THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN và đào tạo đội NGŨ PHI CÔNG tại TRUNG tâm HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES

38 17 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:45

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: Sơ đồ máy điều hành FTC Bảng 1.2: tham gia điều hành quản lý trung tâm huấn luyện bay Bảng 1.3: Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ huấn luyện tiếp viên tháng 12 năm 2018 Bảng 1.4: Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ huấn luyện phi công tháng 12 năm 2018 Bảng 1.5: Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ huấn luyện định kỳ, chuyển nhà khai thác, đánh giá trình tiếng anh cho phi cơng tháng 12 năm 2018 Bảng 2.1 : Các bên có liên quan FTC khối khai thác DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Logo Trung Tâm Huấn Luyện Bay (FTC) -Vietnam Airlines Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống tài liệu giáo trình huấn luyện Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống tài liệu giáo trình huấn luyện Hình 2.4: Các kỹ sư Phòng kỹ thuật - FTC Hình 2.5: Buồng lái mơ huấn luyện bay cho phi công CÁC ĐỊNH NGHĨA Giáo viên lý thuyết (GI): giáo viên hướng dẫn môn mặt đất để cấp lái để kiểm tra cấp định bay thiết bị (máy bay) Giáo viên hướng dẫn (CI): người giám sát giáo viên hướng dẫn thực nhiệm vụ huấn luyện lý thuyết huấn luyện thiết bị mô Giáo viên hướng dẫn phải có đủ trình độ tay nghề thực nhiệm vụ ủy quyền khóa huấn luyện phê chuẩn Hạng tàu bay: cách phân loại tàu bay dựa vào đặc tính máy bay, ví dụ: máy bay lên thẳng, tàu lượn, khinh khí cầu Máy bay nhiều người lái: máy bay theo quy định có người lái điều khiển khai thác Mức (FTO): Tổ chức huấn luyện hàng không phê chuẩn đạt mức tiến hành tất khố huấn luyện có sử dụng tàu bay Mức (ATO): Tổ chức huấn luyện hàng không phê chuẩn đạt mức tiến hành tất khố huấn luyện có sử dụng thiết bị mô đạt yêu cầu Cục HKVN phê chuẩn Mức (Các ATO khác): Tổ chức huấn luyện hàng không phê chuẩn đạt mức tổ chức huấn luyện mặt đất hoặc/và thực hành không kết hợp với huấn luyện bay Loại (tàu bay): tàu bay có thiết kế bản, kể cải tiến, trừ cải tiến thay đổi cách điều khiển, thay đổi đặc tính bay số lượng tổ lái Thiết bị huấn luyện bay: thiết bị huấn luyện bay mô tàu bay Tổng Công ty: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam –CTCP Trung tâm Huấn luyện Bay: Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Trung tâm Huấn luyện Bay DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A/C: Tàu bay ATO: Tổ chức huấn luyện hàng không AOC: Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay ATPL: Bằng lái vận tải hàng không Cục HKVN PPL: Bằng lái không chuyên SIM: Thiết bị buồng lái mô (Simulator) STD: Thiết bị huấn luyện mô TCT HKVN: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP TR: Năng định loại TRI: TTHL: Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP- Trung tâm Huấn luyện Bay VAR: Bộ Quy chế an tồn hàng khơng dân dụng lĩnh vực tàu bay khai thác tàu bay VACBI: Học lý thuyết máy tính (có nghe nhìn) LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hàng không ngành vận tải đại tiên tiến giới, cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội nước với trở nên thuận tiện nhanh chóng Ngành hàng khơng Việt Nam ngày phát triển có vị khu vực toàn giới, nhiên ngành hàng không Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức tình hình kinh tế khu vực giới có nhiều biến động Và bối cảnh cạnh tranh đó, nguồn lực tự nhiên khơng chìa khố đem lại phồn vinh mà đội ngũ nhân viên, thương hiệu, chất lượng dịch vụ,… nguồn lực thực đem lại sức cạnh tranh giá trị bền vững cho phát triển doanh nghiệp Đối với ngành Hàng khơng, ngành cung cấp dịch vụ, nhân lại nhân tố quan trọng Đối với an tồn chuyến bay chuyên nghiệp phi công yếu tố ảnh hưởng quan trọng Đội ngũ nhân lực phi công chẩt lượng tạo nên chuyến bay an tồn mà khẳng định chun nghiệp, thành cơng cho hãng hàng khơng Vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ phi công ngày chuyên nghiệp hơn? Làm để chương trình đào tạo phi công trung tâm đào tạo trở nên hiệu hơn? Là sinh viên ngành quản trị vận tải hàng không Học viện hàng không Việt Nam, nhận thấy tầm quan trọng cấp thiết việc đào tạo nguồn lực phi công chất lượng kết hợp với trình thực tập ngắn trung tâm đào huấn luyện bay bay VietNam Airlines (FTC) , em định chọn đề tài báo cáo thực tập “Thực trạng hoạt động huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines (FTC)” để nhằm đưa thực trạng bản, đề xuất hợp lí, kịp thời nhằm đáp ứng vấn đề mà trung tâm huấn luyện bay gặp phải Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu quy trình huấn luyện đào tạo đội ngũ phi cơng Trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines Nhìn nhận thực trạng công tác đào tạo phi công trung tâm huấn luyện bay, công tác đào tạo nguồn phi cơng trung tâm Từ tìm giải pháp khắc phục mặt hạn chế, phát huy mạnh ưu điểm công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công Trung tâm huấn luyện bay Phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu: Bài báo cáo viết sở nghiên cứu tài liệu thứ cấp có sẵn đơn vị thực tập - tài liệu nội FTC Cụ thể tài liệu quy trình thực huấn luyện FTC, tài liệu mô tả vận hành hệ thống quản lý chất lượng FTC, báo cáo khoa huấn luyện phi công Quan sát thực tế Phỏng vấn: Thơng qua việc trao đổi, trò chuyện, lấy nhận xét từ cán khoa huấn luyện phi công, anh chị chuyên viên làm nhiệm vụ soạn nội dung tài liệu giảng dạy, giáo viên, phi công học viên phi cơng Trung tâm Từ để đưa số giải pháp khách quan thực trang hoạt động huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công FTC thông qua việc khắc phục mặt hạn chế cơng tác huấn luyện, đào tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đánh giá thực tiễn công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công Trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines thông qua đánh giá học viên đề giải pháp để hồn thiện cơng tác đào tạo Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Được giới hạn khoa huấn luyện phi công Trung tâm huấn luyện bay FTC Về thời gian: Thời gian nghiên cứu kéo dài hai tháng, từ ngày 10/11/2019 đến ngày 10/1/2019 Kết cấu đề tài báo cáo thực tập Nội dung báo cáo thực tập chia làm chương: Chương 1: Giới thiệu trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines (FTC) Chương 2: Thực trạng công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công VietNam Airlines Trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines Chương 3: Nhận xét kết luận 1GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES (FTC) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Hình 1.1: Logo Trung Tâm Huấn Luyện Bay (FTC) -Vietnam Airlines Nguồn:https://www.google.com/search?q=logo+trung+t%C3%A2m+hu%E1%BA%A5n+luy%E1%BB %87n+bay+vietnam+airlines&safe=active&rlz=1C1GCEU_viVN875VN875&sxsrf=ACYBGNRF737QGt ZTSKI-ZFJ778mixD4cbg:1574909717064&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ExHum2r-j_8ZiM%253A %252C-c8KY4- yb1USSM %252C_&vet=1&usg=AI4_kT9kghNADJau0v7KtatEadwASbhwA&sa=X&ved=2ahUKEwjNovTx84vm AhU6_XMBHRHnAyoQ9QEwAnoECAkQDA#imgrc=ExHum2r-j_8ZiM:&vet=1 1.1.1 Lịch sử hình thành Trung tâm Huấn luyện Bay (Flight Training Center -FTC) thành lập theo định số Quyết định số 2175/QĐ-TCTHK ngày 10/12/1998 Tổng giám đốc – Tổng Công ty HKVN việc thành lập Trung tâm Huấn luyện Bay; Theo Quyết định số 104/QĐ-TCTHK-TCCB ngày 28/01/2011 Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Công ty HKVN việc chuyển Trung tâm Huấn luyện Bay sang Tổng Cơng ty HKVN theo loại hình cơng ty TNHH thành viên; Theo Quyết định số 2119/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 01/11/2012 Chủ tịch Hội đồng thành viên việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Huấn luyện Bay thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1935/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 21/12/2015 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm Huấn luyện Bay; Theo Quyết định số 386/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 18 tháng 03 năm 2014 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- Trung tâm Huấn luyện Bay; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Tổng Công ty hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm Huấn luyện Bay thay đổi lần 01 ngày 14/02/2015; Theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 13 tháng 04 năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Trung tâm Huấn luyện Đào tạo FTC; Theo Quyết định số 1608/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 15 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP việc phê duyệt tổ chức Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm Huấn luyện Bay (trên sở tổ chức lại Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam CTCP- Trung tâm Huấn luyện Đào tạo) 1.1.2 Quá trình phát triển Với chức tổ chức huấn luyện nguồn lực khai thác bay cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam Trải qua chặng đường xây dựng phát triển, Trung tâm thực nhiệm vụ huấn luyện đào tạo đội ngũ giáo viên, phi công, tiếp viên hàng không Nhân viên khai thác bay, 10 Hồn thành cơng tác tiếp đồn đánh giá Hãng Hàng khơng Cambodia Angkor Air đánh giá nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Jetstar Pacific Airlines đánh giá tài liệu, giáo trình sở vật chất TTHL CHƯƠNG 2: THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ PHI CÔNG CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES 2.1 Tổng quan công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines 2.1.1 Mục đích huấn luyện, đào tạo Giảng dạy kiến thức lý thuyết huấn luyện thực hành cho học viên phi công bản, phi công chuyển loại, huấn luyện, đào tạo định kỳ cho phi công tổ chức huấn luyện đào tạo khác theo yêu cầu hãng hàng không, nhằm giúp học viên phi công, phi công trang bị đầy đủ kỹ cần thiết để thực tốt nhiệm vụ đảm nhận công tác bay hãng hàng không Vietnam Airlines 2.1.2 Yêu cầu huấn luyện đào tạo Vượt qua kỳ thi sát hạch trình độ thơng thạo ngoại ngữ tiếng Anh theo tiêu chuẩn ICAO (ICAO – Level 4), bắt buộc cho tất phi công thương mại toàn giới Sức khỏe điều kiện vô quan trọng phi công lái máy bay thương mại chở khách, bạn phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe Hạng theo quy định ICAO 24 2.1.3 Công tác tuyển dụng phi công FTC 2.1.3.1 Quy trình tổ chức tạo nguồn, sơ tuyển ký cam kết tuyển dụng phi công • Mục đích: Quy trình nhằm thống cách thức thực trình tạo nguồn, tổ chức sơ tuyển, ký cam kết tuyển dụng sau đào tạo học viên Phi công tự túc kinh phí đào tạo • Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng công tác tạo nguồn, tổ chức sơ tuyển, ký cam kết tuyển dụng sau đào tạo học viên Phi công tự túc kinh phí đào tạo Tổng cơng ty HKVN – CTCP • Qui trình thực Khoa huấn luyện phi công thực quảng bá thông tin tuyển dụng Cung cấp thông tin tiêu chuẩn sơ tuyển nội dung sơ tuyển đến học viên thông qua: - Phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, website,… - Tham gia hội chợ việc làm - Phối hợp với Trường Đại học, Trung tâm giới thiệu việc làm Đảm bảo khả tiếp cận thông tin đầy đủ xác cho học viên, tổ chức có nguyện vọng tham gia Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch chương trình phê duyệt 2.1.3.2 Tổ chức sơ tuyển ký cam kết tuyển dụng sau đào tạo học viên đăng ký học PCCB tự túc kinh phí đào tạo • Q trình tuyển dụng trung tâm Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT HKVN), Trung tâm Huấn luyện bay (TTHL) có nhiệm vụ tạo nguồn học viên phi công 25 (PCCB) Đây đội ngũ phi công tương lai cho nhu cầu phát triển ngày tăng TCT HKVN Hàng năm, TTHL tổ chức thông tin hướng nghiệp nghề phi công trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học toàn quốc Các ứng viên TTHL lựa chọn gửi huấn luyện trung tâm huấn luyện phi công Úc, New Zealand, Nam Phi,… có hội trở thành phi cơng VNA sau tốt nghiệp • Quy trình tuyển dụng phi công: Đối với trường hợp thi tuyển: tổ chức thi tuyển gồm 03 vòng: - Vòng 1: kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, ngoại hình, giao tiếp, định hướng nghề nghiệp - Vòng 2: kiểm tra tư logic, kỹ chuyên môn cần thiết cho công việc - Vòng 3: vấn tổng hợp: kiểm tra lực chuyên môn; mức độ hiểu biết vấn đề kinh tế - xã hội; phát hiện, đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho công việc Đối với trường hợp xét tuyển: thực theo nội dung báo cáo Tổng Giám đốc phê duyệt Hội đồng tuyển dụng họp, tổng kết điểm thi thí sinh, tổ chức khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch địa phương thí sinh 2.2 Thực trạng hoạt động huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines 26 2.2.1 Tài liệu giáo trình huấn luyện đào tạo 2.2.1.1 Giới thiệu tài liệu giáo trình huấn luyện Tài liệu, giáo trình huấn luyện Tổ chức huấn luyện hàng không đầy đủ phù hợp với chương trình đào tạo, huấn luyện cấp có thẩm quyền phê duyệt Tài liệu quy trình thực huấn luyện Tổ chức huấn luyện hàng bao gồm thông tin tên, địa Tổ chức huấn luyện hàng khơng chương trình huấn luyện phê chuẩn Tài liệu, giáo trình phải Giám đốc TTHL Cấp có thẩm quyền phê duyệt sở kết thẩm định tổ thẩm định, đánh giá, nghiệm thu tài liệu giáo trình huấn luyện TTHL Tổ thẩm định tài liệu giáo trình huấn luyện sở đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Giám đốc TTHL thành lập tổ chức thực theo Quy trình biên soạn phê duyệt tài liệu Trong trường hợp Cục HKVN phát tổ chức không đáp ứng quy định chương trình huấn luyện phê chuẩn khơng thực chương trình huấn luyện phê chuẩn, TTHL phải thực rà soát lại chương trình huấn luyện theo yêu cầu Cục HKVN Thời hạn thực 30 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu 27 2.2.1.2 Sơ đồ hệ thống tài liệu giáo trình huấn luyện Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống tài liệu giáo trình huấn luyện Nguồn: tài liệu quy trình thực huấn luyện FTC 2.2.2 Quy trình huấn luyện đào tạo phi công QLĐT HLPC HLCN Giám Đốc Lập kế hoạch HLĐT chi tiết cho khóa/lớp Căn kế hoạch tháng phê duyệt, chương trình HLĐT quy định tài liệu Huấn luyện – phần D1/Training Policy, GTM yêu cầu khác thời gian, địa điểm… để xây dựng kế hoạch HLĐT chi tiết -Chuyển HLPC kiểm tra xác nhận chun mơn trình phê duyệt kế hoạch HLĐT & danh sách học viên Trong trường hợp có thay đổi đột xuất giáo viên 28 tham gia huấn luyện SIM, nhân phụ trách kế hoạch huấn luyện SIM QLĐT chịu trách nhiệm liên hệ đơn vị quản lý lịch bay phi công để thông báo việc thay đổi kế hoạch phối hợp xếp nhân để hoàn thành kế hoạch huấn luyện Kế hoạch huấn luyện lý thuyết dành cho Phi công chuyển nhà khai thác/lý thuyết chung cho Phi công /Phi công chuyển loại triển khai qua email đến HLCN, HLPC, Đoàn bay 919 2.2.3 Triển khai tổ chức thực lớp học 2.2.3.1 Triển khai kế hoạch HLĐT: - Kế hoạch huấn luyện đào tạo tháng (BM/QLĐT/02) triển khai qua email đến Phòng TCHC, KTHUẬT; QLĐT; HLPC; HLCN liên quan để theo dõi phục vụ lớp học Gửi thông tin cập nhật thay đổi qua email vào thứ hàng tuần có thơng tin - Kế hoạch làm việc hàng tháng giáo viên (BM/QLĐT/03): triển khai, cập nhật qua email đến HLCN - Kế hoạch Huấn luyện SIM A321; danh sách giáo viên & học viên huấn luyện SIM A321 triển khai email cho TCHC, KTHUAT - Kế hoạch huấn luyện ban đầu lý thuyết dành cho Tiếp viên triển khai qua email đến HLCN, - Kế hoạch huấn luyện lý thuyết dành cho Phi công chuyển nhà khai thác/lý thuyết chung cho Phi công /Phi công chuyển loại triển khai qua email đến HLCN, HLPC, Đoàn bay 919 -Kế hoạch phòng học (thời khóa biểu hàng ngày) thể qua bảng thơng tin phòng học sảnh khu nhà huấn luyện, khu nhà SIM 2.2.3.2 Chuẩn bị & cung cấp tài liệu/ giáo trình cho học viên Căn vào kế hoạch huấn luyện hàng tháng, QLĐT chuẩn bị tài liệu cho lớp học: - Đối với tài liệu có hệ thống thư viện điện tử thực hướng dẫn học viên đường dẫn tải tài liệu hệ thống 29 Lớp phi công chuyển loại tiếp viên triển khai vào ngày khóa học - Đối với lớp học cung cấp dịch vụ bên ngồi; QLĐT liên hệ Khoa chun mơn để tiếp nhận tài liệu huấn luyện phù hợp nội dung huấn luyện Lập phiếu đề xuất TCHC in ấn tài liệu khóa lớp có yêu cầu - Bàn giao tài liệu cho học viên khóa học bắt đầu 2.2.4 Cơ sở vật chất phục vục công tác huấn luyện đào tạo phi cơng Phòng học lý thuyết phòng học chun dụng Phòng học có đủ diện tích, ánh sáng, độ thơng thống thiết bị nghe, nhìn thiết bị khác phục vụ cho việc học tập Phòng học thực hành phải có diện tích khơng gian phù hợp với thiết bị, máy móc sử dụng đảm bảo điều kiện tối thiểu phù hợp Phòng học chuyên dụng cài đặt phần mềm huấn luyện chuyên dụng Trang thiết bị huấn luyện Trang thiết bị phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định Cục HKVN phù hợp với công tác huấn luyện đào tạo TTHL Đối với thiết bị mô phỏng, thiết bị giả định phải Cục HKVN phê chuẩn trước đưa vào sử dụng Thiết bị dùng huấn luyện lý thuyết: Phần cứng: - Máy tính PC nối mạng (cấu hình tối thiểu khả truy cập Internet tốc độ cao, học On-line E-training) - Các thiết bị phụ trợ máy chiếu, video Phần mềm VACBI, CBT: - Tính năng: CBT, VACBI phần mềm huấn luyện lý thuyết loại máy bay Mỗi loại máy bay có chương trình riêng loại máy bay chương trình cài đặt máy tính Học viên tự học CBT 30 VACBI sau giáo viên hướng dẫn cách sử dụng Các loại VACBI ATR A321 có phần mềm quản lý trình học tập học viên kết kiểm tra Thiết bị dùng huấn luyện thực hành: Thiết bị huấn luyện bay: - SIM A320-200 số hiệu VN- FFS1 - FTD A.321: Sử dụng huấn luyện phương thức bay cho A.321 Thiết bị huấn luyện bay thiết bị bay mô phỏng: - Các thiết bị bay mô (hệ thống FSTD) TCT HKVN thuê sở huấn luyện nước Việt Nam để huấn luyện chuyển loại cho Phi công - Các buồng lái giả định phải Cục HKVN phê chuẩn trước đưa vào sử dụng - Số lượng, loại buồng lái giả định thuê sở huấn luyện nước thay đổi hàng năm theo kế hoạch khai thác TCT HKVN Danh sách hệ thống thiết bị huấn luyện bay mô cập nhật hàng năm Thiết bị huấn luyện thực hành an tồn bay • • • • • • Door trainer atr.72 Ceet a.320 slide raft Door trainer b.777 slide raft Door trainer b.787 slide raft Door trainer a.350 slide raft Fire fighting trainer Các trang thiết bị khác quản lý chuyên sâu kĩ thuật, chủ yếu thiết bị mô CBT, FTD, Door Trainer Đây không thiết bị huấn luyện liên quan mật thiết đế vấn đề an toàn chuyến bay mà thiết bị có tính kĩ thuật cao nên việc quản lý, bảo dưỡng sở huấn luyện thực phải tuân theo quy định chặt chẽ IATA Cục Hàng không dân dụng Viêt Nam 31 Hiện FTC trang bị buồng lái mô huấn luyện bay cho phi cơng VNA đơn vị có ký kết hợp tác, có hai SIM A320 SIM A350, B787 Theo đó, số SIM sẵn sàng khai thác trung bình từ tháng đến tháng mức gần tuyệt đối: SIM A320 VN-001 đạt 100%; SIM A320 VN-018 100%; SIM B787 VN-026 đạt 99.6% SIM A350 VN-036 mức 99.7% Hình 2.4: Các kỹ sư Phòng kỹ thuật - FTC (Ảnh: FTC) Hình 2.5: Buồng lái mơ huấn luyện bay cho phi công (Ảnh: FTC) 32 2.2.5 Phương pháp giảng dạy Phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp lí thuyết thực hành số môn cần thực hành thao tác nhiều sơ cứu, thực hành máy bay, trang điểm Các mơn học lí thuyết giảng dạy truyền đạt cách trực quan, sinh động tranh ảnh video minh họa Bên cạnh đó, có nhiều giáo trình Tiếng Anh Ngồi ra, trung tâm tạo điều kiện cho học viên có hội học tập trường đào tạo phi công quốc tế khu vực để tiếp thu mơ hình đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến, khoa học 2.2.6 Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy Nhiệm vụ: Tuân thủ theo điều động TTHL, giảng dạy theo nội dung, chương trình quy định theo kế hoạch giảng dạy phê duyệt Truyền đạt kiến thức, kỹ kinh nghiệm chun mơn, nghiệp vụ cho học viên Có trách nhiệm biên soạn, cập nhật giáo án, giảng phù hợp với nội dung chương trình, giáo trình phê duyệt báo cáo Tổ trưởng môn Tham gia khóa học nghiệp vụ thường xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ thân Rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự nhà giáo Tôn trọng nhân cách, đối xử công với người học bảo vệ quyền lợi đáng người học Chịu giám sát TTHL nội dung, phương pháp, chất lượng giảng dạy Quyền hạn: Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành đào tạo kế hoạch giảng dạy phê duyệt Được lựa chọn phương pháp, thiết bị công cụ hỗ trợ giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo huấn luyện 33 Sử dụng giáo trình, tài liệu, trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật TTHL để thực nhiệm vụ giảng dạy Được bố trí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo quy định Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp xây dựng pháp triển TTHL vấn đề liên quan đến quyền lợi giáo viên, học viên Giáo viên hướng dẫn bay phép dừng huấn luyện SIM không đạt yêu cầu Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Quy định thời gian giảng dạy giáo viên: Thời gian giảng dạy tối đa không 08 chuẩn/ngày 40 chuẩn/tuần không 06 ngày/tuần 01 chuẩn dạy lý thuyết tích hợp lý thuyết thực hành tính 45 phút 01 chuẩn dạy thực hành huấn luyện thiết bị huấn luyện bay mô (FBS, FFS) tính 60 phút 34 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 3.1 Nhận xét 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Yếu tố đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên phần lớn người có kinh nghiệm dày dặn lâu năm ngành nên kiến thức truyền tải cho học viên kiến thức kinh nghiệm mang tính thực tiễn có tính ứng dụng cao không kiến thức lý thuyết suông sáo rỗng, hàn lâm Ngoài kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ giảng viên tuyển chọn theo quy trình gắt gao, kĩ lưỡng từ phía Tổng ban giám đốc trung tâm đào tạo huấn luyện.Vì vậy, đội ngũ giáo viên trung tâm đảm bảo đủ tiêu chuẩn chun mơn trình độ tiếng Anh lưu lốt 3.1.1.2 Yếu tố mơi trường phương thức đòa tạo Phòng học trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, tạo không gian học thoải mái chất lượng cho học viên trải nghiệm học lý thú chất lượng Chương trình đào tạo xếp bố trí phù hợp với tiêu chuẩn nhằm tạo chất lượng đào tạo tốt cho học viên Nội dung môn học kiến thức lý thuyết giá trị mà có tính thực tiễn cao giúp cho tiếp viên hàng không tương lai nắm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Các môn học dạy Tiếng Anh học giáo trình Tiếng Anh mua quyền từ nước Tiếp cận với phương thức giáo dục đại kết hợp với tài liệu tiên tiến giúp cho đội ngũ phi công đào tạo chuyên nghiệp hơn, chất lượng với xu hội nhập toàn cầu 3.1.1.3Yếu tố công tác tổ chức Trung tâm huấn luyện bay đơn vị đào tạo, huấn luyện trực thuộc Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam, có cấu tổ chức hoạt động hợp lý, phân 35 chia theo phòng ban phù hợp giúp cho phòng ban có nhiệm vụ riêng nhằm giúp cho guồng máy hoạt động trung tâm đào tạo chất lượng, hiệu liên tục Từ công tác tiếp nhận học viên, phê duyệt chương trình huấn luyện, phân lịch lớp học, thời khóa biểu, giáo viên giảng dạy, kiểm tra giám sát q trình đào tạo…ln có phối hợp tốt phòng ban chức cụ thể Ban tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, Văn phòng giáo vụ, Ban giáo vụ Bên cạnh đội ngũ giảng viên nòng cốt chất lượng, đội ngũ phòng ban hỗ trợ khác tuyển chọn chất lượng khơng Điều giúp cho công tác hỗ trợ trung tâm huấn luyện thực cách chuyên nghiệp hiệu cao 3.1.2 Hạn chế 3.1.2.1 Yếu tố đội ngũ giảng viên Với bùng nổ phát triển nhanh chóng ngành hàng không dẫn đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hàng không ngày tăng cao Số lượng học viên tiếp nhận ngày nhiều, lịch học ngày dày đặc Tuy nhiên, số lượng giảng viên có chất lượng, có chun mơn cao nhiều hạn chế chưa thể bổ sung, bố trí kịp thời Đặc biệt môn học cần giảng viên đứng lớp người ngành với kinh nghiệm dày dặn lâu năm việc bố trí học lại khó khăn gấp nhiều lần mùa bay cao điểm Bởi vì, người huấn luyện, giảng viên trưởng hãng VietNam Airlines, bên cạnh việc đứng lớp họ phải đảm bảo lịch bay dày đặc vào mùa cao điểm Chính việc cân số lượng học viên giảng viên có chất lượng đứng lớp ảnh hưởng định đến chất lượng khóa học mục tiêu đề 3.1.2.2 Yếu tố môi trường phương thức đào tạo Chi phí hỗ trợ cung cấp cho việc nâng cấp trang thiết bị đào tạo hạn chế Với số lượng học viên ngày tăng lên hệ thống phòng ốc, trang thiết bị chưa xây dựng bổ sung để phù hợp tương xứng Bên cạnh phòng học truyền thống bố trí sẵn máy chiếu, bảng, bút, loa…thì trung tâm chưa có nhiều phòng học chuyên dụng công tác huấn luyện trực quan, sinh động 36 3.3 Cơ hội Là đơn vị hoạt động nhiều năm, gặt hái nhiều thành tích bật, Cơng ty Bộ giao thơng vận tải khen thưởng, tạo uy tín thương hiệu ngành hàng không Đồng thời tạo giao lưu, liên kết hữu nghị với đơn vị lớn nước Là đơn vị chịu trách nhiệm huấn luyện bay, trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nên trung tâm huấn luyện bay FTC xem đơn vị pháp lý hệ thống cấu tổ chức Tổng Công ty cổ phần hàng khôngViệt Nam, thường xuyên nhận quan tâm lãnh đạo Công ty hỗ trợ ban chun mơn q trình thực nhiệm vụ => Với lợi đó, trung tâm hồn tồn trụ , đảm đội phi cơng đủ chuẩn kiến thức, kỹ theo yêu cầu 3.4 Thách thức Với phát triển không ngừng ngành hàng khơng, đòi hỏi phải có đội ngũ phi cơng thực chuyên nghiệp, chất lượng để đáp ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng Cơ quan Hàng khơng phải có cách tiếp cận chủ động để nâng cao cập nhập quy định kịp thời 3.2 Kết luận Để doanh nghiệp nói chung hay hãng hàng khơng nói riêng phát triển vững mạnh yếu tố người yếu tố trọng điểm hàng đầu Một nguồn nhân lực vững mạnh tài sản vơ giá doanh nghiệp đội ngũ phi công chuyên nghiệp chìa khóa phát triển cho hãng hàng khơng thị trường hội nhập ngày Tuy nhiên, để có đội ngũ phi công đạt tiêu chuẩn chất lượng việc trọng phát triển cơng tác đào tạo nghiệp vụ khâu không phần quan trọng Đề tài báo cáo thực tập đưa thực trạng chung trình đào tạo huấn luyện trung tâm FTC, đồng thời đưa nhận xét chủ quan biện pháp ứng dụng thiết thực, kịp thời để nhằm phát huy ưu điểm có khắc phục mặt hạn chế tồn nhằm nâng cao chất lượng 37 trình đào tạo phi công chất lượng chuyên nghiệp để sánh vai với hàng khơng uy tín khu vực toàn cầu 38 ... trình huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công Trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines Nhìn nhận thực trạng công tác đào tạo phi công trung tâm huấn luyện bay, công tác đào tạo nguồn phi cơng trung tâm. .. 1: Giới thiệu trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines (FTC) Chương 2: Thực trạng công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công VietNam Airlines Trung tâm huấn luyện bay VietNam Airlines Chương... công tác huấn luyện đào tạo đội ngũ phi công trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines 2.1.1 Mục đích huấn luyện, đào tạo Giảng dạy kiến thức lý thuyết huấn luyện thực hành cho học viên phi công
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN và đào tạo đội NGŨ PHI CÔNG tại TRUNG tâm HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN và đào tạo đội NGŨ PHI CÔNG tại TRUNG tâm HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES, 1 Lịch sử hình thành và phát triển, 6 Các nguồn lực phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo của Trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines, 7 Kết quả hoạt động hoạt các nhiệm vụ của trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines tháng 12 năm 2018, CHƯƠNG 2: THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ PHI CÔNG CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BAY VIETNAM AIRLINES, 2 Thực trạng hoạt động huấn luyện và đào tạo đội ngũ phi công tại trung tâm huấn luyện bay Vietnam Airlines, CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn