Cách thức phối hợp BIM trong các dự án nhà cao tầng: Khảo sát các công ty xây dựng lớn ở miền Nam

11 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:43

Bài viết so sánh các cách thức phối hợp BIM phổ biến tại các công ty xây dựng lớn ở miền Nam, đồng thời phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến sự thành công của việc triển khai BIM thông qua lý thuyết “hành vi”. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁCH THỨC PHỐI HỢP BIM TRONG CÁC DỰ ÁN NHÀ CAO TẦNG: KHẢO SÁT CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG LỚN Ở MIỀN NAM Lê Ngọc Quyết1*, Nguyễn Như Trang2, Lê Minh Cảnh3 Tóm tắt: Mơ hình thơng tin xây dựng (BIM) môi trường kỹ thuật số cho phép bên liên quan chia sẻ cập nhật nhanh chóng thơng tin vòng đời dự án qua mơ hình 3D chứa liệu BIM kỳ vọng thay đổi quy trình thực dự án, thay cơng nghệ thiết kế 2D 3D thay đổi tư kỹ tiếp cận dự án nhân lực ngành xây dựng Tuy nhiên, thành áp dụng BIM cho dự án xây dựng dân dụng Việt Nam hạn chế Bài viết so sánh cách thức phối hợp BIM phổ biến công ty xây dựng lớn miền Nam, đồng thời phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến thành công việc triển khai BIM thông qua lý thuyết “hành vi” Từ khóa: Lý thuyết hành vi; ngành xây dựng dân dụng; phối hợp BIM; dự án xây dựng dân dụng BIM coordination of high-rise building projects: Investigating large AEC companies in Southern Vietnam Abstract: Building Information Modelling (BIM) is a digital environment that allows key stakeholders of construction projects to share and update information through project lifecycle via 3D models with metadata attached It is expected that BIM possibly changes the conventional project process, substitute 3D for 2D design technology, and alter mindset of Architecture Engineering Construction (AEC) professionals towards collaborative project delivery method However, the results of BIM implementation, particularly in high-rise building projects, has been limited This research, therefore, aims to compare BIM coordination methods for real projects in southern Vietnam; and simultaneously analyzing the factors affecting the success of BIM practice under the lens of “Activity Theory” Keywords: Activity Theory; AEC companies; BIM coordination; high-rise building projects Nhận ngày 20/12/2017; sửa xong 4/01/2018; chấp nhận đăng 16/01/2018 Received: December 20th, 2017; revised: January 4th, 2018; accepted: January 16th, 2018 Tổng quan 1.1 Khái niệm BIM phối hợp BIM Hiện có nhiều tổ chức uy tín đưa định nghĩa BIM, hãng Autodesk Uỷ ban Dự án Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (NBS-US) Điểm chung định nghĩa khơng nằm ngồi ba yếu tố “quy trình”, “cơng nghệ” “con người” mối tương tác chúng Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đề xuất xem BIM “môi trường kỹ thuật số cho phép bên liên quan chia sẻ cập nhật thông tin vòng đời dự án qua mơ hình 3D chứa liệu” Lí chất BIM khơng nằm thân cơng nghệ hay quy trình mà tư hợp tác thông qua môi trường liệu chung-Hình Sự phối hợp BIM chia sẻ thông tin bên liên quan để thực tốt nhiệm vụ đơn vị, từ đạt mục tiêu chung dự án Tuy vậy, phối hợp lại khơng tạo tính đột phá công việc mà đảm bảo chất lượng công việc đạt cao thỏa mãn yêu cầu định trước Tức là, việc phối hợp BIM nhằm mục đích phát xung đột thiết kế bên (kiến trúc, kết cấu, điện), từ tìm giải pháp điều hồ mâu thuẫn theo hướng tối ưu (tiết kiệm, thuận ThS, Khoa Xây dựng Dân dụng Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng KTS, Công ty Tư vấn The BIM Factory ThS, Công ty xây dựng Cofico * Tác giả E-mail: ngocquyet.le@student.uts.edu.au TẬP 12 SỐ 01 - 2018 11 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG tiện) trước thi công để hạn chế lãng phí, phát sinh Mục tiêu dài hạn mà mơ hình phối hợp BIM hướng tới mơ hình cộng tác BIM Khác với phối hợp BIM dừng lại giải pháp thiết kế, cộng tác BIM thực mang lại thay đổi cho ngành xây dựng dân dụng cho phép kết nối tất nhóm dự án qua trung tâm liệu CloudBIM Trên tảng đó, nhóm dự án xem, truy xuất tìm kiếm thơng tin dự án, thảo luận chí kiểm tra, nắm diễn mơ hình bạn làm việc, biết thành viên liên quan thay đổi mơ Tiêu biểu cho mơ hình cộng tác giải pháp Collaboration for Revit hãng Autodesk Tuy nhiên, muốn đạt đến mức độ cộng tác BIM (cấp độ 3-Hình 2) doanh nghiệp phải thoả mãn điều kiện bắt buộc tiêu chuẩn quốc gia BIM, thư viện cấu kiện 3D, bảng biểu trình bày cơng nghệ điện toán đám mây hỗ trợ Sự hạn chế “điều kiện cần” kìm hãm khả phát triển BIM doanh nghiệp xây dựng lớn miền Nam dừng mức độ phối hợp BIM (xem mục 1.3) Hình Mơi trường liệu chung - CDE 1.2 Mức độ phát triển BIM giới Các nghiên cứu BIM phần lớn dựa vào mô hình “BIM maturity” Bew Richards [1] để đánh giá mức độ trưởng thành BIM quốc gia tổ chức (Hình 2) Theo cách phân loại nước tiên tiến giới thực hành BIM cấp độ: tốp đầu gồm Anh Singapore cấp độ 2-những quốc gia có tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn BIM bắt buộc làm BIM nhiều hạng mục dự án Tiếp theo sau Mỹ, Úc nước Châu Âu cấp độ Những nước dù xây dựng tiêu chuẩn BIM phủ chưa thực mạnh tay bắt buộc dùng BIM rộng rãi Nhóm thứ ba Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE số nước châu Á phát triển Trung Quốc, Malaysia cấp độ Họ xây dựng khung tiêu chuẩn cho cần tiếp tục hồn thiện thêm Dưới tóm tắt cấp độ trưởng thành BIM: Cấp độ 0: sử dụng công cụ vẽ giấy 2D hồ sơ giấy để quản lý thông tin dự án; Cấp độ 1: sử dụng phần mềm BIM (ví dụ Revit) để tạo mơ hình 3D nhiên chưa thống thư viện mẫu vật liệu, cấu kiện, bảng biểu trình bày Lúc nhà nước ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM sơ cho ngành dân dụng; Cấp độ 2: phát triển thư viện mẫu kỹ thuật số để phối hợp quản lý hồ sơ dự án Nhà nước hoàn thiện văn hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM cho ngành khác dân dụng cầu đường, hạ tầng, quản lý sở vật chất; Cấp độ 3: thống thư viện, liệu, quy trình, tiêu chuẩn BIM Lúc liệu tích hợp tương tác ổn định qua mơi trường BIM khác (ví dụ từ Revit qua Tekla) Các dịch vụ BIM đưa lên Website để lưu trữ trao đổi thông tin bên 12 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình Mơ hình trưởng thành BIM [1] 1.3 Mức độ phát triển BIM Việt Nam Dùng mơ hình Bew Richards để phân loại thấy Việt Nam chưa bước vào cấp độ Hiện nhà nước dừng mức nghiên cứu phát triển lộ trình BIM mà Tuy nhiên thực tế cho thấy thị trường BIM nội địa sôi động doanh nghiệp chủ động áp dụng công nghệ vào dự án dù chưa có văn hướng dẫn thức từ Chính phủ Nhóm tác giả, vậy, đề xuất cách đánh giá “BIM maturity” Succar [2]-theo đó, trưởng thành BIM dựa vào sản phẩm “BIM” mà đơn vị có khả tạo mức độ phối hợp làm việc bên (Hình 3) Hình Các giai đoạn trưởng thành BIM [2] Như Việt Nam, BIM cuối giai đoạn doanh nghiệp xây dựng triển khai dựng mơ hình 3D cho môn riêng lẻ (kiến trúc, kết cấu, điện) phối hợp kiểm tra xung đột môn công cụ BIM (Revit Navisworks) Tuy ta chưa thể tiến xa chưa xây dựng chuẩn CDE, dẫn đến trao đổi thông tin công cụ BIM khác chưa thông suốt (interoperable exchange) Tức thơng tin mơ hình mát sai khác chuyển qua hệ sinh thái BIM khác (chẳng hạn từ ArchiCad sang Tekla) Thị trường miền nam phần lớn quen sử dụng hệ sinh thái Autodesk (Revit, Navisworks) nên vấn đề trao đổi thông tin nội địa TẬP 12 SỐ 01 - 2018 13 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG (interchange) mức chấp nhận Tuy nhiên, không ý phát triển CDE, BIM Việt Nam bị bó hẹp khơng thể giao lưu với bên ngồi 1.4 Mục đích tính cấp thiết nghiên cứu Do thị trường BIM Việt Nam chưa tiến vào giai đoạn nên viết tập trung phân tích BIM giai đoạn 1-khảo sát xem đơn vị phối hợp mơ hình BIM phục vụ cho thiết kế - thi công Đồng thời nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu cách phối hợp BIM góc nhìn xã hội học Cộng đồng BIM Việt Nam cần ví dụ thực tiễn áp dụng BIM, nhóm tác giả mong muốn đóng góp chia sẻ kinh nghiệm phối hợp BIM thông qua trường hợp sản phẩm BIM cụ thể 1.5 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục đích tính cấp thiết đề tài, nhóm nghiên cứu tập trung trả lời hai câu hỏi sau: - Những biện pháp phối hợp BIM phổ biến doanh nghiệp xây dựng lớn miền Nam thực hiện? - Phân tích thuận lợi khó khăn phương pháp phối hợp BIM đó? Phương pháp nghiên cứu 2.1 Bản thể luận nhận thức luận BIM tạo cách mạng trình thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành cơng trình thơng qua khả biểu diễn hình học trực quan tích hợp thơng tin dự án BIM không đơn công nghệ 3D! Nó mơi trường kỹ thuật số giúp tăng cường hợp tác bên liên quan (Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu…) suốt vòng đời dự án Do phạm vi viết này, nhóm tác giả tập trung khai thác yếu tố “con người-môi trường-xã hội” làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu triển khai công nghệ thân cơng nghệ Dự án thực tế yếu tố “con người-xã hội” chiếm tỉ trọng lớn nguyên nhân ảnh hưởng trình triển khai BIM (Bảng 1) Bảng Khó khăn triển khai phối hợp BIM công trường Sadora Trong nghiên cứu xã hội học, giới quan đóng vai trò quan trọng việc định hướng chọn lựa phương pháp luận phù hợp [3] Về mặt thể luận, nhóm tác giả cơng nhận tính đa chiều tượng xảy xã hội-cụ thể phối hợp BIM công ty xây dựng Nghĩa tôn trọng chấp nhận khác biệt cách giải thích (hoặc cách hiểu) áp dụng BIM cá nhân (hoặc tổ chức) khác Về mặt nhận thức luận, nhóm tác giả ủng hộ chủ nghĩa kiến tạo cho “tri thức khơng nằm ngồi nhận thức người” Tức tri thức không tự nhiên sinh (không phải tồn khách quan) mà chủ động tạo người tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế xã hội cụ thể Quan điểm khác biệt với khoa học tự nhiên (toán, vật lý…) vốn tuân theo chủ nghĩa thực chứng thừa nhận tri thức chứng nghiệm thí nghiệm chấp nhận cách giải thích tượng hồn cảnh xung quanh Ví dụ cụ thể thuyết vạn vật hấp dẫn-Newton: dù điều kiện môi trường (tự nhiên) vật tuân theo định luật 14 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 2.2 Phương pháp luận a) Nghiên cứu định tính Từ giới quan trên, viết áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính-phương pháp tiếp cận nhằm mơ tả phân tích hành vi người tượng, có kể đến điều kiện kinh tế xã hội văn hố nơi tượng diễn Cụ thể phối hợp BIM bên liên quan dự án xây dựng dân dụng thị trường miền Nam Việt Nam Một lý khác khiến nhóm nghiên cứu định chọn phương pháp nghiên cứu định tính thay sử dụng phương pháp thống kê nghiên cứu định lượng thị trường BIM Việt Nam non trẻ, chưa có nhiều chứng cho thấy kết ứng dụng BIM (dù thành công hay thất bại) dự án thực cơng bố [4] Do biến số (variable) tượng chưa xác định rõ ràng dẫn đến khó khăn cơng tác tính tốn xác xuất thống kê b) Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thu thập chủ yếu cách thức vấn bán cấu trúc đối tượng tham gia phối hợp BIM dự án dân dụng (kiến trúc sư, kỹ sư, quản lý dự án…) Mỗi vấn kéo dài từ 45-60 phút Cách vấn bán cấu trúc vừa cho phép nhân vật bộc lộ suy nghĩ quan điểm cá nhân q trình triển khai BIM, vừa cho phép nhóm nghiên cứu kiểm sốt thơng tin khơng vượt q phạm vi đề tài-nhằm tránh tải thông tin từ lan man người trả lời Để đảm bảo nguyên tắc bảo mật, tôn trọng quyền riêng tư người cung cấp thông tin, tên họ công ty mã hoá dạng ký tự số (Bảng 2) Ngồi ra, nhóm nghiên cứu dùng phương pháp quan sát tương tác đối tượng phân tích tài liệu dự án áp dụng BIM để đối chiếu với phát vấn; nhằm tăng tính tin cậy kết nghiên cứu Bảng Thông tin mẫu nghiên cứu Vị trí chức vụ Chuyên ngành Kinh nghiệm chuyên ngành Kinh nghiệm phần mềm BIM R1A Giám đốc Kiến trúc 35+ năm R2A Trưởng phòng KC Kết cấu 35+ R3A Trưởng phòng KT Kiến trúc 15+ 5+ năm R4A Trưởng phòng CĐ Cơ điện 15+ 3+ R5A Quản lý BIM Nhân & kinh tế 5+ R6A Phối hợp BIM Kiến trúc 5+ 5+ R7A Mơ hình BIM Kiến trúc 5+ 4+ R8A Mơ hình BIM Kiến trúc 3+ 2+ Công ty quy mô Người trả lời Công ty A (Tư vấn thiết kế): thiết kế dân dụng, công nghiệp, quy hoạch, kiểm định chất lượng tư vấn giám sát - Đã thực thiết kế >20 trụ sở & nhà làm việc cho quan nhà nước; nhà máy xí nghiệp sản xuất công nghiệp R9A Hoạ viên BIM Kiến trúc 3+ R10A Hoạ viên BIM Kiến trúc 3+ Công ty B (Cơ điện): công ty đa quốc gia-trụ sở Úc, chuyên thiết kế điện cho resorts, cảng hàng không, khách sạn chung cư cao cấp R1B Giám đốc Cơ điện 20+ R2B Quản lý BIM Quản lý dư án 15+ R3B Phối hợp BIM Cơ điện 10+ 5+ R4B Phối hợp BIM Cơ điện 10+ 5+ Công ty C (Tổng thầu): thiết kế-thi cơng, quản lý dự án cơng trình dân dụng công nghiêp-đã làm tổng thầu cho >15 dự án chung cư cao cấp, khách sạn nhà máy công nghiệp Ngồi thi cơng >30 dự án nhà cao tầng khác R1C Giám đốc thiết kế Kiến trúc sư 15+ R2C Quản lý BIM Kết cấu 10+ R3C Phối hợp BIM Kiến trúc 5+ 3+ R4C Phối hợp BIM Kết cấu 5+ 3+ R5C Phối hợp BIM Cơ điện 5+ 3+ R6C Phối hợp BIM Kết cấu 5+ 3+ R7C Mơ hình BIM Dự tốn 5+ 3+ R8C Mơ hình BIM Hạ tầng 3+ 5+ TẬP 12 SỐ 01 - 2018 15 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng (tiếp theo) Chuyên ngành Kinh nghiệm chuyên ngành Trưởng ban CĐ Cơ điện 20+ Quản lý BIM Kiến trúc 5+ 3+ R3D Phối hợp BIM Kết cấu 3+ 5+ R4D Mơ hình BIM Kết cấu 2+ 3+ R5D Hoạ viên BIM Cơ điện 1+ R1E Quản lý BIM Kiến trúc 8+ 5+ R2E Trưởng BIM KC Kết cấu 3+ 3+ R3E Trưởng BIM CĐ Cơ điện 3+ 2+ R4E Trưởng BIM KT Kiến trúc 3+ 2+ R5E Phối hợp BIM Kết cấu 2+ 2+ Người trả lời Vị trí chức vụ Cơng ty D (Tổng thầu): thiết kế-thi công, quản lý dự án dân dụng công nghiệp, quản lý dự án, nhận làm dịch vụ BIM outsources - làm tổng thầu >5 dự án chung cư cao cấp resort Ngoài tham gia thi công >30 dự án nhà cao tầng khác R1D R2D Công ty E: (Tư vấn giải pháp BIM): tư vấn phối hợp BIM cho kiến trúc, kết cấu, điện, làm outsource cho dự án nước ngồi, đào tạo chuyển giao cơng nghệ BIM Tư vấn BIM cho >5 dự án chung cư cao cấp khách sạn Công ty quy mô Kinh nghiệm phần mềm BIM c)Phương pháp chọn mẫu/đối tượng nghiên cứu Thực tế cho thấy thị trường miền Nam có số cơng ty thiết kế, tư vấn xây dựng đủ khả tiềm lực tham gia dự án áp dụng BIM mức độ phối hợp thiết kế phối hợp thi cơng Đa số cơng ty có quy mô lớn-đối với công ty tư vấn thiết kế (30-50 nhân viên) công ty xây dựng (>150 nhân viên) Phần lại thị trường dừng lại mức độ áp dụng công cụ BIM (Revit) nhỏ lẻ cho mục đích quản lý tài liệu thiết kế nội triển khai cục số phần riêng lẻ dự án Trong thời gian tháng từ tháng đến tháng 12/2017, nhóm nghiên cứu khảo sát công ty lớn bao phủ tất chuyên ngành (đơn vị thiết kế, điện, nhà thầu, tư vấn BIM…) nhằm đưa tranh tổng thể phối hợp BIM bên liên quan (Bảng 2) 2.3 Khung lý thuyết Bài viết áp dụng lý thuyết hành vi để phân tích liệu thu thập từ vấn Theo tác giả Engestrom [5], hành vi người thực thơng qua cơng cụ nhằm đạt mục đích xác định trước Trong q trình hành động, người bị chi phối yếu tố kinh tế-văn hoá-xã hội nơi họ sinh sống làm việc, thể rõ nét qua luật lệ, môi trường xung quanh quyền hạn hành động tập thể Ba yếu tố “con người-cơng cụ-mục đích” ba yếu tố hồn cảnh “luật lệ-mơi trườngquyền hạn hành động” tương tác với tạo thành chỉnh thể tách rời gọi hệ thống hành vi Các yếu tố hỗ Hình Hệ thống hành vi [5] trợ đồng thời mâu thuẫn thúc đẩy tồn hệ thống xã hội vận động khơng ngừng nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu Tuy nhiên, kết thực tế mục tiêu ln có sai khác định mâu thuẫn tiềm ẩn vận hành hệ thống Ví dụ mâu thuẫn lợi ích bên tham gia dự án Sự sai khác không thiết “điều xấu”, hiểu rõ chất mâu thuẫn, người cải thiện hành vi để toàn hệ thống vận hành trơn tru [6] Hình thể tồn khái niệm lý thuyết hành vi 16 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Kết Nhóm tác giả dựa vào lý thuyết hành vi (Hình 4) để biên soạn câu hỏi bán cấu trúc dành cho vấn (Bảng 3) Kết thu hai phương pháp phối hợp BIM phổ biến đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu lớn sử dụng thị trường miền Nam (Hình 5) Trong phạm vi viết này, có dự án dân dụng-nhà cao tầng xem xét Hình Phương án phối hợp BIM thiết kế thi công Bảng Bảng câu hỏi bán cấu trúc Thành phần Câu hỏi Kết Chủ thể Những liên quan trình phối Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, nhà thầu xây hợp BIM? lắp lắp đặt Mục tiêu Mục tiêu anh/chị tham gia Lợi ích cơng ty, vai trò tơn trọng, phối hợp BIM? thể quyền lãnh đạo phối hợp BIM Công cụ Những công cụ BIM phổ biến? Luật lệ Những luật lệ chi phối việc phối Quyền ưu tiên giải xung đột hợp BIM? Cộng đồng Việc phối hợp BIM diễn môi Thiếu định hướng từ nhà nước trường nào? Cấp bậc hành động Vai trò người tham gia Tuỳ thuộc vào mơ hình liên bang hay mô phối hợp BIM xếp nào? hình tập quyền Kết Thực tế kết thực phối hợp BIM Phối hợp BIM - Cơ điện phần hay gặp nào? khó khăn Revit, Navisworks TẬP 12 SỐ 01 - 2018 17 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 3.1 Tóm tắt trường hợp A Trong trường hợp A, chủ đầu tư (CĐT) tổ chức đấu thầu để lựa chọn tổng thầu chịu trách nhiệm thực toàn thiết kế thi công phần thô dự án-dự án Design and Build (DB) Quy mơ dự án thường lớn (diện tích, vốn đầu tư) với độ phức tạp cao (siêu cao tầng) lực tổng thầu đóng vai trò quan trọng Đội ngũ thiết kế tổng thầu DB hùng hậu số lượng lẫn chất lượng Qua quan sát trực tiếp ban thiết kế, lực lượng thiết kế họ dao động từ 60-80 chuyên viên, đủ sức tự đảm trách (hoặc quản lý) hồ sơ thiết kế phức tạp nhanh chóng phát hành công trường thi công Đội BIM khoảng 12-15 chuyên viên phụ trách việc quản lý thông tin dự án từ thầu phụ chuyển cho đội thiết kế để thẩm định Khối lượng toán cho tổng thầu lớn nên CĐT thường không yêu cầu dùng BIM cho dự án hợp đồng để tránh phát sinh chi phí Có hai lý dẫn tới vấn đề đề này: 1) chưa có văn nhà nước hướng dẫn tính định mức cho chi phí thiết kế-quản lý BIM dẫn đến CĐT nhà thầu bối rối việc định giá toán chi phí làm BIM, 2) BIM Việt Nam, nguồn nhân lực trang thiết bị (phần cứng phần mềm) chưa đủ đáp ứng làm BIM cho tất hạng mục dự án-ví dụ: CĐT yêu cầu làm BIM cho phần tiến độ (BIM4D) chi phí (BIM5D) nhà thầu phải tuyển mộ đào tạo thêm nhân lực, mua thêm phần mềm để đáp ứng u cầu Chi phí nhà thầu chịu dự án kết thúc, mà thị trường BIM chưa mở rộng tồn đầu tư bị lãng phí (nhiều dự án không yêu cầu BIM) Về phần CĐT, họ nắm lực tổng thầu dừng mức BIM 3D, chắn đáp ứng nhu cầu nên khơng bỏ thêm chi phí đầu tư làm BIM cho tổng thầu kết thu nhiều biến số (chờ tổng thầu đào tạo, tiếp thu công nghệ) Ở chiều ngược lại, tổng thầu thường phải trích kinh phí từ dự án để tự triển khai BIM phục vụ cho cơng việc Có “hiểu ngầm” dự án DB phần chi phí làm BIM tổng thầu chịu trách nhiệm Bù lại, CĐT trao quyền hạn lớn cho tổng thầu việc lựa chọn thầu phụ thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, miễn đảm bảo chất lượng tiến độ dự án Chính chủ động làm cho việc triển khai BIM thuận lợi đội BIM có thời gian dựng quản lý mơ hình 3D từ giai đoạn đầu dự án Việc phối hợp trao đổi thơng tin với thầu phụ dễ dàng thầu phụ thường công ty đối tác lâu năm tổng thầu Tuy nhiên, có thực tế khơng phải thầu phụ có khả làm BIM, tổng thầu yêu cầu tất thầu phụ làm BIM phát sinh chi phí cho họ Trong trường hợp này, tổng thầu thường xử lý song song hai cách: 1) tự dựng lại mơ hình 3D từ vẽ 2D thầu phụ thiết kế để phục vụ công việc quản lý hồ sơ, 2) cử đội BIM xuống công trường hỗ trợ thầu phụ thi công/lắp đặt triển khai vẽ shopdrawing từ mơ hình 3D 3.2 Tóm tắt trường hợp B Đối với trường hợp B, CĐT muốn áp dụng BIM cho dự án điều kiện tư vấn thiết kế ban quản lý CĐT chưa có kinh nghiệm triển khai nên thuê công ty tư vấn BIM độc lập, giúp CĐT ứng dụng BIM việc phối hợp thiết kế nhằm quản lý chất lượng vẽ thiết kế thi công từ giai đoạn đấu thầu trở Về mặt pháp lý, dự án thực theo hình thức Thiết kế-Đấu thầu-Thi công theo cách làm truyền thống với tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công nhà thầu lắp đặt thiết bị triển khai công việc 2D Tuy nhiên CĐT có ràng buộc họ phải phối hợp cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn BIM để dựng cập nhật mô hình 3D Phần thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện dự án loại hoàn thành đơn vị thiết kế, trước giao cho đơn vị tư vấn BIM triển khai phối hợp Thường tư vấn BIM khó liên lạc với đơn vị thiết kế để xin thông tin, nên CĐT ban quản lý dự án đại diện CĐT người đứng làm đầu mối điều phối thông tin, phối hợp tư vấn BIM tư vấn thiết kế nhà thầu Đơn vị tư vấn BIM phải dựng lại mơ hình 3D từ vẽ 2D công ty tư vấn thiết kế để kiểm tra xung đột báo lại cho CĐT bên liên quan, đồng thời hỗ trợ việc triển khai vẽ phối hợp Khối lượng công việc đơn vị tư vấn BIM lớn áp lực Theo quan sát nhóm nghiên cứu, dù khả triển khai thiết kế 3D tốt, đơn vị tư vấn BIM gặp nhiều khó khăn hỗ trợ thi cơng lí do: 1) nhân lực mỏng lại tham gia sau giai đoạn thiết kế - dẫn đến tốc độ triển khai mơ hình BIM khơng theo kịp tốc độ thi công, 2) kinh nghiệm thực tiễn thi công hạn chế nên khơng thể đề xuất phương án thiết kế linh hoạt phục vụ cho công trường, 3) chưa có chế yêu cầu nhà thầu thi công-lắp đặt tham gia họp đơn vị tư vấn thiết kế xin phép tham gia họp triển khai thi công nhà thầu 18 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Thảo luận 4.1 So sánh cấu trúc hai phương án phối hợp BIM Trường hợp A thể tập trung quyền lực cao phối hợp BIM, CĐT làm việc với tổng thầu, tổng thầu trực tiếp quản lý thầu phụ thiết kế thầu phụ thi công lắp đặt Ban thiết kế tổng thầu gồm đội thiết kế đội BIM-trong đội thiết kế chịu trách nhiệm quản lý thẩm định hồ sơ thiết kế thi công với hỗ trợ quản lý cập nhật thông tin từ đội BIM Đội BIM phối hợp với đơn vị thầu phụ dựng quản lý mơ hình 3D, sau báo cáo đội thiết kế xung đột phức tạp cần điều chỉnh lớn thiết kế, chỉnh sửa nhỏ đội BIM tự xử lý Trường hợp B thể phân tán quyền lực đồng thời lại phức tạp trường hợp A cần tham gia phối hợp tất bên liên quan-để luồng thông tin chuyển động cập nhật giai đoạn khác dự án Cách phối hợp tn theo mơ hình phối hợp liên kết cho phép đơn vị tham gia phát triển dự án với vị bình đẳng Thơng thường, đơn vị tư vấn BIM phải chủ động tổ chức nhiều họp để lấy ý kiến thống từ bên 4.2 So sánh ưu nhược điểm hai phương án phối hợp BIM Trường hợp A thể nhanh gọn trình đạo định triển khai BIM tổng thầu có lực để điều phối BIM quyền hạn để quản lý thầu phụ Tuy nhiên cách phối hợp dễ rơi vào tình trạng làm BIM đơn lẻ [7] luồng thơng tin kiểm sốt tuyệt đối tổng thầu vai trò thầu phụ thiết kế thi công mờ nhạt Một điểm trừ triển khai BIM theo ý kiến chủ quan bên quy trình làm BIM dễ thất bại do: 1) sai lầm đạo từ tổng thầu, 2) làm BIM phần mà hướng lợi ích tổng thầu Trường hợp B thể rõ hợp tác bên ln cần đóng góp đồng ý người trước định thay đổi điều chỉnh thiết kế Dù vậy, cách làm tốn thời gian họp hành để chốt phương án cơng sức phối hợp để đảm bảo lợi ích đồng đơn vị Một nhược điểm trình độ hiểu biết khả làm BIM đơn vị có chênh lệch lớn nhiều giải pháp BIM tối ưu thực được, mà đành phải chấp nhận giải pháp phù hợp với lực có đơn vị tham gia 4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng thành công phối hợp BIM Áp dụng lý thuyết hành vi (Hình 4) vào phân tích kết vấn, nhóm nghiên cứu phát nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thành công phối hợp BIM sau: a) Mâu thuẫn luật lệ-mục tiêu Về nguyên tắc thiết kế, kiến trúc bắt đầu triển khai trước dự án Sau giai đoạn thiết kế sơ bộ, kỹ sư kết cấu bắt đầu tính toán hệ khung chịu lực Phải đến giai đoạn thiết kế kỹ thuật, cấu kiện cơng trình chốt (chỉ cho phép chỉnh sửa nhỏ) phận điện tham gia Lí điện vào sớm hơn, thiết kế lại thay đổi có khả máy móc thiết bị đặt hàng (hoặc chế tạo) lắp đặt Như chất, thiết kế kiến trúc kết cấu gần chạy song song theo lý thuyết phối hợp BIM đồng thời bên, điện đành phải chờ kiến trúc-kết cấu gần xong tham gia vào quy trình BIM Tại Việt Nam, kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) phương pháp thi công đổ chỗ chiếm lĩnh toàn thị trường xây dựng dân dụng [8] Kết cấu BTCT có lợi tính tốn dễ quy trình thi cơng đơn giản kết cấu thép kết cấu liên hợp thép-bê tông Trải qua nhiều năm phối hợp kiến trúc kết cấu BTCT (trước BIM xuất hiện), xung đột hai lĩnh vực không đáng kể dù có kiểm tra phần mềm chuyên dụng Trái lại, xung đột chủ yếu phối hợp thiết kế thi công điện-kiến trúc, điện-cơ điện điện-kết cấu (Bảng 4) Lúc lại nảy sinh mâu thuẫn quyền ưu tiên giải xung đột bên Đối với CĐT, kiến trúc phải ưu tiên trước thể “tính thẩm mỹ” cơng trình tác động mạnh đến ấn tượng, cảm giác người sử dụng Thêm vào đó, CĐT hiểu “kiến trúc” muốn thể quyền định ý chí “chủ quan” vào cơng trình Ngược lại, nhà thầu người có chun mơn (đơn vị tư vấn), họ lại chủ trương tránh va chạm với kết cấu sợ giảm tuổi thọ cơng trình, chí nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng Mâu thuẫn luật lệ-mục tiêu dẫn đến kết phối hợp BIM không mong muốn Đơn vị điện tham gia sau phải “chiều ý” CĐT tổng thầu ưu tiên “né” kiến trúc kết cấu thay đổi hướng TẬP 12 SỐ 01 - 2018 19 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Ma trận kiếm tra xung đột dự án Crescent Mall lắp đặt kích thước hệ điện, nhiều dẫn đến “dị dạng”, “uốn lượn” phản khoa học Họ đành hi sinh tối ưu vận hành hệ điện (ví dụ tổn thất lưu lượng gió) để đảm bảo tiến độ thi công b) Mâu thuẫn hệ thống cấp bậc-mục tiêu "Hệ thống cấp bậc" thể cấp bậc hệ thống hành vi Nghĩa hành vi người ln kiểm sốt hạn chế người có địa vị quyền hạn cao tổ chức Sự kiểm soát khơng thiết phải “cố định” mà mang tính chất “lâm thời” Chẳng hạn, dự án kết thúc, tổ dự án giải tán phân dự án Vai trò quyền hạn họ thay đổi tùy theo tính chất yêu cầu dự án dựa vào biểu họ dự án trước Trong chờ nhà nước triển khai xây dựng lộ trình phát triển BIM (QĐ Số: 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016); thị trường miền Nam nói riêng nước nói chung rơi vào tình trạng phát triển BIM cách tự phát Qua vấn, đơn vị thường tham khảo tiêu chuẩn UK (PAS 1192) Singapore (Singapore BIM Guide) để tự tạo tiêu chuẩn cho công ty sử dụng Nhiều đơn vị “vay mượn” từ tiêu chuẩn Mỹ, Úc, Phần Lan Kết đơn vị có cách hiểu áp dụng BIM khác nhau-hướng hoạt động BIM đơn vị theo tri thức kiến tạo Khi mơ hình phối hợp tập quyền (trường hợp A), tổng thầu thường áp đặt tiêu chuẩn cho đơn vị khác theo Điều đòi hỏi uy tín lực cao tổng thầu để dẫn dắt đơn vị mục tiêu chung Trường hợp mơ hình phối hợp phân quyền (trường hợp B), đơn vị cố gắng hướng BIM theo tiêu chuẩn nhằm tìm kiếm lợi ích cao Sự tranh giành tầm ảnh hưởng dẫn đến xung đột bên, đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có lực chuyên môn kinh nghiệm thương thuyết (kỹ mềm) để gắn kết người 20 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 4.4 Độ tin cậy, hạn chế định hướng phát triển nghiên cứu Theo đề xuất Golafshani [10], độ tin cậy nghiên cứu định tính xác định phương pháp tam đạc: 1) độ phủ nguồn liệu (dữ liệu lấy từ công ty bao phủ lĩnh vực thiết kế, tư vấn, thi công, điện), 2) đa dạng phương pháp phân tích liệu (tổng hợp nhiều phương pháp gồm vấn, quan sát phân tích tài liệu cơng ty), 3) đối chiếu kết (dữ liệu sau phân tích gửi lại đối tượng khảo sát để xác nhận lại xem có diễn đạt suy nghĩ họ khơng, có phù hợp với thực tế khơng) Trong viết này, nhóm tác giả đưa kết 80% đồng tình từ người vấn, kết luận đạt 80% cần thêm thời gian để kiểm chứng lại Do thời gian nhân lực hạn chế, nhóm nghiên cứu khảo sát công ty lớn, chưa thể đại diện cho thị trường miền Nam Ngồi cơng ty vừa nhỏ chưa quan tâm Trong nghiên cứu tới, nhóm tác giả tiếp tục vấn thu thập số liệu từ cơng ty có quy mơ khác phối hợp thêm phương pháp nghiên cứu định lượng để tăng thêm độ tin cậy Kết luận kiến nghị Bài viết phân tích hai hình thức phối hợp BIM phổ biến ưu nhược điểm chúng để giúp đơn vị linh hoạt áp dụng vào dự án Đồng thời nhóm nghiên cứu nguyên nhân mang tính “hệ thống” (nguyên lý thiết kế điện cơng trình BTCT đổ chỗ) ảnh hưởng đến thành công phối hợp BIM Tư làm BIM công cụ BIM hướng thiết kế xanh cấu kiện đúc sẵn, ngành xây dựng Việt Nam không thay đổi sử dụng BTCT đổ chỗ Điều dẫn đến đơn vị khơng thể tận dụng mạnh công cụ BIM chí, nhiều trường hợp, phải cấu hình lại cơng cụ BIM để phục vụ cho quy trình xây dựng cũ kỹ Nguyên nhân mang tính “tạm thời” (thiếu tiêu chuẩn định hướng từ nhà nước) phân tích Các doanh nghiệp mong mỏi nhà nước sớm đưa tiêu chuẩn/quy định/ hướng dẫn thực hành BIM để tăng cường khả hợp tác có sở để tính tốn chi phí làm BIM-đưa BIM thành dịch vụ thức vào dự án Đồng thời, tiêu chí cơng trình xanh (tiết kiệm lượng/giảm khí thải) tiết kiệm vật liệu (cấu kiện đúc sẵn) nên bắt buộc dự án lớn (tuỳ theo mức độ quy mơ cơng trình) để tạo đà cho BIM phát triển Tài liệu tham khảo Bew M., Richard M (2008), Bew-Richards BIM maturity model, UK Government strategy- implementation, PAS 1192- 2: 2008/13, British Standards Institution Succar B (2009), “Building information modelling framework : A research and delivery foundation for industry stakeholers”, Automation in Construction, 18 (3):357-375 Guba E.G.E, Lincoln Y.S.Y (1994), Competing paradigms in qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage Nam B., Merschbrock C., Munkvold B.E (2016), “A review of building information modelling for construction in developing countries”, Procedia Engineering, 164:487-494 Engeström Y (2000), “Activity theory as a framework for analyzing and redesigning work”, Ergonomics, 43 (7):960-974 Miettinen R., Kerosuo H., Korpela J., Mäki T., Paavola S (2012) “An activity theoretical approach to BIM research-Part 20: RTD innovation vision and strategy”, ECPPM 2012: eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, London, C-103, 777-781 Jernigan F.E (2008), Big BIM, little bim : The practical approach to building information modeling : Integrated practice done the right way!, 4Site Press Phuong L., Birkeland J., Demirbilek N (2010) “Towards sustainable housing for Vietnam”, 4th International Conference on Sustainability Engineering and Science, NZSSES, New Zealand, (2) Golafshani N (2003), “Understanding reliability and validity in qualitative research”, The qualitative report, 8(4):597-606 TẬP 12 SỐ 01 - 2018 21 ... triển BIM doanh nghiệp xây dựng lớn miền Nam dừng mức độ phối hợp BIM (xem mục 1.3) Hình Mơi trường liệu chung - CDE 1.2 Mức độ phát triển BIM giới Các nghiên cứu BIM phần lớn dựa vào mơ hình BIM. .. cư cao cấp R1B Giám đốc Cơ điện 20+ R2B Quản lý BIM Quản lý dư án 15+ R3B Phối hợp BIM Cơ điện 10+ 5+ R4B Phối hợp BIM Cơ điện 10+ 5+ Công ty C (Tổng thầu): thiết kế-thi công, quản lý dự án công. .. pháp phối hợp BIM phổ biến doanh nghiệp xây dựng lớn miền Nam thực hiện? - Phân tích thuận lợi khó khăn phương pháp phối hợp BIM đó? Phương pháp nghiên cứu 2.1 Bản thể luận nhận thức luận BIM
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thức phối hợp BIM trong các dự án nhà cao tầng: Khảo sát các công ty xây dựng lớn ở miền Nam, Cách thức phối hợp BIM trong các dự án nhà cao tầng: Khảo sát các công ty xây dựng lớn ở miền Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn