Bài giảng Vật lý công nghệ 1 (Phần 2: Máy điện): Chương 8 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

29 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:02

Bài giảng Vật lý công nghệ 1 (Phần 2: Máy điện) - Chương 8: Máy điện không đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ, chế độ hoạt động của động cơ không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Bài giảng Vật lý công nghệ Phần II MÁY ĐIỆN PGS TS Nguyễn Hồng Quảng Trung tâm Thực hành thí nghiệm 28/04/2016 Chương Máy điện khơng đờng Khái niệm Nguyên tắc cấu tạo Nguyên lý hoạt động động KĐB Chế độ hoạt động động KĐB Sơ đồ thay động KĐB Khái niệm Máy điện KHƠNG ĐỜNG BỢ (KĐB) máy điện có tớc đợ quay của rotor khác tốc độ quay của từ trường (chậm hơn); Đối với máy điện KĐB, động không đồng bộ được sử dụng rất rộng rãi nhiều đặc tính ưu việt của nó, ngược lại máy phát điện KĐB ít được sử dụng Khái niệm  Đây loại động pha sử dụng phổ biến nhất hiện  Được sử dụng hầu hết ứng dụng máy giặt, tủ lạnh, điều hồ, quạt điện,…  Có đợ tin cậy hiệu kinh tế cao Động không đồng pha Khái niệm  Đặc biệt, động không đồng bộ pha được sử dụng rộng rãi sản Housing xuất công nghiệp, dịch vụ Motor Nguyên tắc cấu tạo Rotor Stator Nguyên tắc cấu tạo Stator (phần tĩnh) Gồm lõi thép các cuộn dây Rotor (phần quay) Có hai loại - Rotor dây quấn: gồm cuộn dây quấn quanh lõi thép - Rotor lồng sóc: gồm các kim loại hàn ngắn mạch, tạo thành hình lồng sóc Nguyên tắc cấu tạo Stator: Được làm từ các lá thép KTĐ, ghép sát nhau, đó đặt các cuộn dây (gọi là các c̣n stator) Ngun tắc cấu tạo Rotor : có loại (lờng sóc/dây q́n)  Rotor lờng sóc:  Gồm các kim loại (hợp kim nhôm) gắn ngắn mạch với nhau, tạo thành hình lồng sóc  Các thường được đặt nghiêng với rotor để hạn chế tiếng ồn  Có các cánh nhỏ đặt ở vòng ngoài, có tác dụng các cánh quạt làm mát động vận hành Nguyên tắc cấu tạo Squirrel cage rotor Wound rotor Notice the slip rings Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Bnet (t )  Ba (t )  Bb (t )  Bc (t )  BM sin(t )0  BM sin(t  120)120  BM sin(t  240)240  BM sin(t )xˆ BM sin(t  120)]yˆ [0.5BM sin(t  240)]xˆ  [ BM sin(t  240)]yˆ 3 Bnet (t )  [ BM sin(t )  BM sin(t )  BM cos(t )  BM sin(t )  BM cos(t )]xˆ 4 4 3 3 [ BM sin(t )  BM cos(t )  BM sin(t )  BM cos(t )]yˆ 4 4 [0.5BM sin(t  120)]xˆ  [  [1.5BM sin(t )]xˆ  [1.5BM cos(t )]yˆ Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động Tốc độ từ trường quay phụ thuộc vào số cặp cực từ stator tần số của dòng điện: Trong đó: n1 tốc độ quay từ trường f tần số dòng điện p số cặp cực Nguyên lý hoạt động Tốc độ quay cùa từ trường với tần số số cặp cực Số cặp cực (p) Tần số f=50 Hz Tần số f=60 Hz 3000 3600 1500 1800 1000 1200 750 900 600 720 500 600 Nguyên lý hoạt động Dòng điện cảm ứng tạo rotor tồn tại có biến thiên từ thông, tức phải có chuyển động tương đối rotor đối với từ trường quay: n2 < > n1  Sự quay không đồng Tốc độ trượt : Độ trượt (hệ số trượt) Nguyên lý hoạt động Khi rotor bị khóa (s =1), điện áp tần số dòng điện tạo rotor lớn nhất Vì sao? Mặt khác nếu rotor quay đồng bộ (bằng tốc độ từ trường, s = 0), điện áp tần sớ dòng cảm ứng khơng Vì sao? Chế độ hoạt động Chiều quay của từ trường: phụ thuộc vào thứ tự các pha dòng điện đưa vào cuộn dây Nếu đổi thứ tự của pha cho tạo từ trường ngược chiều ban đầu Sơ đồ thay Sơ đồ tương đương (sơ đồ thay thế) tương tự của MBA, ngoại trừ, cuộn sơ cấp MBA = cuộn dây stator còn thứ cấp MBA = rotor Sơ đồ thay Tương tự cho tần số của dòng cảm ứng: fr  s fe Mặt khác, ta có X   L  2 f L Vì tần số của Sdđ cảm ứng thay đổi, cảm kháng của cuộn dây rotor thay đổi theo X r  r Lr  2 f r Lr  2 sf e Lr  sX r Sơ đồ thay Sơ đồ thay thế rotor bị khóa Sơ đồ thay Dòng cảm ứng rotor : ER IR  ( RR  jX R ) sER  ( RR  jsX R ) Chia tử mẫu cho s : ER IR  ( RR  jX R ) s Sơ đồ thay Sơ đồ mạch điện tương đương: ... )  BM sin(t )  BM cos(t )]yˆ 4 4 [0.5BM sin(t  12 0)]xˆ  [  [1. 5BM sin(t )]xˆ  [1. 5BM cos(t )]yˆ Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động Tốc độ từ trường quay phụ thuộc vào... cặp cực Số cặp cực (p) Tần số f=50 Hz Tần số f=60 Hz 3000 3600 15 00 18 00 10 00 12 00 750 900 600 720 500 600 Nguyên lý hoạt động Dòng điện cảm ứng tạo rotor tồn tại có biến thiên từ... không gian 3 Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Sự tạo thành từ trường quay Nguyên lý hoạt động Bnet (t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý công nghệ 1 (Phần 2: Máy điện): Chương 8 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng, Bài giảng Vật lý công nghệ 1 (Phần 2: Máy điện): Chương 8 - PGS.TS. Dương Hồng Quảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn