bảng 2.2: Danh mục VTVL Trung tâm YTDP tỉnh Ninh Bình Bảng 2.3: Thực trạng VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Bảng 2.4: Tỷ lệ CBNV theo cấu cán Bảng 2.5: Thông tin đội ngũ Trưởng khoa, Phó trưởng khoa Bảng 2.6: Bảng tổng hợp câu trả lời phiếu hỏi Bảng 2.7: Thông tin lực đội ngũ cán phòng Tổ chức – hành chính Bảng 2.8: Thực trạng viên chức, bác sỹ còn thiếu tại trung tâm Bảng 2.9: Chế độ tiền lương tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Bảng 2.10: Kết quả chấm điểm Chuẩn Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Trung tâm YTDP tỉnh Ninh Bình Hình 2.2: Biểu đồ thể hiện trình độ đào tạo của nguồn nhân lực trung tâm Hình 2.3: Biểu đồ tỉ lệ độ tuổi lao động tại trung tâm Hình 2.4: Biểu đồ tỷ lệ bác sỹ, KTV hiện có so với quy định Hình 2.5: Biểu đồ các tiêu chí đạt Chuẩn của cán chuyên môn LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển hiện nay, nhu cầu sống của người ngày được đẩy mạnh, đó các nhu cầu thiết yếu ăn, mặc, giải trí đều đã được đáp ứng Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi người cũng đều được nâng cao, y tế trở thành lĩnh vực được quan tâm nhiều bao giờ hết, mỗi nhân viên y tế và nhất là các y bác sỹ là tiền đề cho sự phát triển của ngành y tế, họ là những người trực tiếp mang lại niềm tin, sức khỏe cho chúng ta Cũng bất kì tổ chức nào, sở y tế muốn tồn tại và phát triển phải tận dụng triệt để , kết hợp cách hài hòa những nguồn lực mà mình có Các yếu tố như: trang thiết bị, sở vật chất, kinh phí… đều rất quan trọng, quan trọng nhất, mang tính quyết định vẫn là nguồn nhân lực, là trình độ, là tâm huyết của các y bác sỹ đối với nghề Ngày nay, thời kì hội nhập kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng chiếm vị trí quan trọng Hiện nay, chúng ta phải đối mặt với thực trạng là có nguồn lao động dồi dào lại chưa tương xứng giữa các ngành nghề, các nguồn lực chưa tương đồng về số lượng và chất lượng, thiếu trầm trọng đội ngũ có trình độ tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao và ngành y tế cũng không ngoại lệ Chất lượng đội ngũ y, bác sỹ phản ánh rõ chất lượng của nguồn lực tại sở y tế, thể hiện khả khám chữa bệnh của sở đó Chính vì vậy, việc hiểu rõ chất lượng của các nguồn lực nói chung và chất lượng của nguồn lực ngành y nói riêng sẽ giúp cho Nhà nước, lãnh đạo các cấp đề được phương án thích hợp để nâng cao, cải thiện cả về số lượng và chất lượng của nguồn lực, là tiền đề để tổ chức có thể đứng vững, khẳng định và phát triển nữa Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình có đội ngũ lao động 63 người đó có đến 47 y bác sỹ Để phát triển và tồn tại hiện là nhờ vào nhận thức đúng đắn của ban lãnh đạo về chất lượng về nguồn lực tại trung tâm Trung tâm đã và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao được chất lượng của đội ngũ y, bác sỹ từ đánh giá thực trạng đến quyết định nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại trung tâm Chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo nhân lực được trung tâm triển khai Tuy nhiên, sau tiếp xúc, nghiên cứu tác giả nhận thấy chất lượng đội ngũ y, bác sỹ trung tâm còn nhiều hạn chế, chính vì vậy tác giả lựa chọn đề tài: “Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sy Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình” để nghiên cứu thực trạng và từ đó đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, từ đó phát huy tốt hiệu quả hoạt động của Trung tâm Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp sở lý luận về chất lượng đội ngũ y, bác sỹ Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại trung tâm để xác định các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ giai đoạn năm 2015-2020 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chất lượng đội ngũ các y bác sỹ làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình với số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2013-2016 và đề xuất có phạm vi áp dụng giai đoạn năm 2015-2020 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành bài nghiên cứu về thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bản sau: Phương pháp thống kê, phân tích: phương pháp được dựa việc phân tích các số liệu, báo cáo thống kê của các khoa, phòng tại trung tâm để từ đó đánh giá được thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ y, bác sỹ Các số liệu chủ yếu được lấy từ phòng Tổ chức – hành chính tại Trung tâm, số liệu được phòng Tổ chức – hành chính tổng hợp qua năm Trong bài báo cáo này tác giả lấy số liệu từ các năm 2013 đến năm 2016 để theo dõi sự thay đổi năm gần nhất Phương pháp điều tra xã hội học: dựa việc sử dụng các phiếu hỏi, khảo sát đến các y bác sỹ làm việc tại trung tâm để thu thập các thông tin, số liệu có liên quan đến đề tài Số phiếu được phát là 47 phiếu cho các y bác sỹ làm việc tại các khoa phòng, đó số phiếu hợp lệ là 35 phiếu, số phiếu trắng và không hợp lệ là 12 phiếu (phụ lục 3) Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận gồm chương với kết cấu sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ y, bác sỹ Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Chương 3: Các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SY 1.1 Đội ngũ y, bác sy  Cán bộ: Theo Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Cán là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung là cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung là cấp huyện), biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước  Viên chức: Căn cứ theo Điều 2, Luật viên chức năm 2010 quy định về viên chức sau: "Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”  Y sĩ: Y sĩ là những người có thể san sẻ khối lượng công việc của các bác sĩ Y sĩ được chia làm cấp độ: y sĩ được cấp phép hành nghề và y sĩ chưa được cấp phép hành nghề Với y sĩ chưa được cấp phép hành nghề thì công việc chính của họ là công việc hành chính văn thư ( xuất nhập viện cho bệnh nhân, lên lịch hẹn, hỏi thăm chăm sóc bệnh nhân…) còn đối với y sĩ đã được cấp phép hành nghề thì công việc của họ sẽ chú trọng đến chuyên môn như: tiến hành các tiểu phẫu, đo số sinh tồn, thực hiện lấy máu bệnh nhân…  Bác sĩ: Bác sĩ còn gọi là Thầy thuốc là người trì, phục hồi sức khỏe người bằng cách nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị bệnh tật và thương tật dựa kiến thức về thể người hoạch đào tạo, khắc phục những điểm yếu và thiếu sót, giúp công tác khám chữa bệnh được chuyên nghiệp Công tác kiểm tra tay nghề cần được tiến hành thường xuyên, có thể hàng tháng hoặc ít nhất là hàng quý từ đó khuyến khích y, bác sỹ tự nâng cao tay nghề cũng nghiệp vụ của mình Căn cứ Kế hoạch đào tạo đã xây dựng, trung tâm cử cán đào tạo phù hợp kế hoạch để đảm bảo số lượng y, bác sỹ làm việc Tuy nhiên, số cán được cử đào tạo dài hạn cần phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định Hiện tại, việc cử đào tạo thường dựa nhu cầu sử dụng và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cá nhân y, bác sỹ mà chưa có những tiêu chuẩn cụ thể để y, bác sỹ có đủ điều kiện học Có những tiêu chuẩn cụ thể sẽ thúc đẩy mỗi y, bác sỹ cố gắng làm việc, lập thành tích để được ghi nhận và làm cứ tính xét việc cử đào tạo Hơn thế nữa, trung tâm cần tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho các y, bác sỹ được cử học, đào tạo để tạo động lực cho các y, bác sỹ đó  Điều kiện thực hiện: Để có thể thực hiện tốt giải pháp cho đào tạo đội ngũ y, bác sỹ trước hết Trung tâm cần xây dựng tốt quy chế chi tiêu nội để có kinh phí thực hiện nhiệm vụ cùng đó là việc đề xuất xin kinh phí với Sở Y tế và tỉnh 3.2.2 Đãi ngộ đội ngũ y, bác sy  Mục tiêu: Trên thực tế, lực lượng lao động trẻ được đào tạo bài bản lại không muốn làm môi trường Nhà nước Lý chủ yếu dẫn đến thực tế là thu nhập, điều kiện làm việc… còn hạn chế nhiều so với khu vực ngoài nhà nước Chính vì vậy, với chế độ đãi ngộ phù hợp sẽ thu hút cũng giữ chân được đội ngũ y, bác sỹ giỏi làm việc và lại với trung tâm  Nội dung: Để chính sách đãi ngộ được hoàn thiện hướng tới việc công bằng và cạnh tranh trung tâm và thu hút được đội ngũ y, bác sỹ chất lượng cao, trung tâm cần phải xây dựng được chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y, bác sỹ thông qua các giải pháp sau:  Chế độ phụ cấp lương: 56 Các chế độ phụ cấp mà trung tâm đã áp dụng thực hiện đúng và đủ theo quy định của Nhà nước, nhiên chế độ phụ cấp cho các y bác sĩ trực tại trung tâm và những trường hợp làm thêm giờ, cử học, tập huấn… cần được trả đúng, đủ, kịp thời tránh làm giảm kích thích lao động, học tập Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, cân đối thu chi để có thể đảm bảo nguồn chi trả, trợ cấp cho các y bác sĩ chưa được cấp hỗ trợ về kinh phí  Chính sách thưởng: Xây dựng chính sách thưởng đối với đối tượng Ngoài việc thưởng thường xuyên theo Luật Thi đua, Khen thưởng, cần lựa chọn các hình thức thưởng và đưa các mức thưởng hợp lý như: thưởng có sáng kiến mang lại hiệu quả cao, thiết thực; thưởng cho các khoa hoàn thành vượt mức tiêu được giao; thưởng tiết kiệm thời gian và chi phí; thưởng chấp hành tốt kỷ luật và đảm bảo ngày công, giờ công; thưởng cho tinh thần hợp tác và có thái độ giao tiếp chuẩn mực Khi đã xây dựng được các quy định rõ ràng về các mức thưởng cần thông báo và giải thích cho các y, bác sỹ hiểu rõ để làm tăng kỳ vọng của họ về quan hệ giữa kết quả - phần thưởng Việc thực hiện thưởng có thể dạng bằng tiền hay hiện vật điều quan trọng cần tạo được ấn tượng tốt của người được thưởng về cái mà họ nhận được Với những y, bác sỹ thực hiện công việc liên tục xuất sắc nên áp dụng hình thức tăng lương tương xứng, tăng lương trước thời hạn để kích thích sự nỗ lực công việc Quyết định thưởng phải đưa nhanh chóng nhằm ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc, cần phải có những lời khen ngợi chứ không nhất thiết phải đợi đến có khoản thưởng về vật chất Thưởng phải đảm bảo công bằng với tất cả mọi người và phải dựa mức độ hoàn thành công việc của cá nhân chứ không phải là vị trí của họ trung tâm Đồng thời, quyết định thưởng nên công khai trước toàn thể quan để tăng niềm tự hào của cá nhân và nêu gương sáng cho cá nhân khác học tập với hy vọng có hội được khẳng định chính mình trước tập thể Tuy nhiên, cần lưu ý tránh tình trạng thưởng trở thành nguồn thu nhập chính đó sẽ làm mất vai trò của tiền lương Tương ứng với chế độ khen thưởng, cần có quy định rõ ràng về các mức phạt tương ứng với các hành vi sai phạm Khi xây dựng mức phạt cần dựa vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mức độ ảnh hưởng đến người khác 57 khoa, phòng đó, toàn trung tâm Các quy định về kỷ luật lao động và xử lý vi phạm kỷ luật cần được công khai và làm rõ toàn trung tâm Đồng thời đảm bảo mọi vi phạm cũng đều phải được xử lý nghiêm minh Tuy nhiên, thi hành kỷ luật cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm tạo hội cho người vi phạm có hội sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Việc khen thưởng - kỷ luật song hành tồn tại cách nghiêm minh sẽ thiết chặt quan hệ giữa quyền lợi và trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ với công việc đảm nhận, giúp họ thấy cần phải hoàn thiện mình việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và ngày càng thành thạo tác phong làm việc, thái độ phục vụ của mình Bộ phận Tổ chức cán cần nghiên cứu tình hình tài chính bệnh viện, tham mưu đề xuất lãnh đạo trung tâm nâng giá trị các mức thưởng hiện tại và áp dụng những mức thưởng phù hợp với thành tích của y, bác sỹ, có tác dụng kích thích họ phấn đấu làm việc, sáng tạo để đạt được các mức thưởng cao 3.2.3 Nâng cao y đức cán bộ y tế  Mục tiêu: Nhằm nâng cao y đức của cán y bác sỹ làm việc tại trung tâm Hạn chế tối đa tình trạng làm khó dễ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các y bác sỹ  Nội dung: Bệnh viện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp Thường xuyên nhắc nhở các buổi giao ban khoa phòng hằng ngày, họp khoa, họp chi và họp công đoàn hằng tháng Lồng ghép với việc triển khai thị 03/ TW về việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các khoa phòng và các đoàn thể Lồng ghép tuyên truyền, giáo dục liên quan đến chủ đề về quy tắc ứng xử các hội thi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 27/2, 8/3, 20/10 58 Đăng ký và cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, 12 điều y đức đối với toàn thể cán viên chức và người lao động các khoa phòng của Bệnh viện Thành lập tổ giám sát và theo dõi việc thực hiện quy tắc ứng xử bệnh viện Tăng cường công tác tư vấn và giao tiếp điều trị bệnh nhân nội trú, thực hiện mô hình chăm sóc toàn diện, để người bệnh có điều kiện phản ánh trực tiếp cho bác sĩ và điều dưỡng, nữ hộ sinh những điều cần thiết Tổ chức họp hội đồng người bệnh hằng tuần tại khoa và hằng tháng tại viện, có khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh Nhân viên y tế vi phạm qui tắc giao tiếp ứng xử sẽ không được nhận lương tăng thêm hằng tháng theo qui định phân loại lao động hằng tháng của bệnh viện và không đạt danh hiệu thi đua cuối năm  Điều kiện thực hiện: Thực hiện tốt việc tiếp nhận khiếu nại từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để kịp thời tiếp nhận và xử lý những trường hợp vi phạm Khong thế, trung tâm cần ban hành rõ nội quy, chính sách cũng chú trọng tuyên truyền, bồi dưỡng chính trị, y đức cho các y bác sỹ làm việc tại trung tâm 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Đảng và Nhà nước Cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để giáo dục đào tạo thực sự trở thành quốc sách hàng đầu Nhà nước cần sát với việc giáo dục đào tạo gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ y, bác sỹ kèm với chất lượng tránh tình trạng chạy theo bằng cấp Có chính sách đầu tư hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho giáo dục và đào tạo để tạo chất lượng cao công tác đào tạo của trung tâm đồng thời nâng cao dân trí, làm giảm áp lực Ngành Nhà nước cần đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế kèm với đó là sự thống nhất cách đặt tên các chuyên ngành và các nội dung đào tạo chuyên ngành để thuận lợi cho quá trình tuyển dụng và sử dụng sau tuyển dụng Nhà nước cần xây dựng mức lương tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế để có sự tương xứng giữa 59 khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động làm việc khu vực nhà nước nói chung, đồng thời tạo hứng thú cho đội ngũ y, bác sỹ trình độ cao tìm đến với sở y tế công, cần đổi chế độ tiền lương, xây dựng lại bảng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc các quan Nhà nước: quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội cách khoa học, tính đúng, tính đủ các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng công việc tiền lương Nếu có thể, Nhà nước có thể tách chế độ tiền lương của cán bộ, viên chức, người lao động làm các đơn vị sự nghiệp riêng, tạo điều kiện thuận lợi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp để họ tăng tính tự chủ thu - chi, các chính sách quản trị nhân lực… 3.3.2 Đối với Bộ Y tế Bộ Y tế cần thường xuyên tổ chức các họp, hội thảo về nhân lực y tế để giúp các Bệnh viện nắm bắt những thông tin kịp thời, từ đó trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình có thể xây dựng kế hoạch nhân lực hợp lý và đưa những giải pháp để trì, phát triển nguồn nhân lực hiệu quả Ban hành chính sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế Cần phải có chính sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế với nhiều chế độ đãi ngộ, đó chú ý các đối tượng như: các chuyên gia giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, cán ngành theo học các chuyên khoa tỉnh có nhu cầu Đồng thời, đặc biệt chú ý các chính sách thu hút đối với chuyên gia đầu ngành và chính sách ưu đãi thu hút cán y tế về công tác có thời hạn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Bộ Y tế cần phối hợp với các quan có thẩm quyền triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch để các y, bác sỹ sau được đào tạo, có văn bằng, chứng trình độ cao có thể được chuyển ngạch nhanh chóng, giúp đảm bảo chế độ phù hợp với chuyên môn và sự cống hiến của các y, bác sỹ, tránh tình trạng y, bác sỹ có chuyên môn cao vẫn giữ ngạch thấp, đó sẽ không có điều kiện tự thể hiện bản thân 3.3.3 Đối với tỉnh Ninh Bình và Sở Y tế Sở Y tế Ninh Bình cần thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn để đội ngũ y, bác sỹ toàn Ngành và y, bác sỹ địa bàn học tập 60 kinh nghiệm lẫn để cùng tiến bộ, cùng phát triển, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ toàn ngành nói chung và trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình nói riêng Sở Y tế đạo trung tâm trì, nâng cấp, mua các trang thiết bị y tế còn thiếu Hoàn thiện chế quản lý, cấu nguồn nhân lực, chế tổ chức và hoạt động các dịch vụ y tế nhất là y tế kỹ thuật cao để nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh Đồng thời đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao, có y đức tốt Hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao kỹ nghề nghiệp cho nhân viên y tế Hỗ trợ tăng thêm đối với các khoản phụ cấp đặc thù của ngành y tế như: phụ cấp thâm niên, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán y tế bị nhiễm bệnh dịch, tử vong dịch bệnh ; Trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp lần đầu, hỗ trợ tiền mua đất hoặc nhà cho cán đến công tác tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho họ có thể an tâm công tác Các quan cấp trên, đặc biệt là Sở Y tế Ninh Bình cần đơn giản các thủ tục hành chính và giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục, hồ sơ hồ sơ cử cán học để đảm bảo kịp thời công tác đào tạo, hồ sơ nâng lương tạo sự khích lệ cho những y, bác sỹ đợt nâng lương Đảm bảo sự luân chuyển cán giữa các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được diễn đúng quy trình, thủ tục đơn giản Đối với các danh hiệu thi đua, cần nhanh chóng xem xét, giải quyết để kịp thời khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, tránh để tình trạng để quá lâu, đó sẽ làm giảm giá trị của việc khen thưởng Khi khen thưởng kịp thời, hợp lý sẽ động viên, khích lệ người lao động hăng hái, nhiệt tình lao động, đảm bảo kết quả tốt nhất Để làm được vậy cần có sự trao đổi thẳng thắn, hợp tác giữa bên gửi hồ sơ và bên nhận hồ sơ để quá trình hoàn thiện diễn nhanh Trong chọn cử y, bác sỹ đào tạo nâng cao trình độ, Sở Y tế cần giải quyết thủ tục nhanh chóng để tạo điều kiện cho cán đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ tại trường, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Y tế Hà Nội cần thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành và địa bàn để nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ y, bác sỹ 61 KẾT LUẬN Trước những thách thức và nhiệm vụ được đề Đảng và Nhà nước cho trung tâm cũng các ngành cả nước theo Nghị định số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, giai đoạn năm 2011-2020 sẽ là giai đoạn của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình, gấp rút thực hiện đúng chủ trương, đạo của Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Báo cáo về “Thực trạng về chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình" góp phần nêu rõ được số mặt đã đạt được, những mặt hạn chế còn tồn tại tại trung tâm để sở đó đề số giải pháp để chất lượng đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao, giúp cho trung tâm hoàn thánh tốt các nhiệm vụ, đạt được mục tiêu phát triển đã đề Trong bài khóa luận, tác giả đã vận dụng các kiến thức đã học trường cũng các nguồn tài liệu, nghiên cứu tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Tuy nhiên việc đánh giá thực trạng vẫn còn khó khăn, gặp nhiều thiếu sót thời gian có hạn, nội dung lớn, phức tạp, những điều đã nêu báo cáo chưa hết được thực trạng tại trung tâm Khóa luận không tránh khỏi còn những hạn chế, sai sót nên tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để bài báo cáo được hoàn thiện Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS Nguyễn Thị Hồng đã tham gia hướng dẫn và chỉnh sửa bài báo cáo này của tác giả 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề án vị trí việc làm, trung tâm y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Luật viên chức – Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hợi nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về Quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nguyễn Đình Hương (2009), Vấn đề đánh giá sử dụng cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004), giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp (2005) ,Giáo trình nguồn nhân lực, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Quyết định 25/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 về ban hành quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình Quyết định 961/2003/QĐ-UB ngày 19/05/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo 10.Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 về việc ban hành quy định về y đức 11 Quyết định số 4696/QĐ-BYT ngày 27/11/2008 về việc ban hành "Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"” 12 Quyết định số 633/QĐ-BYT ngày 23/02/2010 về hướng dẫn thực hiện "Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 13 Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung đánh giá về nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện khoa học tổ chức Nhà nước 14 Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007 về Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp các sở y tế nhà nước 15 Internet: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-all.html http://thuvienphapluat.vn/ Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ (Tự đánh giá lực đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế) Tên sở y tế: Ngày điền phiếu: THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU A1 Giới tính: Nam Nữ A2 Bác sỹ Dược sỹ Điều dưỡng Tuổi: A3 Chuyên môn đào tạo chính: A4 Bằng cao cấp nhất của ông/bà: A5 Số năm công tác ngành Y: A6 Số năm công tác tại sở y tế hiện tại: Trung cấp Cao học Cao dẳng Đại học Tiến sĩ Khác (ghi rõ) Lãnh đạo sở y tế A7 Vị trí công tác hiện tại: A8 Phạm vi hoạt động chuyên môn: A9 Anh/chị có được phân công kiêm nhiệm nhiều công việc không? Y sĩ Kỹ thuật viên Khác (ghi rõ) Trưởng khoa/phòng Nhân viên biên chê ́/hợp đồng dài hạn: Phó khoa/phòng Hợp đồng ngắn hạn: Khác (ghi rõ) Khối hành chính Khoa KSBTN Khoa XN Khoa sốt rét Khoa SKCĐ Khoa DDCĐ Khoa SKNN Khác (ghi rõ) Không kiêm nhiệm Kiêm nhiệm công việc Kiêm nhiệm từ công việc trở lên A10 Trung bình Anh/Chị trực mấy lần tháng? .lần F Anh/chị có ý kiến nào khác không? Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình cung cấp thơng tin anh/chị Ninh Bình, ngày tháng năm Người lập phiếu Ký tên Phụ lục 2: Mẫu nâng lương thường xuyên SỞ Y TẾ NINH BÌNH TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG Sớ: /TTr-YTDP CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày tháng 02 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v nâng bậc lương thường xuyên, xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quý I, quý II năm 2017 Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định nâng lương thường xuyên và xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của các viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Ninh Bình (sau gọi là Trung tâm) các năm trước, Trung tâm kính trình Sở Y tế Ninh Bình xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên và xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quý I, quý II năm 2017 cho viên chức của Trung tâm theo chế độ hiện hành Danh sách nâng bậc lương thường xuyên xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung gửi kèm văn này./ - Nơi nhận: Như trên; Lưu VT,TCHC Giám đốc ... lượng đội ngũ y, bác sy Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình .52 3.2 Các giải pháp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 53 3.2.1 Tuyển dụng đội ngũ y, bác sy ... trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘI NGŨ Y, BÁC SY CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NINH BÌNH 18 2.1 Khái quát về Trung. .. TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NINH BÌNH 2.1 Khái quát về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình 2.1.1 Thơng tin chung Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình Tên gọi: Trung tâm Y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình, Thực trạng chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NINH BÌNH., CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ., Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn