Ổn định mái dốc khi mực nước trên mái rút nhanh

9 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:42

Bài viết Ổn định mái dốc khi mực nước trên mái rút nhanh trình bày những kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng để ổn định mái dốc như chiều cao nước rút, tốc độ nước rút, chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập, khi mực nước trên mái rút nhanh. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. ỔN ĐỊNH MÁI DỐC KHI MỰC NƯỚC TRÊN MÁI RÚT NHANH TS Nguyễn Cảnh Thái ThS Lương Thị Thanh Hương Tóm tắt: Mực nước mái cơng trình đất (đập vật liệu địa phương, đê, kênh, bờ sông…) rút nhanh trình vận hành nguyên nhân chủ yếu làm ổn định mái dốc Đây vấn đề cấp thiết, có tính thực tiễn cao cần nghiên cứu cách chi tiết Bài báo nêu kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng để ổn định mái dốc chiều cao nước rút, tốc độ nước rút, tiêu lý đất đắp đập, mực nước mái rút nhanh I Giới thiệu chung Mực nước mái cơng trình đất (đập vật liệu địa phương, đê, kênh, bờ sông…) rút xuống trình vận hành nguyên nhân chủ yếu làm ổn định mái dốc Trường hợp mực nước mái rút xuống nhanh, hệ số thấm đất nhỏ áp lực kẽ rỗng khối đất không thay đổi so với trước nước rút Trong tác dụng phản áp giữ ổn định khối nước mái dẫn đến ổn định mái Trong nhiều trường hợp, việc ổn định nước rút hệ hư hỏng khác như: cửa tháo khơng đóng được, đập bị xói ngầm, nước tràn qua đỉnh đập làm vỡ đoạn đập dẫn đến mực nước mái rút nhanh làm mái thượng lưu bị trượt Ngày 5/6/1976 đập Teton bị vỡ cột nước thượng lưu 82.9m, thấp mực nước dâng bình thường 6.9m, đập bị vỡ bị xói ngầm, ngồi việc gây phá hoại lớn phía hạ lưu, phạm vi 17km lòng hồ phía thượng lưu xảy 200 vị trí sạt trượt mực nước hồ rút nhanh [11] Bảng liệt kê số đập giới bị ổn định mực nước thượng lưu rút nhanh [1] Hiện nay, nước ta có khoảng 2000 hồ chứa nước có dung tích từ 0,2 triệu m3 trở lên Hầu hết đập dâng hồ chứa đập đất Trong q trình quản lý, khai thác, vận hành, có nhiều hồ chứa phải hạ thấp mực nước tháo cạn hồ qua cống lấy nước, cống xả đáy, nen để tránh gây cố, bảo đảm an tồn cơng trình (khi có nguy vỡ đập) tháo cạn hồ để phục vụ công tác sửa chữa Tháo cạn hồ chứa nhanh dẫn đến gây trượt mái thượng lưu đập đất Bảng 1: Một số đập đất bị vỡ hạ thấp mực nước trước đập Tên đập Chiều Dốc mái cao thượng lưu (m) Chỉ tiêu lý đất C T/m2 ’= 26o Cercey 11.5 2.4 : c’ =4.03 Wassy 16.5 1.5 : c’ =4.30 ’= 23o Grosbois 17.4 1.9 : c’ =5.58 ’=25.7o Charmes 17 1.9 : c’ 6.36 ’= 26.6o Bear Gulch 19.2 3:1 Belle Fourche 37.2 2:1 c’ =12.25 ’= 9.7o Brush Hollow 22.3 3:1 cu =20.93 44.02 Mount Pisgah 23.2 1.5 : Utica 21.3 2:1 Eildon 27.4 1.35 : 1 :1 - : c’ = 2.33 ’= 18o Aiai-ike 13 Fruitgrower’s 11 3:1 Forsyth 19.8 2:1 Standley Lake 34.5 2:1 Willingdon 16.8 2:1 Palakmati 14 :1 - : 85 Ở miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên có nhiều đê sơng có mực nước dao động mùa lũ lớn sông Hồng, sông Đà, sông Lơ, sơng Thái Bình, sơng Mã, sơng Cả, sơng Hương, sông Ba, sông SêrêPok Đặc biệt số sơng, dao động mực nước phụ thuộc vào quy trình vận hành xả lũ hồ chứa thượng nguồn, có lũ hồ xả lũ với lưu lượng lớn, mực nước sông hạ lưu công trình dâng cao, ngừng xả lũ mực nước sơng rút nhanh làm cho mái đê phía sơng bãi ven sông bị sạt lở dẫn đến đê có nguy bị vỡ làm đất canh tác, khu dân cư, đe 1a Sạt trượt mái thượng lưu ®ập Bản Chành 1c Mái kênh bị sạt nước rút dọa tính mạng tài sản nhân dân sinh sống dọc hai bên sông Trong hệ thống cơng trình thuỷ lợi có nhiều kênh tưới, tiêu lớn Khi yêu cầu tưới giảm hay lưu lượng tiêu giảm (hoặc tháo cạn kênh để sửa chữa), mực nước kênh giảm nhanh; đặc biệt kênh trạm bơm, dừng bơm, mực nước kênh giảm nhanh xảy tượng sạt trượt bờ kênh Một số hình ảnh mái thượng lưu đập bị trượt mực nước mái rút nhanh minh họa hình 1b Bờ sông Đà bị sạt lở – Hạ lưu thủy điện HB 1d Bờ sông bị ổn định nước rút Hình Một số hình ảnh mái bị trượt mực nước mái rút nhanh II Tình hình nghiên cứu nước nước Việc nhận biết đánh giá nguy hiểm q trình rút nước phía thượng lưu đến ổn định mái dốc biết đến từ lâu Trên giới có nhiều tác giả sâu vào nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến ổn định mái dốc mực nước mái rút nhanh [2,4, 6,7,8,9,12] Việc đánh giá ổn định mái dốc có liên quan đến việc xác định dòng thấm áp lực kẽ rỗng thân đập xác định 86 tiêu chống cắt đất tương ứng Morgenstern [9] sử dụng phương pháp xác định áp lực kẽ rỗng Bishop đề để xác định áp lực kẽ rỗng đất nén trình mực nước mái đập rút nhanh tính toán ổn định theo ứng suất hiệu Phương pháp tính tốn ổn định mực nước mái rút nhanh có xét đến tính ép co đất (Bishop-Morgenstern) đưa vào quy phạm thiết kế số nước Ấn §ộ, Trung Quốc Tezaghi Peck [12] kiến nghị áp lực kẽ rỗng trình rút nước đất cát đầm nện tốt xác định vẽ lưới thấm Nhiều tác giả sử dụng phương pháp lý thuyết để tính tốn áp lực kẽ rỗng tốn thấm khơng ổn định mực nước thượng lưu rút xuống [3, 5] Desai [4] sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính tốn tốn thấm khơng ổn định sau tính tốn ổn định mái dốc phương pháp cân giới hạn Hàng loạt tốc độ rút nước tương ứng với hệ số thấm đất tính tốn, dựa vào kết tính tốn, Desai cho ảnh hưởng dòng thấm nhỏ Xu, GM., L.Zhang S.S Liu, [12] sử dụng máy ly tâm để nghiên cứu trình ổn định đê đất yếu trường hợp đê vừa thi công xong mực nước thượng lưu rút đột ngột Từ kết đo đạc quan trắc, tác giả đến nhận xét trường hợp cuối giai đoạn thi công đê bị ổn đinh mặt trượt sâu vào Ngược lại, mực nước thượng lưu rút đột ngột mặt trượt xảy phần thân đê có xu hướng qua chân đập Ở Việt Nam, PGS Nguyễn Quyền có cơng trình nghiên cứu dòng thấm khơng ổn định ổn định mái đê sông Hồng Tiêu chuẩn thiết kế đập đất 14 TCN 157- 2005 đề cập đến trường hợp tính toán ổn định mực nước mái rút nhanh, nhiên tiêu chuẩn đề cập đến mực nước (chiều sâu nước rút xuống) không đề cập đến tốc độ nước rút tính tốn Thực tế thiết kế chưa đề cập nhiều đến vấn đề Khi xác định độ dốc mái thượng lưu chủ yếu theo định tính lấy độ dốc thoải mái hạ lưu Việc đánh giá cách chi tiết khả rút nước xảy ra, tốc độ rút nước tối đa để sử dụng tính tốn ổn định mái thượng lưu q trình vận hành chưa quan tâm mức Trừ hồ chứa Hòa Bình có quy định mực nước hồ khơng rút q 2m/ngđ, hồ chứa khác khơng có quy trình vận hành đề cập đến tốc độ nước rút cho phép đảm bảo an toàn ổn định mái thượng lưu Ít có nghiên cứu đánh giá tượng hư hỏng mà nguyên nhân mực nước rút gây III TÝnh to¸n thÊm Khi vật liệu có tính ép co nhỏ bỏ qua ảnh hưởng ép co áp lực nước lỗ rỗng trình rút n­ớc Trong thực tế, sau thời gian dài làm việc đập cố kết đến trạng thái ổn định, xem đập không bị ép co mực nước thay đổi Trong tính tốn trước thường xảy hai trường hợp cực đoan: (1) coi đập thoát nước tự do, đường bão hoà thân đập rút xuống với mực nước thượng lưu; (2) coi đập hồn tồn khơng nước, đường bão hồ thân đập giữ nguyên, mực nước thượng lưu trùng với mái thượng lưu đập Trong thực tế, đường bão hoà thân đập nằm vị trí trung gian hai giới hạn phụ thuộc vào tương quan hệ số thấm tốc độ nước rút Để giải tốn cách xác cần giải tốn thấm khơng ổn định để xác định vị trí đường bão hồ áp lực khe rỗng vị trí thân đập Đây toán phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng hệ số thấm thân đập, kết cấu kích thước đập, tốc độ nước rút Để tính tốn thấm khơng ổn định, chúng tơi sử dụng chương trình Geostudio hãng Geoslope international Đây chương trình tính tốn tốn địa kỹ thuật có độ ổn định cao, modun SEEP/W cho phép giải tốn thấm không ổn định phương pháp phần tử hữu hạn Nhiều trường hợp tính tốn xem xét, bao gồm độ dốc mái khác m=(1.5, 2, 3, 4), với mái dốc xét chiều cao đập khác H=(5, 10, 20, 30m) Ứng với tổ hợp độ dốc mái chiều cao đập thay đổi nhiều hệ số thấm thân đập khác K=(10-4, 10-5, 10-6 cm/s) Đồng thời để xem xét ảnh hưởng tốc độ rút nước, nhiều vận tốc rút nước khác tính tốn V=(4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01m/ngđ) Các trường hợp bao trùm hầu hết trường hợp xảy thực tế Các trường hợp tính tốn thể bảng Tại thời điểm ban đầu dòng thấm đạt trạng thái ổn định có cột nước trước đập 0.9 chiều cao đập (0.9H) Đường bão hoà xác định cột nước thượng lưu rút xuống đến vị trí (0.8H, 0.7H, 0.6H, 0.5H, 0.4H, 0.3H, 0.2H, 0.1H, 0H) 87 Bảng Các trường hợp tính tốn thấm Độ dốc Chiều cao mái Hệ số thấm Tốc độ nước rút K (cm/s) V (m/ngđ) 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 đập (m) 1.5 10 -4 -5 -6 -4 -5 -6 -4 -5 -6 -4 -5 -6 10 , 10 , 10 2.0 10 , 10 , 10 10 10 , 10 , 10 20 Độ dốc Chiều cao 10 , 10 , 10 Hệ số thấm Tốc độ nước rút mái đập (m) K (cm/s) V (m/ngđ) 3.0 10 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 20 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 30 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 20 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 30 10-4, 10-5, 10-6 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 4.0 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 4, 2, 1, 0.5, 0.1, 0.01 2a H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; V = 2m/ngđ mực nước rút từ 0.9H đến 0H H = 10m; m =1,5; K = 10-7 m/s; V = 0.1m/ngđ 2d 14 12 10 24 20 16 12 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 35 2b H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; V = 0.1m/ngđ 24 20 16 12 125 2c 24 20 16 12 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 2e 255 265 H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; V = 0.01m/ngđ 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 24 20 16 12 125 2f 255 24 20 16 12 125 40 45 50 55 60 65 70 H = 20m; m = 3; K = 10-7m/s; V = 0.01m/ngđ 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 H = 20m; m = 3; K = 10-8m/s; V = 0.01m/ngđ 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 Hình Đường bão hòa ứng với chiều cao rút nước khác Kết hình 2a-f cho thấy hình ảnh đường bão hoà mực nước hồ rút đến vị trí khác Khi hệ số thấm đập 10-6 m/s, với vận tốc nước rút lớn 2m/ngđ (hình 2a), đường bão hồ thân đập phía hạ lưu khơng đổi, phía thượng lưu dòng thấm đổ mái thượng lưu gần trùng với mái thượng lưu Trường hợp coi mực nước thượng lưu rút đột ngột Với vận tốc thấm nhỏ hình thành dòng thấm đổ thượng lưu lẫn hạ lưu, đường bão hoà thân đập hạ thấp theo mực nước hồ Với vận tốc nước rút 0.1m/ngđ, toàn đường bão hoà thân đập hạ thấp nhiều cao mực nước thượng lưu Khi vận tốc rút nước chậm 88 (0.01m/ngđ), đường bão hoà hạ thấp tương ứng với thay đổi mực nước thượng lưu (hình 2c) Đường bão hòa thân đập gần thấp mực nước thượng lưu, dòng thấm chủ yếu từ thượng lưu hạ lưu Các hình 2c, 2e, 2f cho thấy ảnh hưởng hệ số thấm đến vị trí đường bão hòa nước rút Với tốc độ nước rút (0.01 m/ngđ), trường hợp đất đắp đập có hệ số thấm lớn (10-6m/s) đường bão hòa thân đập hạ thấp đồng thời với mực nước thượng lưu, đường bão hồ đập cao ứng với truờng hợp hệ số thấm thân đập nhỏ (10-8m/s) Hệ số thấm đập nhỏ độ hạ thấp đường bão hoà nhỏ Trong trường hợp tính tốn lấy chung hệ số thấm 107 m/s hệ số thấm đập nhỏ hệ số thấm dòng thấm có xu hướng xuống Kết tính tốn ứng với chiều cao đập khác cho kết tương tự IV TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH KHI MỰC NƯỚC TRÊN MÁI RÚT NHANH Trường hợp tính tốn Kết tính tốn thực với mặt cắt đập Mặt cắt thứ có chiều cao đập H=20m, độ dốc mái m= 3; mặt cắt thứ hai có chiều cao đập H=10m, độ dốc mái m=1.5 Với mặt cắt đập tính tốn với nhiều tổ hợp khác hệ số thấm, tốc độ nước rút hệ số thấm đề cập phần tính thấm Với tổ hợp tính thấm vậy, tính toán ổn định với giá trị φ, c, khác Các tổ hợp tính tốn tóm tắt bảng Trong kết tính tốn đồ thị sử dụng ký hiệu L1 khoảng cách từ đỉnh đập tới mực nước thượng lưu (sau rút xuống) Ví dụ, mực nước thượng lưu rút xuống đến cao trình 0.8H L1= 0.2H mực nước thượng lưu hạ đến đáy đập L1=H 3a H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; L1/H = 1; φ = 200; C = 10KN/m2 - V = 2m/ngđ Bảng Các tổ hợp tính tốn ổn định - Tốc độ rút nước: - Mực nước thượng lưu rút xuống: H=20, m=3; H=10, m=1.5 2m/ngd, 1m/ngd, 0.5m/ngd, 0.1m/ngd 0.8H, 0.7H, 0.6H, 0.5H, 0.4H, 0.3H, 0.2H, 0H - Hệ số thấm đập Kd 10-6m/s, 10-7m/s, 10-8m/s - Hệ số thấm Kn 10-7m/s φ =10 C= 10, 20, 30 t/m2 φ =15 C= 10, 20, 30 t/m2 φ =20 C= 10, 20, 30 t/m2 φ =15 C= 15, 20, 30 t/m2 φ=20 C= 15, 20, 30 t/m2 φ =30 C= 10, 20 t/m2 Mặt cắt đập Chỉ tiêu lý đất đắp (H=10m) Chỉ tiêu lý đất đắp (H=20m) Kết tính tốn Hình ảnh số cung trượt minh họa hình sau Hình 3a-d minh họa ổn định mái nước nước rút đến tận chân đập với tốc độ khác 3b 1.066 3c H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; L1/H = 1; φ = 200; C = 10KN/m2 - V =0.5m/ngđ H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; L1/H = 1; φ = 200; C = 10KN/m2 - V = 1m/ngđ 1.113 3d H = 20m; m = 3; K = 10-6m/s; L1/H = 1; φ = 200; C = 10KN/m2 V =0.1m/ngđ 1.139 1.223 Hình Kết tính toán ổn định với tốc độ rút nước khác 89 Khi tất điều kiện khác tốc độ nước rút nhanh nguy hiểm Vận tốc rút nước nhanh khối trượt có xu hướng xảy phần thân đập gần mái thượng lưu, vận tốc thấm nhỏ khối trượt có xu hướng ăn sâu xuống Kết 4a H = 20m; m = 3; K = 10-7m/s; φ = 150; C = 15KN/m2; V = 2m/ngđ - L1/H = 0.2 tính tốn phù hợp với quan sát đo đạc thí nghiệm mơ hình máy quay ly tâm Xu, GM., L.Zhang S.S Liu, [12] tiến hành Hình minh họa mặt trượt hệ số an toàn ổn định ứng với chiều cao rút nước khác 4c H = 20m; m = 3; K = 10-7m/s; φ = 150; C = 15KN/m2; V = 2m/ngđ - L1/H = 0.8 1.583 4b 1.022 H = 20m; m = 3; K = 10-7m/s; φ = 150; C = 15KN/m2; V = 2m/ngđ - L1/H = 0.5 4d H = 20m; m = 3; K = 10-7m/s; φ = 150; C = 15KN/m2; V = 2m/ngđ - L1/H = 1.036 1.164 Hình Kết tính tốn ổn định với chiều cao rút nước Mực nước thượng lưu rút thấp nguy hiểm, nhiên mực nước hồ rút đến khoảng chiều cao 0.2 - 0.3 chiều cao đập hệ số an tồn ổn định thay đổi Thậm chí có trường hợp mực nước hạ thấp hệ số an 90 toàn ổn định lại tăng lên Các tổ hợp tính tốn khác cho kết tương tự Tổng hợp kết tính tốn thể dạng biểu đồ hình 5a F H = 10m; m = 1,5 5b F Phi=100; C = 20KN/m 2; K = 10-6m /s H = 10m; m = 1,5 Phi=100; C = 30KN/m 2; K = 10-6m /s 1.5 1.45 V = m/ngd 1.4 V = m/ngd V = m/ngd 1.9 1.35 V = 0.5 m/ngd 1.3 V = 0.1 m/ngd V = m/ngd 1.8 V = 0.5 m/ngd 1.7 1.25 1.6 1.2 1.5 1.15 V = 0.1 m/ngd 1.4 1.1 1.3 1.05 1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 L1/H 5c F H = 20 ; m = 5d F Phi=200; C = 10KN/m 2, K = 10-6m /s 1.2 L1/H H = 20 ; m = Phi=200; C = 10KN/m 2, K = 10-8m/s 1.8 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3 V = m/ngđ 1.2 V = 1m/ngđ 1.1 V = 0.5m/ngđ V = 0.5m/ngđ 1.1 V = 0.1m/ngđ 0.2 V = 1m/ngđ 1.2 V = 0.1m/ngđ 1 V = m/ngđ 1.3 0.4 0.6 0.8 1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 5e F 1.2 L1/H L1/H H = 10m; m = 1,5 5f F Phi=100; C = 10KN/m 2; K = 10-6m /s H = 10m; m = 1,5 Phi=100; C = 10KN/m 2; K = 10-8m /s 1 V = m/ngđ 0.95 V = m/ngđ 0.95 V = m/ngđ 0.9 V = 0.5 m/ngđ 0.85 V = 0.1 m/ngđ V = m/ngđ 0.9 V = 0.5 m/ngđ 0.85 0.8 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.65 0.65 V = 0.1 m/ngđ 0.6 0.6 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 L1/H 1.2 L1/H Hình Quan hệ hệ số an toàn với mức nước rút khác 91 Các đồ thị cho thấy phạm vi mực nước rút xuống từ 0.1H đến 0.7H hệ số an toàn ổn định giảm dần, trong phạm vi mực nước rút xuống từ 0.7H đến 1H (rút đến chân đập) hệ số an toàn ổn định (F) thay đổi nhỏ Với đất đắp đập có hệ số thấm lớn (K= 106 m/s) đường đồ thị ứng với tốc độ rút nước khác tách tỷ số L1/H tiến tới 1, điều thể ảnh hưởng tốc độ nước rút đặc biệt chiều cao rút nước lớn Trong phạm vi mực nước rút xuống từ 0.7H đến 1H, hệ số an toàn ổn định khơng đổi giảm nhỏ Đối với đập có hệ số thấm nhỏ (K= 10-8m/s), đường đồ thị ứng với tốc độ rút nước khác trùng vào thể phạm vi tốc độ nước rút nghiên cứu tốc độ nước rút không ảnh hưởng đến kết tính tốn ổn định mà có chiều cao rút nước ảnh hưởng đến kết Trong phạm vi mực nước rút xuống từ 0.7H đến 1H hệ số an tồn ổn có xu hướng đạt giá trị nhỏ 0.7-0.8H sau tỷ lệ L1/H tăng lên hệ số an tồn tăng lên V KẾt luẬn - Ổn định mái dốc mực nước mái rút nhanh trường hợp nguy hiểm tính tốn thiết kế cơng trình đất cần quan tâm mức - Khi hệ số thấm thân đập lớn (K=10-6 m/s) đường bão hoà thay đổi phụ thuộc vào vận tốc nước rút Với vận tốc nước rút tương đối chậm (0.1m/ngđ) đường bão hoà hạ thấp nhanh, coi rút nước tự để tính tốn Trong đó, vận tốc rút nước tương đối nhanh (1m/ngđ) đường bão hoà thay đổi chậm nhiều, trường hợp giả thiết đập thoát nước tự không phù hợp - Khi hệ số thấm thân đập nhỏ (K=10-8 m/s), kể trường hợp tốc độ rút nước chậm (0.1m/ngđ) đường bão hồ thân đập thay đổi Trong trường hợp chưa thể coi rút chậm để tính tốn ổn định - Hệ số an tồn ổn định phụ thuộc vào tốc độ rút nước chiều cao rút nước, nhiên hệ số an toàn nhỏ đạt mực nước thượng lưu rút đến chiều cao 0.2-0.3H - Với trường hợp hệ số thấm đập nhỏ (K=10-8 m/s) hệ số an toàn ổn định không thay đổi với vận tốc nước rút xem xét, giả thiết đập hồn tồn khơng nước (rút đột ngột) để tính tốn - Khi tất điều kiện khác tốc độ nước rút nhanh nguy hiểm Vận tốc rút nước nhanh mặt trượt có xu hướng xảy phần thân đập gần mái thượng lưu, vận tốc thấm nhỏ khối trượt có xu hướng ăn sâu xuống - Khi tính tốn ổn định mái thượng lưu mực nước mái rút nhanh cần rõ chiều cao mực nước rút xuống khơng có giai đoạn tháo lũ đảm bảo an toàn cho hồ chứa mà phải xét đến q trình rút nước tháo cạn hồ chứa - Khái niệm nước hồ rút nhanh ảnh hưởng đến ổn định mái thượng lưu đập đÊt không phụ thuộc vào tốc độ rút mực nước mà chất đất (hệ số thấm) đất đắp đập Lời cảm ơn Nội dung báo phần đề tài “Nghiên cứu ổn định mái đê, đập đất mực nước mái rút nhanh” Các tác giả xin cảm ơn đồng nghiệp tham gia nghiên cứu Bộ Nông nghiệp PTNT cấp kinh phí cho đề tài nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo dề tài NCKH (2007): “ Nghiên cứu ổn định mái đê, đập đất mực nước mái rút nhanh” [2] Borja RI, Kishnani SS (1992) “Movement of slopes during rapid and slow drawdown” 92 Proceedings of a special conference on the Geotechnical Engineering Division of ASCE, Berkeley (CA); 1992 [3] Desai, C S , (1972) “Seepage Analysis of Earth Banks under Drawdown”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol 98, No 11, pp 1143-1162 [4] Desai C.S., (1977) “Drawdown analysis of slopes by numerical methods”, Journal of Geotech Eng, ASCE;109: 946-60 [5] Dvinoff, A H., M E Harr, (1971) “Phreatic Surface Location after Drawdown”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol 97, No 1, pp 47-58 [6] Glower, R.E., H J Gibb, and W.W Daehn, (1948) “Deformability of earth materials and its effect on stability of earth dams following a rapid drawdown” Proc 2nd Int conf Soil Mech 5:7780 [7] Kerkes D J., and Jeffrey B Fassett, (2006) “Rapid drawdown in drainage channels with earthern side slopes” Proc of the ASCE Texas Section Spring [1] Meeting, Beaumont, TX, 19-22 April [8] Li, S., Z.Q Yue, L.G Tham, C.F Lee, and S.W Yan (2005): “ Slope failure in underconsolidated soft soils during the development of a port in Tianjin, China Part 2: Analytical study”, Can Geotech J 42: 166–183 [9] Morgenstern, N 1963 “Stability charts for earth slopes during rapid drawdown” Geotechnique, 121-131 [10] Terzaghi, K and Peck, R B., (1967) “Soil mechanics in engineering”, 2nd ed Wiley, Hoboken, NJ [11] USBR, “Geomorphology And River Hydraulics of The Teton River” [12] Xu, GM., L.Zhang S.S Liu, (2005) “preliminary study of instability behavior of Levee on soft ground during sudden drawdown”, Slopes and retaining Structures under Seismic and Statics conditions, ASCE Summary Slope stability under rapid drawdown condition Rapid drawdown of upstream water level on earth slopes such as embankment dams, dikes, canal slopes, river banks etc during operation is one of most dangerous causes to slope instability This problem occurs frequently and deserve to be paid attention carefuly The authors carried out studies the effects of water drawdown speed, height of drawdown and material properties on stability of slope during water drawdown process Ng­êi phản biện: GS TS Nguyễn Văn Mạo 93 ... bị ổn định nước rút Hình Một số hình ảnh mái bị trượt mực nước mái rút nhanh II Tình hình nghiên cứu nước nước Việc nhận biết đánh giá nguy hiểm q trình rút nước phía thượng lưu đến ổn định mái. .. định mái dốc biết đến từ lâu Trên giới có nhiều tác giả sâu vào nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến ổn định mái dốc mực nước mái rút nhanh [2,4, 6,7,8,9,12] Việc đánh giá ổn định mái dốc có... ổn định ổn định mái đê sông Hồng Tiêu chuẩn thiết kế đập đất 14 TCN 157- 2005 đề cập đến trường hợp tính toán ổn định mực nước mái rút nhanh, nhiên tiêu chuẩn đề cập đến mực nước (chiều sâu nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định mái dốc khi mực nước trên mái rút nhanh, Ổn định mái dốc khi mực nước trên mái rút nhanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn